Byla B2-834-538/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų E. N. ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aivo reklama“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3ieškovas E. N. kreipėsi į teismą prašydamas atsakovei UAB „Aivo reklama“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad dirbo UAB „Aivo reklama“ pagal darbo sutartį ir nutraukus darbo sutartį, atsakovė su juo neatsiskaitė. Išsiuntė raginimą atsakovei sumokėti 1 528,41 Eur skolą. Atsakovė pripažino jo reikalavimą, tačiau jam priklausančio darbo užmokesčio nesumokėjo. 2017-08-07 LR VDI prie SADM Darbo ginčų komisija priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė jo naudai išieškoti iš UAB „Aivo reklama“ 1 528,41 Eur darbo užmokestį ir 1 320,00 Eur vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką. Pakartotinai išsiuntus raginimą sumokėti priskaičiuotą 2 848,41 Eur sumą, UAB „Aivo reklama“ vadovas patvirtino, kad įmonė nemoki.

4Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė ieškinį dėl bankroto bylos UAB „Aivo reklama“ iškėlimo. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-11-07 sudarė 1 992,06 Eur. Ieškovas išsiuntė atsakovei pranešimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo ir ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo, todėl turi pagrindą teigti, kad atsakovė yra nemoki.

5Ieškiniai tenkintini.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali ir negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš atsakovės balanso už 2015 metus matyti, kad įmonė turėjo 14 018 Eur vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 28 812 Eur, t. y. balanse nurodytos pradelstos skolos viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra duomenų, kad atsakovės turtinė padėtis būtų pagerėjusi. VSDFV Klaipėdos skyriaus nurodymai priverstinai nurašyti pinigines lėšas nebuvo įvykdyti ir atsakovė vėluoja išmokėti ieškovui E. N. darbo užmokestį. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas daryti išvadą, kad atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla dėl nemokumo (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, CPK 178, 185 straipsniai).

9Įmonės bankroto administratore skirtina nustatyta tvarka atrinkta administratorė UAB „Pajūrio administratoriai“, sutinkanti ir turinti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 2 dalis, Bankroto administratorių atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“). Byloje nėra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4, 6 dalyse nurodytų pagrindų, kuriems esant ši bankroto administratorė negalėtų administruoti atsakovės UAB „Aivo reklama“.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

111. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aivo reklama“, įmonės kodas 302295666, buveinės registracijos adresas Baltikalnio g. 7-6, Klaipėda, iškelti bankroto bylą.

122. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aivo reklama“ administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Pajūrio administratoriai“, sąrašo eilės Nr. B-JA165.

133. Nustatyti, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aivo reklama“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio administratoriai“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

144. Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aivo reklama“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio administratoriai“ įmonės dokumentus, antspaudą, įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą.

155. Pavesti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aivo reklama“ administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio administratoriai“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

16Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai