Byla 2-2008-999/2018

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina Dyburienė, sekretoriaujant Irenai Dambrauskienei, dalyvaujant institucijos teikiančios išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Jolantai Kvietkauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ir ieškovės L. P. atstovės pagal įstatymą K. B. ieškinį atsakovui T. P. dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo bei atsakovo T. P. priešieškinį ieškovei ir ieškovės L. P. atstovei pagal įstatymą K. B. dėl tėvystės nuginčijimo, institucija teikianti išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ir ieškovės L. P. atstovė pagal įstatymą K. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nustatyti nepilnametės dukters L. P., gim. 2017 m. rugsėjo 30 d., gyvenamąją vietą su ja, pagal jos gyvenamąją vietą; priteisti iš atsakovo T. P. materialinį išlaikymą jos nepilnametei dukrai L. P. išlaikyti po 200 Eur kas mėnesį, periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki dukters pilnametystės, šių lėšų administratoriumi, uzufrukto teise, paskirti ją; priteisti iš atsakovo T. P. 400 Eur materialinio išlaikymo įsiskolinimą, kuris susidarė dėl jo nepilnametės dukros L. P. išlaikymo neskyrimo 2018 m. sausio - kovo mėnesiais; nustatyti atsakovui T. P. sekančią bendravimo su nepilnamete dukra L. P. tvarką: T. P. dalyvaus dukros auklėjime, domėsis jos ugdymu ir priežiūra, rūpinsis vaiko sveikata bei sudarys jai visas palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis. Jis turės teisę pasiimti dukrą du savaitgalius per mėnesį, t.y. kas antrą šeštadienį nuo 10 val. ir grąžinti ją iki sekmadienio 17 val. Apie dukros paėmimą jos tėvas ne vėliau kaip prieš vieną parą SMS žinute privalės informuoti (susiderinti) dukters motiną K. B..

5Ieškovė ieškinyje nurodė, jog su atsakovu T. P. susituokę nebuvo. 2017 m. rugsėjo 30 d. jiems gimė dukra L. P., kurios tėvystę atsakovas pripažino gera valia. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. su atsakovu gyveno kartu, tačiau išryškėjus jų tarpusavio charakterių skirtumams, skirtingo požiūrio į jų dvasines bei moralines vertybes, šeimą bei bendravimą su kitais asmenimis, jos santykiai su atsakovu nutrūko. Atsakovas išvyko gyventi pas savo tėvus. Nuo tada atsakovas prie dukters išlaikymo nebeprisideda. Pastaruoju laiku su dukra praktiškai nebebendrauja, ja nesirūpina, jo ir dukros artimas ryšys blanksta. Vaiku rūpinasi ji viena. Jai tenka ženkliai didesnė pareiga ir atitinkamos finansinės išlaidos dukros išlaikymo kontekste, nes kasdien tenka ją prižiūrėti, jai gaminti maistą, skalbti rūbus, ją auklėti, užtikrinti jai gyvenamąjį būstą ir visišką materialųjį jos išlaikymą. Dukros išlaikymui reikalingos ne tik išlaidos maistui, aprangai, sveikatai, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ar kitokiam ugdymui, kurios per mėnesį sudaro apie 100-150 Eur, bet ir lėšos būstui išlaikyti, kurias sudaro pastovūs mokesčiai už elektrą, vandenį bei šiukšlių išvežimą. Savo darbo sąnaudas, kurios yra susijusios su dukros priežiūra bei kitų jos socialinių- buitinių poreikių tenkinimu, ji vertina 100 Eur per mėnesį. Atsakovas yra pakankamai jaunas ir darbingas vyras, kitų išlaikytinių neturi, jis turi realią galimybę savo nepilnametei dukrai teikti po 200 Eur išlaikymą per mėnesį. Atsakovas T. P. per 2018 m. sausio-kovo mėnesius nepilnametės dukros išlaikymui skyrė tik 200 Eur, todėl 2018 m. balandžio 1 d. jo materialinis įsiskolinimas dukters išlaikymui sudaro 400 Eur (2 mėn. x 200 Eur = 400 Eur). Kadangi nepilnametė dukra L. gyvena su ja, todėl ji neprieštarauja, kad atsakovas nepilnametės dukters auklėjime galės dalyvauti bendro tarpusavio susitarimo pagrindu. Be to, T. P., turės visas tėvui numatytas sąlygas ir teises su dukra bendrauti pasiimant vaiką du savaitgalius per mėnesį, t.y. šeštadieniais nuo 10 val. ir grąžinant ją iki sekmadienio 17 val. Apie dukros paėmimą jis ne vėliau kaip prieš vieną parą SMS žinute privalės informuoti ją. Ji jokio nekilnojamojo turto neturi ir dėl to, kad yra motinystės atostogose, negauna nei darbo užmokesčio, nei kitų išmokų. Materialiai pragyventi jai padeda tėvai.

6Atsakovas T. P. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė ieškovės ieškinį atmesti, nuginčyti tėvystę ir paskirti byloje genominę ekspertizę, siekiant atsakyti į klausimą, ar L. P. yra jo dukra. Nurodė, jog jam kyla abejonės dėl vaiko tėvystės. Ieškovės pateikti motyvai dėl skyrybų priežasčių (charakterių skirtumas, skirtingas požiūris į dvasines, moralines vertybes bei bendravimą su kitais asmenimis) yra subjektyvūs ir prasilenkia su tikrąja situacija. Jis turi duomenų, kad ieškovė, tuo metu kai dirbo užsienyje su juo, ne kartą turėjo lytinių santykių su kitais asmenimis. Abejones dėl tėvystės fakto stiprina ir tai, kad gimusios dukros L. P. išvaizda neatitinka jam būdingų požymių. Jis įsitikinęs, kad ieškovė galimai bando priskirti tėvystės pareigas jam dėl finansinių motyvų. Šiuo metu jis dirba Danijos Karalystėje, o apie šį faktą sužinojusi ieškovė iškart paprašė teismo priteisti vaiko išlaikymą. Pažymėtina, kad ieškovę neigiamai charakterizuoja ir jos artimi draugai, patvirtinę faktus apie galimą ieškovės neištikimybę ir polinkį į laisvą gyvenimo būdą. Jis vaiku rūpinosi tol, kol nepaaiškėjo faktai apie ieškovės neištikimybę su kitais asmenimis. Ieškovės reikalavimas nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove ir priteisti išlaikymą negali būti tenkinamas, kol teismo sprendimu nėra paskirta DNR ekspertizė ir nustatytas tėvystės faktas.

7Ieškovė K. B. teismo posėdį neatvyko. Ieškovei teismo šaukimas įteiktas asmeniškai. Teismui ieškovės neatvykimo priežastys nežinomos, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Byla nagrinėjama ieškovei K. B. nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 246 straipsnis).

8Atsakovas T. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. 2018 m. spalio 12 d. teisme gautas atsakovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nes jis išvyksta į užsienį. Taip pat atsakovas teismo prašo panaikinti vaiko gimimo akto įraše suteiktą vaikui jo pavardę ir grafoje „Tėvas“ panaikinti įrašą. Byla nagrinėjama atsakovui T. P. nedalyvaujant (CPK 246 straipsnis).

9Institucijos teikiančios išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Jolanta Kvietkauskienė teismo posėdžio metu paaiškino, jog skyrius yra pateikęs išvadą, kurioje neprieštarauja, jog būtų paskirta DNR ekspertizė, nes atsakovas abejoja savo tėvyste. Po ekspertizės atlikimo, paaiškėjus, jog atsakovas T. P. nėra L. P. tėvas, Skyrius sutinka, jog būtų nuginčyta tėvystė.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas.

12Byloje nustatyta, jog L. P. gimė ( - ). Iš pateikto 2017 m. spalio 4d. gimimo įrašo Nr. 203 matyti, kad L. P. motina nurodyta K. B., tėvas – T. P. (b. l. 9).

13Pažymėtina, kad vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Kiekvieno vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus, pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus (Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalis). Tai ypač aktualu nesantuokiniams vaikams. Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas ir, sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, o tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai siekiama nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2010).

14CK 3.149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka. Tėvystės nuginčijimas yra susijęs su labai svarbiomis vaiko ir tėvo tarpusavio asmeninėmis ir turtinėmis teisėmis ir pareigomis, taip pat apima ir įstatymo nereglamentuojamus asmeninio pobūdžio psichologinius, socialinius vaiko ir tėvo santykius. Tėvystę patvirtinant ar ją paneigiant pirmenybė teikiama moksliniams įrodymams. DNR ekspertizės išvados yra patikimas ir objektyvus mokslinis įrodymas, patvirtinantis arba paneigiantis vaiko kilmę iš konkretaus tėvo. Dėl to jis pripažįstamas turinčiu padidintą įrodomąją galią tėvystės nustatymo ar nuginčijimo bylose. Atsižvelgiant į ekspertizės išvadų patikimumą ir objektyvumą, tėvystė gali būti nustatoma ar nuginčyta remiantis vien šiuo įrodymu, netgi nesant jokių kitų tėvystės faktą patvirtinančių duomenų.

15Byloje atsakovas T. P. pateikė prašymą atlikti kraujo genominę ekspertizę L. P. kilmei nustatyti. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktoje išvadoje dėl vaiko tėvystės nuginčijimo nurodyta, jog ryšiai tarp vaiko ir tėvo yra nutrūkę, atsakovas abejoja savo tėvyste. Todėl užtikrinant vaiko teisę žinoti, kas jos tikrasis biologinis tėvas, Vaiko teisių apsaugos skyrius neprieštaravo, jog būtų paskirta genominė ekspertizė dėl tėvystės nuginčijimo (b. l. 45). 2018 m. rugpjūčio 14 d. teismo nutartimi buvo paskirta kraujo genominę ekspertizę L. P. kilmei nustatyti (b. l. 50-51). 2018 m. rugpjūčio 27 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos ekspertizės akte Nr. ES 157/2018(01) pateikta išvada, jog T. P. nėra vaiko L. P. biologinis tėvas (b. l. 53).

16Teismas, vadovaudamasis minėtu ekspertizės aktu, atsakovo paaiškinimais, jog ieškovė ne kartą turėjo lytinių santykių su kitais asmenimis bei tai, kad L. P. išvaizda neturi atsakovui būdingų bruožų, atsižvelgdamas, jog kitų įrodymų, patikimai patvirtinančių atsakovo tėvystę, byloje nėra, priešieškinį dėl tėvystės nuginčijimo tenkina visiškai ir pripažįsta, kad atsakovas T. P. nėra L. P., gimusios 2017 m. rugsėjo 30 d., biologinis tėvas (CK 3.150 straipsnio 2 dalis). Panaikintini nepilnametės L. P. gimimo įraše nurodyti duomenys apie tėvą T. P.. Taip pat pakeistina L. P. pavardė „P.“, nurodant, kad ji yra „B.“.

17Vadovaujantis CK 3.192 straipsnio 1 dalimi, 3.194 straipsnio 1 dalimi, tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas priteisia išlaikymą pagal vieno iš tėvų ieškinį. Kadangi šiuo sprendimu yra nustatyta, kad atsakovas T. P. nėra ieškovės vaiko L. P., gimusios 2017 m. rugsėjo 30 d., tėvas, jis neprivalo šio vaiko išlaikyti ir iš jo negali būti priteistas išlaikymas šiam vaikui. Atsižvelgiant į tai, ieškovės K. B. ieškinys dėl reikalavimų nustatyti vaiko gyvenamąją vietą, priteisti išlaikymą, išlaikymo įsiskolinimą bei nustatyti bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką, atmestinas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo T. P. priešieškiniu pareikšti reikalavimai tenkintini visiškai, o ieškovės ieškinys atmestinas, iš ieškovės atsakovo naudai priteistinos T. P. patirtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra atsakovo sumokėtas 100 Eur žyminis mokestis už priešieškinį. Be to, 2018 m. balandžio 3 d. teismo nutartimi ieškovei buvo atidėtas žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimas iki sprendimo priėmimo, todėl ieškinį atmetus, iš ieškovės valstybės naudai priteistinas 100 Eur žyminis mokestis.

20Nustatyta, kad byloje patirta 18,54 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinį atmetus, iš ieškovės valstybės naudai priteistinos 18,54 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258, 268 - 270 straipsniais,

Nutarė

22Atmesti ieškovės K. B. ieškinį atsakovui T. P. dėl vaiko L. P. gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo.

23Priešieškinį tenkinti.

24Nustatyti, kad atsakovas T. P., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), nėra nepilnametės L. P., asmens kodas ( - ) biologinis tėvas.

25Panaikinti nepilnametės L. P., asmens kodas ( - ) 2017 m. spalio 4 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus išduotame gimimo įraše Nr. 203, duomenis apie tėvą „tėvas T. P., asmens kodas ( - ) gimimo data ( - ).“.

26Pakeisti L. P., asmens kodas ( - ) pavardę „P.“ ir nurodyti, kad ji yra „B.“.

27Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nuginčyti tėvystę įsiteisėjimo dienos sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų tėvystės nuginčijimą.

28Priteisti iš ieškovės K. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), atsakovui T. P., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ) 100 Eur (vieno šimto eurų) bylinėjimosi išlaidas.

29Priteisti iš ieškovės K. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ) valstybės naudai 100 Eur (vieno šimto eurų) žyminį mokestį bei 18,54 Eur (aštuoniolika eurų 54 centus) teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Bylinėjimosi išlaidos turi būti sumokėtos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: bylinėjimosi išlaidos.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ir ieškovės L. P. atstovė pagal įstatymą K. B. kreipėsi į... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog su atsakovu T. P. susituokę nebuvo. 2017 m.... 6. Atsakovas T. P. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė ieškovės... 7. Ieškovė K. B. teismo posėdį neatvyko. Ieškovei teismo šaukimas įteiktas... 8. Atsakovas T. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 9. Institucijos teikiančios išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 10. Teismas... 11. Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas.... 12. Byloje nustatyta, jog L. P. gimė ( - ). Iš pateikto 2017 m. spalio 4d. gimimo... 13. Pažymėtina, kad vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių... 14. CK 3.149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad duomenis gimimo įraše apie vaiko... 15. Byloje atsakovas T. P. pateikė prašymą atlikti kraujo genominę ekspertizę... 16. Teismas, vadovaudamasis minėtu ekspertizės aktu, atsakovo paaiškinimais, jog... 17. Vadovaujantis CK 3.192 straipsnio 1 dalimi, 3.194 straipsnio 1 dalimi, tėvai... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnis numato, jog... 20. Nustatyta, kad byloje patirta 18,54 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258, 268... 22. Atmesti ieškovės K. B. ieškinį atsakovui T. P. dėl vaiko L. P.... 23. Priešieškinį tenkinti.... 24. Nustatyti, kad atsakovas T. P., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), nėra... 25. Panaikinti nepilnametės L. P., asmens kodas ( - ) 2017 m. spalio 4 d.... 26. Pakeisti L. P., asmens kodas ( - ) pavardę „P.“ ir nurodyti, kad ji yra... 27. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nuginčyti tėvystę... 28. Priteisti iš ieškovės K. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ),... 29. Priteisti iš ieškovės K. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - )... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...