Byla e2-19762-894/2015
Dėl baudos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovės VšĮ ( - ), ieškinį atsakovėms UAB ( - ), UAB ( - ), dėl baudos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš atsakovių 2896,20 Eur baudą, bylinėjimosi išlaidas bei 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32015-08-07 teisme gautas atsakovės UAB ( - ) atsiliepimas, kuriame nurodoma, jog ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas, kadangi jis pareikštas netinkamam atsakovui.

42015-09-02 teisme gautas atsakovės UAB ( - ) pareiškimas dėl ieškinio pripažinimo, kuriame nurodoma, jog UAB ( - ) visiškai pripažįsta ieškovės reikalavimą dalyje dėl baudos priteisimo iš UAB ( - ). Taip pat, UAB ( - ) patvirtina, kad palaiko ir sutinka su UAB ( - ) atsiliepime išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, motyvais ir argumentais, todėl UAB ( - ) sutinka, kad bauda būtų priteista tik jai, o dalyje dėl baudos priteisimo iš UAB ( - ) kaip solidarios atsakovės ieškinys yra atmestinas. 2015-09-29 teisme gautas atsakovės UAB ( - ) mokėjimo nurodymas, kuriuo atsakovė UAB ( - ) ieškovei VšĮ ( - ) sumokėjo 2923,97 Eur (2896,20 Eur bauda ir 27,77 Eur delspinigių).

52015-10-02 teismui pateiktas ieškovės VšĮ ( - ) pareiškimas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo. Pareiškime nurodyta, jog po dviejų ieškovės raštiškų raginimų atsakovėms atsisakius geranoriškai mokėti sutartyse numatytas baudas, ieškovė dėl baudų priteisimo buvo priversta kreiptis į teismą. Teismo proceso metu ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidas kurios, vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, priteistinos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Be to, CPK 98 str. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą rengiant procesinius dokumentus ar teikiant konsultacijas, jeigu išlaidas patvirtinantys dokumentai yra pateikiami teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovei UAB ( - ) pripažinus ieškinį ir patenkinus ieškinio reikalavimus dėl baudos ir procesinių palūkanų priteisimo, liko nepatenkintas ieškovės reikalavimas priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dėl minėtų priežasčių ieškovė, vadovaudamasis CPK 42 str. l d., atsisako ieškinio reikalavimų dalyje dėl 2896,20 Eur dydžio baudos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo. Ieškovė patvirtina, kad jai žinoma, jog atsisakius ieškinio teismas, vadovaudamasis CPK 140 str. 1 d., priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Ieškovui taip pat yra žinoma, kad vadovaujantis CPK 294 str. 2 d., bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

6Prašymas tenkintinas ir civilinė byla nutrauktina.

7CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Ieškinio atsisakymo rašytiniame pareiškime turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 294 str.).

8Ieškovės prašymas dėl ieškinio atsisakymo, nurodžius, kad jai yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, kaip neprieštaraujantis įstatymui ir niekieno teisių ir teisėtų interesų nepažeidžiantis, teismo priimtinas. Civilinė byla Nr. e2-19762-894/2015 nutrauktina, nurodant, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

9CPK 94 str. 1 d. nurodyta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje taip pat svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

10Šioje byloje ieškovės turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (už ieškinio paruošimą) buvo sąlygotos ieškovės inicijuoto teisminio proceso dėl baudos priteisimo iš atsakovių. Atsakovė UAB „Grastatas“ pripažino ieškinį, ir sutiko su aplinkybe, jog UAB ( - ) yra netinkamas atsakovas. Atsakovė UAB ( - ), nevykdydama prievolių ieškovei, pati sukūrė priežastis bylinėjimosi išlaidoms atsirasti. Ieškovė savo reikalavimus pirmiausiai siekė patenkinti ekonomiškesne ikiteismine tvarka, t.y. siuntė raštus Nr. 1S-524, Nr. 1S-548 dėl baudos sumokėjimo, tačiau atsakovė UAB ( - ) baudos ieškovei nesumokėjo. Todėl ieškovė savo teises turėjo ginti pareikšdama ieškinį. Taigi, nepavykus ginčo išspręsti ikiteismine tvarka, procesas buvo tęsiamas ne dėl nuo ieškovės priklausančių aplinkybių. Atsakovės UAB ( - ) pateiktas vietinis lėšų pervedimas Nr. 631 patvirtina, kad atsakovė baudą sumokėjo tik 2015 m. rugsėjo 28 d., t. y. po ieškinio dėl baudos priteisimo iš atsakovių pareiškimo teisme (ieškinys gautas 2015-07-21, įteiktas atsakovei UAB ( - ) 2015-08-03). Aplinkybė, kad UAB ( - ) pilnai pripažino ieškinį bei išreiškė poziciją, jog UAB ( - ) yra netinkamas atsakovas byloje, o taip pat aplinkybė, kad UAB ( - ) pilnai įvykdė ieškinio reikalavimus, leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovu byloje nurodyta UAB ( - ) negali būti pripažinta kalta dėl ieškovui atsiradusių bylinėjimosi išlaidų. Todėl iš UAB ( - ) bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Byloje nesant objektyvių duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti dėl ieškovės nesąžiningumo byloje (nepagrįstai pareikštų reikalavimų), proceso vilkinimo, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, teismas sprendžia, kad ieškovė pagrįstai prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovė pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2015 m. liepos 8 d. atstovavimo sutartį, ataskaitą už teisines paslaugas suteiktas 2015 m liepos – rugpjūčio mėnesiais, 2015 m. rugsėjo 15 d. PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas Nr. 4843, bei 2015 m. rugsėjo 18 d. mokėjimo nurodymą Nr. 93, iš kurių matyti, kad advokato honoraras už teisinių dokumentų analizę, konsultacijas, ieškinio parengimą, atsiliepimo analizės, pasitarimo su klientu ir taikos sutarties koregavimas sudarė 434,45 Eur + 91,23 Eur (PVM), iš viso 525,68 Eur. Iš mokėjimo nurodymo Nr. 93, patvirtinančio advokato teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą, matyti, jog ieškovė jai suteiktas paslaugas apmokėjo advokatų kontorai, teikusiai ieškovei teisines paslaugas. Ieškovė ieškinio atsisakė dėl to, kad atsakovė UAB ( - ) patenkino ieškinio reikalavimus. Ieškovės procesinis elgesys buvo tinkamas (CPK 93 str. 4 d.), buvo bandoma išspręsti ginčą greičiausiu ir pigiausiu būdu (nesikreipiant į teismą). Teismas sprendžia, kad ieškovės turėtos išlaidos yra pagrįstos (CPK 98 str. 1 d.), todėl priteistinos.

12Įvertinus nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius, kuriuose už ieškinio parengimą maksimali suma - 1784,75 Eur, darytina išvada, kad ieškovės patirtos išlaidos neviršija rekomendacijose nustatyto dydžio, yra pagrįstos, todėl iš atsakovės UAB ( - ) priteistina 525,69 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų ieškovei.

13Ieškovė yra sumokėjusi 65,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovei atsisakius pareikšto ieškinio, jai grąžintina 75 procentų dydžio byloje jos vardu sumokėto žyminio mokesčio dalis, t. y. 48,75 Eur (CPK 87 str. 2, 5 d.). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi įsiteisėjusia teismo nutartimi. Ieškovei iš atsakovės UAB ( - ) priteistina ieškovės sumokėto žyminio mokesčio 25 proc. dalis – 16,25 Eur (CPK 94 str., 177 str., 185 str.).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d., 290 str., 293 str. 1 d. 4 p., 294 str., 295 str., teismas,

Nutarė

16priimti ieškovės VšĮ ( - ) ieškinio atsisakymą civilinėje byloje, pagal ieškovės VšĮ ( - ), į. k. ( - ), ieškinį pareikštą atsakovėms UAB ( - ), į. k. ( - ), UAB ( - ), į. k. ( - ), dėl baudos priteisimo, ir civilinę bylą Nr. e2-19762-894/2015 nutraukti.

17Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

18Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei VšĮ ( - ), į. k. ( - ), 2015-07-21 mokėjimo nurodymu Nr. 83 sumokėto žyminio mokesčio 75 procentus – 48,75 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 75 ct).

19Priteisti iš atsakovės UAB ( - ), į. k. ( - ), ieškovės VšĮ ( - ), į. k. ( - ), naudai 525,68 Eur (penkis šimtus dvidešimt penkis eurus 68 ct) advokato teisinės pagalbos išlaidų, 16,25 Eur (šešiolika eurų 25 ct) žyminio mokesčio.

20Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.

21Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš... 3. 2015-08-07 teisme gautas atsakovės UAB ( - ) atsiliepimas, kuriame nurodoma,... 4. 2015-09-02 teisme gautas atsakovės UAB ( - ) pareiškimas dėl ieškinio... 5. 2015-10-02 teismui pateiktas ieškovės VšĮ ( - ) pareiškimas dėl dalies... 6. Prašymas tenkintinas ir civilinė byla nutrauktina.... 7. CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas,... 8. Ieškovės prašymas dėl ieškinio atsisakymo, nurodžius, kad jai yra... 9. CPK 94 str. 1 d. nurodyta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 10. Šioje byloje ieškovės turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (už... 11. Ieškovė pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2015 m.... 12. Įvertinus nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 13. Ieškovė yra sumokėjusi 65,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovei atsisakius... 14. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d., 290 str., 293 str. 1 d.... 16. priimti ieškovės VšĮ ( - ) ieškinio atsisakymą civilinėje byloje, pagal... 17. Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 18. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei VšĮ ( - ),... 19. Priteisti iš atsakovės UAB ( - ), į. k. ( - ), ieškovės VšĮ ( - ), į.... 20. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos...