Byla 2-54-772/2013
Dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, dalyvaujant Institucijai, duodančiai išvadą byloje, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui (ŠVTAS)

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2protokoluojant sekretorei E. A.,

3dalyvaujant ieškovei R. A. ir jos atstovui advokatui Z. Burbai, atsakovui S. J., Institucijos atstovei J. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. A. ieškinį atsakovui S. J. dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, dalyvaujant Institucijai, duodančiai išvadą byloje, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui (ŠVTAS).

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovė, kreipdamasi į teismą nurodė, kad nuo 2003 m. susipažino su atsakovu S. J., kai buvo išvykusi dirbti ir gyventi į Ispaniją. Kartu su atsakovu gyveno viename bute Culleros mieste Ispanijoje, artimai bendravo, vedė bendrą ūkį. 2005 metais tapo nėščia. Nebegalėdama toliau dirbti sugrįžo į Lietuvą, o atsakovas liko Ispanijoje.

7( - ) gimė jos bei atsakovo sūnus E. A., a. k. ( - ) įrašas apie tai įrašytas 2005 m. gruodžio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus gimimo metrikų knygoje, įrašo Nr. ( - ). Gimus sūnui, pranešė atsakovui, tačiau jis atsisakė pripažinti sūnui tėvystę (LR CK 3.142 str. 1 d.), todėl gimimo įraše bei gimimo įrašo pagrindu išduotame gimimo liudijime nenurodyti duomenys apie sūnaus tėvą. Atsakovas ir toliau vengia pripažinti tėvystę, teikti sūnui išlaikymą ir dėl to tarp šalių yra kilęs ginčas. Esant ginčui tarp tėvų, tėvystės nustatymo bylą nagrinėja teismas (LR CPK 387 str. 1 d.).

8Nustatytina tėvystė, kad E. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), Šiaulių m., lietuvio, tėvas yra atsakovas S. J., a. k. ( - ) o E. A., a. k. ( - ) yra S. J. sūnus (LR CK 3.146 str. 1 d.).

9Šiai aplinkybei patvirtinti skirtina genominė ekspertizė giminystės ryšiui nustatyti (LR CK 3.148 str. 1 d.). Be to, E. A. ir atsakovo S. J. giminystės ryšį (tėvystę) įrodo tai, kad ieškovė ir atsakovas S. J. nuo 2003 m. artimai bendravo iki ieškovei tampant nėščia, gyveno kartu, vedė bendrą ūkį. Šias aplinkybes ieškovė įrodinės savo paaiškinimu bei liudytojų, kuriuos pati atsives į teismo posėdį parodymais.

10Sūnaus E. tėvas - atsakovas S. J. nevykdė ir nevykdo pareigos išlaikyti savo nepilnametį sūnų, todėl priteistinas iš atsakovo S. J., a. k. ( - ) nepilnamečiam sūnui E. A., a. k. ( - ) išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis 300 Lt nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki sūnaus pilnametystės (LR CK 3.200 str.). Išlaikymo dydis nustatomas, atsižvelgiant tik į minimalius sūnaus poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui patenkinimą. LR CK 3.192 str. yra suformuluotos išlaikymo teikimo ir jo dydžio nustatymo taisyklės. Šiame straipsnyje nurodyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiam vaikui privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Vaiko tik minimalių poreikių patenkinimui būtinas 600 Lt dydžio išlaikymas kas mėnesį. Ieškovės dalis išlaikymo prievolėje būtų 300 Lt, sūnaus tėvo taip pat 300 Lt. Nustatant išlaikymo dydį atsižvelgtina į tai, kad ieškovė neturi nekilnojamojo turto, neturi santaupų, gyvena tik iš gaunamos socialinės išmokos bei išmokos vaikui.

11Vadovaudamasi LR CPK 135 str. 1 d. 6 p. ieškovė pranešė, kad byla bus vedama per advokatą. Ieškove atstovaus advokatas Zigmas Burba, dirbantis Dvaro g. 123A-11, Šiaulių m., kuris 2012 m. rugpjūčio 16 d. Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. SP-3003-(7.2469) paskirtas ją atstovauti šioje byloje.

12Ieškinio dalyko ribose, ieškovė sutiktų su taikos sutarties su atsakovu sudarymu.

13Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 14 p.).

14Remiantis išdėstytu, bei vadovaujantis LR CK 1.5 str., 3.3 str., 3.146 - 3.148 str., 3.153 str., 3.161 str., 3.192 str., 3.194 str., 3. 196 str., 3.200 str., LR CPK 5 str., 42 str., 135 str., 375 str., 376 str., 378 str., 387-388 str., ieškovė teismo prašė:

151. Skirti genominę ekspertizę.

16E. A., a. k. ( - ) gim. , Šiaulių m., lietuvis, tėvas yra atsakovas S. J., a. k. ( - ) o E. A., a. k. ( - ) sūnus.

17S. J., ( - ) nepilnamečiam sūnui E. A., a. k. ( - ) gim. m., išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis 300 Lt nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki sūnaus pilnametystės.

184. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

19Ieškovė savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

20Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas pakartojo ieškinio motyvus ir nurodė teismui, kad palaiko ieškinio reikalavimus atsakovui visiškai bei prašė teismo juos tenkinti. Tuo pačiu pripažino, kad atsakovas neteikė sūnui paramos ir po to, kada ieškovė kreipėsi į teismą. Ieškovė atskirai nurodė, kad gyvena motinai nuosavybės teise priklausančiame name, todėl į išlaidas vaiko išlaikymui yra įskaičiuoti ir mokėjimai už suteiktas komunalines paslaugas.

21Dėl ieškovės ieškinio reikalavimų atsakovas atsiliepimo į bylą nepateikė, tačiau teismo posėdžio metu duodamas paaiškinimus nurodė, kad su visais jam pareikštais reikalavimais sutinka.

22Nurodė, jog pripažįsta, kad jis yra E. A. tėvas, todėl neprieštarauja, kad vaiko gimimo akto įraše grafoje „tėvas“ būtų įrašytas jis. Sutinka, kad nepilnamečio sūnaus E. A. išlaikymui būtų priteista ieškovės nurodyto dydžio periodinių išmokų suma kiekvieną mėnesį iki vaiko pilnametystės ir vaikui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teisę būtų paskirta R. A. Atsakovas papildomai nurodė, jog stengsis pastoviai teikti sūnui išlaikymą, nors šiuo metu neturi pajamų iš darbo santykių. Pripažino, kad yra ir kitų nepilnamečių vaikų tėvas.

23Atsakovas išreikšdamas sutikimą su ieškovės ieškinio reikalavimais nepateikė į bylą jokių rašytinių įrodymų.

24Institucija pateikė į bylą preliminarią išvadą nurodydama šiuos motyvus.

25Vaiko teisių apsaugos skyrius, susipažino su ieškovės R. A., a/k ( - ) gyv. ( - ), ieškiniu atsakovui S. J., a/k ( - ) gyv. ( - ), dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo, bei visais pridedamais dokumentais.

26Atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes, į vaiko interesų pirmumą, esant ginčui dėl E. A., gim. ( - ), tėvystės, tikslinga paskirti DNR ekspertizę.

27Vaiko išlaikymo bei jo dydžio klausimus tikslinga spręsti teismo proceso metu išklausius ieškovės ir atsakovo argumentus bei pasiūlymus. Vadovaujantis CPK 252 str., skyrius galutinę išvadą pateiks teismo posėdžio metu po įrodymų ištyrimo.

28Teismo posėdžio metu Institucijos atstovas paaiškino, kad skyriaus nuomonė pateikta išvadoje per bylos nagrinėjimo laikotarpį nepasikeitė, todėl prašė teismo ieškovės ieškinį atsakovui tenkinti visiškai. Institucijos atstovė teikdama galutinę išvadą byloje pripažino, kad ieškovės ieškinys atsakovui tenkintinas visiškai, ne tik atsižvelgiant į vaiko interesus, bet ir atsakovo sutikimą dėl ieškinio reikalavimų.

29Ieškovės tenkintinas visiškai.

30Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė R. A. ( - ) susilaukė sūnaus E., todėl prašė teismo nustatyti, jog vaiko tėvas yra atsakovas S. J., pakeičiant įrašo duomenis vaiko gimimo liudijime (3 b.l.). CPK 187 str. 1 d. numatyta, kad šalis gali pripažinti faktus, kuriais kita proceso šalis grindžia savo reikalavimą ar atsikirtimą. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas S. J. duodamas paaiškinimus ir baigiamojoje kalboje pripažino, kad E. A., gim. ( - ), yra jo sūnus, o jis jo tėvas. Taip pat sutinka, kad vaiko gimimo liudijime grafoje ,,tėvas“ būtų padarytas įrašas – S. J. (3 b.l.). Dėl paminėto teismas laiko faktą nustatytu, kadangi atsakovo pripažinimas atitinka byloje nurodytas aplinkybes ir nėra pareikštas šalies dėl apgaulės, smurto, grasinimo, suklydimo ar siekiant nuslėpti tiesą. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovas S. J. yra nepilnamečio E. A. tėvas, o jis jo sūnus (CPK 187 str. 2 d.). Šis atsakovo pripažintas faktas laikytinas nustatytu ir toliau neįrodinėtinu (CPK 185 str. 1 d. 5 p.).

31Nors atsakovas pripažino ir kitus ieškovės ieškinio reikalavimus (CPK 140 str. 2d.), tačiau teismas žemiau trumpai pasisako dėl kitų ieškovės ieškinio reikalavimų, kadangi jie susiję ne tik su ieškove, bet ir su nepilnamečio vaiko interesais.

32Kaip jau minėta iš bylos medžiagos matyti, kad E. A. yra S. J. ir R. A. sūnus. Vaiko tėvai gyvena skyrium, kadangi jie santuokos nėra sudarę (5,20 b.l.). R. A. šiuo metu nedirba ir gauna tik išmokas iš valstybės už vaikus (9 b.l.). Atsakovei ir jos vaikams, tame tarpe ir sūnui E. A., atsižvelgiant į šeimos pajamas yra mokoma socialinė pašalpa ir išmokos vaikams (b.l.12). Atsakovas pastaruoju metu nedirba, tačiau anksčiau dirbo užsienyje ir gaudavo pajamas susijusias su darbo santykiais (8 b.l.). Šiuo metu atsakovui nėra mokomos socialinės išmokos. Taip pat atsakovui atsižvelgiant į jo socialinę padėtį nėra mokoma ir socialinė pašalpa. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškovės ieškinio reikalavimu dėl sūnui reikalingo išlaikymo priteisimo, tačiau dabar dar neturi pakankamai pajamų reikalingų vaiko išlaikymui. Teigė, kad planuoja gauti pajamų ateityje. Tačiau R. A. teigimu ji norėtų, kad tėvas nuolat teiktų sūnui nustatyto dydžio išlaikymą, ko jis kol kas nedaro. Ieškovė nurodė, kad jai vienai sunku išlaikyti jos ir atsakovo sūnų, nors dabar jai dar padeda ir jos motina. Pripažino, kad šiuo metu ji viena negali sudaryti sūnui reikalingų normalių sąlygų vystymuisi ir ugdymui. Atsakovas kol kas geranoriškai sūnui reikalingo išlaikymo neteikė ir neteikia. Dėl to teismas, atsižvelgdamas į ieškovės reikalavimą ir atsakovo sutikimą, daro išvadą, kad abu tėvai privalo sūnaus išlaikymui teikti jam reikalingą paramą kiekvieną mėnesį. Remiantis paminėtu, pripažintina, jog atsakovas savo pareigą dėl sūnaus išlaikymui skirtų išmokų, privalo taip pat teikti jas tokio dydžio, kad ieškovė būtų garantuota, jog tokia būtina parama sūnui bus teikiama.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005-06-23 nutarimu Nr. 54 patvirtinęs ,,Lietuvos Respublikos teismų praktikos taikant įstatymus, reglamentuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, apibendrinimo apžvalgą“, pažymėjo, kad vaikų išlaikymo tiesioginis tikslas - maksimaliai patenkinti vaiko poreikius ir interesus. Vaiko poreikiai ir interesai yra pagrindiniai kriterijai, nulemiantys išlaikymo dydį ir formą. Analizuojant konkretaus vaiko poreikio turinį ir apimtį, reikalinga atsižvelgti į teisės aktuose įtvirtintas vaiko teises bei į poreikius (maistui, aprangai, būstui, sveikatai, ugdymui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui) būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti.

34Vaiko poreikiai maistui nustatomi atsižvelgiant į įstatyme nustatytą vaiko teisę būti pakankamai aprūpintam maistu, kad vaikas turėtų tiek ir tokios kokybės maisto, kuris patenkintų jo visapusišką fiziologinį vystymąsi (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 11 straipsnis). Negalima užtikrinti deramo vaikų fizinio, protinio, dvasinio, moralinio ir socialinio vystymosi, jei jie nepakankamai maitinami. Vaiko maisto poreikiai priklauso nuo vaiko amžiaus, individualių vaiko augimo ir kitų aplinkybių. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ISAK-1384 ,,Dėl maitinimo normų nustatymo“ (su pakeitimais 2006 m.) yra patvirtinta maitinimo norma moksleiviams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams, išlaikomiems valstybės. Minėtame įsakyme reglamentuojama, kad maitinimo norma parai turi siekti nuo 8,5 Lt iki 10,9 Lt per parą, jei vaikams yra skiriamas visas maitinimas tris kartus per dieną. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997-06-05 nutarimu Nr. 561 (nauja redakcija Žin., 2007, Nr. 137-5611) yra patvirtinusi sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžius. Šiuo nutarimu Vyriausybė jauniams ir jaunimui, nustatė maitinimosi išlaidų normą 15-20 litų per parą. Analogiškai tokias pat maitinimo išlaidų normas reikalinga taikyti ir vaikams, augantiems šeimose. Todėl tenkintinas ieškovės prašymas dėl sūnui reikalingų išlaidų maistui įsigyti (10 b.l.).

35Akivaizdu, jog esant dabartinėms maisto produktų kainoms, vaikui maistui yra reikalinga skirti ne mažiau kaip po 15 litų per dieną. Tokiu būdu kiekvienam vaikui vien maisto produktams reikalinga skirti vidutiniškai po 450 litų per mėnesį. Atsižvelgiant į dabartines maisto produktų kainas ir vaikų amžių, tai nėra maksimali suma, tik realiai minimalūs poreikiai.

36Pažymėtina, kad vaiko poreikiai neapsiriboja vien tik maitinimu. Vaiko poreikiai ugdymui nustatomi atsižvelgiant į tėvų pareigą sudaryti materialines sąlygas vaikams ugdytis iki įstatymuose nustatyto amžiaus, vėliau užtikrinti vaiko mokymąsi pagal ugdymo programą, vystyti vaiko gebėjimus (Konstitucijos 41 straipsnis, Švietimo įstatymo 7-16, 46 straipsniai, 47 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant klausimą dėl vaiko išlaikymo dydžio, atsižvelgtina ir į išlaidas, kurios yra būtinos konkretaus vaiko ugdymo išlaidoms padengti. Kiekvieną įgytą prekę ar išleistą litą šiems vaiko poreikiams yra sudėtinga apskaityti, dėl to tenkintinas ieškovės prašymas dėl sūnaus ugdymui reikalingų išlaidų (10 b.l.).

37Vaikai nori laisvalaikio pramogų - dauguma renginių yra mokami. Pareiga rūpintis vaiko laisvalaikiu reiškia tai, kad būtina sudaryti vaikui materialines sąlygas visapusiškai dalyvauti kultūriniame gyvenime, atsižvelgiant į jo amžių, raidos lygį, leisti laisvalaikį taip, kiek reikia vaiko psichologinei, fizinei ir dorovinei raidai. Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, įgyti vaikui reikiamų priemonių žaidimams ir panašiai. Rengiami vaikų gimtadienių vakarėliai, vaikai kviečiami į draugų gimtadienius, tam turi būti skiriama papildomų išlaidų. Atsižvelgiant į šiuos vaiko poreikius, teismas įvertina ir protingas išlaidas jiems patenkinti bei įtraukia jas į apskaičiuojamą bendrą šalių sūnaus išlaikymo sumą (10 b.l.).

38Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienas vaikas turi teisę į tinkamą sveikatos priežiūrą. Vaiko teisių konvencijoje akcentuojama būtinybė sudaryti galimybę nepilnamečiam vaikui ne tik gauti išsilavinimą, profesinį pasirengimą, bet ir būti medicinos darbuotojų aptarnaujamam, atstatyti sveikatą, sudaryti sąlygas ugdyti asmenybei ir bręsti kultūriniu bei dvasiniu požiūriu (Konvencijos 23 straipsnio 3 dalis). Vaikai yra neatsparūs peršalimo ligoms, dažnai serga, todėl yra poreikis pirkti įvairius maisto papildus imunitetui stiprinti, vitaminus. O vaikui susirgus yra pirkami gydytojų išrašyti vaistai, antibiotikai. Todėl tenkintinas ieškovės prašymas ir šioje dalyje.

39Vaikų poreikis turėti gyvenamąjį būstą užtikrinamas teisės aktuose įtvirtinant vaiko teisę į gyvenamąjį būstą (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 13 straipsnis). Šią teisę turi įgyvendinti abu vaiko tėvai. Vaiko būstas turi užtikrinti kitų vaiko teisių, t. y. teisės į sveiką ir saugią aplinką (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 1 punktas), teisės į asmeninį gyvenimą, asmens neliečiamybę, garbę ir orumą (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 10 straipsnis), teisės į mokslą (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 14, 35 straipsniai), teisės į poilsį ir laisvalaikį (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnis) ir kt., įgyvendinimą. Vaiko teisei į būstą užtikrinti turi būti skiriama tiek lėšų, kad vaikui būtų sudaryta galimybė turėti atskirą kambarį, būstas turėtų komunalinius patogumus. Išlaidas, susijusias su vaiko teisės į gyvenamąjį būstą tenkinimu, sudaro: išlaidos būsto priežiūrai, remontui, šildymui, komunalinių patarnavimų išlaidos ir kitos, tenkančios vaiko daliai. Nors ieškovė su vaikais kol kas gyvena jos motinai nuosavybės teise priklausančiame name, tačiau ir šiuo atveju ji patiria aukščiau nurodytas išlaidas. Todėl šioje dalyje dėl išlaikymo dydžio apskaičiavimo ieškovės prašymas laikytinas pagrįstu ir jis tenkintinas.

40Vaiko poreikiai aprangai nustatomi atsižvelgiant į tai, kad vaikas turi turėti tokią aprangą, kuri užtikrintų jo sveikatos saugumą ir nepažeistų vaiko orumo. Išlaidos vaiko aprangos poreikiams tenkinti nustatomos tokio dydžio, kad vaikas turėtų aprangos ir apavo komplektus metų (žiemos, pavasario, vasaros, rudens) sezonams, sportinę, laisvalaikio aprangą, atitinkančią vaiko ūgį ir dydį. Pažymėtina, kad rūbai bei avalynė vaikams yra perkami iš suaugusiesiems skirtų parduotuvių. Todėl teismui yra pagrindas irgi tenkinti ieškovės prašymą šioje dalyje.

41Tėvų pareiga rūpintis vaikais, auklėti juos ir išlaikyti, sudaryti jiems normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas, kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Vaikams sulaukus pilnametystės išnyksta tėvams teisinė pareiga išlaikyti vaiką (CK 3.192 str., 3.194 str. 3d.). Jei tėvai savo noru neteikia vaikui protingo išlaikymo, išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka. Atsakovas šiuo metu neteikia sūnaus išlaikymui reikalingos net minimalios paramos, tačiau sutinka, kad ji tokia būtina. Tačiau teismo posėdžio metu duodamas paaiškinimus dėl ieškovės ieškinio reikalavimo jis pripažino, kad tokiu atveju sutinka su ieškovės nurodytu išmokos dydžiu skirtu sūnaus išlaikymui po 300 Lt kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės, atsižvelgiant į vaiko amžių ir jo poreikius bei šalių (tėvų) turtinę padėtį. Pažymėtina, kad siekiant, jog suaugęs vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Pirmiausia, tik tėvai yra atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (pažiūrų) sistemai, už paramą vaikui siekiant gero išsilavinimo, realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius. Dėl to šalių sūnus, kaip ir bet kuris vaikas, turi būti sveikas siekdamas realizuoti savo gebėjimus, o tai yra susiję su papildomomis išlaidomis. Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaiko vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą vaikui, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas sąlygas vaikui vystytis ir mokytis (CK 3.192 str. 2 d.). Tai reiškia, jog tėvai privalo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams ar vienam iš jų neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiko, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams ar vienam iš tėvų. Ieškovė kaip vaiko motina ne tik pagal išgalęs materialiai remia savo vaiką, bet ir siekia sudaryti sūnui geras sąlygas jo fiziniam bei socialiniam vystymuisi, ko negalima pasakyti apie atsakovą, nes jis kol kas neteikia sūnui išlaikymo, nors pripažįsta, kad jis būtinas. Vertinant tokią padėtį, kuomet motinos parama vaiko išlaikymui yra aiškiai didesnė nei vaiko tėvo, tai pripažintina vaiko teisių pažeidimu ir toks šio pažeidimo tęstinis pobūdis negali būti toleruojamas. Vaikui neatidėliotinai ir jam gyvybiškai svarbus nuolatinis poreikis būti išlaikomam, sąlygoja tai, jog yra spręstinas klausimas dėl realaus išlaikymo dydžio nustatymo. Kaip jau minėta CK 3.194 str. 2 d. numato, kad išlaikymas vaikui priteisiamas, jeigu tėvai pradeda gyventi skyrium ir nesusitaria dėl vaikui reikalingo išlaikymo. Atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes ir vaiko interesų apsaugą, atsiranda būtinumas priteisti vaikui reikalingą išlaikymą, atsižvelgiant į vaiko poreikius bei tėvų turtinę padėtį. Vaiko poreikiai taip pat savo ruožtu sudaro savarankišką pagrindą spręsti dėl išlaikymo dydžio nustatymo. Todėl teismas mano, kad orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikytina CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Šioje byloje toks kriterijus gali būti taikomas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir sprendžiant kokio dydžio išlaikymas reikalingas vaikui.

42Teismas sutinka su ŠVTAS atstovės argumentu, kad Lietuvos Respublikai ratifikavus Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją (konvencijos 27str. 1,2 d.), privalu pripažinti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis sudarymą, pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. Konstitucijoje 38 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Ši tėvų konstitucinė pareiga lemia tai, kad išlaikymui reikalingas deramas pinigų sumas tėvai turi apskaičiuoti ir skirti patys. Tai yra asmeninė turtinė prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims, o taip pat ir valstybei (CK 3.192 str. 1 d.). Geriausiai žinodami augančio ir auklėjamo vaiko individualius poreikius, tėvai atsakingai turėtų skirti visą išlaikymą vaikui ir tokį išlaikymą tinkamai panaudoti. CK 3.192 str. 2 d. numato, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tai reiškia, kad išlaikymo dydis visais atvejais yra nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą, kitaip teikiamas mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų išlaikymo paskirties. Remiantis byloje pateiktais dokumentais darytina išvada, kad ieškovės prašomas priteisti iš atsakovo trijų šimtų litų mėnesinėmis periodinėmis išmokomis išlaikymas nėra per didelis ar ypač pabloginantis atsakovo padėtį, atsižvelgiant ir į jo sutikimą. Taip pat teismas nagrinėdamas šį ieškovės prašymą, privalo atsižvelgti į tai, jog atsakovas anksčiau turėjo galimybe irgi teikti nepilnamečiam sūnui reikalingą išlaikymą, kuomet dirbo užsienyje, o ne siekti, kad jo sūnaus išlaikymo našta tektų, pavyzdžiui, vaiko motinai ar kitiems jos artimiesiems. Be to teismas neturi duomenų, kad atsakovas būtų nedarbingas, o tuo pačiu atsakovas šia aplinkybe savo sutikime irgi nesirėmė. Pažymėtina, kad nors atsakovas šiuo metu nedirba, tačiau byloje nėra duomenų, kad ateityje jis dėl sveikatos būklės negalės dirbti. Todėl pripažintina, kad ieškovės prašomas ir teismo nustatytas išlaikymo dydis skirtas atsakovo sūnui, ypač nepablogins atsakovo turtinės padėties, atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę. Aukščiau nurodyto dydžio periodinės mėnesinės išmokos skirtos nepilnamečiam sūnui iš atsakovo priteistinos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (CK 3. 200 str.). Pastebėtina, kad šios išmokos dydis skirtas tenkinti normalius vaiko mėnesio poreikius, todėl į jas neįskaičiuojamos nenumatytos išlaidos (CK 3. 201 str. 2d.). Tuo pačiu pažymėtina, kad ieškovei visuomet išlieka teisė kreiptis į teismą dėl kitų išlaidų, kurios gali būti nenumatytos, bet būtinos (pvz. gydymo, slaugos ir kt.), ir kurios susijusios su vaiko interesais bei kurių atsakovas nesutinktų kompensuoti.

43Naujajame Civiliniame kodekse, skirtingai negu prieš tai galiojusiame Santuokos ir šeimos kodekse, vaikas pripažįstamas savarankišku civilinių teisinių santykių subjektu. Tai reiškia tėvų ir vaikų turtinių teisių atskyrimo principo įtvirtinimą šalies teisės sistemoje. Į tai atsižvelgtina taikant ir aiškinant CK 3.192, 3.194, 3.196 straipsniuose nustatytas normas dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiam vaikui. Be to CK 3. 185 straipsnyje įtvirtintas vaiko ir tėvų turto atskyrimo principas. Nurodytų CK straipsnių pagrindu išlaikymas priteisiamas atsakovo sūnui, o ne jo įstatyminei atstovei ieškovei, todėl teismo sprendime nurodoma, jog išlaikymas priteisiamas nepilnamečiam vaikui. Tuo pačiu ieškovė, kaip nepilnamečio vaiko įstatyminė atstovė yra įpareigojama uzufrukto teise tvarkyti sūnaus E. A. išlaikymui tėvo S. J. mokomas periodines išmokas ( CK 3. 190 str.).

44Atskirai pažymėtina, kad E. A. skirtas išlaikymo dydis turi būti indeksuojamas pagal LRV 2008-07-19 nutarimu Nr. 684 (V.Ž. 2008-07-19, Nr. 82-3263, nutarimas įsigaliojo 2008-07-20) patvirtintą periodinių išmokų indeksavimo tvarkos aprašą. Tokiu atveju teismo priteistą periodinėmis išmokomis indeksavimą pagal teismo sprendimą vykdo antstolis, išskaitas darantis asmuo (pvz. darbdavys) arba pats skolininkas. Indeksacija taikoma ir išmokoms, kurios priteistos kaip išlaikymo įsiskolinimas iš atsakovo. Indeksacija visada taikoma, kuomet dėl infliacijos vaikui skirtos išmokos nuvertėja, todėl jas gaunantis asmuo neprivalo kiekvieną kartą dėl to vėl kreiptis į teismą. Kiekvienas teisės aktas įpareigojantis teisinių santykių dalyvius paklusti jo nuostatoms, nesudaro teisinio pagrindo teismui priimant sprendimą konkrečioje byloje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis dar kartą nustatyti jų indeksavimą.

45Ieškovės atstovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad valstybė patyrė išlaidų dėl ieškovei reikalingos ir suteiktos antrinės teisinės pagalbos, dėl to šios valstybės turėtos išlaidos priteistinos iš atsakovo. Kadangi teismas tenkina visiškai ieškovės ieškinio reikalavimus, tai ir bylinėjimosi išlaidos nuo kurių ji kreipdamasi į teismą buvo atleista, priteisiamos į valstybės biudžetą iš atsakovo (CPK 87 str. 2d., 93 str.).

46Tačiau 680,00 Lt sumos išieškojimas iš atsakovo už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą išdėstytinas 5 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant skolininką kiekvieną mėnesį mokėti valstybei po 136 Lt (CPK 271 str.).

47Sprendimas dėl išlaikymo skirto E. A. nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

48Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-270, 279, 307, 392 str.,

Nutarė

49Ieškovės ieškinį atsakovui tenkinti visiškai.

501. Nustatyti, kad ieškovės R. A., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus E. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) tėvas yra S. J., a.k. ( - ) ir vaiko gimimo liudijimo įraše Nr. ( - ) skiltyje „tėvas“ įrašyti „S. J.“.

512. Priteisti iš atsakovo S. J. (a/k ( - ) nepilnamečiam vaikui E. A. (a/k ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 300 Lt (tris šimtus litų), pradedant mokėti nuo 2012-08-21 iki vaiko pilnametystės.

523. Paskirti R. A. (a/k ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio vaiko E. A. (a/k ( - ) išlaikymui tėvo S. J. (a/k ( - ) mokamas pinigines lėšas.

534. Priteisti iš atsakovo S. J. (a/k ( - ) į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5630) 680 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt litų) valstybės patirtų išlaidų atlyginimui už ieškovei suteiktas teisines paslaugas. Šios sumos iš atsakovo išieškojimas išdėstytinas 5 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant skolininką S. J., kiekvieną mėnesį mokėti valstybei po 136 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis litus) už R. A. suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

545. Priteisti iš atsakovo S. J. (a/k ( - ) į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) 108,00 Lt žyminio mokesčio už vaiko išlaikymui priteistas išmokas, 143,00 Lt žyminį mokestį už neturtinio pobūdžio reikalavimą, iš viso: 251,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt vieną litą).

556. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui E. A. priteisimo vykdomas skubiai.

56Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. protokoluojant sekretorei E. A.,... 3. dalyvaujant ieškovei R. A. ir jos atstovui advokatui Z. Burbai, atsakovui S.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovė, kreipdamasi į teismą nurodė, kad nuo 2003 m. susipažino su... 7. ( - ) gimė jos bei atsakovo sūnus E. A., a. k. ( - ) įrašas apie tai... 8. Nustatytina tėvystė, kad E. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), Šiaulių m.,... 9. Šiai aplinkybei patvirtinti skirtina genominė ekspertizė giminystės ryšiui... 10. Sūnaus E. tėvas - atsakovas S. J. nevykdė ir nevykdo pareigos išlaikyti... 11. Vadovaudamasi LR CPK 135 str. 1 d. 6 p. ieškovė pranešė, kad byla bus... 12. Ieškinio dalyko ribose, ieškovė sutiktų su taikos sutarties su atsakovu... 13. Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 14. Remiantis išdėstytu, bei vadovaujantis LR CK 1.5 str., 3.3 str., 3.146 -... 15. 1. Skirti genominę ekspertizę.... 16. E. A., a. k. ( - ) gim. , Šiaulių m., lietuvis, tėvas yra atsakovas S. J.,... 17. S. J., ( - ) nepilnamečiam sūnui E. A., a. k. ( - ) gim. m., išlaikymą kas... 18. 4. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 19. Ieškovė savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 20. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas pakartojo ieškinio motyvus ir... 21. Dėl ieškovės ieškinio reikalavimų atsakovas atsiliepimo į bylą... 22. Nurodė, jog pripažįsta, kad jis yra E. A. tėvas, todėl neprieštarauja,... 23. Atsakovas išreikšdamas sutikimą su ieškovės ieškinio reikalavimais... 24. Institucija pateikė į bylą preliminarią išvadą nurodydama šiuos motyvus.... 25. Vaiko teisių apsaugos skyrius, susipažino su ieškovės R. A., a/k ( - ) gyv.... 26. Atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes, į vaiko interesų pirmumą,... 27. Vaiko išlaikymo bei jo dydžio klausimus tikslinga spręsti teismo proceso... 28. Teismo posėdžio metu Institucijos atstovas paaiškino, kad skyriaus nuomonė... 29. Ieškovės tenkintinas visiškai.... 30. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė R. A. ( - ) susilaukė sūnaus E.,... 31. Nors atsakovas pripažino ir kitus ieškovės ieškinio reikalavimus (CPK 140... 32. Kaip jau minėta iš bylos medžiagos matyti, kad E. A. yra S. J. ir R. A.... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005-06-23 nutarimu Nr. 54 patvirtinęs... 34. Vaiko poreikiai maistui nustatomi atsižvelgiant į įstatyme nustatytą vaiko... 35. Akivaizdu, jog esant dabartinėms maisto produktų kainoms, vaikui maistui yra... 36. Pažymėtina, kad vaiko poreikiai neapsiriboja vien tik maitinimu. Vaiko... 37. Vaikai nori laisvalaikio pramogų - dauguma renginių yra mokami. Pareiga... 38. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienas vaikas turi teisę į... 39. Vaikų poreikis turėti gyvenamąjį būstą užtikrinamas teisės aktuose... 40. Vaiko poreikiai aprangai nustatomi atsižvelgiant į tai, kad vaikas turi... 41. Tėvų pareiga rūpintis vaikais, auklėti juos ir išlaikyti, sudaryti jiems... 42. Teismas sutinka su ŠVTAS atstovės argumentu, kad Lietuvos Respublikai... 43. Naujajame Civiliniame kodekse, skirtingai negu prieš tai galiojusiame... 44. Atskirai pažymėtina, kad E. A. skirtas išlaikymo dydis turi būti... 45. Ieškovės atstovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad valstybė... 46. Tačiau 680,00 Lt sumos išieškojimas iš atsakovo už ieškovei suteiktą... 47. Sprendimas dėl išlaikymo skirto E. A. nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282... 48. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-270, 279, 307, 392 str.,... 49. Ieškovės ieškinį atsakovui tenkinti visiškai.... 50. 1. Nustatyti, kad ieškovės R. A., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus E. A.,... 51. 2. Priteisti iš atsakovo S. J. (a/k ( - ) nepilnamečiam vaikui E. A. (a/k ( -... 52. 3. Paskirti R. A. (a/k ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio vaiko E. A.... 53. 4. Priteisti iš atsakovo S. J. (a/k ( - ) į valstybės biudžetą... 54. 5. Priteisti iš atsakovo S. J. (a/k ( - ) į valstybės biudžetą... 55. 6. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui E. A. priteisimo... 56. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...