Byla 2SA-91-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Tatjana Žukauskienė, Egidijus Žironas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo O. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 5 d. nutarties civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų apskundimo pagal pareiškėjo O. S. skundą (suinteresuoti asmenys: antstolis Gintautas Puodžiukas, UAB „Radiolinija“),

Nustatė

2Pareiškėjas O. S. 2007-12-06 kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, ir prašė panaikinti antstolio G. Puodžiuko 2007-11-22 patvarkymą Nr. 19-36548; įpareigoti antstolį G. Puodžiuką skirti areštuoto buto, esančio (duomenys neskelbtini), pakartotinę vertės ekspertizę, suteikiant jam galimybę pateikti nuomonę dėl turto vertės. Nurodė, kad antstolis G. Puodžiukas vykdomojoje byloje Nr. 19/06/20 vykdo išieškojimą iš jo UAB „Radiolinija“. Antstolis 2007-11-22 priėmė patvarkymą Nr. 19-36548 dėl jam nuosavybės teise priklausančio buto, esančio (duomenys neskelbtini), vertės (320000 Lt) nustatymo. Minėto buto vertę pagal 2006-11-09 antstolio patvarkymą Nr.19-29363 nustatė UAB „Krivita“. Nustatyta buto vertė yra ženkliai mažesnė nei panašių butų kainos, taip pat mažesnė nei 2007-12-28 UAB „Ober Haus“ nustatyta preliminari buto vertė (34500 Lt). Jo bute atliktas geras remontas, mažiausia panašaus buto vertė yra 350000 Lt. Ekspertų išvada ir patvarkymas dėl buto vertės jam įteikti 2007-11-26. Antstolis pažeidė CPK 681 str., kadangi turtas neatitinka rinkos vertės, jis nuomonės dėl buto vertės nebuvo pareiškęs, ekspertams apžiūrint butą nedalyvavo, prieštaravimų dėl įkainojimo negalėjo pareikšti, nes 2006-01-31 turto arešto akte buto vertė nebuvo nurodyta.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. kovo mėn. 5 d. nutartimi atmetė pareiškėjo O. S. skundą dėl antstolio veiksmų. Teismas nurodė, kad nekilnojamojo turto vertė ne visada yra žinoma turto arešto metu, kilus abejonių, jai nustatyti yra kviečiamas ekspertas, įstatymas nenumato privalomo turto vertės įrašymo turto arešto akte, todėl antstolis pagrįstai skyrė ekspertizę buto vertei nustatyti (CPK 618 str.). Teismas nustatė, kad skolininkui O. S. antstolis nustatė terminą pateikti pasiūlymą dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini), vertės, kvietė atvykti į antstolio kontorą, tačiau tokio pasiūlymo skolininkas nepateikė, į antstolio kontorą neatvyko. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog pareiškėjo argumentas dėl jo pažeistos teisės pareikšti prieštaravimus dėl buto vertės patvirtinimo 2007-11-22 antstolio patvarkymu Nr. 19-36548 yra nepagrįstas.

4Pareiškėjas O. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. panaikinti antstolio G. Puodžiuko 2007-11-12 patvarkymą Nr. 19-36548 bei įpareigoti antstolį G. Puodžiuką skirti areštuoto buto, esančio (duomenys neskelbtini), pakartotinę vertės ekspertizę, suteikiant jam galimybę pateikti nuomonę dėl turto vertės. Nurodo, kad teismas neatskleidė bylos esmės, nepasisakė dėl jo pateiktų įrodymų ir priėmė neteisėtą ir naikintiną nutartį. Iš jo pateiktų 2007-12-05 skelbimų nekilnojamojo turto agentūros „Aruodas“ internetinėje svetainėje matyti, jog parduodamų panašių butų vertė yra nuo 350000 Lt iki 460000 Lt. UAB „Ober Haus“ 2007-12-05 nustatė preliminarią jo buto vertę – 345000 Lt. Jis negalėjo pateikti prieštaravimų dėl buto vertės, antstoliui 2006-01-31 surašius turto arešto aktą, kadangi jame nebuvo nurodyta buto vertė. Antstolis patvirtino buto vertę neišklausęs jo nuomonės, todėl pažeidė CPK 681 str., 634 str. 2 d.

5Suinteresuotas asmuo antstolis Gintautas Puodžiukas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą, pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjui buvo įteiktas 2006-01-31 turto arešto aktas Nr. 0406000158, kuriuo buvo areštuotas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis butas, esantis (duomenys neskelbtini), UAB „Radiolinija“ dėl 31900 Lt reikalavimo užtikrinimo, kartu su lydraščiu, kuriame buvo nurodyta pareiškėjui iki 2006-02-10 pareikšti pasiūlymus dėl areštuoto turto įkainojimo, išaiškinta antstolio veiksmų apskundimo tvarka ir terminai bei nurodyta, kad šių reikalavimų neįvykdžius areštuotam turtui įvertinti bus paskirta ekspertizė. Kadangi pareiškėjas šių reikalavimų per 9 mėnesius neįvykdė, 2006-11-09 patvarkymu buvo paskirta ekspertizė, ją pavedant atlikti UAB „Krivita“. Pareiškėjo pateikti skelbimai nėra tinkami įrodymai apie jo buto vertę, nes skelbiama panašių butų vertė nėra tiksli, tik bendro pobūdžio, o UAB „Ober Haus“ preliminari nustatyta buto vertė taip pat yra negalutinė, gali būti koreguojama.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo O. S. skundo reikalavimo dėl antstolio G. Puodžiuko 2007-11-22 patvarkymo Nr. 19-36548 panaikinimo dėl skunde nurodytų aplinkybių, kurios sudaro skundo pagrindą.

8Byloje nustatyta, kad antstolis G. Puodžiukas vykdomojoje byloje Nr. 19/06/20 pagal Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005-03-15 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1148-235/2005 dėl žalos atlyginimo vykdo 31900 Lt dydžio išieškojimą iš O. S. (vykdomoji byla Nr. 19/06/20, b.l. 137) suinteresuotam asmeniui UAB „Radiolinija“. 2006-01-31 Turto arešto aktu areštuotas pareiškėjui O. S. priklausantis 3 kambarių butas, esantis (duomenys neskelbtini), grafoje „Daikto vertė“ nurodyta, jog bus kviečiamas ekspertas (CPK 118 str.) (vykdomoji byla Nr. 19/06/20, b.l. 118). Šis Turto arešto aktas išsiųstas pareiškėjui 2006-01-31 (vykdomoji byla Nr. 19/06/20, b.l. 116), pranešime nurodyta, jog jis iki 2006-02-10 turi teisę pareikšti pasiūlymus dėl turto įkainojimo. Šis pranešimas bei turto arešto aktas O. S. įteiktas 2006-02-06 (vykdomoji byla Nr. 19/06/20, b.l. 115). Kadangi nei viena iš šalių pasiūlymų dėl areštuoto buto vertės iki 2006-02-10 nepateikė, 2006-11-09 antstolio patvarkymu paskirta ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti, ją pavesta atlikti UAB „Krivita“ (vykdomoji byla Nr. 19/06/20, b.l. 77). Iš vykdomosios bylos medžiagos darytina išvada, jog apie šį patvarkymą pareiškėjui O. S. buvo žinoma, tuo pagrindu jis apskundė antstolio veiksmus. Pareiškėjas buvo padavęs skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė įpareigoti antstolį nustatyti vykdymo proceso šalims ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą pateikti pasiūlymams dėl areštuoto turto vertės, ginčijo antstolio 2006-11-09 patvarkymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo. Šis skundas dėl antstolio veiksmų Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-05-17 nutartimi buvo atmestas. Nutartimi nustatyta, kad pareiškėjas nevykdė antstolio įpareigojimo per nustatytą terminą pateikti pasiūlymą dėl areštuoto turto įkainojimo, kad antstolis pagrįstai priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo. Vilniaus apygardos teismas 2007-07-23 nutartimi paliko 2007-05-17 nutartį nepakeistą (vykdomoji byla Nr. 19/06/20, b.l. 45). UAB „Krivita“ atliko ekspertizę ir davė išvadą, kad minėto buto 2007-10-25 rinkos vertė yra 320000 Lt (vykdomoji byla Nr. 19/06/20, b.l. 18).

9Antstolis G. Puodžiukas, gavęs ekspertizės išvadą, 2007-12-05 patvarkymu Nr. 19-36871 nustatė, kad areštuoto verte laikyti eksperto nustatytą turto vertę 320000 Lt. Taip pat šiame patvarkyme nurodė, kad skolininkas ar išieškotojas, savo motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti antstoliui raštu, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo tos dienos, kurią gavo pažymą apie turto įkainojimą, kad pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, antstolis minėtų asmenų prašymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Taigi skolininkas, gavęs šį patvarkymą, duomenis apie eksperto išvadą, turėjo kreiptis į antstolį su motyvuotais prieštaravimais dėl ekspertizės išvados ir prašymu dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo, tačiau pagal bylos duomenis skolininkas į antstolį nesikreipė, o minėtą patvarkymą apskundė teismui ir prašė teismą įpareigoti antstolį skirti pakartotinę ekspertizę. Šis skolininko skundas teismui yra nepagrįstas, nes antstolis pagrįstai, vadovaudamasis eksperto išvada, patvarkyme nurodė areštuoto buto vertę (CPK 681 str. 1 d.). Klausimas dėl to, kad buto vertę nustatytų ekspertas, atlikęs ekspertizę, klausimas, susijęs su skolininko galimybe pateikti duomenis apie buto vertę, antstoliui areštavus butą, jau yra išnagrinėti ir yra įsiteisėjusi dėl šių klausimų priimta Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-05-17 nutartis. Areštuoto buto vertę nustatė ne antstolis, o ekspertai. Dėl to skolininko skundo argumentai, susiję su CPK 681 str. 3 d. pažeidimu, atmestini. Antstolio 2007-11-22 priimtas patvarkymas negali būti panaikintas, nes jis nepažeidė jokių skolininko teisių. Priešingai, šiuo patvarkymu buvo užtikrinta skolininko teisė ginčyti ekspertizės išvadą, pateikiant motyvuotus prieštaravimus antstoliui, kaip kad tai numato CPK 682 str. 2 d. Dėl to skolininko O. S. reikalavimas panaikinti šį patvarkymą negali būti patenkintas.

10Siekiant apsaugoti skolininko ir išieškotojo interesus, areštuotas turtas turi būti įkainojamas rinkos kainomis (CPK 681 str. 1 d.). Skelbime apie parduodamą iš varžytynių turtą turi būti nurodyta pradinė pardavimo kaina (CPK 707 str. 1 d. 6 p.), kuri turi atitikti rinkos kainą (CPK 681 str. 1 d.). Turto pardavimo iš varžytynių aktas prilyginamas turto pirkimo-pardavimo sutarčiai. Šioje sutartyje skolininkas prilyginamas pardavėjui, o antstolis ex officio atlieka valstybės atstovo ir tarpininko tarp pardavėjo (skolininko) ir pirkėjo vaidmenį. Jis privalo užtikrinti šio sandorio teisėtumą. Skolininkas ir pirkėjas taip pat turi žinoti bei vykdyti įstatymų reikalavimus dėl šios specifinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tvarkos. Parduodamo turto kaina yra esminė kiekvienos pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga. Areštuoto turto pardavimo iš varžytynių kaina yra ypač svarbi sąlyga. Tuo atveju, kai areštuoto turto vertę nustato ekspertas, atlikęs ekspertizę, skolininkui ir išieškotojui įstatymų leidėjas yra suteikęs teisę teikti prieštaravimus dėl ekspertizės išvados. CPK 682 str. 2 d. numato, kad skolininkas ar išieškotojas, susipažinę su ekspertizės išvada, gali pareikšti antstoliui motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis savo patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Taigi skolininko O. S. skunde teismui nurodomi argumentai dėl netinkamai ekspertų nustatytos buto vertės ir dokumentai (rašytiniai įrodymai), kuriais grindžiami šie argumentai, prašymas dėl pakartotinės ekspertizės paskyrimo, pagal CPK 682 str. 2 d. teiktini antstoliui, nes jis, susipažinęs ir įvertinęs skolininko pareikštą motyvuotą prieštaravimą, turi motyvuotai išspręsti klausimą dėl pakartotinės ekspertizės, o ne teismas. Pagal CPK 682 str. 2 d. skolininkas ar išieškotojas turi pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, t.y. negali neigti vien tik nustatytos turto vertės, o turi pagrįsti, kodėl (pvz., dėl eksperto asmens, jo kvalifikacijos, ekspertizės procedūros) abejoja ekspertizės metu gautais rezultatais (2008-01-28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių arba skolininko pasirinktam pirkėjui apžvalga, Teismų praktika, P. 257-258). Šioje Apžvalgoje nurodyta, kad jeigu antstolis neatsižvelgė į šalių prieštaravimus, kreditorius arba skolininkas CPK 510, 512 str. nustatyta tvarka gali paduoti skundą dėl antstolio veiksmų.

11Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių skolininko atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimas, paliktina nepakeista.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.

Nutarė

15Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai