Byla e2-5514-949/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo SIA B2KAPITAL ieškinį atsakovams D. N. ir A. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas SIA B2KAPITAL prašo priteisti solidariai iš atsakovų D. N. ir A. N. 575,30 Eur skolos, 104,70 Eur delspinigių, 99,44 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 18,00 Eur žyminio mokesčio bei 255,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas prašo, atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovams ieškinys su priedais buvo įteikti tinkamai – 2016-05-10 kartu su atsakovu gyvenančiam šeimos nariui (36 b. l.) ir 2016-05-31 asmeniškai atsakovei (37 b. l.), tačiau atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovai D. N. ir A. N. su pirminiu kreditoriumi „Swedbank“, AB sudarė 2010-07-29 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 10-055431-VA (13-25 b. l.), pagal kurią priminis kreditorius suteikė atsakovams 2637,57 Eur vartojimo paskolą, kurią atsakovai įsipareigojo grąžinti dalimis nuo 2010-08-27 iki 2015-07-27 mokėdami kasmėnesines vienodo dydžio įmokas po 43,69 Eur per mėnesį. Pirminis kreditorius sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis suteikė atsakovams paskolą, atsakovai pretenzijų pirminiam kreditoriui nepateikė, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė, t.y., negrąžino visos paskolos ir nesumokėjo kitų pagal sutartį mokėtinų sumų (13,75 proc. metinė palūkanų norma, 0,10 proc. delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtų sumų). Pirminis kreditorius ragino atsakovus grąžinti paskolą bei sumokėti kitas sumas (26-29 b. l.), tačiau atsakovai į pirminio kreditoriaus raginimus nereagavo.

6„Swedbank“, AB 2015-02-28 Reikalavimo perdavimo sutarties Nr. SF-14-80472 pagrindu perleido reikalavimo teisę ieškovui į atsakovų 575,30 Eur skolą, 5,94 Eur delspinigius ir 13,62 Eur palūkanas, ir apie reikalavimo teisės perleidimą pranešė atsakovams (30 b. l.). Šiuo pagrindu ieškovas reikalauja iš atsakovų 575,30 Eur negrąžintos paskolos, 99,44 Eur palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį iki 2015-02-28 ir nuo 2015-02-28 iki 2016-03-30, ir 104,70 Eur delspinigių, paskaičiuotų už 182 dienas.

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str., kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pirminis kreditorius vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovams suteikė paskolą, tačiau atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – paskolos negrąžino, palūkanų ir kitų mokėjimų nesumokėjo. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 575,30 Eur negrąžinta paskola.

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 99,44 Eur palūkanas, kurias sudaro 13,62 Eur palūkanos paskaičiuotos iki 2015-02-28, ir 85,82 Eur palūkanos, paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2015-02-28 iki 2016-03-30, taikant 13,75 procentų metinę palūkanų normą. Pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kito. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 99,44 Eur palūkanų, kurios susidarė iki paskolos grąžinimo termino ir kaip atlyginimas už naudojimąsi paskolos suma po paskolos grąžinimo termino pasibaigimo.

9CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Sutarties 7.2 p. numato, jog kredito gavėjams (atsakovams) laiku negrąžinus paskolos ar nesumokėjus kitų mokėjimų yra skaičiuojami 0,10 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Nustačius, kad atsakovai neatsiskaitė su ieškovu, jiems, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d., kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas, todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistini 104,70 Eur delspinigiai, paskaičiuoti už 182 dienas.

10Ieškovui iš atsakovų, praleidusių terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 779,44 Eur skolos ir palūkanų sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016-04-01 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 18,00 Eur žyminis mokestis ir 255,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 str.1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti solidariai iš atsakovų D. N., a. k. ( - ) ir A. N., a. k. ( - ) ieškovui SIA B2KAPITAL, į. k. 40103645131, 575,30 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt penkių eurų, 30 centų) negrąžintą paskolą, 99,44 Eur (devyniasdešimt devynių eurų, 44 centų) palūkanas, 104,70 Eur (vieno šimto keturių eurų, 70 centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 779,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų D. N., a. k. ( - ) ir A. N., a. k. ( - ) ieškovui SIA B2KAPITAL, į. k. 40103645131, po 136,50 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus, 50 centų) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai