Byla B2-2832-221/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Studma plius“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB REIKALAVIMAS.LT, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Studma plius“ iškėlimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (kreditorės) V. I. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Studma plius“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB REIKALAVIMAS.LT, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Studma plius“ iškėlimo klausimą ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2013 m. lapkričio 29 d. gauti pareiškėjos (kreditorės) V. I. ir 2013 m. gruodžio 6 d. trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB REIKALAVIMAS.LT pareiškimai, kuriuose prašoma iškelti UAB „Studma plius“ bankroto bylą.

3Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis).

6Siekiant įvertinti UAB „Studma plius“ finansinę būklę, Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Nutartis buvo išsiųsta paštu bendrovės buveinės registruotu adresu – S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Kėdainiai. Nutartis įteikta 2013 m. lapkričio 25 d. serviso vadovui R. Š. pasirašytinai (b. l. 38). Atsakovė įmonės finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų iki šios dienos teismui nepateikė.

7Teismui prieinamais VĮ Registrų centro ir VĮ Regitra duomenimis nustatyta, kad įmonė yra pateikusi tik 2011 metų finansinės atskaitomybės laikotarpio finansinius dokumentus, kuriuose nurodyta, kad į balansą įrašyto turto vertė siekė 477 055 Lt, o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 150 941 Lt (po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 46 000 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 104 941) (b. l. 60). Įmonės pelnas per 2011 metus sudarė 13 195 Lt, per 2010 m. – 34 495 Lt, t. y. per vienerius metus pelnas ženkliai sumažėjo (b. l. 61). VĮ „Regitra“ duomenimis įmonei nuosavybės teise priklauso transporto priemonė, kuriai taikomas laikinas areštas (b. l. 133). Nekilnojamojo turto registro duomenimis įmonė turi nekilnojamojo turto, kuriam įregistruota hipoteka (b. l. 56-59). VSDFV Kauno skyriaus duomenimis UAB „Studma plius“ įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 2 d. VSDF biudžetui siekia 13 216,30 Lt (b. l. 41). Iš Kauno AVMI pažymos matyti, kad UAB „Studma plius“ turi 9118,26 Lt mokestinę nepriemoką, tačiau mokestinėje nepriemokoje neįvertintos mokestinės prievolės pagal nepateiktas deklaracijas, kurių terminai yra pasibaigę: mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija už 2013 m. spalio 1 d. – 2013 m. spalio 31 d. laikotarpį, ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis už 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpį, mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apyskaita už 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpį (b. l. 86).

8Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu yra priimti: 2013 m. lapkričio 18 d. teismo įsakymas Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-3132-550/2013, 2012 m. balandžio 2 d. teismo įsakymas Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-891-673/2012, 2012 m. birželio 28 d. teismo įsakymas Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-4850-362/2012, įsiskolinimai priteisti ir ankstesnių metų civilinėse bylose.

9Teismas, spręsdamas bankroto bylos UAB „Studma plius“ iškėlimo klausimą, vadovaujasi turimais duomenimis. Pareiškėja (kreditorė) V. I. pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų – pagal šalių sudarytą nuomos sutartį atsakovė nemoka nuomos mokesčio 4 mėnesius, skolos suma sudaro 3400 Lt. Pareiškėja ne kartą kreipėsi į atsakovę, prašydama apmokėti skolą, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė (b. l. 43-44). Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB REIKALAVIMAS.LT nurodė, kad atsakovė nemoka 28 199,47 Lt skolos (b. l. 87-88).

10Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Studma plius“ nevykdo savo įsipareigojimų, pareiškėja (kreditorė) tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą įpareigojimą informuoti skolininką apie jam ateityje keltiną bankroto bylą (b. l. 48), tačiau atsakovė skolos nepadengė.

11Teismui nustačius, kad atsakovė UAB „Studma plius“ neatsiskaito su kreditoriais už suteiktas prekes, nemoka privalomųjų mokėjimų valstybės bei savivaldybės biudžetams, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, įmonės nekilnojamasis turtas įregistruotas hipoteka, 2011 metų duomenimis didžiąją dalį viso bendrovės turto sudarė trumpalaikis turtas, kuris per dvejus metus tikėtinai yra gerokai sumažėjęs, bendrovės vadovas teismo prašomų duomenų nepateikė, darytina išvada, kad UAB „Studma plius“ yra nemoki ir negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl jai iškeltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

12ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo administratoriaus kandidatūrą. Pareiškėja (kreditorė) V. I. administratoriumi siūlo skirti UAB Panevėžio bankrotų administravimo biurą (b. l. 44). Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB REIKALAVIMAS.LT administratoriumi siūlo skirti UAB „MaxContract“ (b. l. 87a). Tačiau aukščiau minėta įstatymo nuostata teismui suteikia diskrecinę teisę spręsti klausimą, kuris asmuo paskirtinas administratoriumi. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių minėtų administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (b. l. 75, 130, 131). Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo abu kandidatūras pateikę administratoriai. Iš viešai prieinamų duomenų (www.bankrotodep.lt) nustatyta, kad administratoriaus kandidatas UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras veikia Panevėžyje, o UAB „MaxContract“ – Vilniuje. Abiejų iš aptariamų administratorių kandidatūrų organizacinė struktūra vienoda (šiuo metu abiejose bendrovėse dirba po du bankroto administratorius). Taigi, iškėlus bankroto bylą Kėdainiuose registruotai įmonei, bankrutuojančios įmonės buvimo vietos ir ją administruojančio asmens veiklos ar buvimo vietos nesutapimas šiuo atveju nėra esminis kriterijus sprendžiant administratoriaus pasirinkimo klausimą. Tačiau pažymėtina, kad atstumas nuo Panevėžio iki Kėdainių yra dvigubai mažesnis nei nuo Vilniaus iki Kėdainių. Didesnę reikšmę šiuo atveju turi administratoriaus patirties, jo kvalifikacijos, kompetencijos bei optimalaus darbo krūvio kriterijai. Teismo nuomone, minėtus kriterijus ir sąlygas labiau atitinka sutikimą teikti administravimo paslaugas pateikusi UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras kandidatūra. Pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internete tinklalapyje skelbiamus duomenis, UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras, kaip juridinis bankroto administratorius šiuo metu vykdo bankroto procedūras 13 įmonėse ir yra užbaigęs 15 bankroto procedūrų. Tuo tarpu UAB „MaxContract“, kaip juridinis bankroto administratorius, šiuo metu vykdo bankroto procedūras 17 įmonėse ir nėra užbaigęs nė vienos bankroto procedūros. Todėl teismas sprendžia, jog didelis užimtumas gali neigiamai atsiliepti administratoriaus atliekamų pareigų kokybei, bankroto proceso sklandumui ir operatyvumui. Tokiu būdu ženklesnis baigtų ir optimalus šiuo metu vykdomų bankroto procedūrų skaičius leidžia daryti išvadą, kad teismo paskirtinas administratorius UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras, turintis didesnę patirti įmonių bankroto administravimo srityje, gebės tinkamai organizuoti savo darbą, sklandžiai, efektyviai ir operatyviai vykdyti UAB „Studma plius“ bankroto procedūras bei jas sėkmingai užbaigti.

13Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

15iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Studma plius“, įmonės kodas 161107288, buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Kėdainiai, bankroto bylą.

16Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Studma plius“ administratoriumi UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras (įmonės kodas 302319252, adresas: Beržų g. 4, Panevėžys, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 142, sąrašo Nr. eilėje B-JA 083, tel. (8 685) 86158, el. p. bankrotubiuras@gmail.com).

17Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Studma plius“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, pareiškėjai, trečiajam asmeniui, atsakovei, administratoriui.

20Pavesti įmonės administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. Kauno apygardos teisme 2013 m. lapkričio 29 d. gauti pareiškėjos... 3. Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.... 4. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 5. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių... 6. Siekiant įvertinti UAB „Studma plius“ finansinę būklę, Kauno apygardos... 7. Teismui prieinamais VĮ Registrų centro ir VĮ Regitra duomenimis nustatyta,... 8. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad... 9. Teismas, spręsdamas bankroto bylos UAB „Studma plius“ iškėlimo... 10. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Studma... 11. Teismui nustačius, kad atsakovė UAB „Studma plius“ neatsiskaito su... 12. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą... 13. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 14. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 15. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Studma plius“, įmonės kodas... 16. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Studma plius“ administratoriumi... 17. Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus,... 18. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Studma plius“ valdymo... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 20. Pavesti įmonės administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...