Byla eB2-978-253/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) (duomenys neskelbtini) 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu (Dėl reikalavimo teisių pardavimo) panaikinimo ir kitos pardavimo tvarkos nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo kreditoriaus A. B. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) ( - ) 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu (Dėl reikalavimo teisių pardavimo) panaikinimo ir kitos pardavimo tvarkos nustatymo.

2Teismas

Nustatė

31.

42020 m. birželio 23 d. teisme priimtas kreditoriaus A. B. skundas dėl 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu (Dėl reikalavimo teisių pardavimo) panaikinimo ir kitos pardavimo tvarkos nustatymo. Kreditorius nurodo, kad UAB ( - ) bankroto byla iškelta 2013 m. kovo 29 d.; jos likvidavimo terminas baigėsi dar 2014 metais; įmonėje nėra atliekami jokie su bankroto procesu susiję veiksmai; jau kelis kartus buvo pratęstas likvidavimo procedūrų terminas vien dėl tos priežasties, kad iki šiol dėl kreditorės UAB ( - ) dominavimo nėra parduodamas paskutinis įmonei priklausantis turtas – materialinės ir procesinės teisės civilinėje byloje Nr.e2-1683-513/2017 (tikslesnis Nr. e2-238-730/2019, nes bylos buvo sujungtos). Mano, kad toks delsimas užbaigti bankroto procesą yra nuostolingas, nepagrįstai didinantis administravimo išlaidas.

52.

6Ginčijamas įmonės 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimas UAB ( - ) balsais (80,53 proc. balsų) nustatė tokią pardavimo tvarką, kuri akivaizdžiai sąlygoja likvidavimo terminų pratęsimą, ekonominio tikslingumo prasme prieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

73.

8Pareiga organizuoti turto pardavimą Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka tenka bankroto administratoriui (ĮBĮ 31 straipsnio 2 punktas). Įstatymai ir įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai detaliai nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktą likusios neišieškotos skolos ir debitiniai reikalavimai (kitas turtas ĮBĮ 33 straipsnio prasme) bankroto procese, siekiant patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, parduodamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Taigi ši įstatymo nuostata leidžia kreditoriams nuspręsti dėl turto pardavimo tvarkos, nenustatydama apribojimų. Prašo 1) panaikinti 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 16 nutarimą antru darbotvarkės klausimu (Dėl reikalavimo teisių pardavimo ); 2) patvirtinti materialinių ir procesinių teisių civilinėje byloje Nr.e2-776-513/2018 (Nr. e2-238-730/2019) pardavimo tvarką:

9a)

10Nustatyti pardavimo kainą 125 000 Eur;

11b)

12Teises pardavinėti skelbiant apie tai 2014 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimo Nr.

131475 nustatyta tvarka; po kiekvieno neįvykusio pardavimo kainą mažinti 30 procentų

14intervalu, iki galutinio pardavimo;

15c)

16Nepardavus reikalavimo teisių, teises nurašyti.

174.

18Kreditorė UAB „( - ) atsiliepime nurodo, kad dėl analogiško 2018 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju klausimu (3 ir 4 papunkčiai), kuriais buvo išspręstas procesinių teisių civilinėje byloje Nr.e2-776-513/2018 pardavimo tvarkos kreditorius A. B. teikė skundą, tačiau skundas buvo atmestas.

195.

202020 m. birželio 10 d. įvyko eilinis BUAB ( - ) kreditorių susirinkimas dviem darbotvarkės klausimais – darbotvarkės tvirtinimas ir reikalavimo teisių pardavimo tvarkos tvirtinimas pagal priedą Nr. 1. UAB „( - ) balsavo „už“ abiem administratoriaus pasiūlytais darbotvarkės klausimais. VSDFV Mažeikių skyrius pirmu klausimu balsavo „už“, o antru „prieš“; kreditorius A. B. abiem klausimais balsavo „prieš“.

216.

22Mano, kad A. B. pateikė iš esmės analogišką skundą, kurį jis jau teikė dėl 2018 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo. Kaip ir ankstesniame skunde, taip ir šiame skunde jis nurodo iš esmės analogiškus motyvus, kurie jau buvo kartą atmesti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi. Kadangi A. B. jokių naujų argumentų nepateikia, todėl nėra pagrindo jų pagrįstumo vertinti kitaip. Prašo skundą atmesti ir priteisti iš A. B. bylinėjimosi išlaidas.

237.

24Papildomai paaiškina, kad A. B. yra atsakovu civilinėje byloje Nr. e2-238-730/2019, todėl yra suinteresuotas, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo iš jo nebūtų tenkinamas. Ieškinys civilinėje byloje Nr. e2-238-730/2019 yra netiesioginis, t. y., juo siekiama iš A. B. ir N. M. išieškotas pinigų sumas paskirstyti visiems BUAB ( - ) kreditoriams. Todėl A. B. negali šioje situacijoje būti laikomas sąžiningu, nes jis siekia, kad materialinės ir procesinės teisės (žalos reikalavimas į jį) būtų parduotos itin greitai, pigiai ir faktiškai būtų nurašytos. Kadangi procesinis sprendimas nurodytoje byloje nėra įsiteisėjęs, todėl nežinant bylos baigties nėra įmanoma sudominti ką nors pirkti tokioje byloje būsimas materialines teises. Tačiau ieškinio tenkinimo atveju materialinės teisės būtų itin didelės apimties ir visi kreditoriai yra suinteresuoti iš minimos bylos rezultato atgauti kuo didesnį savo reikalavimų patenkinimą. Nurodo, kad bankroto proceso greitumo ir operatyvumo principai nenusveria teisės į teisingą bankroto procesą ir kreditorių teisėtų lūkesčių užtikrinimo principų įgyvendinimą.

258.

26Pažymi, kad A. B. kreditorių susirinkimui net nesiūlė jokio savo paruošto materialinių ir procesinių teisių pardavimo projekto, o tiesiog balsavo „prieš“ abiem darbotvarkės klausimais. Toks jo elgesys turi piktnaudžiavimo teisėmis požymius (CPK 95 straipsnis).

279.

28Atsiliepimu į kreditoriaus A. B. skundą BUAB ( - ) bankroto administratorės įgaliotas asmuo D. P. prašo klausimą dėl skundo (ne)tenkinimo spręsti teismo nuožiūra.

2910.

30Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius atsiliepime (reg. Nr. DOK-( - )) nurodė, kad iš esmės nesutinka su reikalavimo teisių, kylančių iš civilinės bylos Nr. e2-776-513/2018 (ankstesnis Nr. e2-1683-513/2017) pardavimu, todėl vykusiuose kreditorių susirinkimuose VSDFV Mažeikių skyrius balsavo „prieš“ reikalavimo teisių pardavimą, nes: UAB ( - ) bankrotas pripažintas tyčiniu; kreditorius A. B. yra atsakovu civilinėje byloje, kurio reikalavimo teises ir norima parduoti, todėl jis yra akivaizdžiai suinteresuotas, kad materialinės ir procesinės teisės (reikalavimas į jį) būtų parduotos greitai, pigiai arba nurašytos; šis kreditorius yra penkių bendrovių vadovas, be to, yra dirbantis ir turintis registruotino / neregistruotino turto. VSDFV Mažeikių skyriaus įsitikinimu, tikslinga vykdyti ne reikalavimo teisės pardavimą, o tęsti civilinės bylos nagrinėjimą dėl žalos iš atsakovų A. B. ir N. M. priteisimo, o išnagrinėjus bylą, vykdyti priverstinį skolos išieškojimą, kad žala būtų išieškota ir paskirstyta įmonės kreditoriams. Prašo kreditoriaus A. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3111.

32Daugiau atsiliepimų į skundą negauta. Kreditoriaus A. B. skundas atmestinas

3312.

342020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis), išskyrus išimtis numatytas JANĮ 155 straipsnyje. Nagrinėjamu atveju kreditoriaus A. B. skundas dėl 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo gautas įsigaliojus JANĮ, todėl ginčo klausimo sprendimui teismas taiko JANĮ nuostatas.

3513.

36Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, pasireiškiančio imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei kreditorių ar / ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

3714.

38Pažymėtina, jog kreditorius A. B. nenurodo, kad organizuojant bei vykdant 2020 m. birželio 10 d. BUAB ( - ) kreditorių susirinkimą, kurio metu priimtą nutarimą jis skundžia, buvo pažeista kreditorių susirinkimo nustatyta susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka. Tokių aplinkybių nenustatė ir teismas.

3915.

40JANĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas, leidimas turtą parduoti kitu negu iš varžytynių būdu (JANĮ 44 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (JANĮ 49 straipsnis). JANĮ 49 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo kvorumas yra, jeigu kreditorių susirinkime dalyvauja kreditoriai, įskaitant iš anksto balsavusius kreditorius, kurių reikalavimų sumos vertinė išraiška yra didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

4116.

42Byloje nustatyta, kad 2020 m. birželio 10 d. UAB ( - ) kreditorių susirinkime

43dalyvavo 99,13 proc. bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos kreditoriai (VSDFV Mažeikių skyrius –0,03 proc., A. B. – 18,57 proc., UAB „( - ) – 80,53 proc.). Susirinkimo metu buvo priimti du nutarimai, t. y., 1) dėl darbotvarkės patvirtinimo; 2) dėl reikalavimo teisių pardavimo. Kreditorius A. B. prašo panaikinti susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir patvirtinti jo siūlomą materialinių ir procesinių teisių civilinėje byloje Nr.e2-776-513/2018 (Nr. e2-238-730/2019) pardavimo tvarką (tvarka nurodyta šios nutarties 3 punkte), skundą grįsdamas argumentais, kad susirinkime patvirtinta turto pardavimo tvarka akivaizdžiai sąlygoja likvidavimo terminų pratęsimą, ekonominio tikslingumo prasme prieštarauja teisingumo ir protingumo principams ir kad šis nutarimas priimtas vienos kreditorės UAB „( - ) balsais.

4417.

45Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad pati savaime aplinkybė, kad vieno ar kito nutarimo priėmimą nulemia dominuojantis vienas kreditorius, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia įstatyme nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Todėl atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad pati savaime aplinkybė, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas vieno kreditoriaus (UAB ( - )) balsais, sudaro pagrindą spręsti apie skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumą.

4618.

47Pritartina pareiškėjo pozicijai, kad bendrovės likvidavimo terminas pailgėja, tačiau taip pat pažymėtina, jog įmonės bankroto proceso greitumo ir operatyvumo principai nenusveria teisės į teisingą bankroto procesą, kreditorių teisėtų lūkesčių užtikrinimo principų. Vertinant tai, ar skundžiamas įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas atitinka bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių ekonominio naudingumo kriterijų, atsižvelgtina į JANĮ 49 straipsnyje įtvirtintą kreditorių susirinkimo kompetenciją, atitinkamais klausimais priimant kreditorių susirinkimo nutarimus. Byloje šalys neginčija, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas laikantis JANĮ 49 straipsnyje reglamentuotos kreditorių susirinkimų nutarimų priėmimo tvarkos. Teismas, spręsdamas skundo pripažinti negaliojančiais nutarimus dėl jų ekonominio nenaudingumo pagrįstumo, vertina tai, kaip tokie nutarimai atitinka įstatyme įtvirtintą kreditorių susirinkimo kompetenciją ir bankroto tikslus.

4819.

49Kreditorių susirinkimui priimant nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatyta tokia turto pardavimo tvarka bei kaina, kad atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015).

5020.

51Nekartojant iš esmės 2018 m. rugsėjo 7 d. Klaipėdos apygardos teismo ir 2018 m. gruodžio 13 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse dėl analogiško šio kreditoriaus skundo išdėstytus argumentus, sutiktina su kreditorių UAB „( - ) ir VSDFV Mažeikių skyriaus atsiliepimuose išdėstyta pozicija, kad kreditoriaus A. B. siekis yra ne gauti kuo didesnį kreditinio reikalavimo patenkinimą, trumpinti UAB ( - ) bankroto proceso terminą, bet iš esmės išvengti žalos atlyginimo bendrovei iš jo priteisimo.

5221.

53Pareiškėjas teismo prašo patvirtinti jo siūlomą turto pardavimo tvarką ir kainą. Pastebėtina, kad pats pareiškėjas kreditorių susirinkimui šios tvarkos nesiūlė.

5422.

55Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas iš esmės negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos. Todėl toks prašymas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

5622.

57JANĮ 51 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams nuo jų priėmimo dienos, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (JANĮ 55 straipsnio 1 ir 2 dalys). Kreditorius A. B. šia teise pasinaudojo, tačiau teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą, daro išvadą, pareiškėjas neįrodė, kad skundžiamas nutarimas pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) ar/ ir pažeidžia kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesus. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjo skundas netenkinamas. Dėl bylinėjimosi išlaidų

5823.

59Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnis).

6022

61Kreditorius UAB „( - ) prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas už atsiliepimą į kreditoriaus skundą surašymą. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą (skundas netenkinamas), šis kreditorius įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismui pateikti dokumentai (sąskaita už teisines paslaugas; sąskaitos išrašas) įrodo, kad UAB „( - ) nagrinėjamoje byloje patyrė 300 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šios patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatytų tokių paslaugų maksimalių dydžių, todėl jos priteisiamos iš kreditoriaus A. B..

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

63kreditoriaus A. B. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu (Dėl reikalavimo teisių pardavimo) panaikinimo ir kitos pardavimo tvarkos nustatymo atmesti.

64Priteisti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „( - ) iš kreditoriaus A. B. 300 Eur bylinėjimosi išlaidų.

65Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. Teismas... 3. 1.... 4. 2020 m. birželio 23 d. teisme priimtas kreditoriaus A. B. skundas dėl 2020 m.... 5. 2.... 6. Ginčijamas įmonės 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimas... 7. 3.... 8. Pareiga organizuoti turto pardavimą Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto... 9. a)... 10. Nustatyti pardavimo kainą 125 000 Eur;... 11. b)... 12. Teises pardavinėti skelbiant apie tai 2014 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės... 13. 1475 nustatyta tvarka; po kiekvieno neįvykusio pardavimo kainą mažinti 30... 14. intervalu, iki galutinio pardavimo;... 15. c)... 16. Nepardavus reikalavimo teisių, teises nurašyti.... 17. 4.... 18. Kreditorė UAB „( - ) atsiliepime nurodo, kad dėl analogiško 2018 m.... 19. 5.... 20. 2020 m. birželio 10 d. įvyko eilinis BUAB ( - ) kreditorių susirinkimas... 21. 6.... 22. Mano, kad A. B. pateikė iš esmės analogišką skundą, kurį jis jau teikė... 23. 7.... 24. Papildomai paaiškina, kad A. B. yra atsakovu civilinėje byloje Nr.... 25. 8.... 26. Pažymi, kad A. B. kreditorių susirinkimui net nesiūlė jokio savo paruošto... 27. 9.... 28. Atsiliepimu į kreditoriaus A. B. skundą BUAB ( - ) bankroto administratorės... 29. 10.... 30. Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius atsiliepime (reg. Nr. DOK-( - )) nurodė,... 31. 11.... 32. Daugiau atsiliepimų į skundą negauta. Kreditoriaus A. B. skundas atmestinas... 33. 12.... 34. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 35. 13.... 36. Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma,... 37. 14.... 38. Pažymėtina, jog kreditorius A. B. nenurodo, kad organizuojant bei vykdant... 39. 15.... 40. JANĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 41. 16.... 42. Byloje nustatyta, kad 2020 m. birželio 10 d. UAB ( - ) kreditorių susirinkime... 43. dalyvavo 99,13 proc. bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos kreditoriai... 44. 17.... 45. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad pati savaime aplinkybė, kad vieno... 46. 18.... 47. Pritartina pareiškėjo pozicijai, kad bendrovės likvidavimo terminas... 48. 19.... 49. Kreditorių susirinkimui priimant nutarimą dėl įmonės turto pardavimo... 50. 20.... 51. Nekartojant iš esmės 2018 m. rugsėjo 7 d. Klaipėdos apygardos teismo ir... 52. 21.... 53. Pareiškėjas teismo prašo patvirtinti jo siūlomą turto pardavimo tvarką ir... 54. 22.... 55. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis... 56. 22.... 57. JANĮ 51 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 58. 23.... 59. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 60. 22... 61. Kreditorius UAB „( - ) prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas už... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 63. kreditoriaus A. B. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 64. Priteisti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „( - ) iš kreditoriaus A.... 65. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...