Byla 2S-778-212/2012
Dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės Aistės Mikulėnienės pateiktą Sprendimų, įpareigojančius skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės,

2kolegijos teisėjų: Romualdo Januškos, Birutės Valiulienės,

3viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal išieškotojos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir skolininkės O. B. atskiruosius skundus dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės Aistės Mikulėnienės pateiktą Sprendimų, įpareigojančius skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą

Nustatė

4Antstolė A.Mikulėnienė pateikė teismui Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, 2012-08-07 neįvykdymo aktą. Prašė teismo spręsti Sprendimo, įpareigojančio skolininkę O. B. atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo klausimą pagal CPK 771 str. 5 d. ir skirti skolininkei piniginę baudą.

5Utenos rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartimi taikė Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendime numatytas pasekmes ir nustatė, kad nugriauti poilsio namelį (2,5x3 m), tualetą su įrankių sandėliu, lieptą ir laiptus (1x12 m), pastatytus žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), esančiame ( - ) savivaldybėje, bei sutvarkyti statybvietę turi teisę Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ieškovės O. B. lėšomis, išieškant iš ieškovės O. B. reikiamas išlaidas. Nustatė, kad išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-05-31 kreipėsi į antstolę A.Mikulėnienę, pateikdamas vykdyti Utenos rajono apylinkės teismo 2012-02-14 vykdomąjį raštą Nr. 2-88-839-2011, išduotą Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimo pagrindu, kuriuo ieškovė O. B. įpareigota savo lėšomis per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti poilsio namelį (2,5x3 m), tualetą su įrankių sandėliu, lieptą ir laiptus (1x12 m), pastatytus žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis ( - )), esančiame ( - ) savivaldybėje, bei sutvarkyti statybvietę. Sprendimu taip pat nustatyta, kad jeigu O. B. per nurodytą terminą neįvykdys teismo sprendimo, nurodytus veiksmus (nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę) turi teisę atlikti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ieškovės O. B. lėšomis, išieškant iš O. B. reikiamas išlaidas,

6Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimas buvo patikrintas instancine tvarka, paliktas galioti ir turi būti vykdomas. Antstolei A.Mikulėnienei 2012-07-09 priėmus raginimą įvykdyti sprendimą, o 2012-08-07, dalyvaujant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui J. S., patikrinus sprendimo vykdymą, nustatė, kad sprendimas neįvykdytas, statiniai nenugriauti, priešingai, palyginus vaizdą 2009-07-07 nuotraukose, esančiose civilinėje byloje Nr. 2-88-839/2011, ir antstolės 2012-08-07 sprendimo įvykdymo patikrinimo metu padarytose nuotraukose, matyti, jog po 2009-09-07 papildomai pristatytas priestatas prie namelio ir perstatytas lieptas. Skolininkė O. B. nesiėmė priemonių besąlygiškai vykdyti teismo sprendimą ir nesiekė šios pareigos įvykdymo iki 2012-08-07, todėl taikytinos Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendime nurodytos pasekmės, nustatant, kad nugriauti poilsio namelį (2,5x3 m), tualetą su įrankių sandėliu, lieptą ir laiptus (1x12 m), pastatytus žemės sklype, esančiame Levizarų kaime, Užpalių seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, bei sutvarkyti statybvietę turi teisę Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos O. B. lėšomis, išieškant iš jos reikiamas išlaidas. Pažymėjo, kad esant nurodytoms aplinkybėms, baudos netaiko, nes bauda taikoma skolininkui, neatlikusiam arba nenutraukusiam tam tikrų veiksmų, kuriuos gali atlikti tiktai pats skolininkas, o nagrinėjamu atveju skolininkei neatlikus veiksmų, yra numatyta kita sprendimo vykdymo tvarka.

7Atskiruoju skundu išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - pagal CPK 771 str. 5 d. skirti skolininkei O. B. piniginę baudą už teismo sprendimo nevykdymą. Skolininkė O. B. nuo pat nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo nėra ėmusi jokių konkrečių aktyvių veiksmų sprendimui įvykdyti ar bent jau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Todėl šių aplinkybių konstatavimas yra pakakamas pagrindas skirti skolininkei baudą išieškotojo naudai, teismo sprendimas turi būti vykdomas CPK 771 str. 1 d. ir 5 d. nustatyta tvarka. Nesutinka su teismo 2012-09-05 nutartyje padaryta išvada, jog O. B. bauda netaikytina vien dėl to, kad 2011-01-20 sprendime skolininkei neatlikus veiksmų, yra numatyta kita sprendimo vykdymo tvarka. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas - vykdomasis raštas - yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje neatsižvelgė į tai, jog O. B. už sistemingą įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymą, ir netgi naujų veiksmų atlikimą, nei baudos paskiriamos, nei pati skolininkė vykdo sprendimą. Susidaro tęstinio pobūdžio situacija ir toliau nevykdyti teismo sprendimo, nors Vilniaus apygardos teismas 2012-03-08 nutartyje konstatavo, kad „pagrindas taikyti skolininkui CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą yra tol, kol sprendimas yra neįvykdytas...".

8Pirmosios instancijos teismas 2012-09-05 skundžiamojoje nutartyje iš esmės tik pateikė (pakartojo) įsiteisėjusio 2011-01-20 sprendimo rezoliucinę dalį, nors dėl to nebuvo teikta kokio nors atskiro byloje dalyvavusių šalių prašymo ir toks klausimas nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku, sprendžiant klausimą dėl sprendimo, įpareigojančio skolininkę O. B. atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo pasekmių. 2011-01-20 įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, turi imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo sprendimo nevykdymas. Už antstolio reikalavimų įvykdyti sprendimą nevykdymą be svarbių priežasčių tokio patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones - skirti įstatymo nustatyto dydžio baudą, ir tai nebus asmens nubaudimas du kartus.

9Mano, jog 2012-09-05 teismo priimtoje nutartyje nurodyta vien ta aplinkybė, kad O. B. neįvykdžius 2011-01-20 sprendimo, tai suteikta teisė padaryti Inspekcijai O. B. lėšomis, yra nepagrįsta ir negali būti laikoma kaip pagrindas skolininkei išvengti realios baudos pažeidžiant CPK 18 str. bei nesivadovauti CPK 771 str. 5 d. nustatytos tvarkos. CPK 273 str. 1 d. suteikia teismui galimybę sprendime, įpareigojančiame atlikti tam tikrus veiksmus taip pat nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas įgis teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis, kas reiškia, kad teismo sprendimą bus galima įvykdyti ir atsakovui nedalyvaujant. Akivaizdu, jog Inspekcijai šiuo atveju yra tik teismo suteikta teisė (tai nurodyta 2011-01-20 sprendime ir skundžiamoje 2012-09-05 nutartyje) vykdyti sprendimą, skolininkei nustatytu terminu neįvykdžius, bet ne pareiga, priešingai nei pačiai O. B. pagal CPK 18 str., kurį pažeidžiant turi būti skiriama CPK 771 str. 5 d. nustatyta piniginė bauda. Mano, jog šiuo atveju realios piniginės baudos skyrimas O. B. už piktybišką teismo sprendimo nevykdymą yra operatyvi, ekonomiška bei efektyvi priemonė siekiant priversti skolininkę vykdyti sprendimą. Tai, kad Inspekcijai suteikta teisė vykdyti sprendimą, skolininkei jo geruoju nevykdant, nereiškia, kad O. B. gali išvengti piniginės baudos. Inspekcijai vykdant teismo sprendimą nebus sutaupomi valstybės resursai - statybos griovimo darbų pirkimas ir rangovo parinkimas viešojo konkurso būdu, reikiamų lėšų griovimui, statybvietės sutvarkymui gavimas, apmokėjimas už atliktus darbus ir sunaudotų lėšų išsiieškojimas iš skolininkės ir pan. -atims nemažai laiko ir lėšų ne tik iš Inspekcijos, bet ir kitų institucijų.

10Atskiruoju skundu skolininkė O. B. atstovas advokatas T. Š. prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 nutartį. Nurodo, kad Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimo vykdymo procesą 2012-05-31 pradėjusi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos neinformavo apie jį O. B. ar jos atstovo. Antstolė A. Mikulėnienė taip pat neinformavo O. B. apie vykdymo veiksmus, todėl O. B. neturėjo galimybės informuoti išieškotojo apie jos pradėtus Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimo vykdymo veiksmus, t.y. pradėtą kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą. Minėtas teritorijų planavimo dokumentas reikalingas nustatyti, į kurią O. B. priklausančio žemės ūkio paskirties žemės sklypo vietą galima perkelti civilinės bylos ginčo objektu buvusius statinius. Siekiant įvykdyti įsiteisėjusį Utenos rajono apylinkės teismo sprendimą dėl statinių nugriovimo, O. B. 2012-04-26 kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl planavimo sąlygų O. B. priklausančio 1, 22 ha ploto ūkininko ūkio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimui, planavimo tikslas - žemės sklypui nustatytų specialiųjų sąlygų pakeitimas, žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymas. Remiantis Utenos rajono savivaldybės administracijos išduotomis planavimo sąlygomis bus parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio sprendiniuose bus numatyta galima statybos teritorija O. B. priklausančiame žemės sklype ir į minėtą teritoriją bus perkelti ginčo statiniai. Nesant tokio teritorijų planavimo dokumento galimas naujas ginčas dėl neteisėtų statybos darbų O. B. priklausančiame žemės sklype. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes būtinas atitinkamas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos išaiškinimas ir jos atstovų dalyvavimas vykdant Utenos rajono apylinkės teismo sprendimą. O. B. siekia pati įvykdyti Utenos rajono apylinkės teismo sprendimą, todėl 2012-09-12 kreipėsi su atitinkamu prašymu į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius mano, jog O. B. atskirajame skunde išdėstyti motyvai yra nepagrįsti ir atmestini. Šiuo atveju O. B. už piktybišką įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymą turėtų būti skiriama piniginė bauda. Nurodo, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas, todėl nepagrįsti O. B. atstovo atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 nutarties, kurioje nustatyta teismo įsiteisėjusiame 2011-01-20 sprendime suteikta Inspekcijai teisė - nugriauti neteisėtai pastatytus statinius žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) O. B. lėšomis, jei pati skolininkė nustatytu laiku nenugriaus. Faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas civilines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Teismas, nagrinėdamas bylą, neturi teisės revizuoti jau įsiteisėjusio teismo sprendimo, t. y. įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa nepaneigiamas, nenuginčijamas. Vadinasi, O. B. atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 nutartyje iš esmės pakartotų 2011-01-20 sprendime nurodytų pasekmių, t. y. Inspekcijos teisė skolininkės lėšomis nugriauti neteisėtai pastatytus minėtus nesudėtingus statinius ir sutvarkyti statybvietę jei pati O. B. nustatytu laiku to nepadarys, yra nepagrįsti ir atmestini.

12Pažymi, jog skunde minimas nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos statybos įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo, ir jį lydinčių poįstatyminių aktų pasikeitimas šiuo atveju O. B. nesukelia jokių teisinių pasekmių, kaip antai kreiptis į atitinkamas institucijas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, nes įstatymų leidėjas, priėmęs minėtus Statybos įstatymo pakeitimus, ne visais atvejais numatė galimybę leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, o tik ten kur statyba apskritai galima. O. B. skunde nurodytos aplinkybės, jog pasikeitus nesudėtingų statinių statybų tvarkai nebereikia statinio projekto, statybos leidimo, ir tai nėra laikoma savavališka statyba, nereiškia, jog tokius nesudėtingus statinius galima statyti bet kurioje žemės sklypo, kuriam nustatytos tam tikros specialiosios juo naudojimosi sąlygos, vietoje savo nuožiūra. Jei O. B., prieš pradėdama statybos darbus, būtų įstatymų nustatyta tvarka parengusi tuo metu privalomą supaprastintą projektą su įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais, nebūtų fiksuota savavališka statyba, taikyta administracinė atsakomybė ir pan. O. B. nuosavybės teisę į minėtą žemės sklypą įgijo su jai žinomomis specialiomis naudojimo sąlygomis dar 2003 m. kai jai buvo atkurta nuosavybės teisė ir sklypas įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Jai, kaip turto savininkei, teko pareiga laikytis specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų, kartu teko pareiga ir išsiaiškinti kokioms sklypo dalims, kokie apribojimai taikomi, kur tokių statinių statyba galima, o kur apskritai ne, kokių statybą leidžiančių dokumentų reikia ir pan.

13O. B. skunde nurodyti argumentai dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimo vykdymo, kurio pasėkoje nei Inspekcija, nei antstolė A. Mikulėnienė, pradėjus priverstinį įsiteisėjusio sprendimo vykdymą, neinformavo skolininkės ar jos atstovo ir tai esą užkirto galimybę O. B. informuoti išieškotoją apie jos pradėtus Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimo vykdymo veiksmus, t.y. pradėtą kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą, yra nepagrįsti ir atmestini. Pačiai O. B. prieš pradedant statybos darbus žemės sklype, esančiame ( - ) kilo pareiga išsiaiškinti kokių statybą leidžiančių ir teritorijų planavimo dokumentų reikia, ar apskritai statyba galima žemės sklype, kokius statinius galima statyti, kad atitiktų žemės naudojimo paskirtį ir pan. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 50 p. - jeigu Statytojas per įsiteisėjusį teismo sprendimu nustatytą terminą nepašalino savavališkos statybos padarinių, teismo sprendimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Inspekcija yra statybos valstybinę priežiūrą atliekanti institucija ir jos kompetencijai nėra priskirta pareiga informuoti skolininkę O. B. apie pradėtus priverstinius vykdymo veiksmus. Mano, jog O. B. nedelsiant, be jokio atskiro pranešimo privalo imtis aktyvių veiksmų dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo, tačiau įvykdyti 2011-01-20 sprendimą delsiama iki šiol. Be to, įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas yra privalomas. Jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų padarinių. Pagal 2012-08-07 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, skolininkei 2012-07-09 buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą, tačiau O. B., pradėjus sprendimo vykdymą, neatsiliepė, paaiškinimų raštu nepateikė, posėdyje nedalyvavo, nors apie tai buvo tinkamai pranešta. Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimas įsiteisėjo 2011-05-05, tačiau tik 2012 m. balandžio mėn. skolininkė kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo. Ši faktas parodo, jog O. B. net ir per ilgesnį nei teismo sprendime nustatytą 1 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą neįvykdė teismo sprendimo. Teismas 2011-01-20 sprendime nenurodė, jog O. B. įpareigota kreiptis į savivaldybės administraciją dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo, rengti šį teritorijų planavimo dokumentą, parinkti vietą į kurią galbūt bus perkelti neteisėtai pastatyti statiniai ar kreiptis į Inspekciją dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo. Mano, jog O. B. tokiais savo veiksmais ir toliau siekia vilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą.

14Atskirieji skundai atmestini, Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

15Byloje kilo ginčas dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimo vykdymo tvarkos. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės teismas 2011-01-20 sprendimu įpareigojo O. B. savo lėšomis per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti poilsio namelį (2,5x3 m), tualetą su įrankių sandėliu, lieptą ir laiptus (1x12 m), pastatytus žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), esančiame ( - ) savivaldybėje, bei sutvarkyti statybvietę. Nustatė, kad jeigu O. B. per nurodytą terminą neįvykdys teismo sprendimo, nurodytus veiksmus (nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę) turi teisę atlikti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ieškovės O. B. lėšomis, išieškant iš ieškovės O. B. reikiamas išlaidas.

16Šis teismo sprendimas įsiteisėjo, Panevėžio apygardos teismui 2011-05-05 nutartimi atmetus O. B. apeliacinį skundą. Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-02-08 nutartimi paliko byloje priimtus sprendimus galioti. Taigi, skolininkė O. B. iki 2012-03-09 turėjo pareigą nugriauti sprendime nurodytus statinius. Antstolė Aistė Mikulėnienė 2012-07-09 išsiuntė O. B. raginimą įvykdyti sprendimą (raginimas įteiktas 2012-07-11 asmeniškai O. B.). Antstolė 2012-08-07 aktu konstatavo, kad O. B. teismo sprendimo neįvykdė (vykd. bylos l. 8-9, 19).

17CPK 273 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovą įpareigoja atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, gali tame pačiame sprendime nurodyti, jog, atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus ar imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Tai reiškia, kad teismas, išspręsdamas ginčą iš esmės ir priimdamas sprendimą, gali tame pačiame sprendime nurodyti sprendimo neįvykdymo padarinius – tuos veiksmus, kuriuos turėjo atlikti skolininkas, tačiau įpareigojimo neįvykdė, pavesti atlikti išieškotojui, jeigu tie veiksmai nėra asmeninio pobūdžio ir išieškotojas juos gali atlikti už skolininką. Šiuo atveju, skolininkui neįvykdžius teismo sprendimu nurodytų veiksmų, antstolis apie tai surašo aktą, perduoda jį vykdymo vietos teismui, kuris priima nutartį taikyti sprendimu nurodytus padarinius, nes skolininkas neatliko teismo sprendimu nustatytų veiksmų (CPK 771 straipsnio 1, 2 dalys). Kitu atveju, kai teismo sprendime nenurodyti sprendimo neįvykdymo padariniai, t. y. nenurodyta išieškotojo teisė atlikti veiksmus už skolininką, kai šis jų neįvykdo, antstolio surašytas sprendimo neįvykdymo aktas perduodamas sprendimą priėmusiam teismui, kuris išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą pagal CPK 284 straipsnyje nustatytas taisykles. Tai reiškia, kad sprendimą priėmęs teismas toje pačioje byloje priima nutartį, kuria pakeičia sprendimo vykdymo tvarką ir nustato išieškotojui teisę atlikti už skolininką jo lėšomis teismo sprendime nurodytus veiksmus (CPK 771 straipsnio 3 dalis).

18Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės teismas 2011-01-20 sprendimu numatė ir kitą, fakultatyvųjį sprendimo vykdymo būdą, t. y. per nustatytą terminą O. B. nenugriovus statinių ir nesutvarkius statybvietės, teisė atlikti šiuos veiksmus O. B. sąskaitą suteikta Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Dėl to, kas pasakyta, teisėjų kolegija atmeta apeliantės, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos argumentus, kad už sprendimo neįvykdymą turėjo būti skiriama bauda pagal CPK 771 straipsnio 5 dalies nuostatas. CPK 771 straipsnio 5 dalies norma taikoma tik tuo atveju, jeigu teismas įpareigoja skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti tiktai pats skolininkas, t. y. teismas dėl pareigos pobūdžio negali nustatyti sprendime jo neįvykdymo teisinių padarinių ar nutartimi keisti sprendimo vykdymo tvarkos – nustatyti išieškotojui teisę už skolininką atlikti veiksmus, kurių šis neatliko. Nagrinėjamu atveju pagrindo skirti baudą, nustatyti naują terminą sprendimo įvykdymui nėra, nes, kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas sprendime nustatė jo fakultatyvųjį vykdymo būdą, t. y. teismas nurodė sprendimo neįvykdymo teisinius padarinius – nenustatė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teisę nugriauti statinius, jeigu to per teismo nustatytą terminą neatliks O. B..

19Teisėjų kolegija atmeta apeliantės O. B. atstovo argumentus, kaip nepagrįstus ir nereikšmingus įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymui. Jau minėta, apeliantė dar 2012-07-11 gavo raginimą vykdyti teismo sprendimą, tačiau iki šiol visaip šią pareigą vilkina. Jos pradėtas kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimas neturi jokios įtakos teismo sprendimo vykdymui, nes teismas įpareigojo pastatus nugriauti.

20Teisėjų kolegija, įvertindama faktines bylos aplinkybes, apeliantų argumentus ir atsižvelgdama į civilinio proceso tikslus, proceso koncentracijos, ekonomiškumo, teismo sprendimo privalomumo principus, į proceso normų, reglamentuojančių sprendimo vykdymo pakeitimo esmę, konstatuoja, kad Utenos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 nutartis pagrįsta ir teisėta, naikinti jos atskirųjų skundų motyvais nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

22Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Romualdo Januškos, Birutės Valiulienės,... 3. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Antstolė A.Mikulėnienė pateikė teismui Sprendimų, įpareigojančių... 5. Utenos rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartimi taikė Utenos... 6. Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimas buvo patikrintas... 7. Atskiruoju skundu išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 8. Pirmosios instancijos teismas 2012-09-05 skundžiamojoje nutartyje iš esmės... 9. Mano, jog 2012-09-05 teismo priimtoje nutartyje nurodyta vien ta aplinkybė,... 10. Atskiruoju skundu skolininkė O. B. atstovas advokatas T. Š. prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotoja Valstybinės teritorijų... 12. Pažymi, jog skunde minimas nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos... 13. O. B. skunde nurodyti argumentai dėl Utenos rajono apylinkės teismo... 14. Atskirieji skundai atmestini, Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo... 15. Byloje kilo ginčas dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimo... 16. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo, Panevėžio apygardos teismui 2011-05-05... 17. CPK 273 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, priimdamas sprendimą,... 18. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės teismas 2011-01-20... 19. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės O. B. atstovo argumentus, kaip... 20. Teisėjų kolegija, įvertindama faktines bylos aplinkybes, apeliantų... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti...