Byla e2-15315-454/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei V. P. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti 3 mėnesių terminą pateikti reikalavimą atsakovei, kaip A. V. V. palikimą priėmusiam asmeniui; priteisti iš atsakovės ieškovei 491,00 Eur turtinės žalos atlyginimą; 69,68 Eur kompensacines palūkanas; 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2015 m. birželio 20 d. vandeniu buvo užlietas butas, esantis ( - ). Ieškovės atstovas nustatė, kad buvo sulietos patalpos ( - ) ir ( - ) lubos, sienos, patalpos ( - ) sienos. Įvykio metu minėtas butas ieškovės buvo apdraustas Būsto draudimu. Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju. Ieškovė pagal lokalinę sąmatą apskaičiavo, kad buto Nr. ( - ) remonto kaina sudaro 491,00 Eur ir išmokėjo draudėjai tokio dydžio draudimo išmoką. Ieškovės apdraustas butas buvo užlietas iš buto Nr. ( - ), kuris priklausė A. V. V.. Ieškovė siuntė minėtam asmeniui pretenziją dėl žalos atlyginimo. Vėliau ieškovė sužinojo, kad A. V. V. ( - ) mirė, o po jo mirties atsiradusį palikimą priėmė atsakovė. Apie A. V. V. mirtį ieškovė sužinojo jau suėjus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui. Ieškovės veiksmai (pretenzijos mirusiajam siuntimas, informacijos rinkimas žalos administravimo procese) tvirtina aplinkybę, kad ieškovė veikė kaip rūpestingas kreditorius, siekiantis atgauti skolą ekonomiškiausiu būdu. Tai sudaro teisėtą pagrindą atnaujinti CK 5.63 straipsnyje nustatytą 3 mėnesių terminą pateikti reikalavimą atsakovei, kaip A. V. V. palikimą priėmusiam asmeniui. Aptartos aplinkybės teikia pagrindo išvadai, kad atsakovė, kaip mirusiojo A. V. V. palikimą priėmęs asmuo, privalo atlyginti atsiradusią žalą. Turtinė žala iki šiol neatlyginta, todėl priteistina. Remiantis CK 6.261 straipsniu, iš atsakovės turėtų būti priteista ieškovei 69,68 Eur (491,00 Eur [skola]*0,05 [palūkanų dydis]/365 [dienų skaičius metuose]* 1036 [pradelstų dienų skaičius]) kompensacinių palūkanų, skaičiuojamų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę iki ieškinio pareiškimo teismui dienos.

6Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai 2018 m. liepos 5 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalimi – viešo paskelbimo būdu.

7Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

8CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Teismas

konstatuoja:

10ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – būsto draudimo liudijimas; turto sugadinimo, sunaikinimo aktas; pranešimas apie žalos atlyginimą; mokėjimo nurodymas, patvirtinantis draudimo išmokos išmokėjimą; lokalinė sąmata; draudimo išmokos apskaičiavimas; pretenzija R0001832044; NTR išrašas; GRT išrašai; testamentų registro išrašas; nuotraukos, patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

11Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalį reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius.

12Nustatyta, kad atsakovė priėmė palikimą, atsiradusį po A. V. V. mirties ( - ) Dėl vandens pratekėjimo iš A. V. V. priklausiusio buto Nr. ( - ) atsirado turtinė žala. Atsiradusi turtinė žala yra tiesioginis A. V. V. pareigos elgtis rūpestingai ir atsargiai, kad nebūtų daroma žala trečiųjų asmenų turtui, nevykdymo rezultatas.

13CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Minėto straipsnio 4 dalis numato, jog teismas gali atnaujinti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

14Nustatyta, kad palikėjas mirė ( - ), todėl nėra suėjęs trejų metų naikinamasis terminas atnaujinti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą. Teismo vertinimu, pateikti duomenys neduoda pagrindo spręsti, kad ieškovė pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai bei rūpestingai ir nepagrįstai ilgai nesiėmė veiksmų, siekdama savo reikalavimo patenkinimo. Nustatytina, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl ieškovės prašymas tenkintinas ir atnaujintinas terminas pareikšti reikalavimus dėl susidariusio įsiskolinimo iki palikėjo mirties.

15Kadangi ieškovės ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai, ieškovei priteistina iš atsakovės 491,00 Eur turtinės žalos atlyginimas ir 69,68 Eur kompensacinės palūkanos (CK 6.1 straipsnis, 6.2 straipsnis, 6.37 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.260 straipsnis, 6.261 straipsnis, 6.263 straipsnis, 6.266 straipsnis, 6.280 straipsnis, 6.1015 straipsnis).

16Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė prievolių tinkamai nevykdė, iš jos taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Ieškinį visiškai patenkinus iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis, 70,08 Eur išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis).

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

20ieškinį patenkinti visiškai.

21Atnaujinti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, 3 (trijų) mėnesių terminą pateikti reikalavimą atsakovei V. P., a. k. ( - ) dėl susidariusio įsiskolinimo iki palikėjo A. V. V., a. k. ( - ) ( - ) mirties.

22Priteisti iš atsakovės V. P., a. k. ( - ) ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinė Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius, a. s. Nr. 77 7300 0100 0054 3713, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 491,00 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 00 ct) turtinės žalos atlyginimą, 69,68 Eur (šešiasdešimt devynis eurus 68 ct) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminį mokestį, 70,08 Eur (septyniasdešimt eurų 8 ct) išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

23Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti 3 mėnesių terminą... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2015 m. birželio 20 d. vandeniu buvo... 6. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų... 7. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 8. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 9. Teismas... 10. ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – būsto draudimo liudijimas; turto... 11. Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio... 12. Nustatyta, kad atsakovė priėmė palikimą, atsiradusį po A. V. V. mirties (... 13. CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per... 14. Nustatyta, kad palikėjas mirė ( - ), todėl nėra suėjęs trejų metų... 15. Kadangi ieškovės ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytiniais... 16. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė prievolių tinkamai nevykdė, iš jos taip... 17. Ieškinį visiškai patenkinus iš atsakovės ieškovei priteistinos... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279... 20. ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Atnaujinti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, į. k.... 22. Priteisti iš atsakovės V. P., a. k. ( - ) ieškovei akcinei bendrovei... 23. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...