Byla e2S-553-856/2018
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-7616-650/2018, kuria ieškovams nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. A. ir V. A. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-7616-650/2018, kuria ieškovams nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovai G. A. ir V. A. kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“; 2) įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių nedelsiant pateikti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti iš pareiškėjų nekilnojamuosius daiktus, išvardintus patikslinto skundo 7 punkte, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn už bendrą 248 494 Eur kainą ir sudaryti šių nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutarties projektą; 3) įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą po administracijos direktoriaus pateikto tvirtinti sprendimo projekto artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimą pirkti iš pareiškėjų nekilnojamuosius daiktus, išvardintus patikslinto skundo 7 punkte, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn už bendrą 248 494 Eur kainą ir sudaryti šių nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutartį; 4) įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių suderinti su pareiškėjais ir nustatyti nekilnojamųjų daiktų sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką per 20 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo pirkti nekilnojamuosius daiktus iš pareiškėjų priėmimo (el. bylos I t., 1–8 b. l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. gegužės 22 d. nutartimi nustatė pareiškėjams terminą iki 2018-06-06 pašalinti nurodytus procesinio dokumento trūkumus: pateikti ieškinį ginčo teisenos tvarka, atitinkantį jam keliamus reikalavimus, nurodyti šalis ir jų atstovus, nurodyti ieškinio sumą ir sumokėti trūkstamą žyminį mokestį bei pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus (el. bylos II t., 20–21 b. l.).
 1. Teismas nurodė, kad pareiškėjų antras ir trečias reikalavimai dėl įpareigojimo atsakovus atlikti veiksmus, laikytini turtiniais reikalavimais, nes ginčo pagrindu ir šių reikalavimų patenkinimo teismo sprendimu rezultate būtų sudarytas nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sandoris už 248 494 Eur sumą, pereitų ieškovų turimos daiktinės teisės atsakovams, t. y. atsirastų abiem šalims materialiniai teisiniai padariniai. Ketvirtasis reikalavimas laikytinas išvestiniu reikalavimu, todėl atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinamas. Iš viso šioje elektroninėje byloje turėtų būti sumokėta 2914 Eur, esant sumokėtiems 23 Eur, pareiškėjai įpareigotini sumokėti trūkstamą 2891 Eur žyminio mokesčio sumą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu ieškovai G. A. ir V. A. prašo iš Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 22 d. nutarties pašalinti šiuos teismo motyvus: „Be to pareiškėjų antras ir trečias reikalavimai dėl įpareigojimo atsakovus atlikti veiksmus, laikytini turtiniais reikalavimais, nes ginčo pagrindu ir šių reikalavimų patenkinimo teismo sprendimu rezultate būtų sudarytas nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sandoris už 248 494 Eur sumą, pereitų ieškovų turimos daiktinės teisės atsakovams, t. y. atsirastų abiem šalims materialiniai teisiniai padariniai. Todėl pareiškėjai turėtų sumokėti žyminį mokestį byloje dėl daiktinių teisių į turtą ir reikalavimo sudaryti nekilnojamųjų daiktų sandorį - 3785 Eur (CPK 80 str. 1 d., 85 str. 9 p.)“. Pripažinti, kad apeliantų pareikšti reikalavimai nepatenka į turtinių ginčų, kaip ši sąvoka suprantama civilinio proceso teisės normų, reguliuojančių žyminio mokesčio institutą, kategoriją, todėl apeliantai įpareigotini primokėti 202 Eur (du šimtus du eurus) žyminio mokesčio (el. bylos II t., 24–27 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas 2018 m. gegužės 22 d. nutartyje nepagrįstai sprendė, kad už jų pareikštus reikalavimus žyminis mokestis mokamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 85 straipsnio 9 punkto nuostatas, t. y. nepagrįstai sprendė, kad apeliantų pareikšti reikalavimai patenka į turtinio ginčo, kaip jis suprantamas civilinio proceso teisės normų, reguliuojančių žyminio mokesčio institutą, kategoriją.
  2. Apeliantų pareikšti reikalavimai nepatenka į turtinių ginčų kategoriją. Apeliantų pareikšti reikalavimai yra prašymas įpareigoti savivaldybių administravimo subjektus vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimą Nr. 841 “Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo vadovaujantis buvo pradėta apeliantams priklausančio nekilnojamojo turto pirkimo procedūra.
  3. Pirmosios instancijos teismas remiasi CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punktu, kur nurodyta, kad bylose dėl daiktinių teisių į turtą ieškinio suma nustatoma pagal turto rinkos vertę. Tačiau šiuo atveju apeliantai nereiškia reikalavimų į daiktines teises.

94.4. Iš Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti priimtos 2018 m. gegužės 3 d. nutarties matyti, kad kolegija nusprendė apeliantų reikalavimus perduoti nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. Tokia aplinkybė leidžia pagrįstai teigti, jog ir Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti sprendė, kad apeliantų pareikšti reikalavimai nepatenka į turtinių ginčų, kaip ši sąvoka suprantama civilinio proceso teisės normų prasme, kategoriją.

105. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Šiaulių rajono savivaldybės meras ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovai siekia ne tik kad būtų nupirktas iš jų turtas, bet ir turtinio intereso – atlyginimo, t. y. 248 494 Eur už Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn perleidžiamą turtą, todėl darytina išvada, kad ginčas priskirtinas turtiniams ginčams, todėl tokio pobūdžio ieškiniai turi būti įkainoti ir jie atitinkamai yra apmokestinami (el. bylos II t., 41–42 b. l.).

11Teismas

konstatuoja:

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliantų G. A. ir V. A. atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis)). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, jog pareiškėjai G. A. ir V. A. pateikė teismui skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017-11-14 sprendimo Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Pareiškėjai skundu prašė panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“; įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių nedelsiant pateikti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo projektą; įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą priimti sprendimą pirkti iš pareiškėjų nekilnojamuosius daiktus už bendrą 248 494 Eur kainą ir sudaryti šių nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutartį; įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių suderinti su pareiškėjais ir nustatyti nekilnojamųjų daiktų sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką.
 1. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2018 m. gegužės 3 d. nutartyje nurodė, kad ginčas yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, nagrinėjamu atveju ginčas yra keliamas dėl Šiaulių rajono savivaldybės įpareigojimo pirkti pareiškėjams nuosavybės teise priklausančius nekilnojamojo turto objektus – nuotekų šalinimo tinklus, vandentiekio trasą, gatves, įvažiavimą ir žemės sklypus (el. bylos II t., 18–19 b. l.).
 1. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2018 m. gegužės 3 d. nutartyje išdėstytus argumentus, nustatė, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, pareikštas su trūkumais, t. y. nenurodytos šalys ir jų atstovai, ieškinio suma, nesumokėtas žyminis mokestis, todėl pareiškėjams nustatė terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti (el. bylos II t., 20–21 b. l.).
 1. Apeliantai nesutinka su teismo vertinimu, jog ieškovų pareikšti reikalavimai yra turtinio pobūdžio, dėl ko turėtų būti mokamas žyminis mokestis, teigia, jog pareikšti reikalavimai nepatenka į turtinių ginčų, kaip ši sąvoka suprantama CPK prasme, kategoriją, apeliantai nereiškia reikalavimų į daiktines teises. Su atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.
 1. CPK 80 straipsnis reglamentuoja žyminio mokesčio, mokėtino už tam tikrus procesinius veiksmus, dydį, įvertinus bylos ginčo pobūdį (turtinis, neturtinis ginčas ar ypatinga teisena).
 1. Teisės teorijoje ir teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti ginčą dėl turto arba ginčą, tiesiogiai susijusį su turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2008).
 1. Kasacinis teismas, siekdamas suvienodinti teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad jeigu ieškinyje ieškovas reiškia reikalavimą, kurio patenkinimo atveju jam tiesiogiai priteisiamas turtas (lėšos, akcijos, daiktas, kt.), toks ieškinys kvalifikuotinas kaip turtinis. Jeigu ieškiniu ieškovas neprašo priteisti jam lėšų ar kito turto, ieškinys yra tik susijęs su turtiniu reikalavimu (turtu) ir jo patenkinimo atveju ieškovui nepriteisiama turto, toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2011).
 1. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovai, reikšdami teismui reikalavimą įpareigoti atsakovę Šiaulių rajono savivaldybės administraciją už 248 494 Eur nupirkti nuotekų šalinimo tinklus, vandentiekio trasą, gatves, įvažiavimą ir žemės sklypus, siekia ne tik kad turtas iš jų būtų nupirktas, bet ir turtinio intereso – atlyginimo už savivaldybės nuosavybėn perleidžiamą turtą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovų reiškiami antras ir trečias reikalavimai dėl įpareigojimo atsakovus atlikti veiksmus, laikytini turtiniais reikalavimais. Todėl apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ieškovai privalo konkrečiai nurodyti, kokia yra ieškinio suma ir, atitinkamai, sumokėti CPK 80 straipsnio 1 dalyje bei 85 straipsnio 9 dalyje numatytą žyminį mokestį.
 1. Tuo atveju, jeigu ieškovų ieškinys būtų patenkintas, teismas turėtų nustatyti, kokią sumą atsakovė privalės sumokėti ieškovams, ir kokią sumą ieškovai gaus iš atsakovės už iš jos perkamą nuosavybę. Dėl to apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šalių ginčas priskirtinas turtiniams ginčams, todėl tokio pobūdžio ieškiniai turi būti įkainoti ir jie yra atitinkamai apmokestinti (CPK 80, 85 straipsniai).
 1. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šioje civilinėje byloje pareiškėjai turėtų sumokėti 3785 Eur žyminį mokestį, tačiau procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai žyminio mokesčio ir tai sudaro 2914 Eur, o esant sumokėtiems 23 Eur, pareiškėjai įpareigotini sumokėti trūkstamą 2891 Eur žyminį mokestį. Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas pareiškėjus sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį, padarė aritmetinę klaidą: vietoje 2839 Eur (3785 Eur x 75 procentai = 2838,75 Eur) paskaičiavo 2914 Eur žyminį mokestį.
 1. Ieškovai po atskirojo skundo išsiuntimo Šiaulių apygardos teismui, 2018-06-07 pirmosios instancijos teismui pateikė ieškinį ginčo teisenos tvarka, nurodė šalis ir jų atstovus, sumokėjo 202 Eur žyminį mokestį, taigi, iš dalies pašalino 2018 m. gegužės 22 d. nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus, tačiau nenurodė ieškinio sumos ir nesumokėjo trūkstamo žyminio mokesčio. Įvertinus tai, kad ieškovai šioje elektroninėje byloje iš viso yra sumokėję 225 Eur (23 Eur + 202 Eur) žyminį mokestį, trūkstama žyminio mokesčio dalis sudaro 2614 Eur, kurią ieškovai įpareigotini sumokėti. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis tikslintina.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovų atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, atsižvelgė į faktines bylos aplinkybes, dėl ko priėmė teisiškai pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apeliantų prašymas iš Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 22 d. nutarties pašalinti motyvus, susijusius su pareikštų reikalavimų kvalifikavimu ir žyminio mokesčio konstatavimu, laikytinas nepagrįstu, todėl netenkinamas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 22 d. nutartyje nurodytas trūkumų šalinimo terminas (2018-06-06) yra pasibaigęs, todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, nustato terminą iki 2018 m. liepos 30 d. ieškinio trūkumams pašalinti. Ieškovams išaiškintina, kad per nustatytą terminą nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiems asmenims (CPK 115 straipsnio 2, 3 dalys).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Patikslinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 22 d. nutartį taip:

18Nustatyti ieškovams G. A. ir V. A. terminą iki 2018 m. liepos 30 d. pašalinti ieškinio trūkumus: nurodyti ieškinio sumą ir sumokėti trūkstamą 2614 Eur žyminį mokestį bei pateikti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams tai patvirtinančius įrodymus.

19Išaiškinti ieškovams, kad nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai