Byla 2S-94-803/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (pareiškėjo) antstolio D. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio D. K. pareiškimą dėl baudos skyrimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vudstokas“ administracijos vadovui Š. T. dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, suinteresuoti asmenys bankroto administratorius mažoji bendrija „Bankrotų grupė“, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vudstokas“ administracijos vadovas Š. T..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepaskyrė buvusiam administracijos vadovui baudos už vykdomojo rašto nevykdymą.

62. Pareiškėjas antstolis D. K. kreipėsi į teismą su prašymu skirti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Vudstokas“ administracijos vadovui Š. T. baudą už Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. išduoto vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. eB2-5940-794/2016 nevykdymą.

73. Nurodė, kad jam pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. eB2-5940-794/2016, pagal kurį teismas BUAB „Vudstokas“ buvusį administracijos vadovą Š. T. įpareigojo per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Pažymėjo, jog vykdydamas pateiktą vykdomąjį dokumentą priėmė 2016 m. gruodžio 13 d. patvarkymą Nr. S-16-174-7411, kuriuo nusprendė įpareigoti Š. T. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui duomenis apie įpareigojimo įvykdymą; tuo atveju, jeigu įpareigojimas neįvykdytas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos atlikti vykdomajame rašte numatytą įpareigojimą ir apie tai nedelsiant raštu informuoti antstolį; išaiškino, jog už įpareigojimo nevykdymą su pareiškimu kreipsis į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl baudos skyrimo. Pažymėjo, jog priimtą patvarkymą išsiuntė žinomais adresais, el. paštu; jo gavimą įrodo tiek AB „Lietuvos paštas“ duomenys, tiek patvirtino pats skolininkas, susisiekęs su antstoliu telefonu. Susitikęs su antstoliu skolininkas nurodė, jog dar 2015 m. buvo atleistas iš bendrovės vadovo pareigų, o visus dokumentus perdavė akcininku ir prieš jį vadovu buvusiam V. D.. Antstolio teigimu, susisiekęs su V. D. el. paštu bei tel. informavo antstolio padėjėją, jog skolininkas Š. T. buvo atleistas iš darbo 2015 metais, tačiau pasirūpino tik skolininko atleidimu iš buvusių pareigų, o įmonės antspaudas perduotas nebuvo. Antstolio teigimu, jis neturi objektyvių duomenų apie tai, kad atleidus 2015 metais skolininką iš užimamų pareigų buvo perduoti įmonės dokumentai ir turtas, taip pat ir duomenų apie tai, kad turtas ir visi dokumentai buvo perduoti bankroto administratoriui MB „Bankroto grupė“, todėl manė, jog skolininkas neįvykdė Vilniaus apygardos teismo įpareigojimo bei antstolio patvarkymo, dėl ko jam turėtų būti skirtina 2896 Eur dydžio bauda (b. l. 1-3).

8II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėjo prašymo netenkino.

105. Konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra vykdomas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. eB2-5940-794/2016, todėl antstolis nepagrįstai remiasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 585 straipsnio 2 dalimi, kadangi turėtų būti taikoma CPK 771 straipsnius. Teismas pažymėjo, jog pagrindinė sąlyga kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį yra skolininko sprendimo, įpareigojančio atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymas ir sprendimo nevykdymo akto surašymas. Teismas nustatė, jog byloje nėra duomenų apie antstolio surašytą sprendimo nevykdymo aktą, kuriame būtų konstatuota, jog per nustatytą terminą skolininkas neįvykdė sprendimo, įpareigojančio jį atlikti veiksmus, t. y. perduoti turtą ir dokumentus, sudarantį pagrindą siūlyti skolininkui už sprendimo nevykdymą skirti baudą, dėl antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo nepagrįstas (b. l. 4-5).

11III. Atskirojo skundo argumentai

126. Atskiruoju skundu apeliantas antstolis D. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutartį ir perduoti jo pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo nagrinėti iš naujo. Nurodo tokius esminius nesutikimo argumentus:

136.1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nedraudžia bankroto administratoriui kreiptis su vykdomuoju raštu į antstolį tuo atveju, jeigu bendrovės vadovas per teismo nustatytą terminą neperduoda bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų; tokiu atveju teismo nutartis vykdoma priverstinio vykdymo būdu CPK nustatyta tvarka, o bauda skiriama CPK 585 straipsnio 2 dalies pagrindu;

146.2. CPK 585 straipsnyje ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintos priverstinio vykdymo procedūros laikytinos alternatyviomis ir konkuruoja tarpusavyje, t.y. administratorius turi teisę pats pasirinkti kokiu būdu operatyviau, ekonomiškiau ir efektyviau įvykdyti teismo nutartį – kreiptis į antstolį su vykdomuoju raštu ar tiesiogiai į teismą dėl baudos vadovui skyrimo už teismo įpareigojimų nevykdymą; priklausomai nuo to ir yra taikoma CPK 585 straipsnio 2 dalis ar ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas;

156.3. CPK nustatytas vykdymo proceso reguliavimas, kuriame nėra išskirtas ir aptartas teismo nutarčių bankroto procese vykdymo specifiškumas bei dviejuose skirtinguose įstatymuose numatytas baudos už tą patį veiksmą skyrimo eiliškumas, teismų praktikoje yra vertintinas kaip tam tikra teisės normų spraga. CPK 27 straipsnio 4 punkte bylos dėl juridinių asmenų bankroto yra priskirtinos apygardų teismams, todėl pripažinta, kad šią bylą nagrinėjantis apygardos teismas gali geriausiai įvertinti, ar buvęs įmonės vadovas tinkamai vykdo pareigą perduoti administratoriui įmonės dokumentus. Mano, jog tokiu atveju antstolis, nustatęs, kad nėra vykdomas jo reikalavimas vykdyti teismo sprendimą, turi teisę kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą ir bauda už minėtų reikalavimų nevykdymą yra skiriama CPK 585 straipsnio 2 dalies pagrindu (b. l. 7-8).

167. Suinteresuoti asmenys Š. T. ir BUAB „Vudstokas“ atsiliepimų į atskirąjį skundą pagal CPK 335 straipsnio 2 dalį nepateikė.

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

198. Nustatyta, kad antstoliui D. K. pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomasis raštas Nr. eB2-5940-794/2016, pagal kurį teismas įpareigojo BUAB „Vudstokas“ administracijos vadovą Š. T. per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Vudstokas“ įsiteisėjimo dienos perduoti paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (vykd. b. Nr. 0174/16/03013, b. l. 4-6). Vykdydamas vykdomąjį dokumentą antstolis 2016 m. gruodžio 13 d. patvarkymu Nr. S-16-174-7411 įpareigojo Š. T. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos antstoliui pateikti duomenis apie įpareigojimų įvykdymą, o tuo atveju, jeigu visi duomenys neperduoti, per nustatytą terminą atlikti nurodytą įpareigojimą ir apie tai raštu informuoti antstolį (vykd. b. l. 8-9). Antstolis laikė, jog Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomajame rašte Nr. eB2-5940-794/2016 nurodyti įpareigojimai neįvykdyti, kadangi neturi objektyvių duomenų apie tai, jog dar 2015 m. atleidus Š. T. iš užimamų pareigų, buvo perduoti jo žinioje buvę įmonės dokumentai ir turtas.

209. Apeliantas įrodinėja, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria konstatuota, kad pareiškimas pateiktas ne tuo pagrindu, nepagrįsta, kadangi bankroto administratorius turi teisę pasirinkti, kokiu būdu įvykdyti teismo nutartyje numatytus įpareigojimus.

2110. Matyti, kad skundžiamoje nutartyje kyla teisės normų aiškinimo klausimas, antstoliui bei pirmosios instancijos teismui skirtingai vertinant baudos skyrimo pagrindą buvusiam vadovui (nagrinėjamu atveju – administracijos vadovui), neįvykdžius Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartyje numatytų įpareigojimų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju nesutinka nei su apelianto argumentais, nei su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvais atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1080-370/2017, kurioje siekiama suformuoti vieningą praktiką nagrinėjamu ginčui aktualiu klausimu.

2212. Minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pažymėta, jog vykdomieji dokumentai priimtos nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindu neišduodami, kadangi teisinėms pasekmėms už pareigos perduoti įmonės turtą ar dokumentus nevykdymą (už pareigos atlikti įstatymo nustatytus veiksmus nevykdymą) esant įtvirtintoms specialiame įstatyme – ĮBĮ (bauda ir (ar) teisės būti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovu ribojimas (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 10 straipsnio 14 dalis)), CPK 646 straipsnio 1 dalis, kurioje reglamentuojamas vykdomojo rašto išdavimas pagal įsiteisėjusį vykdytiną sprendimą, tuo atveju, kai valdymo organai nevykdo įpareigojimo (pareigos) bankroto administratoriui perduoti bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą, netaikytina; tokiu atveju būtent bankroto bylą nagrinėjantis teismas sprendžia dėl bankrutuojančios įmonės valdymo organams nutartimi nustatytų įpareigojimų neįvykdymo pasekmių (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1080-370/2017). Taigi, kaip matyti iš pateiktos nutarties ir jos pagrindu toliau plėtojamos praktikos (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1482-330/2017 ir kt.), vykdomąjį procesą reglamentuojančios teisės normos netaikomos, o viršenybę prieš jas turi specialusis įstatymas – ĮBĮ (CPK 1 straipsnis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis), todėl, pasikeitus teisės aiškinimui, baudos skyrimo klausimą turėtų spręsti bankroto bylą nagrinėjantis teismas.

  1. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis vertintina, jog nėra pagrindo apeliacinės instancijos teismui pasisakyti dėl atskirojo skundo argumentų bei skundžiamos nutarties motyvų, kadangi konstatavus, kad šis klausimas negali būti sprendžiamas pagal CPK normas, jie nagrinėjamoje byloje tampa teisiškai nereikšmingi. Nors nagrinėjamu atveju vykdomasis raštas išduotas dar 2016 m. gruodžio 9 d., tačiau matyti, jog keitėsi ne teisinis reglamentavimas, tačiau teisės normų aiškinimas, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nesiremti naujausiu teisės normų išaiškinimu.

2314. Taigi skundžiama nutartis paliekama iš esmės nepakeista, kadangi teisinis rezultatas, pasiektas minėta nutartimi, atitinka šiuo metu aptartą ir plėtojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką.

2415. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

2516. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju skundžiamos nutarties teisiniam rezultatui atitinkant iš esmės formuojamą praktiką, skundžiama nutartis paliktina iš esmės nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

26Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

27palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutartį iš esmės nepakeistą.

28Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas... 6. 2. Pareiškėjas antstolis D. K. kreipėsi į teismą su prašymu skirti... 7. 3. Nurodė, kad jam pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016 m.... 8. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 19 d. nutartimi... 10. 5. Konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra vykdomas Vilniaus apygardos teismo... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu apeliantas antstolis D. K. prašo panaikinti Vilniaus... 13. 6.1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ)... 14. 6.2. CPK 585 straipsnyje ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintos... 15. 6.3. CPK nustatytas vykdymo proceso reguliavimas, kuriame nėra išskirtas ir... 16. 7. Suinteresuoti asmenys Š. T. ir BUAB „Vudstokas“ atsiliepimų į... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 8. Nustatyta, kad antstoliui D. K. pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo... 20. 9. Apeliantas įrodinėja, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 21. 10. Matyti, kad skundžiamoje nutartyje kyla teisės normų aiškinimo... 22. 12. Minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pažymėta, jog vykdomieji... 23. 14. Taigi skundžiama nutartis paliekama iš esmės nepakeista, kadangi... 24. 15. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 25. 16. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 26. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 27. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutartį iš... 28. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....