Byla eB2-12-459/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei UAB „Grator“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2017-11-16 gautas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Grator”. Pareiškėja nurodė, kad turi pagrindo manyti, jog UAB „Grator“ yra nemoki, nes jos įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-11-09 sudarė 473,79 Eur. Nurodė, kad atsakovė nevykdo VSD įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų.

3Atsakovė UAB „Grator“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, CPK 123 str. 4 d. numatyta tvarka.

4Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas (LR CPK 177, 185 str.).

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma, teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, jog atsakovė savo mokumo neįrodinėja. Iš į bylą pateiktų dokumentų nustatyta, jog UAB „Grator“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-11-09 sudarė 473,79 Eur, iš jų 401,09 Eur VSD įmokų ir 72,70 Eur delspinigių. Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, UAB „Grator“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis Juridinių asmenų registro 2017-11-10 duomenimis, UAB „Grator“ nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 - 2016 metus. Pagal UAB „Grator“ pateiktą 2014 metų balansą, bendrovės turtas 2014-12-31 sudarė 313 148,00 Lt (90 693,93 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 96 106,00 Lt (27 834,22 Eur), iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 96 106,00 Lt (27 834,22 Eur). Kadangi naujesnių duomenų apie įmonės turtą ir įsipareigojimų dydį vėlesniais finansiniais laikotarpiais į bylą nepateikta, bendrovėje apdraustųjų nėra nuo 2015-02-25, todėl pagrįstai manytina, kad įmonė veiklos nevykdo.

7Atsižvelgiant į tai, kas aptarta anksčiau, kadangi nustatyta, jog UAB „Grator“ nemoka nei privalomųjų mokėjimų ieškovei, nei susidariusios skolos, o ieškovei raštu informavus atsakovę apie skolą ir pateikus įrodymus teismui, jog apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pranešė tinkamai, skola nei per nurodytą terminą, nei iki šiol nesumokėta, todėl yra pagrindas manyti, kad įmonė yra nemoki. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą akivaizdu, jog duomenų apie tai, kad atsakovė dar vykdo realią veiklą, nėra. Tuo tarpu skolų kreditoriams nemoka, todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog įmonė pajamų negauna, neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. Esant nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams atsakovei iškeltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

8Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi UAB „Pajūrio administratoriai“, todėl ji skirtina bankrutuojančios UAB „Grator“ administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

Nutarė

101. Iškelti UAB „Grator“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), bankroto bylą.

112. Paskirti bankrutuojančios UAB „Grator“ bankroto administratoriumi UAB „Pajūrio administratoriai“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr.B-JA165).

123. Įpareigoti UAB „Grator“ direktorių per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Išaiškinti, kad asmeniui už nustatyto įpareigojimo nevykdymą arba asmeniui trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

134. Nustatyti, kad UAB „Grator“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

145. Įpareigoti UAB „Grator“ administratorių UAB „Pajūrio administratoriai“ atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

156. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos teismą, prokuratūrą ir antstolių kontoras.

167. Areštuoti UAB „Grator“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), turtą. Sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Grator“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

17Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

18 Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2017-11-16 gautas ieškovės Valstybinio socialinio... 3. Atsakovė UAB „Grator“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į... 4. Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas (LR CPK 177, 185 str.).... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad... 6. Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės... 7. Atsižvelgiant į tai, kas aptarta anksčiau, kadangi nustatyta, jog UAB... 8. Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi UAB „Pajūrio... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 10. 1. Iškelti UAB „Grator“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos... 11. 2. Paskirti bankrutuojančios UAB „Grator“ bankroto administratoriumi UAB... 12. 3. Įpareigoti UAB „Grator“ direktorių per 15 dienų nuo nutarties... 13. 4. Nustatyti, kad UAB „Grator“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo... 14. 5. Įpareigoti UAB „Grator“ administratorių UAB „Pajūrio... 15. 6. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos... 16. 7. Areštuoti UAB „Grator“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos... 17. Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio... 18. Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti...