Byla 1A-116-382/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Pociaus, teisėjų Daliaus Jocio ir Savinijaus Katausko, sekretoriaujant Jurgitai Dilienei, dalyvaujant prokurorui Simonui Geniui, nuteistojo L. L. gynėjui Antanui Lekstučiui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinės ieškovės UAB „duomenys neskelbtini“ atstovo advokato Ugniaus Pėdnyčios apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nuosprendžio, kuriuo L. L. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 22 str. 1 d., 204 str. 2 d. ir nuteistas laisvės apribojimu šešiems mėnesiams, įpareigojant per du mėnesius įsidarbinti ar užsiregistruoti darbo biržoje. Taikant BK 641 str. 1 d., 2 d. paskirta laisvės apribojimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė L. L. paskirta – laisvės apribojimas keturiems mėnesiams, įpareigojant per du mėnesius įsidarbinti ar užsiregistruoti darbo biržoje.

3UAB „duomenys neskelbtini“ civilinis ieškinys atmestas.

4Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5L. L. nuteistas už tai, kad tyrimo metu nenustatytu laiku, iki 2015 m. kovo 3 d. 16 val. 30 min., Šilalės m., Struikų g., neturėdamas leidimo, pateikė realizuoti nedidelį kiekį svetimais prekių ženklais pažymėtų prekių, kurių apipavidalinimas neatitinka teisėtų gamintojų originalioms prekėms keliamų reikalavimų, tai yra: Šveicarijos įmonei CHANEL SARL priklausančiais registruotais prekių ženklais pažymėtus kvepalus su žymenimis COCO MADEMOISELLE CHANEL PARIS, CHANCE CHANEL, kurių žemiausia rinkos kaina 89,49 Eur, atitinkamai 2 vnt. kaina – 178,98 Eur, akių vokų šešėlius CHANEL, kurių žemiausia rinkos kaina 52,83 Eur; Italijos įmonei GIANI VERSACE SPA priklausančiais registruotais prekių ženklais pažymėtus kvepalus su žymenimis VERSASE BRIGHT CRYSTAL – 1 vnt., kurių žemiausia rinkos kaina 31,57 Eur, blakstienų tušą su žymenimis VERSACE ir parfumerijos rinkinį „Women MILLION“, kurių vertės nebuvo galimybės nustatyti, papildomai pažymėtus parduotuvės lipdukais su UAB „duomenys neskelbtini“ priklausančiu žymeniu (registruotu prekės ženklu) „duomenys neskelbtini“, tačiau nusikalstamų veiksmų nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi prekes surado ir paėmė policijos pareigūnai.

6Apeliaciniu skundu civilinės ieškovės UAB „duomenys neskelbtini“ atstovas advokatas Ugnius Pėdnyčia prašo pakeisti Šilalės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nuosprendį ir civilinį ieškinį tenkinti, UAB „duomenys neskelbtini“ iš L. L. priteisti 454 Eur turtinės ir 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

7Nurodo, kad teismas nepagrįstai turtinės žalos dydį susiejo su nauda, kurią asmuo faktiškai gavo iš nusikalstamos veikos, kadangi tai neatitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 53 str. Žalos dydis siejamas su pažeidėjo gauta nauda tik tada, kai nusikalstama veika padaryta nežinant, jog pažeidžiamos ženklo savininko teises, o L. L. žinojo, kad parduodamos prekės yra klastotės. Nėra jokių objektyvių duomenų, kokie buvo realūs parduotų prekių kiekiai. Turtinės žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos iš teisėto ženklo naudojimo. Atkreipiamas dėmesys, kad prekės buvo pažymėtos ir pateiktos realizuoti, o dalis prekių netgi buvo parduota. Tai patvirtino ir nuteistasis 2015 m. kovo 5 d. ikiteisminio tyrimo metu atliktoje apklausoje.

8Skunde teigiama, kad UAB „duomenys neskelbtini“ patyrė moralinę žalą ir, remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 50 str. 1 d., turi teisę prašyti taikyti kitus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.250 str. 2 d. neturtinės žalos atlyginimas priteisiamas visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo. Atkreipiamas dėmesys, kad prekių ženklo savininkas gali patirti įvairių, ne tik materialinio, bet ir moralinio pobūdžio praradimų, pavyzdžiui, prekės ženklo vertės sumažėjimo, prekių ženklo savininko įmonės reputacijos sumažėjimo ir kt.

9Skunde dėstoma nuomonė, kad teismas nepagrįstai UAB „duomenys neskelbtini“ patirtą neturtinę žalą įvertino kaip mažareikšmę. Dėl L. L. veiksmų galėjo būti suabejota UAB „duomenys neskelbtini“ parduodamų prekių kokybe ir originalumu, o tai yra neabejotinai didelė žala įmonės reputacijai. Aplinkybė, kad nusikalstama veika nebuvo baigta, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti žalos mažareikšmiškumą. Apeliantės atstovas nesutinka su teismo argumentu, jog prekės nebuvo siūlomos viešai, kadangi jos buvo siūlomos gatvėje sutiktiems praeiviams.

102016 m. kovo 3 d. civilinės ieškovės UAB „duomenys neskelbtini“atstovas advokatas Ugnius Pėdnyčia pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose pakartotinai akcentavo, jog apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį nepagrįstai nustatė, jog L. L. suklastotais prekių ženklais pažymėtas prekes siūlė tik ribotam asmenų ratui, todėl nepripažintina, kad jos buvo siūlomos viešai. Savo argumentus advokatas grindžia LAT nutartyje Nr. 2K-670-2002 pateiktais išaiškinimais, kas laikytina viešąja vieta. Rašytiniuose paaiškinimuose civilinės ieškovės atstovas taip pat nesutinka su L. L. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimu.

11Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas ir prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų (BPK 320 str. 3 d.). Apeliaciniu skundu nuteistojo kaltė nėra ginčijama.

14UAB „duomenys neskelbtini“ civiliniu ieškiniu prašė priteisti iš kaltinamojo 454 Eur turtinės ir 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimą. Nurodė, kad turtinę žalą sudaro prekių teisėto pardavimo kaina. Neturtinę žalą sudaro tai, kad buvo siekiama pasinaudoti gera bendrovės reputacija, tokia veikla, toks prekių ženklo naudojimas daro žalą prekių ženklo reputacijai ir įvaizdžiui. Atsižvelgdama į ieškovės teikiamą ypatingą apsaugą prekių ženklui „duomenys neskelbtini“ ir juridinio asmens pavadinimui, neturtinę žalą vertina 3000 Eur.

15Šilalės rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 18 d. nuosprendžiu civilinį ieškinį atmetė, nes pas kaltinamąjį rastos prekės parduotos nebuvo, į apyvartą jos nepateko, jis jokios turtinės naudos negavo. Kadangi prekės nebuvo realizuotos, jokia reali žala teisėtiems prekių savininkams nebuvo padaryta. Teismas konstatavo, kad prekės nebuvo siūlomos viešai, o buvo pateikiamos labai siauram asmenų ratui. L. L. nuteistas už pasikėsinimą padaryti baudžiamąjį nusižengimą, kadangi pateikė pirkti tik labai mažą prekių kiekį – 6 vienetus. Padarytą neturtinę žalą teismas pripažino mažareikšme.

16Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 51 str. reglamentuoja turtinės žalos atlyginimą, kuris nustatomas tiek pagal šio įstatymo 51 str., tiek CK, teismui atsižvelgiant į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, negautas pajamas, turėtas išlaidas, kitas svarbias aplinkybes. Pažeidėjo gauta nauda taip pat gali būti pripažįstama prekių ženklo savininko nuostoliais. Negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos teisėtai naudojantis šio įstatymo saugomu prekių ženklu (t. y. į atlyginimą, kuris paprastai mokamas už teisėtą ženklo naudojimą), taip pat į konkrečias aplinkybes, kurios galėjo sudaryti sąlygas pajamoms gauti (teisių turėtojų atlikti darbai, panaudotos priemonės, derybos dėl ženklo naudojimo sutarčių sudarymo ir kita (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 51 str. 3 d.). Kiekvienu atveju, reiškiant reikalavimus dėl žalos atlyginimo, būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti savo nuostolių dydį, nes žala nėra preziumuojama (CK 6.249 str.).

17L. L. pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo padaryti baudžiamąjį nusižengimą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, pagrįstai konstatavo, kad baudžiamojo įstatymo uždraustai veikai nutrūkus pasikėsinimo stadijoje, dėl nusikalstamų L. L. veiksmų reali turtinė žala teisėtiems prekių ženklų savininkams neatsirado. Skunde akcentuojama, jog L. L. duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu nurodė pardavęs dalį prekių su suklastotais prekių ženklais Biržuose, tačiau jis negalėjo nurodyti, nei kiek prekių pardavė, nei už kokią sumą, nei kokiais prekių ženklais jos buvo pažymėtos. Neturint duomenų apie L. L. realizuotų prekių vertę, apskaičiuoti turtinės žalos dydį nėra jokių galimybių. Be to, aplinkybė, kad L. L. pasikėsino realizuoti UAB „duomenys neskelbtini“ prekės ženklu pažymėtas prekes, nėra pakankamas pagrindas preziumuoti, kad parduotos prekės taip pat buvo pažymėtos būtent UAB „duomenys neskelbtini“prekės ženklu, todėl konstatuoti, kad UAB „duomenys neskelbtini“L. L. padarė turtinės žalos, nėra jokio pagrindo.

18UAB „duomenys neskelbtini“atstovas civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl neteisėto įmonei priklausančio prekės ženklo panaudojimo padaryta turtinė žala yra prilygintina atitinkamų originalių teisėtų gamintojų gaminamų prekių kainai, kuri yra lygi 454 Eur. 2015 m. kovo 25 d. specialisto išvadoje nurodytos atitinkamų teisėtų gamintojų gaminamų prekių žemiausios rinkos kainos yra daug mažesnės nei UAB „duomenys neskelbtini“atstovo civiliniame ieškinyje nurodytos analogiškų prekių kainos. Apygardos teismo nuomone, vertintina ir aplinkybė, jog prekės buvo pažymėtos ne tik UAB „duomenys neskelbtini“ prekės ženklu, bet ir CHANEL SARL arba GIANI VERSACE SPA prekių ženklais, todėl turtinės žalos dydis negali būti tapatinamas tik su originalių prekių rinkos kaina UAB „duomenys neskelbtini“ parduotuvėse. Turtine žala galėtų būti laikoma leidimo realizuoti garsių įmonių prekių ženklais pažymėtas prekes išdavimo vertė, tačiau UAB „duomenys neskelbtini“ nenurodė, kokia tokio leidimo vertė.

19Civiliniu ieškiniu UAB „duomenys neskelbtini“ prašė priteisti 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Apeliaciniame skunde akcentuojama, jog CK 6.250 str. 2 d. įtvirtinta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai yra padaryta dėl nusikaltimo. Teismas atkreipia dėmesį, kad skunde cituojama ne visas normos tekstas, be to, L. L. pasikėsino padaryti baudžiamąjį nusižengimą. CK 6.250 str.1 d. numato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Skunde atkreipiamas dėmesys, kad prekių ženklo savininkas gali patirti moralinio pobūdžio praradimų, pavyzdžiui, prekės ženklo vertės sumažėjimo, prekių ženklo savininko įmonės reputacijos sumažėjimo ir kt., tačiau civilinės ieškovės atstovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad prekės ženklo vertė sumažėjo ar pablogėjo UAB „duomenys neskelbtini“ reputacija. Skunde dėstomos prielaidos, kad neturtinė žala galėjo kilti, nesudaro pagrindo preziumuoti, kad UAB „duomenys neskelbtini“ patyrė neturtinę žalą. Skunde teigiama, kad dėl L. L. veiksmų galėjo būti suabejota UAB „duomenys neskelbtini“ parduodamų prekių kokybe ir originalumu, o tai yra neabejotinai didelė žala įmonės reputacijai. Tačiau nenustačius, jog nors vienas asmuo būtų įgijęs iš L. L. UAB ,,duomenys neskelbtini“ prekės ženklu pažymėtą prekę, darytina išvada, kad asmenų, suabejojusių UAB „duomenys neskelbtini“ parduodamų prekių kokybe ir originalumu, taip pat nėra, todėl šie skundo argumentai atmestini.

20Skunde civilinės ieškovės atstovas nesutinka su apylinkės teismo skundžiamame nuosprendyje padaryta išvada, kad prekės, pažymėtos suklastotais prekių ženklais, buvo siūlomos viešai. Savo argumentus advokatas grindžia LAT nutartyje Nr. 2K-670-2002 pateiktais išaiškinimais, kas yra laikoma vieša vieta. Apygardos teismas pažymi, jog bylą nagrinėjantys teismai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės aiškinimo ir taikymo praktika turi vadovautis atsižvelgdami į visų nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekstą. Advokato cituojama nutartis nelaikytina precedentu šioje baudžiamojoje byloje, kadangi joje nagrinėtos veikos aplinkybės visiškai neatitinka šioje byloje nustatytų, minėta baudžiamoji byla nagrinėta dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 225 str. (chuliganizmo).

21Įvertinusi visas anksčiau aptartas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti civilinės ieškovės UAB „duomenys neskelbtini“ atstovo advokato Ugniaus Pėdnyčios apeliacinį skundą jame išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23civilinės ieškovės UAB „duomenys neskelbtini“ atstovo advokato Ugniaus Pėdnyčios apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. UAB „duomenys neskelbtini“ civilinis ieškinys atmestas.... 4. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. L. L. nuteistas už tai, kad tyrimo metu nenustatytu laiku, iki 2015 m. kovo 3... 6. Apeliaciniu skundu civilinės ieškovės UAB „duomenys neskelbtini“... 7. Nurodo, kad teismas nepagrįstai turtinės žalos dydį susiejo su nauda,... 8. Skunde teigiama, kad UAB „duomenys neskelbtini“ patyrė moralinę žalą... 9. Skunde dėstoma nuomonė, kad teismas nepagrįstai UAB „duomenys... 10. 2016 m. kovo 3 d. civilinės ieškovės UAB „duomenys neskelbtini“atstovas... 11. Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas ir prokuroras prašė apeliacinį... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas... 14. UAB „duomenys neskelbtini“ civiliniu ieškiniu prašė priteisti iš... 15. Šilalės rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 18 d. nuosprendžiu... 16. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 51 str. reglamentuoja turtinės... 17. L. L. pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo padaryti baudžiamąjį... 18. UAB „duomenys neskelbtini“atstovas civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl... 19. Civiliniu ieškiniu UAB „duomenys neskelbtini“ prašė priteisti 3000 Eur... 20. Skunde civilinės ieškovės atstovas nesutinka su apylinkės teismo... 21. Įvertinusi visas anksčiau aptartas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja,... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 23. civilinės ieškovės UAB „duomenys neskelbtini“ atstovo advokato Ugniaus...