Byla 2-2259-213/2013
Dėl turto administratoriaus paskyrimo nepilnamečiui R. M. priklausančiam turtui bei tėvų nušalinimo nuo nepilnamečiui priklausančio turto tvarkymo ir uzurfrukto teisės panaikinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovui Gediminui Ratkevičiui, atsakovams M. B. ir V. M., suinteresuoto asmens Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorei Dalytei Kutyrovienei, institucijos teikiančios išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. A., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bylą dėl turto administratoriaus paskyrimo nepilnamečiui R. M. priklausančiam turtui bei tėvų nušalinimo nuo nepilnamečiui priklausančio turto tvarkymo ir uzurfrukto teisės panaikinimo, ir

Nustatė

2Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovas prašė nušalinti M. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ir V. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyvenančius ( - ), nuo nepilnamečiui sūnui R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), priklausančio turto tvarkymo ir panaikinti tėvų uzufrukto teisę į vaiko turtą; taip pat prašė paskirti Elektrėnų socialinių paslaugų centro specialistą (socialinį darbuotoją) R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), priklausančio turto administratoriumi; taip pat prašė įpareigoti turto administratorių atidaryti vaiko R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), vardu sąskaitą bei pateikti ją Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui;

3Elektrėnų savivaldybės administracija pareiškime nurodė, kad M. B. ir V. M., gyvenantys ( - ), turi du nepilnamečius vaikus R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), ir M. M., a. k. ( - ) gim. ( - ). Piliečiai nesusituokę, vaikams nustatyta tėvystė. M. B. ir V. M. šeima į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašyta 2001 metų rugsėjo mėnesį dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros. Nurodė, kad R. M. mokosi ( - ) specialiojoje mokykloje ir gyvena mokyklos bendrabutyje, M. M. mokosi ( - ) pagrindinėje mokykloje, gyvena Elektrėnų vaikų globos namuose. Juose teikiamos apgyvendinimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, maitinimo paslaugos. Tėvai susimoka tik už maitinimo paslaugas. ( - ) specialioji mokykla skiria transportą (nemokamai) moksleiviams nuvežti į mokyklą iš namų ir į namus, tačiau tėvai ne visada sugeba sūnų išleisti į mokyklą. Už sūnaus R. M. išlaikymą ( - ) specialiojoje mokykloje tėvai nemoka. Vaikai į namus grįžta tik savaitgaliais ir per atostogas. Dėl abiejų vaikų mokyklos lankymo yra problemų. Nurodė, kad M. B. ir V. M. nedirba, darbo biržoje neregistruoti. M. B. 2013-04-19 darbo paieškos nutrauktos be teisės registruotis šešis mėnesius, V. M. 2013-04-16 darbo paieškos nutrauktos be teisės registruotis šešis mėnesius (atsisakė siūlomo darbo be pateisinamos priežasties). Šeima neteko galimybės gauti socialinę pašalpą šeimai, socialinė pašalpa skiriama tik vaikams ( 2013-07-01 sprendimu socialinė pašalpa po 387,00 Lt nuo 2013-06-01 iki 2013-09-01). Nurodė, kad V. M. gauna šalpos pensiją neįgaliesiems - 540 Lt ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją- 153, 00 Lt (išmokos skirtos už sūnų R. M.). Su šeima dirba Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, tačiau situacija šeimoje nesikeičia, tėvai prageria išmokas, skirtas vaikams, patys jokių pajamų neturi, gaunamos išmokos vaikams yra jų pragyvenimo šaltinis. Jie su socialiniais darbuotojais bendrauti vengia, atvykus socialiniams darbuotojams, M. B., iššoka pro langą ir pabėga. Namuose dažnai trūksta švaros, tvarkos. Susirgę vaikai pas gydytojus eina be tėvų, ne visada nuperkami vaistai, tėvai sergančiais vaikais nesirūpina, jie vaikšto po kaimą atvažiuoja į Vievį, Elektrėnus. Su M. B. ir V. M. ne kartą kalbėjo ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, specialistai, tačiau piliečiai gyvenimo būdo nekeičia. M. B. 2013-03-12 surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas pagal ATPK 181 str. 1 d. (tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams). Piliečiai yra ne kartą įspėti žodžiu ir raštu Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo. Nurodė, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymo (2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1772, Vilnius) 22 str., Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (1994 m. lapkričio 3 d. Nr. 1-621, Vilnius) šešto skirsnio 17 straipsniu, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu dėl socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo socialinę riziką patyrusiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo (2012-02-01 Nr. TS-18), išmokos už vaikus teikiamos piniginėmis lėšomis į paštą, kontroliuojant socialiniam darbuotojui (III. Išmokų teikimo būdai, 9.3 str.), tačiau V. M. gauna šalpos pensiją neįgaliesiems - 540 Lt bei priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją - 153, 00 Lt (išmokos skirtos už sūnų R. M.). Šias išmokas gauna tėvai, jos negali būti mokamos kontroliuojant socialiniam darbuotojui, nes nėra paskirtas vaiko turto administratorius. Nurodė, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuomone, tėvai šias lėšas naudoja ne pagal paskirtį, todėl siekdami, kad vaikai išliktų ir augtų šeimos aplinkoje, bei gaunamos išmokos būtų panaudojamos išskirtinai vaiko poreikiams ir prašė paskirti vaikui tenkančio turto administratorių, nušalinant tėvus nuo vaikui tenkančio turto administravimo.

4Teismo posėdžio metu Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovas palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti.

5Atsakovas V. M. iš esmės su reikalavimais sutiko. Nurodė, kad jo sūnui yra 16 metų, o pašalpas už sūnų gauna nuo 2013 metų gegužės mėnesio, laiko, kad gaunamus pinigus naudoja pagal paskirtį, pats jis gauna pajamas iš atsitiktinių darbų.

6Atsakovė M. B. su pareiškimu sutiko, nurodė, kad jos vaikas yra neįgalus, jų šeima gyvena iš atsitiktinių uždarbių.

7Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė su pareiškimu sutiko, nurodė, kad sutinka, jog jų įstaigos darbuotojas būtų paskirtas nepilnamečiui R. M. tenkančių išmokų administratoriumi. Sutiko, kad nepilnamečio vardu būtų atidaryta atsiskaitomoji sąskaita. Nurodė, kad ši šeima ne visada gaudavo išmokas, o parama buvo teikiama ir kitokia forma. Šeimoje yra problemų. Nepilnamečiui yra nustatytas lengvas protinis atsilikimas ir intelekto sutrikimas. Ateityje paskirta socialinė darbuotoja viską kontroliuos.

8Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaikė pateiktą pareiškimą ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ši šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų grupę dėl girtavimo, dėl vaikų nepriežiūros. Nurodė, kad nepilnamečio tėvai nuo 2013 metų balandžio neturi jokių pajamų, nes jiems yra nutraukta registracija darbo biržoje, mokamos pašalpos vaikams, kurios naudojamos ne pagal paskirtį. Nurodė, kad nepilnametis R. M. mokosi Kaišiadoryse specialioje mokykloje ir gyvena internate penkias dienas per savaitę, po to yra vežamas į namus savaitgaliui, o nepilnametis M. M. mokosi ( - ) mokykloje ir penkias dienas per savaitę gyvena Elektrėnų vaikų globos namuose.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovo, atsakovų M. B. ir V. M., suinteresuoto asmens Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorės bei Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės paaiškinimai bei esantys byloje dokumentų nuorašai – nepilnamečių vaikų R. M. ir M. M. gimimo liudijimai, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės pašalpos skyriaus sprendimas, išrašas iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės, SPIS duomenų bazės išrašas, R. M. neįgalumo pažymėjimas, Buities tyrimo aktai, kita byloje esanti medžiaga – patvirtina pareiškėjo atstovo, atsakovų, suinteresuoto asmens, institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovės paaiškintas aplinkybes, todėl, siekiant apsaugoti nepilnamečio R. M. interesus, Elektrėnų savivaldybės administracijos pareiškimas dėl administratoriaus paskyrimo, tėvų nušalinimo nuo nepilnamečiui sūnui tenkančio turto administravimo bei uzurfrukto teisės panaikinimo tenkintinas.

11Vadovaudamasis LR CK 3.185 str. 3d., 4.236 str. 2d., 4.237 str. , 4.239 str., 4.250 str., CPK 5, 176-177, 505-508 str., teismas

Nutarė

12pareiškimą patenkinti.

  1. Nušalinti M. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ir V. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyvenančius ( - ), nuo nepilnamečiui sūnui R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), priklausančio turto tvarkymo ir panaikinti tėvų uzufrukto teisę į vaiko turtą.
  2. Paskirti Elektrėnų socialinių paslaugų centrą R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), priklausančio turto administratoriumi.
  3. Įpareigoti turto administratorių atidaryti vaiko R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), vardu sąskaitą bei pateikti ją Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui;

13Nutartis, dalyje dėl turto administratoriaus paskyrimo, per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai