Byla 2S-364-613/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Ž. K. (apelianto) atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-11-20 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo Ž. K. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui K. K., išieškotojui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas Ž. K. prašė nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0118/08/00146/2 bei panaikinti vykdymo išlaidas. Nurodė, kad nuo to laiko, kai jis buvo įkalintas 1999 m. nė karto negavo antstolio raginimo sumokėti iš jo priteistą baudą, nors vykdomųjų bylų vykdymui yra numatyti terminai CPK 607 str. Paaiškino, kad visas skolas, apie kurias buvo informuotas, apmokėjo, tačiau apie šioje vykdomojoje byloje išieškomą skolą nežinojo, todėl mano, kad antstolio veiksmai yra neteisėti. Antstolis nesiteikė išsiaiškinti kur pareiškėjas atlieka bausmę ir areštavo jo sąskaitą Kybartų pataisos namuose.

3Antstolis K. K. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo, nurodė, kad antstolio K. K. kontoroje vykdoma vykdomoji bylą Nr. 0118/08/00146/2 pagal Kauno apygardos teismo 2003-01-13 išduotą vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje Nr. 1-7/2002 dėl 362,03 Eur (1250 Lt) išieškojimo iš skolininko Ž. K. išieškotojo valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos, naudai. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju taikytinas trijų metų apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties terminas. Paaiškino, kad minėtoje vykdomojoje byloje sistemingai ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis raštas būtų įvykdytas: pateikė užklausas bankams, kitoms kredito įstaigoms, Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrui, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui; priėmė patvarkymus: areštuoti lėšas, patikrinti ir sustabdyti lėšų išmokėjimą, ir kt. Nustatęs, kad, pagal Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro pateiktus duomenis 2015-09-04, skolininkas atlieka bausmę Kybartų pataisos namuose, 2015-09-07 priėmė patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, taip pat, atsižvelgiant į tai, kad skolininkas įsidarbino, priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo. Teigė, kad skolininkas apie teismo nuosprendžiu paskirtą baudą žinojo nuo 2002 metų, be to jo vienintelė turima sąskaita AB Swedbank banke buvo areštuota nuo 2009 m. gegužės mėn., todėl jis, negalėdamas naudotis banko sąskaita, turėjo žinoti apie tai, kad yra vykdomas išieškojimas, tačiau vykdymo eiga nesidomėjo. Padarė išvadą, kad vykdomasis dokumentas yra priimtas vykdyti teisėtai, įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas nėra praleistas, o skolininko prašymas nutraukti vykdomąją bylą yra nepagrįstas.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-11-20 nutartimi pareiškėjo Ž. K. skundo dėl antstolio K. K. veiksmų netenkino. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bylos medžiaga patvirtina aplinkybę, jog antstolis sistemingai atliko vykdymo veiksmus – teikė užklausas bankams, kitoms kredito įstaigoms, Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrui, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui, priėmė patvarkymus dėl lėšų patikrinimo ir išmokėjimo sustabdymo, lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje ir kt. Teismas padarė išvadą, kad antstolis nepraleido senaties termino pradėti išieškojimą iš skolininko, todėl nutraukti vykdomąją bylą nėra pagrindo. Taip pat padarė išvadą, kad atitinkamos sumos išieškojimas užsitęsė būtent dėl paties pareiškėjo vengimo vykdyti paskirtą baudą, apie kurios paskyrimą jam buvo žinoma, CPK 644 straipsnyje nurodytų skolininko pareigų nevykdymo, o ne dėl valstybės įgaliotos institucijos, šiuo atveju antstolio, neveikimo.

6Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-11-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra praleistas senaties terminas pradėti išieškojimą iš pareiškėjo. Teigia, kad antstolis jokių vykdymo veiksmų neatliko, nesidomėjo skolininko buvimu, apie antstolio vykdomą išieškojimą nežinojo, informuotas nebuvo.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, yra pagrįsta ir teisėta.

10Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimu bei su CPK nustatytų išieškojimo senaties terminų taikymu, tinkamai aiškino teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis K. K. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0118/08/00146/2 pagal Kauno apygardos teismo 2003-01-13 išduotą vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje Nr. 1-7/2002 dėl 362,03 Eur (1250 Lt) baudos išieškojimo iš skolininko Ž. K. išieškotojo valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos, naudai.

12Pažymėtina, kad pareiškėjas nuteistas dėl sunkaus nusikaltimo (1961 m. BK 81 str. 2 d.), numatyto pagal 1961 m. BK 272 str. (kvalifikuotas plėšimas). Pagal LR BK 96 str. 1 d. 1 p. b p. apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per trejus metus, kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė, arba kai paskirta laisvės atėmimo bausmė neviršija dvejų metų. Taigi, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju, kalbant senaties eigą, reikėtų vertinti antstolio veiksmus per trejus metų vykdomojo rašto vykdymo laikotarpį.

13LR BK 96 str. 2 d. numatyta, kad apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki nuosprendžio vykdymo pradžios. Bylos medžiaga patvirtina, jog Kauno apygardos teismas 2003-01-13 išdavė vykdomąjį raštą, kuris 2003-03-31 buvo pateiktas vykdyti antstolio V. Š. kontoroje. Antstolis, vykdydamas vykdomąjį dokumentą, 2003-04-01 atliko pirmus vykdymo veiksmus. Taigi vykdomasis raštas dėl baudos išieškojimo pradėtas priverstinai vykdyti nepraleidus įstatyme nustatyto senaties termino. Šias aplinkybes teisingai nustatė ir įvertino pirmosios instancijos teismas ir formuojamos teismų praktikos teismas nepažeidė.

14Pareiškėjas atskirajame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, jog pareiškėjas nevengė sumokėti baudos. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. LR BK 96 str. 3 d. numatyta, kad, jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja. Šiuo atveju senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią nuteistasis pats atvyko atlikti bausmės ar buvo sulaikytas. Taigi nagrinėjamu atveju turi būti nustatyta, ar antstolis atliko vykdymo veiksmus baudai išieškoti, taip pat būtina išsiaiškinti, ar asmuo nevengė atlikti jam paskirtą nuobaudą – sumokėti ar netrukdyti išieškoti jam paskirtą baudą, t. y. ar nėra pagrindo pripažinti, kad baudos vykdymo senaties eiga buvo sustojusi.

15Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad vykdymo veiksmai dėl baudos išieškojimo iš pareiškėjo buvo atliekami nuolat, periodiškai pateikiant užklausimus įvairiems Lietuvos Respublikos registrams ir tikrinant skolininko turtinę padėtį. Antstolis, pagal Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro pateiktus duomenis 2015-09-04 nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę Kybartų pataisos namuose, 2015-09-07 priėmė patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, taip pat, atsižvelgiant į tai, kad skolininkas įsidarbino, priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, tačiau piniginės lėšos išieškotos nebuvo.

16LR CPK 644 str. numato skolininko pareigą nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus, aktyviai domėtis vykdymo eiga bei kitas skolininko pareigas vykdymo procese. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę. Minėta aplinkybė, jog pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę ir neturi galimybės gauti piniginių lėšų baudai sumokėti, negali būti laikoma pateisinama priežastimi pareiškėjui paskirtai baudai nevykdyti. Būtina įvertinti ir tai, kad pareiškėjas neatliko jokių veiksmų siekiant sumokėti paskirtą baudą, tačiau pateikė prašymą nutraukti baudos vykdymą suėjus senaties terminui. Teismas atsižvelgia į ir tai, kad pareiškėjas nuo baudos paskyrimo žinojo apie pareigą šią baudą sumokėti. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pareiškėjas nepateikė duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog dėl antstolio neveikimo iš pareiškėjo nebuvo išieškota priteista bauda.

17Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo nutraukti antstolės vykdomą vykdomąją bylą.

18Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, jos keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 str.,

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-20 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. pareiškėjas Ž. K. prašė nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0118/08/00146/2... 3. Antstolis K. K. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo, nurodė, kad... 4. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 5. Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-11-20 nutartimi pareiškėjo Ž. K.... 6. Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės... 7. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 9. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 10. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis K. K. vykdo... 12. Pažymėtina, kad pareiškėjas nuteistas dėl sunkaus nusikaltimo (1961 m. BK... 13. LR BK 96 str. 2 d. numatyta, kad apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties... 14. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos... 15. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad vykdymo veiksmai dėl baudos... 16. LR CPK 644 str. numato skolininko pareigą nekliudyti antstoliui atlikti... 17. Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 18. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 str.,... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-20 nutartį palikti nepakeistą....