Byla e2-5615-1040/2018

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga Vaišvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei V. Ž. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Sostinės kreditai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės V. Ž. 388,59 Eur sumą, kurią sudaro: 200,00 Eur kreditas, 37,91 Eur palūkanos, 0,68 Eur delspinigiai, 150,00 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka pagal sutartį išlaidos, 74,34 procentai sutartinių palūkanų nuo 200,00 Eur kredito sumos nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 (penki) procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos.

4Ieškovas nurodo, kad 2017 m. lapkričio 8 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 45763 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas paskolino atsakovei 200,00 Eur sumą. Kadangi atsakovė laiku nemokėjo sutartinių įmokų, ieškovas kreipėsi į atsakovę su pretenzija, tačiau atsakovė skolos iki šiol negrąžino.

5Atsakovei V. Ž. ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas įteikti 2018 m. balandžio 17 d. tinkamai (CPK 123 straipsnio 3 dalis).

6Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

7Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 8 d. atsakovė su ieškovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 45763, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 200,00 Eur kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovas pateikė 2018 m. balandžio 10 d. išrašą (prašomos priteisti skolos detalizaciją), kuriame nurodyta, kad atsakovės skola ieškovui 388,59 Eur, kurią sudaro 200,00 Eur kreditas, 37,91 Eur palūkanos, 0,68 Eur delspinigiai, 150,00 Eur paslaugos pagal sutartį. Ieškovas siuntė 2018 m. kovo 27 d. pretenziją atsakovei dėl nesumokėtos skolos, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu (CPK 178 straipsnis).

11CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba kitus rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą bei sumokėti palūkanas paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Byloje duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovo reikalaujamą sumą, nėra (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistina 200,00 Eur negrąžinto kredito bei 37,91 Eur palūkanų (CK 6.38, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio).

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 0,68 Eur delspinigių už negrąžintą kreditą bei palūkanas. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Atsakovė Sutarties 7.6 punktu įsipareigojo uždelsus sumokėti bet kurį minėtos sutarties nustatytą mokėjimą, mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovė nevykdė prievolės grąžinti kredito bei su tuo susijusių mokesčių, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 0,68 Eur delspinigių suma.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 150,00 Eur sumą už paslaugas pagal sutartį, kurios vertinamos kaip kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 10 p.). Pagal LR CPK 79 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Teismui buvo pateikta Skolų išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka paslaugų teikimo sutartis, sudaryta 2017-10-01 ir 2018-04-10 išrašyta sąskaita – faktūra Nr. SE7 1086 „už paslaugas pagal sutartį“ bei 2018-04-10 mokėjimo nurodymas Nr. 14664 AB Swedbank, patvirtinantis, jog ieškovas sumokėjo UAB „SE7“ 150,00 Eur. Esant šioms aplinkybėms ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 150,00 Eur už suteiktas paslaugas tenkintinas.

14Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 74,34 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 200,00 Eur kredito sumos nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki visiško prievolės įvykdymo. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad metinė palūkanų norma sudaro 105,68 procento. CK 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis, 1.5 straipsnis). Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes. Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad yra pagrindo mažinti šalių sutartas palūkanas. Pažymėtina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas taip pat atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes ir formuojamą teismų praktiką, prašomos priteisti palūkanos mažintinos iki 0,05 procento per dieną dydžio, kuris sudaro 18,25 procento dydį per metus (0,05 procento x 365 dienos) (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės 74,34 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo kredito sumos iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovės priteistinos 18,25 procento dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 200,00 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki visiško kredito grąžinimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

15Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 388,59 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2018 m. balandžio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovas už ieškinį sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovės pasyvų elgesį, į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, į tai, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro tik žyminis mokestis, daro išvadą, kad yra pagrindas nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos bylinėjimosi išlaidų taisyklės ir priteisti ieškovui iš atsakovės 15 Eur žyminį mokestį (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškovo UAB ,,Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei V. Ž. tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės V. Ž., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų) skolą, 37,91 Eur (trisdešimt septynių eurų 91 cento) palūkanas, 0,68 Eur (šešiasdešimt aštuonių centų) delspinigius, 150,00 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų) išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidas, 18,25 procento dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 200,00 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (388,59 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. balandžio 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

22Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga Vaišvilienė... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB ,,Sostinės kreditai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškovas nurodo, kad 2017 m. lapkričio 8 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo... 5. Atsakovei V. Ž. ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas įteikti... 6. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 10. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 8... 11. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 0,68 Eur delspinigių už... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 150,00 Eur sumą už... 14. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 74,34 procentų dydžio... 15. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 16. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio. Pagal CPK 93... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 18. Ieškovo UAB ,,Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei V. Ž. tenkinti iš... 19. Priteisti iš atsakovės V. Ž., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Sostinės... 20. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...