Byla A2-5423-394/2013
Dėl santuokos nutraukimo pasekmių, atnaujinus procesą civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu dalyje dėl turimų turtinių teisių į pensijų fondo vienetus padalinimo tarp sutuoktinių būdo ir tvarkos pagal suinteresuoto asmens UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų D. J. Z. ir I. Z. prašymą patvirtinti pakeistą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, atnaujinus procesą civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu dalyje dėl turimų turtinių teisių į pensijų fondo vienetus padalinimo tarp sutuoktinių būdo ir tvarkos pagal suinteresuoto asmens UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą,

Nustatė

32013-04-29 sprendimu Šiaulių apylinkės teismas nutraukė santuoką tarp pareiškėjų D. J. Z. ir I. Z. bei patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią šalys susitarė dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, nepilnametės dukros gyvenamosios vietos nustatymo, dalyvavimo jos auklėjime ir išlaikymo teikimo, santuokoje įgyto turto padalinimo, kreditorinių įsipareigojimų vykdymo; sprendimas įsiteisėjęs.

42013-06-17 teisme gautas kreditoriaus UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo tarp pareiškėjų D. J. Z. ir I. Z. LR CPK 369 str. 1 d. 7 p. ir 9 p. pagrindu, nes teismo sprendimu buvo nuspręsta dėl į bylą neįtraukto asmens UAB „SEB investicijų valdymas“ teisių ir pareigų bei sprendime padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, t.y. padalintas turtas pagal antros pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurio atžvilgiu pareiškėjai neturi teisės disponuoti.

52013-08-26 nutartimi teismas kreditoriaus UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą tenkino, atnaujino procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjų D. J. Z. ir I. Z. prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu dalyje dėl turimų turtinių teisių į pensijų fondo, valdomo UAB „SEB investicijų valdymas“, vienetus padalinimo tarp sutuoktinių būdo ir tvarkos LR Civilinio proceso kodekso 366 str. 1 d. 7 ir 9 punktų pagrindu, suinteresuotu asmeniu šioje byloje patraukė UAB „SEB investicijų valdymas“, įpareigojo pareiškėjus pataisyti ir pateikti teismui sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalį dėl teisių į pensijų fondų vienetus, sustabdė 2013-04-29 sprendimo vykdymą dalyje dėl sukauptų vienetų antros pakopos pensijų fonde, kurį valdo UAB „SEB investicijų valdymas“, padalinimo, kol teisme bus išnagrinėta civilinė byla dėl proceso atnaujinimo.

62013-10-31 teisme gautas santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimas, šalių pasirašytas 2013-10-22, su prašymu jį patvirtinti bei atitinkamai pakeisti teismo sprendimą, kuriuo nutraukta pareiškėjų D. J. Z. ir I. Z. santuoka ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, nurodyta, kad sutarties pakeitimas suderintas su kreditoriumi UAB „SEB investicijų valdymas“.

7Pareiškėjų prašymas tenkintinas, sutuoktinių pateiktas sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pakeitimas tvirtintinas, o 2013-04-29 Šiaulių apylinkės teismo sprendimas dalyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo keistinas. Pareiškėjai padarė santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 17 ir 19 punktų pakeitimus dėl santuokoje įgyto bendro turto padalinimo būdo ir tvarkos, šiuos pakeitimus suderino su kreditoriumi, kurio prašymu buvo atnaujintas procesas civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu ir santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo, todėl darytina išvada, kad šie pakeitimai nepažeidžia kreditoriaus interesų.

8Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir LR Civilinio kodekso 3.51 – 3.54 str., LR Civilinio proceso kodekso 366 str. 1 d. 7, 9 p., 370 str., 371 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

9Pareiškėjų prašymą tenkinti.

10Pakeisti 2013-04-29 Šiaulių apylinkės teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu pagal pareiškėjų D. J. Z. ir I. Z. prašymą dalyje dėl turimų turtinių teisių į pensijų fondo, valdomo UAB „SEB investicijų valdymas“, vienetus padalinimo tarp sutuoktinių būdo ir tvarkos.

11Patvirtinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pakeitimą, pagal kurį:

12„D.J.Z, asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), Lietuvos Respublikoje ir

13I. Z., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), Lietuvos Respublikoje (toliau kartu vadinami šalimis, sutuoktiniais), vykdydami Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-5423-394/2013, susitariame:

141. Pakeisti 2013 m. vasario 25 d. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

1517. Pensijų fonų vienetai:

D. J. Z. asmeninės nuosavybės teise turimi pensijų fondų vienetai

Sutartis

Turimas pensijų fondų vienetų skaičius

Pastabos

Valdytojas

Data

Numeris

UAB “SEB investicijų valdymas”

2006-09-01

P1026124

16968,4668

Sutartis sudaryta D. J. Z. vardu

UAB “SEB investicijų valdymas”

2006-06-28

VB00308484

134871,9168

Sutartis sudaryta D. J. Z. vardu

332. Pakeisti 2013 m. vasario 25 d. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

3419. Šalys susitaria dėl tokio turimo bendro turto pasidalinimo būdo ir tvarkos:

3519.1. D. J. Z. asmeninės nuosavybės teise lieka šis turtas, turtinės teisės ir piniginės lėšos:

Nekilnojamasis turtas

Pavadinimas

Unikalus Nr./Kadastrinis Nr., kiti identifikaciniai duomenys

Adresas

Kiti duomenys

Vertė

Ekvivalentas EUR

Ekvivalentas LTL

44Butas/Patalpa- Butas ( - ) ( - ) Bendras plotas 156,91 kv.m., Hipoteka, registruotas D. J. Z. vardu 87754,87 303.000,00 Butas su požeminiu garažu ir balkonais ( - ) ( - ) Bendras plotas 120 kv.m., Hipoteka, registruotas D. J. Z. vardu 120000,00 414.3 36,00

D. J. Z. kaupiamieji indėliai kredito įstaigose

46

Kredito įstaigaSutartisSukaupta indėlio sumaSukaupta indėlio suma
PavadinimasAdresas
   Ekvivalentas EUREkvivalen tas LTL
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse( - )2000-08-18, Nr.56599503225063,0017481,53
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse( - )2006-01-02, Nr.59341541202245,007751,54
  
Draudimo sutartys
Pavadinimas, sutarties Nr.Draudimo kompanijaSukaupta pinigųPASTABOS
Ekvivalentas EUREkvivalentas LTL
Gyvybės draudimas, ( - )HUK-COBURG Lebensversicherung, adresas 96448 Coburg, Vokietija4843,0016721,91Apdraustas asmuo I. Z.
Gyvybės draudimas, ( - )Westfalische Provinzial Versicherung AG, adresas Provinzial-AIlee 1 48159 Mūnster, Vokietija24604,0084952,69Apdraustas asmuo D. J. Z.
Pensijos kaupimo sutartis, ( - )Westfalische Provinzial Versicherung AG, adresas Provinzial-AIlee 1 48159 Mūnster, Vokietija27507,0094976,17Pensijos gavėjas D. J. Z.

4719.1.1. D. J. Z. įsipareigoja sumokėti I. Z. piniginę kompensaciją, lygią sumai, kuri bus gauta konvertavus D. J. Z. prašymo dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo pensijų kaupimo bendrovėje UAB „SEB investicijų valdymas" (ar kitoje pensijų kaupimo bendrovėje, jeigu UAB „SEB investicijų valdymas" iki piniginės kompensacijos mokėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduotų visas teises ir pareigas, atsirandančias iš pensijų kaupimo sutarčių kitai pensijų kaupimo bendrovei) gavimo dienos pensijų fondo vienetų verte:

4819.1.1.1. D. J. Z. II pakopos pensijų sąskaitoje pagal 2006-06-28 sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį Nr. VB00308484 (toliau - II pakopos PKS) esančius 134871,9168 pensijų fondo vienetus.

4919.1.1.2. D. J. Z. III pakopos pensijų sąskaitoje pagal D. J. Z. su UAB „SEB investicijų valdymas" 2006-09-01 sudarytą III pakopos pensijų kaupimo sutartį Nr. P1026124 (toliau - III pakopos PKS) esančius 16968,4668 pensijų fondo vienetus;

5019.1.2. Piniginę kompensaciją D. J. Z. įsipareigoja mokėti po to, kai D. J. Z. įgis teisę į pensijų išmokas įstatymų ir UAB „SEB investicijų valdymas", kaip pensijų kaupimo bendrovės, nustatyta tvarka pagal II pakopos PKS ir III pakopos PKS. Šalys susitaria, kad piniginė kompensacija bus mokama žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

5119.1.2.1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal II pakopos PKS bei II pakopos pensijų kaupimo sistemą reguliuojančius teisės aktus D. J. Z. įgis teisę į pensijų išmoką tik sulaukęs senatvės pensinio amžiaus, nebent teisės aktų nustatyta tvarka jam bus paskirta išankstinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija pagal LR valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą, D. J. Z. įsipareigoja kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo teisės į atitinkamą pensijų išmoką įgijimo dienos.

5219.1.2.2. Atsižvelgiant į tai, kad pagal III pakopos PKS bei III pakopos pensijų kaupimo sistemą reguliuojančius teisės aktus D. J. Z. turi teisę į pensijų išmoką sulaukęs amžiaus, kuris yra penkeriais metais ankstesnis už Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą pensijos amžių valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijai gauti, D. J. Z. įsipareigoja kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo teisės į pensijų išmoką įgijimo dienos.

5319.1.3. D. J. Z. nesinaudos teise nukelti pensijų išmokos mokėjimo pradžią.

5419.1.4. Jeigu D. J. Z. teisės aktų nustatyta tvarka nekils pareiga įsigyti pensijų anuiteto dėl II pakopos pensijų fonde sukauptos sumos išmokėjimo, jo teisė pasirinkti, kokia tvarka gaus išmokas pagal II pakopos bei III pakopos pensijų išmokos sutartis iš pensijų kaupimo bendrovės UAB „SEB investicijų valdymas" po to, kai D. J. Z. įgys teisę tokias išmokas gauti, nėra ribojama. D. J. Z. įsipareigoja nepirkti pensijų anuiteto, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka D. J. Z. jam tokia pareiga nekyla.

5519.1.5. D. J. Z. įsipareigoja nesinaudoti teise keisti pensijų kaupimo bendrovę ar pensijų kaupimo fondą. Jeigu D. J. Z. pažeistų šį įsipareigojimą, tai bet kuriuo atveju nepanaikintų D. J. Z. pareigos mokėti atitinkamo dydžio piniginę kompensaciją I. Z.. Tokiu atveju D. J. Z. įsipareigoja, per 3 dienas nuo naujos pensijų kaupimo sutarties kitoje nei UAB „SEB investicijų valdymas" pensijų kaupimo bendrovėje sudarymo (jei keičiama pensijų kaupimo bendrovė) ar prašymo dėl pensijų kaupimo sutarties nutraukimo pateikimo ir naujos pensijų kaupimo sutarties sudarymo UAB „SEB investicijų valdymas" (kai keičiamas pensijų fondas į kitą UAB „SEB investicijų valdymas" valdomą pensijų fondą), sumokėti visą piniginę kompensaciją I. Ž., nepriklausomai nuo to, ar jis jau įgijo teisę į pensijų išmoką pagal II pakopos PKS ar III pakopos PKS. Piniginės kompensacijos dydis tokiu atveju bus lygus pinigų sumai, kuri būtų gauta jeigu būtų konvertuoti D. J. Z.vardu sukaupti ir II pakopos pensijų sąskaitoje esantys 134871,9168 pensijų fondo vienetai ir III pakopos pensijų sąskaitoje esantys 16968.4668 pensijų fondo vienetai pensijų kaupimo sutarties su nauja pensijų kaupimo bendrove sudarymo dienos kaina (jeigu keičiama pensijų kaupimo bendrovė) arba naujos pensijų kaupimo sutarties sudarymo UAB „SEB investicijų valdymas" (kai keičiamas pensijų fondas j kitą UAB „SEB investicijų valdymas" valdomą pensijų fondą) dienos kaina.

5619.1.6. Piniginės kompensacijos dydis priklausys nuo D. J. Z. gautų pensijų išmokų pagal II pakopos ir III pakopos pensijų išmokų sutartis ir bus nustatomas bei išmokėtas tokia tvarka:

5719.1.6.1. Viena piniginės kompensacijos dalis bus mokama ne vėliau kaip per 3 dienas po to, kai D. J. Z. sudarys II pakopos pensijų išmokos sutartį ir D. J. Z. gaus atitinkamas išmokas iš UAB „SEB investicijų valdymas" ir (ar) draudimo bendrovės, su kuria D. J. Z. sudarys sutartj dėl pensijų anuiteto įsigijimo. Piniginė kompensacija bus išmokama vienkartine suma, nepriklausomai nuo to, ar teisės aktų nustatyta tvarka D. J. Z. kils pareiga įsigyti pensijų anuitetą ir (ar) D. J. Z. pasinaudos teise sukauptą pensijų turtą gauti iš pensijų kaupimo bendrovės periodinės pensijų išmokos būdu. Šios piniginės kompensacijos dalies dydis negali būti didesnis, kaip pinigų suma gauta konvertavus D. J. Z. II pakopos pensijų sąskaitoje esančius 134871,9168 pensijų fondo vienetus D. J. Z. prašymo dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo gavimo pensijų kaupimo bendrovėje dienos pensijų fondo vienetų verte.

5819.1.6.2. Likusi piniginės kompensacijos dalis bus mokama ne vėliau kaip per 3 dienas po to, kai D. J. Z. sudarys III pakopos pensijų išmokos sutartį ir D. J. Z. gaus atitinkamas išmokas iš UAB „SEB investicijų valdymas" ir (ar) draudimo bendrovės, su kuria D. J. Z. savanoriškai sudarys sutartį dėl pensijų anuiteto įsigijimo. Piniginė kompensacija bus išmokama vienkartine suma, nepriklausomai nuo to, ar teisės aktų nustatyta tvarka D. J. Z. įsigis pensijų anuitetą ir (ar) D. J. Z. pasinaudos teise sukauptą pensijų turtą gauti iš pensijų kaupimo bendrovės periodinės pensijų išmokos būdu. Šios piniginės kompensacijos dalies dydis negali būti didesnis, kaip pinigų suma gauta konvertavus D. J. Z. III pakopos pensijų sąskaitoje esančius 16968,4668 pensijų fondo vienetus D. J. Z. prašymo dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo gavimo pensijų kaupimo bendrovėje dienos pensijų fondo vienetų verte.

5919.1.6.3. Piniginė kompensacija mokama į I. Z. nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje.

6019.1.6.4. Šalys supranta, kad jeigu iki piniginės kompensacijos mokėjimo I. Z. dienos Lietuvos Respublikoje pasikeis nacionalinė valiuta, pensijų fondo vienetų skaičius gali keistis. Bet koks pensijų fondo vienetų skaičiaus pakeitimas bus apskaičiuojamas ir atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka ir jokiais būdais nepanaikins D. J. Z. šiame punkte nustatytos pareigos mokėti I. Z. atitinkamo dydžio piniginę kompensaciją.

6119.1.6.5. D. J. Z. pareiga mokėti kompensaciją nėra sąlyginė, t.y. teisės į pensijų išmoką atsiradimas nėra sąlyga piniginei kompensacijai mokėti. Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktų nustatyta tvarka tiek II pakopos pensijų fonde, tiek III pakopos pensijų fonde sukaupta suma yra paveldima, D. J. Z. įpėdiniai privalės išmokėti piniginę kompensaciją I. Z. ne vėliau kaip per [...] nuo paveldėjimo teisę patvirtinančių dokumentų gavimo dienos. Piniginės kompensacijos dydis bus lygus II ir III pakopos fondo vienetų vertei D. J. Z. mirties dieną.

6219.2. I. Z. asmeninės nuosavybės teise lieka šis turtas ir turtinės teisės:

Pavadini-masUnikalus Nr./Kadastrinis Nr., kiti identifikaciniai duomenysAdresasKiti duomenysVertė
Ekviva-lentas EUREkvivalentas LTL
Pastatas- Gyvenamasis namas( - )( - )Bendras plotas 273,74 kv.m., Hipoteka, registruotas D. J. Z. vardu93621,99323.258,00 Lt
Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė)( - )( - )Statybos pabaigos metai 1994, Hipoteka, registruotas D. J. Z. vardu370,711.280,00 Lt
Žemės sklypas( - )( - )Žemės sklypo plotas 0,0615 ha,kita paskirtis, Hipoteka, registruota I. Z. vardu20841,6471.962,00 Lt
Žemės sklypas( - )( - )Žemės sklypo plotas 0,4511ha,kita paskirtis, Hipoteka, registruota I. Z. vardu37650,60130.000,00 Lt
Žemės sklypas( - )( - )Žemės sklypo plotas 0,4770 ha,kita paskirtis, Hipoteka, registruota I. Z. vardu39677,94137.000,00 Lt

Pavadinimas

Bendrovė

Turimas akcijų kiekis

Nominali turimų akcijų vertė

Pavadinimas, kiti duomenys

Įstatinis kapitalas

Akcijos nominali vertė

Vnt

proc. kapitale

72Akcijos UAB "Citrekas", teisinės forma - uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 145867174, adresas Pramonės g. 3, Šiauliai, vadovas M. L. 950.000,00 Lt

10,00 Lt

95000

100%

76950.000,00 Lt

77Draudimo sutartis Pavadinimas, sutarties Nr. Draudimo kompanija

78Sukaupta pinigų PASTABOS

Ekvivalentas EUR

Ekvivalentas LTL

81Gyvybės draudimas, ( - ) Westfalische Provinzial Versicherung AG, adresas Provinzial-AIlee 1 48159 Mūnster, Vokietija 10430,00 36012,70 Apdraustas asmuo I. Z.

82Kitos sutarties sąlygos nėra keičiamos.

83Šis sutarties pakeitimas sudaromas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir vienas Šiaulių apylinkė teismui.“

84Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-08-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – 2013-04-29 sprendimo dalies dėl antros pakopos pensijų fonde sukauptų vienetų padalinimo vykdymo sustabdymą.

85Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų D. J.... 3. 2013-04-29 sprendimu Šiaulių apylinkės teismas nutraukė santuoką tarp... 4. 2013-06-17 teisme gautas kreditoriaus UAB „SEB investicijų valdymas“... 5. 2013-08-26 nutartimi teismas kreditoriaus UAB „SEB investicijų valdymas“... 6. 2013-10-31 teisme gautas santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimas,... 7. Pareiškėjų prašymas tenkintinas, sutuoktinių pateiktas sutarties dėl... 8. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir LR Civilinio kodekso 3.51 – 3.54 str.,... 9. Pareiškėjų prašymą tenkinti.... 10. Pakeisti 2013-04-29 Šiaulių apylinkės teismo sprendimą dėl santuokos... 11. Patvirtinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pakeitimą, pagal... 12. „D.J.Z, asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), Lietuvos Respublikoje ir... 13. I. Z., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), Lietuvos Respublikoje (toliau kartu... 14. 1. Pakeisti 2013 m. vasario 25 d. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 17... 15. 17. Pensijų fonų vienetai:... 33. 2. Pakeisti 2013 m. vasario 25 d. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 19... 34. 19. Šalys susitaria dėl tokio turimo bendro turto pasidalinimo būdo ir... 35. 19.1. D. J. Z. asmeninės nuosavybės teise lieka šis turtas, turtinės... 44. Butas/Patalpa- Butas ( - ) ( - ) Bendras plotas 156,91 kv.m., Hipoteka,... 46.
Kredito įstaigaSutartisSukaupta indėlio... 47. 19.1.1. D. J. Z. įsipareigoja sumokėti I. Z. piniginę kompensaciją, lygią... 48. 19.1.1.1. D. J. Z. II pakopos pensijų sąskaitoje pagal 2006-06-28 sudarytą... 49. 19.1.1.2. D. J. Z. III pakopos pensijų sąskaitoje pagal D. J. Z. su UAB... 50. 19.1.2. Piniginę kompensaciją D. J. Z. įsipareigoja mokėti po to, kai D. J.... 51. 19.1.2.1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal II pakopos PKS bei II pakopos... 52. 19.1.2.2. Atsižvelgiant į tai, kad pagal III pakopos PKS bei III pakopos... 53. 19.1.3. D. J. Z. nesinaudos teise nukelti pensijų išmokos mokėjimo... 54. 19.1.4. Jeigu D. J. Z. teisės aktų nustatyta tvarka nekils pareiga įsigyti... 55. 19.1.5. D. J. Z. įsipareigoja nesinaudoti teise keisti pensijų kaupimo... 56. 19.1.6. Piniginės kompensacijos dydis priklausys nuo D. J. Z. gautų pensijų... 57. 19.1.6.1. Viena piniginės kompensacijos dalis bus mokama ne vėliau kaip per 3... 58. 19.1.6.2. Likusi piniginės kompensacijos dalis bus mokama ne vėliau kaip per... 59. 19.1.6.3. Piniginė kompensacija mokama į I. Z. nurodytą sąskaitą kredito... 60. 19.1.6.4. Šalys supranta, kad jeigu iki piniginės kompensacijos mokėjimo I.... 61. 19.1.6.5. D. J. Z. pareiga mokėti kompensaciją nėra sąlyginė, t.y. teisės... 62. 19.2. I. Z. asmeninės nuosavybės teise lieka šis turtas ir turtinės... 72. Akcijos UAB "Citrekas", teisinės forma - uždaroji akcinė bendrovė,... 76. 950.000,00 Lt... 77. Draudimo sutartis Pavadinimas, sutarties Nr. Draudimo kompanija... 78. Sukaupta pinigų PASTABOS... 81. Gyvybės draudimas, ( - ) Westfalische Provinzial Versicherung AG, adresas... 82. Kitos sutarties sąlygos nėra keičiamos.... 83. Šis sutarties pakeitimas sudaromas trimis vienodą teisinę galią turinčiais... 84. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-08-26 nutartimi taikytas laikinąsias... 85. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...