Byla 2-4069-340/2018
Dėl sprendimų viešajame konkurse panaikinimo; trečiasis asmuo A. B

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Automera“ ir R. K. individualios įmonės atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ministerijos dėl sprendimų viešajame konkurse panaikinimo; trečiasis asmuo A. B.,

Nustatė

21.

3UAB „Automera“ ir R. K. individuali įmonė kaip jungtinės veiklos sutarties dalyvės (toliau-ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinei mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ministerijos (toliau - atsakovė) viešųjų pirkimų komisijos 2018 05-25 rašte Nr. (3.20-41) RV-349 nurodytą sprendimą pripažinti tiekėjos A. B. (toliau – Pirkimo laimėtoja, trečiasis asmuo) Konkurso objekto 3 dalyje pateiktą pasiūlymą atitinkantį Konkurso dokumento reikalavimus; pripažinti tiekėjos A. B. Konkurso objekto 3 dalyje pateiktą pasiūlymą neatitinkantį Konkurso dokumentų reikalavimų ir jį atmesti, nustatyti pasiūlymų eilę, kurioje pirmąja eile nurodyti UAB „Automera“, pripažinti UAB „Automera“ pasiūlymą laimėjusius Konkurso objekto 3 dalyje dėl sprendimų viešajame konkurse panaikinimo.

42.

5Nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „Valstybei perduotų transporto priemonių, jų dalių bei detalių pardavimo ir transporto priemonių, kuriuose nepažeidžiant laikančiųjų gamyklinių konstrukcijų buvo įrengtos slėptuvės kontrabandininkų kroviniams gabenti, sutvarkymo (utilizavimo) paslaugų viešąjį pirkimą“ (pirkimo Nr. 370280). Pagal Konkurso sąlygų 1.5 p. konkurso objektas skaidomas 5 dalis ir kiekvienai daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Ieškovė pateikė pasiūlymą 3 pirkimo dalyje; atsakovei pareikalavus, patiekė savo pasiūlymo šioje pirkimo dalyje neįprastai mažos kainos pagrindimą.

63.

7Atsakovė 2018-05-25 raštu Nr. (3.20-41) RV-349 pranešė tiekėjams apie konkurso rezultatus; trečiojo asmens A. B. Konkurso pasiūlymas pirkimo objekto 3 dalyje buvo pripažintas laimėjusius, ieškovės pasiūlymas liko antroje vietoje. Ieškovė nesutiko su atsakovės viešosios komisijos sprendimu, 2018065-31 pateikė atsakovei pretenziją. Atsakovė 2018-06-04 raštu Nr. (3.20-41) RV 398 atmetė pretenziją. 2018-06-11 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.

84.

9Nurodė, kad pagal VPĮ 57 straipsnio 2 d. perkančioji organizacija privalo raštu kreiptis į tiekėją, kurio pasiūlymo kaina yra neįprastai mažą ir prašyti pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija pasiūlymą, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ar sąnaudos, privalo atmesti, jeigu dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų.

105.

11Ieškovės manymu, Pirkimo laimėtoja negalėjo tinkamai pagrįsti savo pasiūlymo neįprastai mažą kainą, nes jos pasiūlymo kaina ne tik neįprastai maža, bet ir 12,5 kartų skiriasi nuo sumažintos UAB „Automera“ kainos; jos pasiūlymo kaina nustatyta neatsižvelgiant į visų paslaugos tiekimo kaštus. Pagrindinė kaštų dalis – transportavimo išlaidas. Ieškovė šias išlaidas apskaičiavo ir atskleidė, atsižvelgiant į du surinkimo punktus, atstumą iki jų, kuro sąnaudas. Priverstine tvarka parduodamo automobilio kaina siekia apie 500 Eur; Pirkimo laimėtojos pasiūlyta kaina – 0,4 proc. sudarytų apie 2 Eur atlyginimo už paslaugas suma, kuri nepadengtų netgi visų paslaugų tiekimo kaštų. Ieškovės duomenimis A. B. neturi techninių galimybių atpiginti teikiamų paslaugų kaina, nes nuomoja tik 1 keturių arų aikštelę automobilių saugojimui; tokių nepakanka net gi šiai dienai Panevėžio apskrityje konfiskuotų 20 transporto priemonių saugojimui. Trečiojo asmens pasiūlyta kaina ne tik neįprastai mažą, bet ir nereali.

126.

13Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos ministerijos (toliau - atsakovė) viešųjų pirkimų komisijos 2018 05-25 rašte patiekė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, kad konkurse pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą – kainą, išreikštą procentais nuo parduoto turto kainos. I UAB „Automera“ pasiūlė 4,9 proc., A. B. -0,4 proc. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija nustatė, kad ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymų kainos buvo neįprastai mažos; perkančioji organziaicja kreipėsi į tiekėjus ir pasiūlė pateikė pasiūlymo kainos apgrindimą iki 2018-09-09.Trečiaisi asmuo 2018-09-09 pranešimu Nr. 6154892 pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą. 2018-05-10 Viešųjų pirkimų komisija dar kartą kreipėsi į A. B. ir paprašė pateikti pasiūlyme nurodytos pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių skaičiavimus (kaštus), teikiant paslaugą, pagrindžiančius pasiūlymo mažą kainą. A. B. 2018-05-14 pranešimu pateikė antrą neįprastai mažos kainos pagrindimą. Viešųjų pirkimų komisija 2018-05-24 posėdyje pripažino pagrindimą tinkamu, o pasiūlymą laimėjusiu 3 prikimo objekto dalyje. Komisijai atsižvelgė į A. B. paaiškinimus, kad ji nuo 2017 m. verčiasi automobilių pardavimo veikla visoje Lietuvoje, todėl jos autovežiai, kurie gali transportuoti nuo 1 iki 4 automobilių, gali būti panaudoti perkančiosios organizacijos numatytai veiklai. B. taip pat pateikė aikštelių panaudos sutartis; aikštelės bus naudojamos neatlygintinai numatytai veiklai, tai nekels paslaugos atlikimo kainos. Perkančioji organziaicja įsitikimo ar, pagal Konkurso dokumentų reikalavimus A. B. paslaugos atlikimo vieta yra tinkama, nuvykus perkančiosios organizacijos atstovams į paslaugos atlikimo vietą. Trečiais asmuo pateikė visą komisijos prašomą informaciją, todėl komisija neturėjo pagrindo atmesti A. B. pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso dokumentų reikalavimų. Komisijai nekilo abejonių, kad A. B. už jos pasiūlytą kainą procentine išraiška galės tinkamai vykdyti pirkimo sutartį. Todėl ieškovės teiginys, kad ši tiekėja nepateikė neįprastai mažos kainos ir sąnaudų pagrįstumo įrodymų yra neteisingas.

147.

15Trečiais asmuo A. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad du kartus atsakė į perkančiosios organizacijos paklausimą, patiekė paaiškinimus dėl įprastai mažos kainos, be to nurodė, kad atsakymuose nurodyta informacija yra konfidenciali. Bylos nagrinėjimo metu ji taip pat laikosi informacijos, kad p šios informacijos atskleidimas suteiks konkuruojančiam tiekėjui (ieškovei) vykdyti verslą tokiomis pat priemonėmis ir būdais. Perkančioji organziaicja nerizikuoja, kad pirkimo laimėtoja nesugebės vykdyti sutartį už neįprastai mažą kainą, nes konkurso sąlygų 11.10 punkte numatyta, kad po sutarties pasirašymo tiekėjas privalės patiekti sutarties vykdymo garantiją, pagal kurią užsakovui bus sumokėtos pareikalautos sumos.

168.

17Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė – tripliką, kurių turinys analogiškai ieškinio ir atsiliepimo argumentams.

189.

19Ieškovė papildomai pateikė 2018-08-07 rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad trečiasis asmuo neturi paramos gavėjo statuso ir negalės sudaryti ir naudotos subtiekėju automobilių saugojimo aikštelėmis, t.y. sudaryti panaudos sutarčių; ieškovų manymu, bendrovės, ketinančios suteikti trečiajam asmeniui aikšteles panaudos pagrindu yra subtiekėjai, kurie turėjo būti išviešinti teikiant pasiūlymą. Naujo, pasiūlyme neišviešinto, tačiau neįprastai mažos kainos pagrindime nurodyto ūkio subjekto pasitelkimas, negali būti pripažintas tinkamai pagrindžiančių neįprastai mažą pasiūlymo kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-469/2018).

20Ieškinys tenkinamas iš dalies.

2110.

22Dėl trečiojo asmens A. B. pareiškimo apie jos pateikto kainos pagrindimo konfidencialumo. Trečiais asmuo A. B. pateikė paaiškinimus bei ketinimų protokolus ir pareiškė, kad pateikti dokumentai yra konfidencialūs, prašė neatskleisti jų turinio ieškovei (b.l.116-120).

2311.

24Teismas sprendžia, kad trečiojo asmens pateikta informacija neturi konfidencialios informacijos požymių. Asmuo, teikiantis teismui dokumentus, kuriuose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti (CPK 10 str. 2, 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje suformuluota konfidencialios informacijos sąvokos viešųjų pirkimų bylose aiškinimo taisyklę: VPĮ 6 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. Tik pačios svarbiausios ir komerciškai jautriausios informacijos apsauga pagrįsta viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimo tikslais bei aplinkybe, kad viešųjų pirkimų procedūrose patys tiekėjai, teikdami pasiūlymą, išviešina su savo veikla ar patirtimi susijusius duomenis, taigi iš esmės atsisako kai kurių duomenų slaptumo. Remiantis CK 1.116 straipsnio 1 dalimi, informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Aiškindamas pirmiau nurodytą nuostatą kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tam, jog būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018 ir joje nurodyta teismų praktika).

2512.

26Teismas, susipažinęs su trečiojo asmens pateiktais dokumentais, sprendžia, kad tiekėjos paaiškinimuose nėra informacijos, sudarančios profesinę ar komercinę paslaptį ir kuriuos paskelbimas pakenkti tiekėjos komercinėms interesams. 2018-05-08 A. B. pateikė paaiškinimus, kad susitarė su UAB „Malga“ ir UAB „Amber Trans Cargo“ dėl aikštelių panaudos, jos susitarimai nedidins paslaugos kaštų; pateikė ketinimų protokolų nuorašus (b.l.117, 119, 120). 2018-05-15 pateikė paaiškinimus, kad nuo 2017 m. verčiasi automobilių pardavimų veikla Lietuvoje, todėl jos autovežiai, kurie gali transportuoti nuo 1 iki 4 automobilių, bus panaudoti perkančios organizacijos numatytai veiklai ir papildomų sąnaudų tiekėjai nesukels. Teismas pažymi, kad paaiškinimuose pateikta labai bendro pobūdžio informacija, nėra duomenų apie pasiūlymo kainos apskaičiavimą, sąnaudas, kitų duomenų, turinčių potencialią komercinę vertę. Tiekėja nenurodė kiek autovežių jį turi, kiek planuoja panaudoti sutarties vykdymui. Informacija, kad autovežyje telpa nuo 1 iki 4 automobilių tikrai nesuteiks komercinio pranašumo konkurentams. Prašymas dėl pateiktų dokumentų (b.l.116-120) apsaugos netenkinamas.

2713.

28Dėl žodinio bylos nagrinėjimo. Dublike ieškovo atstovai prašė skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka tikslu pilnai išaiškinti ginčijamas aplinkybes. Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, Išimtinais atvejais teismas, manydamas, kad tai būtina, gali nuspręsti viešųjų pirkimų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 4231 str. 4 d.). Teismas mano, kad pateiktų procesinių dokumentų turinys yra pakankamas ginčui spręsti; prašymas atmetamas.

2914.

30Bylos duomenimis atsakovė vykdo atvirą konkursą „Valstybei perduotų transporto priemonių, jų dalių bei detalių pardavimo ir transporto priemonių, kuriuose nepažeidžiant laikančiųjų gamyklinių konstrukcijų buvo įrengtos slėptuvės kontrabandininkų kroviniams gabenti, sutvarkymo (utilizavimo) paslaugų viešąjį pirkimą“ (pirkimo Nr. 370280). Pagal Konkurso dokumentų 1.5 punktą Konkurso objektas skaidomas į dalis ir kiekvienai daliai sudaroma atskira pirkimo sutartis; pagal Konkurso dokumentų 2.4 punktą tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai Konkurso objekto daliai, arba kelioms dalims arba visoms dalims, pagal Konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą - kainą, išreikštą procentais nuo parduoto turto vertės. Atsakovė 2018-05-25 raštu Nr. (3.20-41) RV-349 pranešė tiekėjams apie konkurso rezultatus; trečiojo asmens A. B. Konkurso pasiūlymas pirkimo objekto 3 dalyje buvo pripažintas laimėjusiu; pasiūlymo kaina – 0,4 proc. nuo parduoto turto vertės; ieškovės pasiūlymas liko antroje vietoje (pasiūlymo kaina – 4,9 proc.), trečioje vietoje UAB „Goldas“ pasiūlymas – 19,19 proc. Ieškovė nesutiko su atsakovės viešosios komisijos sprendimu, 2018-05-31 pateikė atsakovei pretenziją. Atsakovė 2018-06-04 raštu Nr. (3.20-41) RV 398 atmetė pretenziją. 2018-06-11 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.

3115.

32Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.). Byloje nėra ginčo, kad šalys iš esmės tinkami pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

3316.

34Teismas pažymi, kad dalys ieškovės pareikštų reikalavimų nenagrinėtini teisme, byla dėl jų nutrauktina (CPK 293 str. 1 p.) Ieškovė reikalauja pripažinti tiekėjos A. B. Konkurso objekto 3 dalyje pateiktą pasiūlymą neatitinkantį Konkurso dokumentų reikalavimų ir jį atmesti, nustatyti pasiūlymų eilę, kurioje pirmąja eile nurodyti UAB „Automera“, pripažinti UAB „Automera“ pasiūlymą laimėjusius Konkurso objekto 3 dalyje. Tiekėjų pažeistos teisės gynimo budai nustatyti VPĮ 101 straipsnio 1 dalyje; tiekėjai gali kreiptis į apygardos teismą su ieškiniais dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo; žalos atlyginimo; pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia; alternatyvių sankcijų taikymo pagal šio įstatymo 106 straipsnio 1 dalį; pirkimo sutarties nutraukimo dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo pripažinimo nepagrįstu. Įstatymas nesuteikia teismui teisės vertinti tiekėjų pasiūlymus, priimti sprendimus dėl vieno iš tiekėjų pasiūlymo atmetimo ar pripažinimo laimėjusiu ir kitų klausimų, priskiriamų perkančiosios organizacijos kompetencijai.

3517.

36Pažymėtina, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis (Civilinio proceso kodekso 4233 str. 3 d.); ieškovės papildomi argumentai – dėl trečiojo asmens pareigos išviešinti subtiekėjus pažeidimo, patiekti ieškovės atstovų 2018-08-07 rašytiniuose paaiškinimuose, nebuvo nurodyti pretenzijoje, todėl negali būti nagrinėjamos bylos dalyku.

3718.

38Šalių ginčui taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. (toliau - VPĮ) (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2017 m. gegužės 2 d. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-327).

3919.

40Byloje keliama pasiūlymo neįprastai mažos kainos identifikavimo ir pagrindimo problema.

4120.

42VPĮ 57 str. 1 d. numato, kad perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

4321.

44Byloje nėra ginčo, kad laimėjusio pasiūlymo kaina (0,4 proc. nuo parduoto turto vertės), yra neįprastai maža. Neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti – tik tokia kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat į racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvą, perkančioji organizacija privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. (VPĮ 57 str.3 d.1 p.).

4522.

46VPĮ 57 str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija, vertindama kainos ar sąnaudų pagrindimą, atsižvelgia į: 1) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą; 2) pasirinktus techninius sprendimus arba išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus; 3) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą; 4) šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 88 straipsnio nuostatas; 5) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.

4723.

48Bylos duomenimis atsakovė du kartus siūlė trečiajam asmeniui pateikti paaiškinimus A. B. dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo 2018-05-03 raštu Nr. (3.20-41)RV 245 prašė iki 2018 m. gegužės 9 d. 11.00 raštu CVP IS priemonėmis pagrįsti mažą pasiūlymo kainą (paslaugos procentine išraiška) pateikiant pasiūlyme nurodytus Konkurso sudedamųjų dalių skaičiavimus, pagrindžiančius pasiūlymo mažą kainą ( b.l.112-113).

4924.

50Konkurso dokumentų 6.1.5.1.3 nustatyta, kad į planuojamą paslaugos kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, susijusios su įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymu, taip pat turi būti įtraukti visi susiję su tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymo tiekėjo mokami mokesčiai, muitai, pridėtinės išlaidos, susijusias su E. Sąskaita sistema. Pageidaujama, kad planuojama paslaugos kaina butų pateikiama eurais (planuojama paslaugos kaina – procentais). Į paslaugos kainą (jos procentinę išraišką) įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su transporto priemonių gabenimu, pardavimu ir transporto priemonėse įrengtų slėptuvių kontrabandiniams kroviniams gabenti išmontavimu, kurias patyria tiekėjas. Analogiška nuostata numatyta Pirkimo sutarties projekto 2.7 p. ( b.l.17-18, 25). Kaip jau buvo minėta, 2018-05-08 trečiasis asmuo A. B. pateikė perkančiai organizacijai paaiškinimus, kad susitarė su UAB „Malga“ ir UAB „Amber Trans Cargo“ dėl aikštelių panaudos, jos susitarimai nedidins paslaugos kaštų; pateikė ketinimų protokolų nuorašus (b.l.117, 119, 120). Tarp kitų argumentų tiekėja pažymėjo, kad pasidomėjo, kokia paslaugos kaina yra dirbama dabar (sutartys yra pasiekiamos CVP IS), todėl mano, kad jos pasiūlyta kaina yra tinkama. Perkančioji organizacija nepasitenkino trečiojo asmens paaiškinimais ir 2018-05-10 pakartotinai paprašė iki 2018-05-15 9 val. detalizuoti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, t.y. pateikti pasiūlyme nurodytos Konkurso kainos sudedamųjų dalių skaičiavimus (sąnaudos kaštai), reikalingi teikiant paslaugą ir pan.), pagrindžiančius pasiūlymo kainą (b.l. 114). 2018-05-14 tiekėja pateikė paaiškinimus, kad nuo 2017 m. verčiasi automobilių pardavimų veikla Lietuvoje, todėl jos autovežiai, kurie gali transportuoti nuo 1 iki 4 automobilių, bus panaudoti perkančios organizacijos numatytai veiklai ir papildomų sąnaudų tiekėjai nesukels ( b.l. 118).

5125.

52Teismas konstatuoja, kad tiekėja A. B. nepateikė savo pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimą pagal Konkurso dokumentų reikalavimus, jos paaiškinimai bendro pobūdžio, pagrįsti deklaratyviais samprotavimais duomenų apie pasiūlytos kainos sudedamųjų dalių skaičiavimus pateikta nebuvo. Paaiškinimuose nėra konkrečių duomenų, pagrindžiančių teikiamų paslaugų ekonomiškumą arba informacijos apie išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes. Perkančioji organizacija vertino trečiojo asmens paaiškinimus formaliai, iš tikrųjų nesiekė patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo ir be pagrindo padarė išvadą, kad A. B. pasiūlymo neįprastai maža kaina yra tinkamai pagrįsta, tuo atsakovė pažeidė VPĮ 57 straipsnio ir Konkurso dokumentų nuostatas.

5326.

542018-05-08 paaiškinimuose tiekėja A. B. pažymėjo, kad pasiūlymo kaina nustatyta atsižvelgiant, kokia paslaugos kaina dirbama dabar. Bylos duomenimis UAB „Automera“ tokią pat paslaugą tiekė perkančiai organizacijai pagal 2015 birželio 2 d. sutartį Nr. 1.10-04-2)-22-98/2015 už 0,9 proc. nuo pardavimo kainos (b.l. 80-85), tačiau ši aplinkybė savaime neįrodo trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumo. Tikėtina, kad ir 2015 m. tiekėjo pasiūlymo kaina buvo neįprastai maža, tačiau, kaip minėta, neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti – tik tokia kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo spręsta dėl tokių atvejų, kai siūloma pirkimo kaina buvo minusinė (nuolaidų suma viršijo paslaugos kainą), t. y. iš esmės viešojo pirkimo sutartis buvo neatlygintinė, tačiau konkurencijos pažeidimų tais atvejais teismas nekonstatavo, nes pripažino, kad tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, jis taip pat gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų, tačiau ir tokios aplinkybės turi būti tinkamai pagrįstos (įrodytos).

5527.

56Atsakovė nurodė, kad įsitikimo ar pagal Konkurso dokumentų reikalavimus A. B. paslaugos atlikimo vieta yra tinkama, nuvykus perkančiosios organizacijos atstovams į paslaugos atlikimo vietą. Skaidrumo principas įpareigoja perkančiąją organizaciją vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas ir iš anksto apskelbtas taisykles. Pirkimo sąlygose nenumatytas toks veiksmas, kaip perkančiosios organizacijos atstovų nuvykimas į tiekėjo pasiūlytą paslaugos atlikimo vietą tikslu įsitikinti, ar paslaugos atlikimo vieta yra tinkama, t.y. atsakovė vertindama trečiojo asmens pasiūlymą pagal Konkurso dokumentuose neįtvirtintas sąlygas, suteikė jai konkurencinį pranašumą ir pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų principus (VPĮ 17 str. 1, 3 d.)

5728.

58Dėl išdėstyto teismas tenkina ieškinį iš dalies - panaikina 2018 05-25 rašte Nr. (3.20-41) RV-349 nurodytą sprendimą dėl tiekėjos A. B. Konkurso objekto 3 dalyje pateikto pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu Konkurso dokumento reikalavimus ir laimėjusiu; pakeičia perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, išbraukiant A. B. pasiūlymą iš pasiūlymų eilės; kitų ieškovų reikalavimų dalyje bylą nutraukia (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

5929.

60Už ieškinio padavimą ieškovė UAB „Automera“ sumokėjo 400 Eur žyminio mokesčio, patyrė 1210 Eur atstovavimo išlaidų. Patenkinus ieškinį, žyminis mokestis ir atstovavimo išlaidos priteisiamos iš atsakovo ieškovės naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

62UAB „Automera“ ir R. K. individualios įmonės ieškinį atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ministerijos tenkinti iš dalies: panaikinti 2018-05-25 rašte Nr. (3.20-41) RV-349 nurodytą sprendimą dėl tiekėjos A. B. Konkurso objekto 3 dalyje pateikto pasiūlymo atitinkančiu Konkurso dokumento reikalavimus ir pripažinimo laimėjusiu; pakeisti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, išbraukiant A. B. pasiūlymą iš pasiūlymų eilės; kitų ieškovų reikalavimų dalyje bylą nutraukti.

63Priteisti ieškovei UAB „Automera“ (juridinio asmens kodas 148040272) iš atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) 400 ( keturis šimtus) Eur žyminio mokesčio ir 1210 (vieną tūkstantį du šimtus dešimt) Eur atstovavimo išlaidų.

64Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. UAB „Automera“ ir R. K. individuali įmonė kaip jungtinės veiklos... 4. 2.... 5. Nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „Valstybei perduotų... 6. 3.... 7. Atsakovė 2018-05-25 raštu Nr. (3.20-41) RV-349 pranešė tiekėjams apie... 8. 4.... 9. Nurodė, kad pagal VPĮ 57 straipsnio 2 d. perkančioji organizacija privalo... 10. 5.... 11. Ieškovės manymu, Pirkimo laimėtoja negalėjo tinkamai pagrįsti savo... 12. 6.... 13. Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 14. 7.... 15. Trečiais asmuo A. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti.... 16. 8.... 17. Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė – tripliką, kurių turinys... 18. 9.... 19. Ieškovė papildomai pateikė 2018-08-07 rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 20. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 21. 10.... 22. Dėl trečiojo asmens A. B. pareiškimo apie jos pateikto kainos pagrindimo... 23. 11.... 24. Teismas sprendžia, kad trečiojo asmens pateikta informacija neturi... 25. 12.... 26. Teismas, susipažinęs su trečiojo asmens pateiktais dokumentais, sprendžia,... 27. 13.... 28. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo. Dublike ieškovo atstovai prašė skirti... 29. 14.... 30. Bylos duomenimis atsakovė vykdo atvirą konkursą „Valstybei perduotų... 31. 15.... 32. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 33. 16.... 34. Teismas pažymi, kad dalys ieškovės pareikštų reikalavimų nenagrinėtini... 35. 17.... 36. Pažymėtina, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi,... 37. 18.... 38. Šalių ginčui taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija,... 39. 19.... 40. Byloje keliama pasiūlymo neįprastai mažos kainos identifikavimo ir... 41. 20.... 42. VPĮ 57 str. 1 d. numato, kad perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis... 43. 21.... 44. Byloje nėra ginčo, kad laimėjusio pasiūlymo kaina (0,4 proc. nuo parduoto... 45. 22.... 46. VPĮ 57 str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija, vertindama kainos ar... 47. 23.... 48. Bylos duomenimis atsakovė du kartus siūlė trečiajam asmeniui pateikti... 49. 24.... 50. Konkurso dokumentų 6.1.5.1.3 nustatyta, kad į planuojamą paslaugos kainą... 51. 25.... 52. Teismas konstatuoja, kad tiekėja A. B. nepateikė savo pasiūlymo neįprastai... 53. 26.... 54. 2018-05-08 paaiškinimuose tiekėja A. B. pažymėjo, kad pasiūlymo kaina... 55. 27.... 56. Atsakovė nurodė, kad įsitikimo ar pagal Konkurso dokumentų reikalavimus A.... 57. 28.... 58. Dėl išdėstyto teismas tenkina ieškinį iš dalies - panaikina 2018 05-25... 59. 29.... 60. Už ieškinio padavimą ieškovė UAB „Automera“ sumokėjo 400 Eur žyminio... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 62. UAB „Automera“ ir R. K. individualios įmonės ieškinį atsakovei... 63. Priteisti ieškovei UAB „Automera“ (juridinio asmens kodas 148040272) iš... 64. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...