Byla A-525-1970-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Biovela“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Utenos mėsa“ prašymus dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-1970/2012 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikritus“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai, uždarajai akcinei bendrovei „Biovela“, uždarajai akcinei bendrovei „Utenos mėsa“ dėl aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Tikritus“ skundu (I t., b. l. 1?11), kurį patikslino (I t., b. l. 132?143; III t., b. l. 88?99) kreipėsi į teismą prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“ Nr. VR-17.5-59 (toliau – ir Sprendimas); 2) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. AV-172 (toliau – ir Įsakymas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „Biovela“ ir pareiškėjas UAB „Utenos mėsa“ (IV t., b. l. 1?12) ir UAB „Tikritus“ pateikė apeliacinius skundus, kuriais prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Sprendimo dalį, kuria negaliojančiomis pripažintos UAB „Tikritus“ bendrovėms UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ išduotos pažymos Nr. 1012VI0254-1940-7072 ir Nr., 1012VI0253-1940-8020.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2012 m. birželio 18 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos administracinis teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – panaikino Vilniaus RAAD Sprendimą ir Agentūros direktoriaus Įsakymą.

9II.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Utenos mėsa“ prašymu dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo (IV t., 136?138), kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas iš atsakovo Vilniaus RAAD trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Utenos mėsa“ naudai priteisti 3 311,50Lt patirtų išlaidų, susijusių su administracinės bylos Nr. A525-1970/2012 nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme.

11Prašymą grindžia tuo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiųjų suinteresuotųjų asmenų UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Biovela“ apeliacinį skundą, pareiškėjo UAB „Tikritus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-3783-189/2012 ir 2012 m birželio 18 d. priėmė sprendimą pareiškėjos UAB „Tikritus“, trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ apeliacinius skundus tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3783-189/2012. Nurodo, kad 2012 m. birželio 18 d. sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino Vilniaus RAAD Sprendimą, kuris kėlė tiesiogines neigiamas pasekmes trečiajam asmeniui UAB „Utenos mėsa“, nes Vilniaus RAAD sprendimu panaikinta UAB „Utenos mėsa“ išduota pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) Nr. 1012VI0253-1940-8020, kuri suteikia teisę pasinaudoti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje numatyta mokestine lengvata. Taigi, LVAT 2012 m birželio 18 d. sprendimu buvo apginti trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Utenos mėsa“ interesai ir patenkinti reikalavimai, kurie tiesiogiai susiję su vienu iš atsakovų – Vilniaus RAAD, jo neteisėtai priimtu sprendimu. UAB „Utenos mėsa“, būdama trečiuoju suinteresuotu asmeniu administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Tikritus“ skundą atsakovams Vilniaus RAAD, Aplinkos apsaugos agentūrai, patyrė išlaidų susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme: žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą, išlaidas, susijusias su apeliacinio skundo surašymu bei padavimu, advokato atstovavimu byloje ir kita. Šių išlaidų atlyginimo prašo remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 5 dalimi. Prašymą taip pat grindžia ABTĮ 39, 43, 44 ir 45 straipsnių nuostatomis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) bei LVAT praktika administracinėse bylose Nr. A261-1432/2012, Nr. A438-66/20 ir kitomis. Konkrečiai prašo priteisti šias patirtas išlaidas: 1. pusę sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą – 25 Lt. 2. išlaidas už advokato pagalbą byloje, susidedančias iš: 2.1. išlaidų už apeliacinio skundo administracinėje byloje Nr. I-3783-189/2011 teismui surašymą ir padavimą (atsižvelgiant į tai, jog byla buvo itin sudėtinga, didelės apimties bei reikalavo specialių žinių, susijusių su atliekų tvarkymo, mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo, kontrolės teisiniu reglamentavimu, į apeliacinio skundo apimtį) ? 1 833 Lt; 2.2. išlaidų už atsiliepimo į pareiškėjo UAB „Tikritus“ apeliacinį skundą surašymą – 687 Lt; 2.3. išlaidų už atstovavimą teismo posėdyje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 104 Lt; 2.4. išlaidų, susijusių su pasirengimu administracinės bylos nagrinėjimui apeliacine tvarka, kuriam advokatė sugaišo 4 val. 30 min. (vadovaujasi LVAT praktika byloje Nr. AS556-766/2009) – 562,50 Lt; 2.5. išlaidų už prašymo teismui dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, surašymą ir padavimą –125 Lt.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Biovela“ prašymu dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo (IV t., 145?147), kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas iš atsakovo Vilniaus RAAD trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Biovela“ naudai priteisti 3 311,50Lt patirtų išlaidų, susijusių su administracinės bylos Nr. A525-1970/2012 nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme. Prašymas tapatus UAB „Utenos mėsa“ prašymui dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo. UAB „Biovela“ nurodyti tokie patys argumentai (išskyrus, tai, jog nurodomas kitas, pažymos, kurios panaikinimas buvo pripažintas neteisėtu numeris – 1012VI0254-1940-7072), pateikiami analogiški prašymai dėl išlaidų atlyginimo ir analogiški jų pagrindimai.

13Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsiliepimą į prašymus dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo, kuriuo, vadovaujantis ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu, prašo trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Biovela“ prašymus atmesti kaip nepagrįstus.

14Nurodo, kad pateikti prašymai nepagrįsti, prašymuose nurodyti reikalavimai nemotyvuoti ir teisiškai nepagrįsti. Remiasi ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi bei LVAT 2011 m. sausio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-77/2011, 2011 m. sausio 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-118/2011 ir daro išvadą, kad tretiesiems asmenims teisė į išlaidų atlyginimą atsiranda tik tuo atveju, jei išnagrinėtoje byloje buvo patenkintos ar apgintos jų teisės, t. y. būtina nustatyti, ar iš esmės nagrinėta byla buvo priimta trečiojo suinteresuoto asmens naudai. Mano, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Biovela“ teisės nebuvo apgintos. Pastebi, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra iškelta administracinė byla Nr. I-3777-365/2011 pagal UAB „Utenos mėsa“ skundą, kuriame prašoma panaikinti 201 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. VR-17.5-59 „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“. Todėl, atsakovo nuomone, tik išnagrinėjus administracinę bylą Nr. I-3777-365/2011 (šios bylos nagrinėjimas sustabdytas iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3783-189/2011), jei sprendimas bus priimtas UAB „Utenos mėsa“ naudai, būtų galima spręsti klausimą dėl išlaidų atlyginimo. Taip pat pastebi, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra iškelta administracinė byla Nr. I-3777-281/2011 pagal UAB „Biovela“ skundą, kuriame prašoma panaikinti 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. VR-17.5-59 „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“. Todėl, atsakovo nuomone, tik išnagrinėjus administracinę bylą Nr. I-3777-281/2011 (šios bylos nagrinėjimas sustabdytas iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3783-189/2011), jei sprendimas bus priimtas UAB „Biovela“ naudai, būtų galima spręsti klausimą dėl išlaidų atlyginimo. Atkreipia dėmesį, kad administracinėje byloje Nr. A525-1970/2012 advokatė E. Būtėnienė buvo dviejų trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Biovela“ atstovė. Pateiktame prašyme „Utenos mėsa“ atstovė nurodo, jog bylos nagrinėjimo išlaidas sudaro atstovavimas teismo posėdyje ir išlaidos, susijusios su pasirengimu administracinės bylos nagrinėjimui. Atkreipia dėmesį ir į kitą atstovės šioje byloje pateiktą prašymą, tačiau jau kaip UAB „Biovela“ atstovės vardu. Matyti, kad atstovė atstovavo abu suinteresuotus trečiuosius asmenis. Taip pat pastebi, jog pateiktuose prašymuose išskiriamas ir pasirengimas bylos nagrinėjimui teisme. Būtina įvertinti aplinkybę, jog ruošiantis atstovauti tiek UAB „Utenos mėsa“, tiek UAB „Biovela“ buvo nagrinėjamos tos pačios teisės aktų nuostatos, tiek tie patys rašytiniai įrodymai.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Prašymai tenkintini iš dalies.

18ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas ir nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK)ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

19Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, sprendžiant dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ prašymų dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinėje instancijoje, priteisinimo pagrįstumo, pirmiausia vertintina ar sprendimas, kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė 2012 m. birželio 18 d., priimtas šių asmenų naudai. Tik nustačius, jog sprendimas priimtas UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ naudai, svarstytinas klausimas dėl priteistinų išlaidų pagrįstumo ir dydžio.

20Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kaip apeliacinės instancijos teismui, panaikinus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 gruodžio 19 d. sprendimą, ir priėmus 2012 m. birželio 18 d. sprendimą ? panaikinti Vilniaus RAAD Sprendimą, UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ gautos pažymos, suteikiančios teisę pasinaudoti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą 5 straipsnio 6 dalyje numatyta lengvata, liko galioti, todėl įmonės buvo atleistos nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Akivaizdu, jog tokiu būdu apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ teisės, t. y. sprendimas priimtas jų naudai. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartys administracinėse bylose Nr. AS662-636/2012 ir Nr. AS662-637/2012, kuriose nagrinėtas tų pačių proceso šalių klausimas dėl išlaidų, susijusių su šios bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme, priteisimo.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ pagrįstai pateikė prašymus išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu teisme, priteisimui, todėl toliau nagrinėjami UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ prašymuose nurodytų išlaidų pagrįstumo ir priteistino dydžio klausimai.

22Atsižvelgiant į tai, jog prašomas priteisti išlaidas tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Biovela“ patyrė dėl dalyvavimo toje pačioje byloje, į tai, kad juos atstovavo ta pati advokatė, ir į tai, jog tiek apeliacinį skundą, tiek atsiliepimą į UAB „Tikritus“ apeliacinį skundą jie pateikė bendrai, į tai, kad advokatė,palaikydama vieną poziciją, teismo posėdžio metu juos atstovavo ir bylos nagrinėjimui rengėsi bendrai, ir į tai, jog už advokatės suteiktas paslaugas, pagal pateiktas sąskaitas, mokėta lygiomis dalimis, apskaičiuojant už šias teisines paslaugas galimus priteisti išlaidų dydžius, bus vertinama bendra išlaidų suma.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ prašo priteisti išlaidas, patirtas sumokant žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą (viso 50 Lt) ir advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, patirtas išlaidas, susidedančias iš išlaidų už apeliacinio skundo surašymą ir padavimą (viso 3 666 Lt), už atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą surašymą ir padavimą (viso 1 374 Lt), už atstovavimą teismo posėdyje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (viso 208 Lt), už išlaidas susijusias su pasirengimu bylos nagrinėjimui (viso 1 125 Lt), už išlaidas dėl prašymo dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, surašymą ir padavimą (viso 250 Lt).

24Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atstovavimo sutarties pagrindu (IV t., b. l. 13?14), atstovaudama trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ interesus advokatė Ema Būtėnienė UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ vardu surašė apeliacinį skundą (IV t., b. l. 1-12) (kartu sumokėdama žyminį mokestį (IV t., b. l. 15); atsiliepimą į UAB „Tikritus“ apeliacinį skundą (IV t., b. l. 39?43), dalyvavo 2012 m. birželio 6 d. teismo posėdyje, vykusiame nuo 10 val. 35 min. iki 11 val. 20 min. (IV t., b. l. 57?58), ir pateikė prašymus dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo (IV t., b. l. 136-138, 145?147). UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ prašomos priteisti išlaidos patvirtintos kartu su prašymais pateiktomis sąskaitomis už teisines paslaugas, specifikacijomis-ataskaitomis ir mokėjimų pavedimais (IV t., b. l. 15, 139?144, 148?153).

25Visos šios išlaidos, išskyrus išlaidas žyminiam mokesčiui, kurio dydis fiksuotas – 50 Lt, ir kuris, vadovaujantis ABTĮ priteistinas visa apimtimi, vadovaujantis Rekomendacijų 8.9, 8.11, 8.15 ir 8.18, punktais, gali būti priteisiamos, tačiau nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar reikalaujami išlaidų dydžiai neviršija nustatytų Rekomendacijose.

26Pažymėtina jog Rekomendacijų 7 punktas numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamu atveju apskaičiuojant priteistiną užmokestį už advokatės UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ suteiktas paslaugas, turi būti vadovaujamasi Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ ir pagrindu imamas 800 Lt dydžio MMA, nes paslaugos teiktos po 2008 m. sausio 1 d., tačiau iki 2011 m. rugpjūčio 1 d., nuo kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ patvirtino 850 Lt MMA.

27Remiantis Rekomendacijų 8.9 punktu, maksimali galima priteisti suma už apeliacinio skundo parengimą sudaro 2 400 Lt (3 x 800). Trečiųjų suinteresuotų asmenų bendrai prašoma priteisti išlaidų atlyginimo suma – 3 666 Lt – nurodytą maksimalų dydį žymiai viršija. Suinteresuotų asmenų atstovė prašo vadovautis Rekomendacijų 11 punktu ir atsižvelgiant į tai, jog byla buvo itin sudėtinga, didelės apimties bei reikalavo specialių žinių, susijusių su atliekų tvarkymo, mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo, kontrolės teisiniu reglamentavimu, taip pat atsižvelgiant į skundo apimtį, priteisti nurodytą maksimalų dydį viršijančias išlaidas.

28Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškinta, kad vertinant, ar byla sudėtinga, atsižvelgiama į sprendžiamų byloje klausimų naujumą ir išskirtinumą, dalyvaujančių asmenų skaičių, taikomų teisės aktų kiekį, būtinybę rinkti daug įrodymų ar rėmimąsi specialiomis žiniomis, suformuotos vieningos teismų praktikos atitinkamos kategorijos bylose (ne)buvimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, bylos išsprendimui taikytiną teisinį reglamentavimą, taip pat atsižvelgdama į suinteresuotų trečiųjų asmenų bendro apeliacinio skundo apimtį, daro išvadą, kad nėra pagrindo bylą vertinti kaip sudėtingą, todėl nagrinėjamu atveju, priteistinas maksimalaus ? 2 400 Lt dydžio – išlaidų, apeliacinio skundo parengimui, atlyginimas.

29Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu, maksimali galima priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sudaro 1 200 Lt (1,5 x 800). Trečių suinteresuotų asmenų, už bendrą atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašoma priteisti išlaidų atlyginimo suma – 1 378 Lt – nurodytą maksimalų dydį viršija, todėl, atsižvelgiant į tai, jog kaip minėta, ši byla nelaikytina atitinkančia kriterijus, kurie leistų priteisti didesnį nei Rekomendacijose numatytą maksimalų dydį, mažintina. Priteistina tik dalis reikalaujamų išlaidų, t. y. maksimalus Rekomendacijoje nurodomas dydis ? 1 200 Lt.

30Remiantis Rekomendacijų 8.18 punktu, maksimali galima priteisti suma už vieną atstovavimo teisme valandą – 120 Lt (1,5x800). Trečiųjų suinteresuotų asmenų prašoma priteisti išlaidų atlyginimo suma – 208 Lt – nurodytą maksimalų dydį viršija, todėl, remiantis analogiškais aukščiau išdėstytiems argumentams, mažintina. Priteisiama maksimali Rekomendacijose leidžiama suma – 120 Lt.

31Tretieji suinteresuoti asmenys taip pat prašo priteisti išlaidų, susijusių su pasirengimu bylos nagrinėjimui, kuriam, kaip nurodoma prašymuose, advokatė sugaišo 4 val. 30 min., atlyginimą.

32Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pasirengimas bylos nagrinėjimui analogiškai kaip atstovavimas teisme laikytina tos pačios rūšies teisine paslauga (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012), todėl vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 punktu, už šias paslaugas tretiesiems suinteresuotiems asmenims maksimaliai gali būti priteista 540 Lt (120 x 4,5). Trečiųjų suinteresuotų asmenų prašoma suma – 1 125 Lt nepagrįstai didelė, todėl mažintina ir priteistinas minėtas maksimalus Rekomendacijose nustatytas dydis – 540 Lt.

33Rekomendacijų 8.15 punktas numato, kad maksimalus išlaidų, už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, dydis – 400 (800 x 0,5). Tretieji suinteresuoti asmenys, prašo jiems priteisti po 125 Lt išlaidų, kuriuos jie patyrė pateikdami prašymus dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo. Įvertinus tai, kad maksimalus šių išlaidų dydis vienam prašymui – 400 Lt, o tretieji suinteresuoti asmenys, kiekvienas savo išlaidas, patirtas šiam dokumentui parengti, vertina suma neviršijančia pusės šio dydžio, kiekvienam jų priteistina po 125 Lt šių išlaidų atlyginimui.

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ iš atsakovo Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamento priteistina 4 560 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliaciniame procese. Kadangi, kaip minėta, šias išlaidas tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ patyrė bendrai, už advokatės paslaugas mokėdami lygiomis dalimis, priteistina suma dalijama pusiau ir kiekvienam iš trečiųjų suinteresuotų asmenų priteistina po 2 280 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinėje instancijoje.

35Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Iš dalies tenkinti trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Utenos mėsa“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Biovela“ prašymus dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisinimo.

37Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos mėsa“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Biovela“ naudai iš atsakovo Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamento priteisti po 2 280 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Tikritus“ skundu (I t., b. l. 1?11), kurį patikslino (I... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimu... 7. Tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „Biovela“ ir pareiškėjas UAB... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2012 m.... 9. II.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Utenos mėsa“ prašymu dėl išlaidų,... 11. Prašymą grindžia tuo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Biovela“ prašymu dėl išlaidų,... 13. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 14. Nurodo, kad pateikti prašymai nepagrįsti, prašymuose nurodyti reikalavimai... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Prašymai tenkintini iš dalies.... 18. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 19. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, sprendžiant dėl... 20. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kaip apeliacinės instancijos... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog UAB... 22. Atsižvelgiant į tai, jog prašomas priteisti išlaidas tretieji suinteresuoti... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog UAB „Biovela“ ir UAB... 24. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atstovavimo sutarties pagrindu (IV t.,... 25. Visos šios išlaidos, išskyrus išlaidas žyminiam mokesčiui, kurio dydis... 26. Pažymėtina jog Rekomendacijų 7 punktas numato, kad rekomenduojami... 27. Remiantis Rekomendacijų 8.9 punktu, maksimali galima priteisti suma už... 28. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškinta, kad... 29. Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu, maksimali galima priteisti suma už... 30. Remiantis Rekomendacijų 8.18 punktu, maksimali galima priteisti suma už... 31. Tretieji suinteresuoti asmenys taip pat prašo priteisti išlaidų, susijusių... 32. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pasirengimas... 33. Rekomendacijų 8.15 punktas numato, kad maksimalus išlaidų, už atskirąjį... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tretiesiems suinteresuotiems asmenims... 35. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 36. Iš dalies tenkinti trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės... 37. Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos mėsa“ ir uždarosios akcinės... 38. Nutartis neskundžiama....