Byla e2-304-356/2015
Dėl tėvystės nustatymo, pavardės suteikimo, išlaikymo vaikui priteisimo, institucija teikianti išvadą Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovės R. Z. ieškinį atsakovui A. G. dėl tėvystės nustatymo, pavardės suteikimo, išlaikymo vaikui priteisimo, institucija teikianti išvadą Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovė R. Z. prašė nustatyti, kad atsakovas A. G. yra jos dukters S. D., gimusios ( - ), tėvas, suteikti S. D. pavardę „G.“, priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam vaikui 80 EUR (276,22 Lt) dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis už laikotarpį nuo 2015-01-19 iki jos pilnametystės, priteisti valstybei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas A. G. ieškinį pripažino iš dalies.

4Institucija teikianti išvadą Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė atsiliepimą į ieškinį.

5Civilinė byla nutrauktina.

62015 m. rugsėjo 24 d. šalys pateikė taikos sutartį, 2015 m. rugsėjo 23 d. teismo posėdžio metu sutartį šalys prašė patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

7Šalys pateikė rašytinį įrodymą – S. G. gimimo liudijimo AA Nr. 016128, išduoto 2015 m. rugpjūčio 11 d., kopiją, kuri patvirtina, kad atsakovas tėvystę pripažino: atsakovas įrašytas vaiko tėvu, vaikui suteikta G. pavardė.

8Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą valstybės konstitucinę pareigą saugoti ir globoti vaikystę, 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą tėvų teisę ir pareigą auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti, taip pat Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje pripažįstamą kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, sprendžiant ginčus dėl vaikų išlaikymo, siekiama užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Už šių teisių įgyvendinimą visų pirma yra atsakingi abu tėvai.

9Šalys - ieškovė R. Z. ir atsakovas A. G. - atsižvelgdami į jų nepilnamečio vaiko - S. G. poreikius, savo turtinę padėtį, abipusių nuolaidų būdu pasiekė abiems šalims priimtiną susitarimą dėl vaikui teiktino išlaikymo formos ir dydžio bei laikotarpio, sudarė taikos sutartį, kurią prašė teismą patvirtinti, nurodė, jog šalims yra žinoma, kad sudarius taikos sutartį, ją teismui patvirtinus ir civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, šalims taip pat paaiškintina, kad pasikeitus aplinkybėms išlaikymo forma ar dydis gali būti keičiami (CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., CK 3.201 str.).

10Iš šalių pateikto S. G. gimimo liudijimo AA Nr. 016128, išduoto 2015 m. rugpjūčio 11 d., matyti, kad šalys kreipėsi į civilinės metrikacijos įstaigą su bendru pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo ir civilinės metrikacijos įstaiga įregistravo atsakovą vaiko tėvu, vaikui suteikta G. pavardė, todėl, nebesant ginčo tarp šalių dėl tėvystės nustatymo, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 390 str. 2 p.).

11Šalių sudaryta taikos sutartis dėl išlaikymo teikimo šalių dukrai S. G. tvirtintina, o ieškovės atsisakymas ieškinio dalyje dėl reikalavimo vaikui suteikti atsakovo pavardę priimtinas, nes šie šalių veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.). Nors šalys susitarė, kad taikos sutartimi patvirtintas išlaikymo dydis vaikui gali būti keičiamas iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai, ši taikos sutarties sąlyga yra perteklinė, nes minėtus teisinius santykius reglamentuoja CK 3.201 str. normos, kurios išlaikymo dydžio pakeitimą reglamentuoja detaliai ir plačiau, nei šalys susitaria, tokio ieškinio reikalavimo pareikšta nebuvo, todėl ši taikos sutarties sąlyga netvirtintina. Be šios sutarties sąlygos taikos sutartis gali galioti ir jos esmė nepakeičiama.

12Taikos sutartimi atsakovas įsipareigojo valstybei atlyginti bylinėjimosi išlaidas (taikos sutarties 3 p.). Ieškovei Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. (1.2)-SP1-0523 buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, minėtos institucijos 2015 m. rugsėjo 23 d. pažyma Nr. (4.22) PP-1298 patvirtina, kad už antrinės teisinės pagalbos ieškovei suteikimą šioje civilinėje byloje išlaidos yra 454,64 EUR.

13Šioje byloje 2015 m. birželio 25d. buvo priimtas dalinis teismo sprendimas dėl tėvystės nuginčijimo, atsakovas – P. D.. Pagal tuo metu pateiktą Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2015-06-19 pažymą Nr. PP-977 už antrinės teisinės pagalbos ieškovei suteikimą išlaidos buvo 437,27 EUR, t.t. ir už ekspertizės atlikimą. Sprendimu nuspręsta, kad šios išlaidos tenka lygiomis dalimis ieškovei R. Z., ir atsakovams P. D. bei A. G.. Iš atsakovo P. D. buvo priteista 145,75 EUR (1/3 dalis) už antrinės teisinės pagalbos ieškovei suteikimą, ieškovė yra atleista nuo mokesčių mokėjimo, likusioje dalyje – 145,75 EUR šių bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A. G. valstybei klausimą spręsti palikta priimant procesinį sprendimą dėl ieškinio reikalavimų nustatyti tėvystę, suteikti pavardę ir priteisti išlaikymą. Iki priimant šią nutartį papildomai susidarė 17,37 EUR išlaidų už antrinės teisinės pagalbos ieškovei suteikimą.

14Ieškinio reikalavimai po jų pareiškimo gera valia šalių susitarimu iš esmės yra patenkinti, todėl pagal CPK 94 str., 96 str., 99 str. nuostatas, šalių taikos sutarties 3 p., iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 163,12 EUR (145,75 EUR + 17,37 EUR) išlaidų už antrinės teisinės pagalbos ieškovei suteikimą.

15Pagal CPK 87 str. 2 d., 96 str. nuostatas, šalims sudarius taikos sutartį, kitoje dalyje civilinę bylą nutraukus, nes atsakovas reikalavimus patenkino po ieškinio pareiškimo, ieškovei pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 2, 14 p.) esant atleistai nuo žyminio mokesčio, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 11,75 EUR žyminio mokesčio: 4 EUR už išlaikymo priteisimą (60 EUR x 12 mėn. = 720 EUR, 720 EUR x 3 proc. x 75 proc. = 16 EUR, 16 EUR x 25 proc. = 4 EUR), 7,75 EUR (41 EUR x 75 proc. = 31 EUR x 25 proc.) už reikalavimą nustatyti tėvystę ir suteikti pavardę (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 7 d., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Iš atsakovo į valstybės biudžetą taip pat priteistina viso 3,66 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (3,24 EUR šių išlaidų, susidariusių iki dalinio teismo sprendimo priėmimo, ir 0,42 EUR šių išlaidų, susidariusių iki priimant šią nutartį (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.)), išlaidos kitoje dalyje buvo priteistos iš atsakovo P. D..

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 140 str. 3 d., 94 str., 96 str., 99 str., 290 - 291 str., 293 str. 5 p., 294 - 295 str., 390 str. 2 p., teismas

Nutarė

171. Patvirtinti šalių – ieškovės R. Z., asmens kodas ( - ) ir atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) – sudarytą taikos sutartį tokio turinio:

181.1. Atsakovas A. G. įsipareigoja mokėti išlaikymą savo nepilnametei dukrai S. G., asmens kodas ( - ) gimusiai ( - ), 60 EUR (šešiasdešimties eurų) dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki Silvijos pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo sumą atsakovas A. G. perves į R. Z. atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB SEB bankas, iki einamo mėnesio paskutinės dienos.

191.2. Ieškovė R. Z. nuo likusios ieškinio dalies atsisako.

201.3. Atsakovas A. G. įsipareigoja valstybei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

212. Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) valstybei 163,12 EUR už antrinės teisinės pagalbos ieškovei suteikimą, 11,75 EUR žyminio mokesčio, 3,66 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Valstybei priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, ir žyminį mokestį (abiejų įmokų kodas - 5660) privalu sumokėti į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

23Įmoka už antrinės teisinės pagalbos ieškovei suteikimą turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – „Swedbank“, AB, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

243. Civilinę bylą Nr.e2-304-356/2015 nutraukti.

254. Šios nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei (per jos atstovą), atsakovui, institucijai.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė R. Z. prašė nustatyti, kad atsakovas A. G. yra jos dukters S. D.,... 3. Atsakovas A. G. ieškinį pripažino iš dalies.... 4. Institucija teikianti išvadą Utenos rajono savivaldybės administracijos... 5. Civilinė byla nutrauktina.... 6. 2015 m. rugsėjo 24 d. šalys pateikė taikos sutartį, 2015 m. rugsėjo 23 d.... 7. Šalys pateikė rašytinį įrodymą – S. G. gimimo liudijimo AA Nr. 016128,... 8. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje... 9. Šalys - ieškovė R. Z. ir atsakovas A. G. - atsižvelgdami į jų... 10. Iš šalių pateikto S. G. gimimo liudijimo AA Nr. 016128, išduoto 2015 m.... 11. Šalių sudaryta taikos sutartis dėl išlaikymo teikimo šalių dukrai S. G.... 12. Taikos sutartimi atsakovas įsipareigojo valstybei atlyginti bylinėjimosi... 13. Šioje byloje 2015 m. birželio 25d. buvo priimtas dalinis teismo sprendimas... 14. Ieškinio reikalavimai po jų pareiškimo gera valia šalių susitarimu iš... 15. Pagal CPK 87 str. 2 d., 96 str. nuostatas, šalims sudarius taikos sutartį,... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 140 str. 3 d., 94 str., 96... 17. 1. Patvirtinti šalių – ieškovės R. Z., asmens kodas ( - ) ir atsakovo A.... 18. 1.1. Atsakovas A. G. įsipareigoja mokėti išlaikymą savo nepilnametei dukrai... 19. 1.2. Ieškovė R. Z. nuo likusios ieškinio dalies atsisako.... 20. 1.3. Atsakovas A. G. įsipareigoja valstybei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.... 21. 2. Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) valstybei 163,12 EUR už... 22. Valstybei priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu,... 23. Įmoka už antrinės teisinės pagalbos ieškovei suteikimą turi būti... 24. 3. Civilinę bylą Nr.e2-304-356/2015 nutraukti.... 25. 4. Šios nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei (per jos atstovą),... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali...