Byla 2-2344-215/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Kęstučiui Stulginskui, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigutei Dagienei, dalyvaujant pareiškėjui R. G.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal R. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centras dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėjas savo pareiškime nurodė, kad 1987 m. spalio 11 d. mirė jo mama E. G.. Jo mamai nuosavybės teise priklausė gyvenamas namas lAlp, unikalus Nr. 3297-5010-4010, viralinė 2Ilp, unikalus Nr. 3297-5010-4020, ūkinis pastatas 3I1Ž, unikalus Nr. 3297-5010-4031, sandėlis 7I1Ž, unikalus Nr. 3297-5010-4075, ūkinis pastatas 8Ilp, unikalus Nr. 4400-2247-0753, šulinys k, unikalus Nr. 4400-2247-0816, esantys Virvytės g. 5, Santeklių k., Mažeikių r. Jis ir jo šeimos nariai iki mamos mirties gyveno minėtame gyvenamame name. Po mamos mirties, t.y. nuo 1987-10-11, jis ir jo šeima liko gyventi jame, prižiūri ir remontuoja namą. Šiame gyvenamajame name gyvena su šeima ir valdo jį bei kitus statinius iki šios dienos.

42006 m. jis įsigijo 0,3700 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0847-0655, esantį Santeklių k., Mažeikių r. Žemės sklypo nuosavybės teises įregistravo VĮ Registrų centras 2007-05-31. Žemės sklypo nuosavybės įregistravimo pagrindas - Apskrities viršininko sprendimas, 2006-03-09, Nr. VI-61-12305; Apskrities viršininko įsakymas, 2006-03-15, Nr. Pl.Ž-608. Šiame žemės sklype yra pastatytas gyvenamas namas ir kiti statiniai, todėl būtina nustatyti faktą, kad jis gyvenamąjį namą su priklausiniais valdo asmeninės nuosavybės teisėmis.

5Suinteresuotas asmuo valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos savo atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jei pareiškime išdėstytos aplinkybės bus įrodytos. Prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybės administracija savo atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras savo atsiliepime nurodė, kad bylą palieka spręsti ir priimti sprendimą teismo nuožiūra. Prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas savo pareiškimą palaikė, nurodė, kad jis po mamos mirties gyvena tame name, jį tvarko, prižiūri, tačiau laiku nesusitvarkė paveldėjimo dokumentų, nes buvo susirgęs. Prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis valdo nuosavybės teise minėtą namą su priklausiniais, esantį Virvytės g.5, Santeklių k.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš pateiktų dokumentų matyti, kad 1987 m. spalio 11 d. mirė pareiškėjo mama E. G., kuri nuosavybės teise valdė gyvenamą namą su priklausiniais, esančiais Virvytės g.5, Santeklių k., Mažeikių r. Po mirties ir iki šiol šiame name gyvena pareiškėjas, namą prižiūri, tvarko, moka mokesčius. Tai patvirtina byloje esantys dokumentai. Tai patvirtina ir Viekšnių seniūno išduota 2012-07-12 pažyma Nr.R1-92, todėl teismui nekyla abejonių, kad pareiškėjas nuo pat motinos mirties gyvena tame name ir tvarko ir laikytina, kad pareiškėjas šiuos pastatus valdo asmeninės nuosavybės teise.

11Pareiškėjui kitokia tvarka negalint gauti dokumentų, patvirtinančių, kad jis asmeninės nuosavybės teise valdo turtą, likusį po motinos mirties, pripažintina tokį faktą esant nustatytą šiuo teismo sprendimu (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 5 p., 445 str., 448 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

13Pareiškimą patenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. G., a.k. ( - ) gyv., Mažeikių r., asmeninės nuosavybės teise valdo gyvenamą namą lAlp, unikalus Nr. 3297-5010-4010, viralinę 2Ilp, unikalus Nr. 3297-5010-4020, ūkinį pastatą 3I1Ž, unikalus Nr. 3297-5010-4031, sandėlį 7I1Ž, unikalus Nr. 3297-5010-4075, ūkinį pastatą 8Ilp, unikalus Nr. 4400-2247-0753, šulinį k, unikalus Nr. 4400-2247-0816, esančius Virvytės g. 5, Santeklių k., Mažeikių r.

15Faktas nustatytas dėl nuosavybės teisės įregistravimo.

16Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai