Byla 2VP-5557-907/2017
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Vaivorykštė“ prašymą suinteresuotiems asmenims UAB „Baltic Vero“ ir V. I. dėl vykdomojo rašto išdavimo,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismas 2016-12-27 nutartimi patvirtino pareiškėjų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Baltic Vero“ ir V. I. sudarytą taikos sutartį.

3Teisme 2017-04-12 gautas pareiškėjo UAB „Vaivorykštė“ prašymas išduoti vykdomuosius raštus dėl 5500,00 Eur skolos likučio ir 178,50 Eur delspinigių, viso - 5678,50 Eur skolos, 0,1 proc. dydžio delspinigių, skaičiuojamų 10 500,00 Eur sumos, delspinigius skaičiuojant už kiekvieną vėluojamą atlikti einamąjį mokėjimą dieną, išieškojimo solidariai iš skolininkų UAB „Baltic Vero“ ir V. I..

4Apie bylos nagrinėjimą byloje dalyvaujantiems asmenims pranešta pranešimais ir interneto tinklapyje www.teismai.lt.

52017-04-26 teisme gautas suinteresuoto asmens UAB „Baltic Vero“ atsiliepimas, kuriame nurodoma, jog įmonė atsakingai ir laiku moka įsiskolinimą kreditoriui UAB „Vaivorykštė“. 2017-03-27 įmonė padarė pavedimą kreditoriui 900,00 Eur sumai, o 1100,00 Eur sumokėjo 2017-04-13, tačiau dėl to, kad bankai nedirbo, kreditorius minėtą sumą gavo tik 2017-04-18. Šiai dienai UAB „Baltic Vero“ įsiskolinimų kreditoriui neturi, sutinka, kad įmonė yra skolinga kreditoriui delspinigius.

6Prašymas tenkintinas.

7Šiaulių apylinkės teismas 2016-12-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-12812-907/2016 patvirtino pareiškėjų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Baltic Vero“ ir V. I. sudarytą taikos sutartį dėl skolos grąžinimo, kuria UAB „Baltic Vero“ ir V. I. įsipareigojo grąžinti 10 500,00 Eur skolą taikos sutartyje nustatytais terminais, t. y. per 150 dienų (per 5 mėnesius) nuo taikos sutarties patvirtinimo nutartimi, t. y., nuo 2016-12-27 (taikos sutarties 2 p.).

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 646 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti.

9Byloje nenustatyta, kad UAB „Baltic Vero“ ir V. I. būtų pateikę rašytinius įrodymus, jog tinkamai vykdė Šiaulių apylinkės teismo 2016-12-27 nutartimi patvirtintos šalių taikos sutarties sąlygas. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą su prašymu dėl vykdomųjų raštų išdavimo, nurodė, kad skolininkai UAB „Baltic Vero“ ir V. I. po taikos sutarties sudarymo sumokėjo 5000,00 Eur (2017-01-30 sumokėjo 2100,00 Eur, 2017-02-24 – 2000,00 Eur ir 2017-03-27 – 900,00 Eur), pateikė tai patvirtinančius įrodymus (14-16 b. l.), liko nesumokėta – 5500,00 Eur. Be to, skolininkai nuolat vėluoja sumokėti, todėl turi būti paskaičiuoti delspinigiai ir išieškoti iš skolininkų. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Vero“ pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių nepaneigė, taip pat nurodė, jog pareiškėjui 2017-04-13 sumokėjo 1100,00 Eur, pateikė tai patvirtinantį dokumentą, mano, jog pareiškėjui šiai dienai nėra skolingas. Atsižvelgus į tai, kad suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Vero“ pareiškėjui UAB „Vaivorykštė“ dar sumokėjo 1100,00 Eur skolos, jo sumokėta suma sudaro 6100,00 Eur, skola sudaro – 4400,00 Eur. Nuo teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis šiai dienai faktiškai yra praėję 4 mėnesiai, t. y., 120 dienų. Pagal taikos sutartyje sutartą grafiką skolininkai kreditoriui šiai dienai turėtų būti sumokėję 8400,00 Eur, tačiau iš abiejų šalių pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Baltic Vero“ ir V. I. pareiškėjui UAB „Vaivorykštė“ šiai dienai nėra sumokėję net to, kas jiems priklausė sumokėti per 90 dienų pagal taikos sutartį – 6300,00 Eur (taikos sutarties 2 p., 2.3 p.), jie yra sumokėję tik 6100,00 Eur. Atsižvelgęs į pareiškėjo prašymą, teismas sprendžia, kad suinteresuoti asmenys UAB „Baltic Vero“ ir V. I. gera valia savo įsipareigojimų grąžinti skolą pagal 2016-12-27 teismo patvirtintą taikos sutartį nevykdo, dalinis taikos sutarties vykdymas taip pat nėra laikomas tinkamu taikos sutarties vykdymu, todėl prašymas dėl vykdomųjų raštų išdavimo abiejų skolininkų atžvilgiu tenkintinas ir UAB „Vaivorykštė“ išduotini prašomi vykdomieji raštai.

10Antstoliui pavestina išskaičiuoti skolininkų sumokėtas sumas ir išieškoti iš solidarių skolininkų likusią skolą.

11CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas. Teismo nutarties pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra pagrindas vykdymo veiksmams atlikti (CPK 586 straipsnis, 587 straipsnio 1 punktas).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Išduoti pareiškėjui UAB „Vaivorykštė“ vykdomuosius raštus civilinėje byloje Nr. 2SP-12812-907/2016 dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-12-27 nutartimi patvirtintos pareiškėjų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Baltic Vero“ ir V. I. taikos sutarties sąlygų vykdymo.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai