Byla 2-5924-362/2012
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo pakeitimo ir dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei, dalyvaujant ieškovui G. S., atsakovei S. S., dalyvaujant jos atstovei advokatei Z. Kastėnienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovei S. S., išvadą duodančiai institucijai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo pakeitimo ir dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, ir

Nustatė

32012-08-24 Šiaulių miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo G. S. ieškinys atsakovei S. S., išvadą duodančiai institucijai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl vaiko – dukros D. S., gim. ( - ), gyvenamosios vietos nustatymo pakeitimo ir dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo.

4Šalys pareiškė, kad susitarė gera valia ir pateikė prašymą patvirtinti taikos sutartį, 2012-10-11 sudarytą tarp ieškovo ir atsakovės, bei civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina.

6Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

7Šalys, sudarydamos taikos sutartį susitarė neatlyginti viena kitai bylinėjimosi išlaidų.

8Išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str.).

9Šalims išaiškintina, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 294 str. 2 d.).

10Šalys taip pat prašė teismo panaikinti byloje taikytas laikinas apsaugos priemones. LR CPK 150 str. 1 d. numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Ši įstatymo leidėjo nuostata susijusi su LR CPK 13 str. įtvirtintu dispozityvumo principu. Remiantis šios normos nuostatomis, šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi LR CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, taigi ir prašyti panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

11Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus motyvus, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkintinas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.985 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str., 88 str., 93 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294-295 str., Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 1 ir 3 d., teismas

Nutarė

13patvirtinti ieškovo G. S. ir atsakovės S. S. 2012-10-11 pasirašytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

14„Mes, ieškovas G. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), (toliau tekste - vaiko tėvas) ir atsakovė S. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), (toliau tekste - vaiko motina), sudarėme Taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-5924-362/2012 dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo ir dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, prašome ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

15Mes susitarėme, kad: 1.Vaiko tėvas, ieškovas G. S.:

161.1

17atsisako laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - uždraudimo atsakovei S. S. išvykti su dukra D. S. iš Lietuvos iki teismo sprendimo priėmimo.

181.2

19atsisako ieškinio reikalavimo dėl dukros D. S., gimusios ( - ) (a. k. ( - ) gyvenamosios vietos nustatymo su ieškovu.

201.3

21keičia ieškinio reikalavimą dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir prašo teismo patvirtinti tokią bendravimo su vaiku tvarką:

 • -vaiko tėvas, ieškovas G. S., pradedant nuo 2013 metų, bendrauja su dukra ir praleidžia su ja 2 mėnesius iš eilės dukros vasaros atostogų metu pagal prieš 1 mėnesį iki atostogų pradžios su vaiko motina suderintą laiką;
 • esant galimybei, pagal atskirą šalių susitarimą, vaiko tėvas gali bendrauti su dukra ir jos žiemos bei pavasario atostogų metu, pagal prieš 1 mėnesį iki atostogų pradžios su vaiko motina suderintą laiką;
 • dukrai atostogaujant pas tėvą, įsipareigoja pilnai ją išlaikyti savo sąskaita;
 • dukrai atostogaujant pas tėvą, įsipareigoja nedrausti jai bendrauti su motina elektroniniais laiškais, telefonu, SKYPE programoje bei kitomis ryšio priemonėmis;
 • dukrai susirgus atostogaujant pas tėvą, arba įvykus kokiam nors nelaimingam atsitikimui, nedelsiant kreiptis į medicinos įstaigas dėl medicininės pagalbos dukrai suteikimo bei iškarto apie tai informuoti vaiko motiną;
 • apie planuojamą, nors ir trumpam vasaros atostogų metu, dukros išvykimą su tėvu iš ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos kitur (pvz., kartu į turistinę kelionę į užsienį, į kitą Lietuvos miestą ir pan.), informuoti apie tai vaiko motiną prieš 2 savaites;
2. Vaiko motina, atsakovė S. S.:

222.1 sutinka su ieškovo ieškinio reikalavimu dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo pagal jo pasiūlymą ir įsipareigoja:

 • pradedant nuo 2013 metų netrukdyti ieškovui bendrauti ir leisti su dukra 2 mėn. iš eilės, jos vasaros atostogų metu pagal prieš 1 mėnesį iki atostogų pradžios su vaiko tėvu suderintą laiką;
 • esant tėvo galimybei, netrukdyti vaiko tėvui bendrauti su dukra dukros žiemos bei pavasario atostogų metu, arba kitu laiku, jeigu tai netrukdys vaiko mokslui, pagal prieš 1 mėnesį iki atostogų pradžios su vaiko tėvu suderintą laiką;
 • dukrai važiuojant atostogauti pas tėvą, įsipareigoja aprūpinti dukrą sezoniniais drabužiais bei kelionės dokumentais;
 • dukrai gyvenant su mama, netrukdyti jai bendrauti su tėvu elektroniniais laiškais, telefonu, SKYPE programoje bei kitomis ryšio priemonėmis;
 • įvykus kokiam nors nelaimingam atsitikimui, nedelsiant apie tai informuoti vaiko tėvą;
 • informuoti vaiko tėvą apie dukros mokymo įstaigos pakeitimą.

232.2 įsiteisėjus nutarčiai dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo, atsiimti atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-08-24 nutarties (priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5924-362/2012) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinimo. 3.

24Ieškovas ir atsakovė susitarė, kad:

 1. neporiniais metais, pradedant nuo 2013 metų, pagal šalių išankstinį susitarimą bei grafiką, vaiko tėvas įsipareigoja atvykti į dukros nuolatinę gyvenamąją vietą tikslu pasiimti dukrą su savimi dukros vasaros atostogoms bei apmokėti visas savo ir dukros kelionės išlaidas (bilietus bei bagažą);
 2. neporiniais metais, pradedant nuo 2013 metų, dukros atostogoms pas tėvą pasibaigus, vaiko motina įsipareigoja atvykti į Lietuvą pasiimti dukrą namo, pati apmokėti savo ir dukros visas kelionės išlaidas atgal;
 3. poriniais metais, pagal šalių išankstinį susitarimą bei grafiką, vaiko motina įsipareigoja vasarą nuvežti dukrą į Lietuvą atostogauti su tėvu, pati apmokėti visas savo ir dukros kelionės išlaidas;
 4. poriniais metais dukros atostogoms pas tėvą pasibaigus, vaiko tėvas įsipareigoja nuvežti dukrą pas motiną, pats apmokėti savo ir dukros kelionės išlaidas atgal;
 5. nedelsiant informuoti vienas kitą apie savo gyvenamosios vietos, telefono Nr., elektroninio adreso pakeitimą.
 6. pasikeitus aplinkybėms, ne ginčo tvarka tarpusavyje spręsti klausimą dėl kitos tėvo ir dukros bendravimo tvarkos nustatymo.
 1. Šalis supranta, kad tėvo ir dukros bendravimas neturi prieštarauti jos interesams, ir priklauso nuo dukros noro bendrauti su savo tėvu.
 2. Šalys pasilieka prie savo bylinėjimosi išlaidų.

25Šios Taikos sutarties sudarymo bei tvirtinimo pasekmės šalims yra žinomos.“

26Civilinę bylą Nr. 2-5924-362/2012 (teisminio proceso Nr. 2-07-3-04939-2012-2) nutraukti.

27Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

28Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

29Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas byloje pagal 2012-08-24 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartį - uždraudžiant atsakovei S. S., a. k. ( - ) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos išvežti vaiką D. S., a. k. ( - ) iš nuolatinės gyvenamosios vietos be teismo leidimo.

30Apie nutarties priėmimą pranešti šalims.

31Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. S. ieškinį... 3. 2012-08-24 Šiaulių miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo G. S. ieškinys... 4. Šalys pareiškė, kad susitarė gera valia ir pateikė prašymą patvirtinti... 5. Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina.... 6. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi... 7. Šalys, sudarydamos taikos sutartį susitarė neatlyginti viena kitai... 8. Išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 9. Šalims išaiškintina, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 10. Šalys taip pat prašė teismo panaikinti byloje taikytas laikinas apsaugos... 11. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus motyvus, prašymas dėl laikinųjų... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.985 str.,... 13. patvirtinti ieškovo G. S. ir atsakovės S. S. 2012-10-11 pasirašytą taikos... 14. „Mes, ieškovas G. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), (toliau tekste - vaiko tėvas)... 15. Mes susitarėme, kad: 1.Vaiko tėvas, ieškovas G. S.:... 16. 1.1... 17. atsisako laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - uždraudimo atsakovei S. S.... 18. 1.2... 19. atsisako ieškinio reikalavimo dėl dukros D. S., gimusios ( - ) (a. k. ( - )... 20. 1.3... 21. keičia ieškinio reikalavimą dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir... 22. 2.1 sutinka su ieškovo ieškinio reikalavimu dėl bendravimo su vaiku tvarkos... 23. 2.2 įsiteisėjus nutarčiai dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo, atsiimti... 24. Ieškovas ir atsakovė susitarė, kad:
 1. neporiniais metais,... 25. Šios Taikos sutarties sudarymo bei tvirtinimo pasekmės šalims yra... 26. Civilinę bylą Nr. 2-5924-362/2012 (teisminio proceso Nr. 2-07-3-04939-2012-2)... 27. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 28. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių,... 29. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas byloje pagal 2012-08-24... 30. Apie nutarties priėmimą pranešti šalims.... 31. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...