Byla 2FB-3790-301/2017
Dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančio asmens E. P. bankroto administratoriaus E. S. pareiškimą dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimo,

Nustatė

32017 m. gruodžio 7 d. Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas bankroto administratoriaus E. S. prašymas dėl bankrutuojančio asmens E. P. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Prašyme nurodoma, kad 2017 m. gruodžio 7 d. įvyko antrasis bankrutuojančio fizinio asmens E. P. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo pritarta pakeistam E. P. mokumo atkūrimo plano tvirtinimui.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 straipsnis, 29 straipsnis). FABĮ 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui.

6FABĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 darbo dienas po susirinkimo pateikia bankroto administratoriui. Bankroto administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada pateikia teismui. Teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis).

7Iš bylos duomenų nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartimi (t.2, b. l. 6-13) E. P. iškelta fizinio asmens bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas E. S., nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 10 d.

8Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi (t.2, b. l. 74-75) patvirtintas E. P. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 1945793,86 Eur sumai.

9Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimi (t.2, b. l. 121-122) pakeistas bankrutuojančio fizinio asmens E. P. bankroto byloje patvirtintas pradinis kreditorius N. B. AB Lietuvos skyrius į naująjį kreditorių L. B., AB.

10Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimi (t.2, b. l. 123) pagal bankroto administratoriaus E. S. prašymą pratęstas E. P. 2017 m. birželio 29 d. nutartimi nustatytas 4 mėnesių terminas mokumo atkūrimo plano projektui pateikti vienam mėnesiui.

112017 m. gruodžio 7 d. teisme gautas E. P. bankroto administratoriaus E. S. prašymas (t.2, b. l. 128-129) patvirtinti E. P. 2017 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintą mokumo atkūrimo planą. Teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi bankroto administratoriaus E. S. prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo paskirtas nagrinėti iš esmės rašytinio proceso tvarka 2017 m. gruodžio 20 d. 14.00 valandą (t.2, b. l. 162-163).

12Bankroto administratorius kartu su prašymu patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą pateikė 2017 m. gruodžio 7 d. vykusio E. P. kreditorių susirinkimo, kurio metu buvo patvirtintas patikslintas E. P. mokumo atkūrimo planas, protokolą Nr.2 (t.2, b. l. 130-132), iš kurio matyti, jog šio susirinkimo metu buvo nutarta tvirtinti patikslintą E. P. mokumo atkūrimo planą. Bankroto administratoriaus išvadoje dėl bankrutuojančio fizinio asmens E. P. mokumo atkūrimo plano nurodyta, kad planas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus ir gali būti įgyvendintas (t.2, b. l. 145-146).

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad įgyvendinus teismui pateiktą tvirtinti patikslintą fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, bus užtikrinta teisinga E. P. bei jos kreditorių interesų pusiausvyra, pasiektas pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – fizinio asmens mokumo atkūrimas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Įvertinus bankroto administratoriaus išvadą dėl E. P. parengto patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, taip pat nemokaus fizinio asmens E. P. bei jos kreditorių teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas pateiktą bankrutuojančio fizinio asmens E. P. 2017 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintą mokumo atkūrimo planą patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis, 25 straipsnio 11 dalis).

14Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką ir nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 straipsnis, 29 straipsnis).

15Atsižvelgiant į tai, kad plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas, teismo nutartis yra neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 10 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, 10 dalimi,

Nutarė

17patvirtinti fizinio asmens E. P., asmens kodas ( - ), 2017 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintą patikslintą mokumo atkūrimo planą.

18Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

19Nutartis neskundžiama.

20

Proceso dalyviai