Byla 1A-364-60-2008

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Emilijos Akelienės, teisėjų Egidijaus Jono Grigaravičiaus, Svetlanos Jurgaitienės, sekretoriaujant Rūtai Baltušninkaitei, dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, gynėjui advokatui Vytautui Gineikai,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. B. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 14 d. nuosprendžio, kuriuo S. B. nuteistas:

3pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio l dalį (V. P. sunkus sveikatos sužalojimas) laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams;

4pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio l dalį (S. P. sunkus sveikatos sužalojimas) laisvės atėmimu 5 (ketveriems) metams;

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmes subendrinus dalinio bausmių sudėjimo būdu, paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 7 (septyneriems) metams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

6S. B. Vilniaus teritorinei ligonių kasai priteista 3502,20 Lt.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9S. B. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio l dalį nuteistas už tai, kad jis 2007 m. kovo 4 d., apie 15 val. Lazdijų rajone, ( - ) gatvėje, prie namo Nr. ( - ), asmeninio konflikto metu, tyčia sudavė V. P. kirvio ašmenimis ne mažiau tris kartus į galvos sritį, padarant nukentėjusiajam V. P. dvi muštines žaizdas su kairio momenkaulio skeveldriniu įspaustiniu lūžimu, kairės momeninės skilties sumušimu ir kraujo išsiliejimu virš kairiojo smegenų dangalo, bei pjautinę veido žaizdą, tokiu būdu jį sunkiai suluošindamas, nes dėl įspaustinio skeveldrinio kairio momenkaulio lūžimo buvo sunkiai sutrikdyta V. P. sveikata.

10Be to, jis pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio l dalį nuteistas už tai, kad 2007 m. kovo 4 d., apie 22 val. Lazdijų rajone, ( - )gatvėje, namo Nr. ( - ) koridoriuje, asmeninio konflikto metu, tyčia sudavė ne mažiau vieną smūgį medine kuoka į galvą S. P., nuo smūgio S. P. pargriuvus ant žemės, panaudodamas peilį, juo dūrė ne mažiau dvidešimt du kartus į įvairias kūno vietas, padarydamas nukentėjusiajam S. P. muštines žaizdas galvos srityje, pakauškaulio įspaustinį skeveldrinį lūžimą dešinėje pusėje, dešinio smilkinkaulio, dešinio momenkaulio, dešinio kaktikaulio linijinį lūžimą, kaukolės įspaustinį skeveldrinį lūžimą dešinėje pusėje, dešinio smilkinkaulio, dešinio momenkaulio, dešinio kaktikaulio linijinį lūžimą, kaukolės pamato lūžimą, kraujo išsiliejimą virš kietojo galvos smegenų dangalo, galvos smegenų sumušimą ir išsivysčiusį galvos smegenų pabrinkimą ir postanoksinę encefalopatiją, durtines-pjautines žaizdas kakle, kojose, rankose, krūtinėje, kiaurymines durtines-pjautines žaizdas krūtinės dešinėje pusėje su dešinio plaučio sužalojimu, kiaurymines durtines-pjautines žaizdas pilvo srityje su žarnų ir žarnų pasaito sužalojimu, lydimu kraujo susikaupimo pilvaplėvės ertmėje, tokiu būdu jį sunkiai suluošindamas, nes dėl įspaustinio pakauškaulio lūžimo, galvos smegenų sumušimo su išsivysčiusiu galvos smegenų pabrinkimu, kiauryminės durtinės-pjautinės žaizdos krūtinėje su dešinio plaučio sužalojimu, kiauryminės durtinės-pjautinės žaizdos pilvo srityje su žarnų ir žarnų pasaito sužalojimu, lydimu kraujo susikaupimo pilvaplėvės ertmėje buvo sunkiai sutrikdyta S. P. sveikata.

11Apeliaciniu skundu nuteistasis S. B. prašo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 14 d. nuosprendį pakeisti, jo nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 136 straipsnį ir sumažinti paskirtąją bausmę. Apelianto teigimu, jo dalinis kaltės pripažinimas ir gailėjimasis turėtų būti laikomas atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Nuteistasis nurodo, kad, būdamas labai susijaudinęs dėl prieš jį ir R. M. pavartoto smurto, besigindamas, atėmė kirvį iš V. P. ir tuoj pat sudavė du kartus nukentėjusiajam, ką patvirtino liudytojas R. M.. Skunde nurodoma, kad nukentėjusysis S. P. jį užpuolė pastarojo gyvenamojoje patalpoje, dėl ko jis bet kokiomis priemonėmis turėjo pagrindą gintis. Anot apelianto, sunkus sveikatos sutrikdymas pripažįstamas padarytas staiga labai susijaudinus, nepriklausomai nuo to, ar kaltininkas staiga labai susijaudino (buvo fiziologinio afekto būsenos) dėl netikėto, nelaukto nukentėjusiojo poelgio, ar tas poelgis buvo paskutinis iš ankstesnių nevienkartinių panašaus pobūdžio nukentėjusiojo poelgių. Nuteistasis teigia, kad V. ir S. P. sistemingai jį terorizavo, mušdavo, niekindavo.

12Be to, anot apelianto, kadangi jis nusikaltimus įvykdė visiškai atsitiktinai, jų iš anksto neplanavo, nukentėjusieji „prikibo“ prie jo, jis pats iškvietė medikus, nuvyko į Alytaus policijos komisariatą ir pranešė apie įvykdytus nusikaltimus, turi intelekto trūkumų, teistumas išnykęs, teismas turėjo galimybę skirti mažesnio dydžio bausmę.

13Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti, prokuroras prašė skundą atmesti.

14Nuteistojo S. B. apeliacinis skundas atmestinas.

15Sunkus sveikatos sutrikdymas kvalifikuojamas pagal Baudžiamojo kodekso 136 straipsnį (staiga labai susijaudinus) tada, kai nukentėjusiajam sunkiai sutrikdoma sveikata, kaltininkui esant fiziologinio afekto būsenos, kurią sukėlė neteisėtas ar itin įžeidžiantis jį ar jo artimą asmenį nukentėjusiojo poelgis. Veika gali būti kvalifikuojama pagal minėtą straipsnį tik nustačius, kad veika padaryta esant visoms šiame straipsnyje numatytoms sąlygoms. Pirma sąlyga kaltininko nusikalstamus veiksmus, kuriais padaromas sunkus sveikatos sutrikdymas, kvalifikuoti pagal Baudžiamojo kodekso 136 straipsnį, yra nukentėjusiojo asmens neteisėtas ar itin įžeidžiantis kaltininką ar jo artimą asmenį poelgis. Antra sąlyga yra didelis susijaudinimas, kuris kyla dėl tokių nukentėjusiojo veiksmų. Trečia sąlyga - kaltininko veiksmai turi būti greitas atsakas į nukentėjusiojo asmens neteisėtą ar įžeidžiantį poelgį. Ketvirta sąlyga – nukentėjusiajam padaromas sunkus sveikatos sutrikdymas. Tik esant šių sąlygų visumai, kaltininko veika kvalifikuojama kaip sunkus sveikatos sutrikdymas padarytas staiga labai susijaudinus.

16Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės veikos padarymo aplinkybės leidžia konstatuoti, kad nuteistasis S. B. sunkiai sutrikdė nukentėjusiųjų V. P. ir S. P. sveikatą, nebūdamas staiga labai susijaudinęs dėl nukentėjusiojo asmens poelgio.

17Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ir nešališkai ištyręs byloje surinktus duomenis, pagrįstai nesutiko su nuteistojo S. B. gynėjo teiginiu, jog apeliantas buvo labai susijaudinęs ir dėl to padarė nusikalstamas veikas. Vien tai, kad tarp nukentėjusiojo V. P. ir R. M. įvyko tarpusavio konfliktas, negali būti laikoma pagrindu konstatuoti, jog nuteistojo S. B. veiksmai sekė iškart po neteisėto ar itin įžeidžiančio nukentėjusiojo poelgio, ir jo nusikalstamą veiką kvalifikuoti kaip padarytą staiga labai susijaudinus. Byloje nustatyta, jog nuteistasis S. B. nukentėjusiajam V. P. smūgius kirviu sudavė net ir tuomet, kai šis nuo smūgio nugriuvo ant žemės, kas tik patvirtina nusikalstamų veiksmų tikslingumą, bet ne staiga kilusį didelį susijaudinimą.

18Kitas asmeninis konfliktas, kurio metu nuteistasis S. B. nukentėjusiajam S. P. sudavė vieną smūgį medine kuoka į galvą ir ne mažiau 22 kartus peiliu dūrė į įvairias kūno vietas, ko pasėkoje sunkiai sutrikdė jo sveikatą, įvyko praėjus beveik septynioms valandoms po ankstesnių analogiškų nusikalstamų veiksmų nukentėjusiojo V. P. atžvilgiu. Taigi ši aplinkybė, o taip pat suduotų smūgių skaičius paneigia apeliacinio skundo argumentą, jog nuteistasis S. B. šią nusikalstamą veiką padarė staiga labai susijaudinęs. Be to, pats nuteistasis parodė, kad buvo pasiruošęs peilį ir laukė nukentėjusiojo savo kambaryje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, jis nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisiamajame posėdyje neakcentavo tos aplinkybės, kad dėl neteisėtų nukentėjusiųjų veiksmų staiga labai susijaudino, tą tvirtina tik apeliaciniame skunde, pakartodamas gynėjo teisme pateiktą prašymą kvalifikuoti ginamojo nusikalstamas veikas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 136 straipsnį.

19Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad S. B. padarytos nusikalstamos veikos tinkamai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalį. Nenustačius fiziologinio afekto požymių, nuteistojo veiką kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso136 straipsnį nėra pagrindo.

20Skirdamas bausmes, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visas aplinkybes, numatytas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje, ir nuteistajam S. B. už kiekvieną iš jam inkriminuotų nusikaltimų paskyrė teisingą bausmę. Nuosprendyje nurodyta, jog teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, kad S. B. padarė du tyčinius sunkius nusikaltimus, anksčiau teistas, teistumas neišnykęs, abejingai vertina nusikaltimo S. P. atžvilgiu pasekmes. Be to, detaliai nurodyta, kodėl už kiekvieną iš inkriminuotų nusikalstamų veikų skirtinos būtent tokios rūšies ir dydžio bausmės. Pirmosios instancijos teismas nuteistojo S. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad pastarasis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, į ką, skirdamas bausmę, taip pat atsižvelgė.

21Pirmosios instancijos teismo argumentai dėl skiriamų bausmių dydžio yra pagrįsti, paskirtosios ir subendrinta bausmės nėra aiškiai per griežtos, jas švelninti nėra įstatyminio pagrindo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

24nuteistojo S. B. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio l dalį ( 4. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio l dalį ( 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 6.S. B. Vilniaus teritorinei ligonių kasai priteista... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. S. B. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135... 10. Be to, jis pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio l... 11. Apeliaciniu skundu nuteistasis S. B. prašo Lazdijų rajono... 12. Be to, anot apelianto, kadangi jis nusikaltimus įvykdė visiškai... 13. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė... 14. Nuteistojo S. B. apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Sunkus sveikatos sutrikdymas kvalifikuojamas pagal Baudžiamojo kodekso 136... 16. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės veikos padarymo aplinkybės... 17. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ir nešališkai ištyręs byloje... 18. Kitas asmeninis konfliktas, kurio metu nuteistasis S. B.... 19. Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad 20. Skirdamas bausmes, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visas... 21. Pirmosios instancijos teismo argumentai dėl skiriamų bausmių dydžio yra... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio... 24. nuteistojo S. B. apeliacinį skundą atmesti....