Byla 2-346-292/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė,

2sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei,

3dalyvaujant pareiškėjai L. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. A. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Alytaus apskrities VMI dėl praleisto įstatymo nustatyto termino palikimui priimti pratęsimo ir

Nustatė

4pareiškėja prašo pratęsti jai terminą palikimui, atsiradusiam po jos tetos A. V., ( - ) mirties, priimti trims mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

5Nurodė, kad teta A. V. 1995-05-19 testamentu paliko jai priklausantį butą, esantį ( - ), ir visą kitą turtą. Ji ir jos šeima kartu su teta A. V. gyveno kartu šiame bute, ji tetą prižiūrėjo ir slaugė nuo 1989 metų, nes šeimos teta nebuvo sukūrusi, vaikų neturėjo. A. V. 2010-07-15, mirus, ji ir toliau liko gyventi šiame bute, tačiau per įstatymo nustatytą terminą dėl palikimo nesikreipė, nes tuo metu jos tėvukas patyrė insultą ir ji slaugė tėvą, be to, ji buvo suklaidinta dėl termino kreiptis dėl palikimo, manė, kad terminas yra 6 mėnesiai. Testamentas nepakeistas ir nepanaikintas. Kai kreipėsi į notarų biurą, jai buvo nurodyta, kad turi kreiptis dėl termino palikimui priimti pratęsimo.

6Mano, kad terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių.

7Suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities VMI į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai. Pateikė atsiliepimą į pareiškimą (25 b.l. ) ir nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (CPK 443 str. 5 d.).

8Pareiškimas tenkintinas.

9CK 5.57 str. 1 d. numatyta, kad terminas palikimui priimti gali būti pratęstas, teismui pripažinus, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Šio kodekso 5.50 str. nustatytas 3 mėnesių terminas palikimui priimti. Palikimas pagal testamentą atsirado A. V. mirties momentu, t.y. 2010-07-15 (CK 5.3 str. 1 d.). Ar įpėdinis priėmė palikimą, svarbiausią reikšmę turi įpėdinio valios priimti palikimą išreiškimas, o ne jos įforminimas. Tokią nuostatą patvirtina ir CK 5.50 str. 2 d., numatanti, kad įpėdinio valia priimti palikimą gali būti išreikšta ir konkliudentiniais veiksmais. Pareiškėja praleidusi įstatymo nustatytą terminą, kreipėsi į teismą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, taip išreikšdama valią priimti palikimą. Žinodama apie testamentą ir toliau liko gyventi bute, mokėjo mokesčius, jį tvarkė, taip iš esmės priimdama palikimą. Esant išreikštai pareiškėjos valiai priimti palikimą, kuris nebuvo tinkamai įformintas per įstatymo nustatytą terminą dėl ne nuo pareiškėjos priklausančių priežasčių (sąžiningai klydo dėl termino palikimui priimti, tėvo liga ir jo slauga laikotarpiu, kai reikėjo kreiptis dėl palikimo pagal testamentą priėmimo), terminas palikimui pagal testamentą priimti pratęstinas, kaip praleistas dėl svarbių priežasčių, o taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo nuostatomis (CK 1.5 str.).

10Vadovaudamasis CPK 290-291 str. 578 str., teismas

Nutarė

11atnaujinti L. A. a.k. ( - ) trijų mėnesių terminą palikimui pagal testamentą, atsiradusiam po A. V. ( - ) mirties, priimti.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai