Byla 2A-117/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Mariui Grajauskui, atsakovo UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“ atstovui advokatui Andriui Kaluinai, atsakovo UAB ,,Lietuvos žinios“ atstovui advokatui Valdemarui Bužinskui, atsakovo UAB ,,Verslo žinios“ atstovui advokatui Vitoldui Kumpai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,NCC titanas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-142-340/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,NCC titanas“ (buvęs pavadinimas UAB ,,Šiaulių titanas“) ieškinį atsakovas uždarajai akcinei bendrovei ,,Kapitalo valdymo grupė“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Lietuvos žinios“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Verslo žinios“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Lietuvos rytas“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Respublikos“ leidiniai“ dėl tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimo, dalykinės reputacijos pažeidimo ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys Aurelijus Kuisys, uždaroji akcinė bendrovė ,,Kriptonika“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Universalios valdymo sistemos“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad 2006 m. lapkričio 16 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“, 2006 m. lapkričio 16 d. dienraštyje „Verslo žinios“, 2006 m. lapkričio 16 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir 2006 m. lapkričio 16 d. dienraštyje „Respublika“ atsakovo UAB „Kapitalo valdymo grupė“ paskelbti duomenys: „Buvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys, kad UAB „Šiaulių titanas“ rangos darbus patalpose, esančiose adresu Kalvarijų g. 143, Vilniuje, atliko neteisėtai, o statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra pradėta ir vyksta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus <...> A.Kuisys, būdamas statybos valstybinę priežiūrą vykdančios įgaliotos institucijos departamento direktorius, ne tik nesiėmė priemonių prieš akivaizdžiai neteisėtus UAB „Šiaulių titanas“ atliktus veiksmus, bet ir nepagrįstai, neteisėtai bei slaptai aktyviais veiksmais sudarė prielaidas statybos proceso dalyviais nebuvusiems ir nesantiems asmenims įteisinti UAB „Šiaulių titanas“ neteisėtai atliktus statybos rangos veiksmus“ neatitinka tikrovės ir pažeidžia ieškovo UAB „Šiaulių titanas“ dalykinę reputaciją bei įpareigoti bendraatsakovius UAB „Lietuvos žinios“, UAB „Verslo žinios“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Respublikos“ leidiniai per 15 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskelbti, analogišku šriftu ir dydžiu, analogiškame puslapyje, be papildomų komentarų, ieškinyje nurodytą paneigimo tekstą.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 21 d. sprendimu ieškovo UAB „NCC titanas“ ieškinį atsakovams UAB „Kapitalo valdymo grupė“, UAB „Lietuvos žinios“, UAB „Verslo žinios“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Respublikos“ leidiniai“ dėl tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimo, dalykinės reputacijos pažeidimo ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys Aurelijus Kuisys, UAB „Kriptonika“, UAB „Universalios valdymo sistemos“, atmetė; sprendimui įsiteisėjus, nurodė panaikinti atsakovo UAB „Kapitalo valdymo grupė“ nekilnojamojo ir (ar) kilnojamojo turto bei lėšų areštą pagal Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartį.

6Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

7Atsakovai UAB ,,Lietuvos žinios“, UAB ,,Verslo žinios“, UAB ,,Respublikos“ leidiniai“, UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“, tretieji asmenys UAB ,,Universalios valdymo sistemos“, UAB ,,Kriptonika“, atsiliepimais į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

8Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo prašo priimti atsisakymą nuo ieškinio ir šią civilinę bylą nutraukti. Nurodė, kad jam yra žinomi ieškinio atsisakymo ir civilinės bylos nutraukimo teisiniai padariniai.

9Atsakovas UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“, tretieji asmenys UAB ,,Universalios valdymo sistemos“, UAB ,,Kriptonika“ pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų, kuriame nurodė, kad atsisako savo reikalavimų atlyginti byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir civilinė byla nutrauktina.

11Vienas pagrindinių civilinio proceso teisės principų yra dispozityvumo principas, kuris reiškia, kad šalys ir kiti proceso dalyviai laikydamiesi įstatymų reikalavimų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Remiantis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškinio atsisakymo rašytiniame pareiškime turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės (CPK 140 str. 1 d.). Šis reikalavimas siejamas su teisinėmis ieškinio atsisakymo pasekmėmis, kadangi teismui priėmus ieškovo pareikštą ieškinio atsisakymą, teismo nutartimi byla nutraukiama, o ieškovas netenka teisės pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu ieškiniu (CPK 293 str. 4 p., 294 str.). Nors civiliniame procese asmenys gali laisvai naudotis jiems priklausančiomis teisėmis, tačiau ieškovo pareikštas ieškinio atsisakymas nėra besąlygiškas pagrindas teismui nutraukti bylą, nes CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodyta teismo teisė nepriimti ieškovo pareikšto ieškinio atsisakymo, prieštaraujančio imperatyvioms įstatymų normoms arba viešajam interesui. Remiantis CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, jeigu yra nustatomos CPK 293 ir 296 straipsniuose nurodytos aplinkybės, išskyrus CPK 296 straipsnio pirmosios dalies 7, 8 ir 11 punktuose nurodytus atvejus, apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą (visą ar iš dalies) panaikina, o bylą nutraukia arba pareiškimą palieka nenagrinėtą.

12Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB ,,NCC titanas“ apeliacinės instancijos teismui raštu pareiškė apie ieškinio atsisakymą ir nurodė, kad jam žinomi ieškinio atsisakymo ir civilinės bylos nutraukimo teisiniai padariniai. Teisėjų kolegija nenustatė, kad atsisakius ieškinio tokioje byloje, būtų pažeistos imperatyvios įstatymų normos, viešoji tvarka ar priešingos šalies teisėti interesai (CPK 42 str. 2 d.). Todėl ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo priimtinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

13CPK 87 straipsnis reglamentuoja atvejus, kada yra grąžinamas žyminis mokestis ar jo dalis. Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Remiantis bylos duomenimis, ieškovas, paduodamas ieškinį, sumokėjo 8220,40 Lt žyminį mokestį (t. 1, b. l. 89, 105), už apeliacinį skundą yra sumokėtas 8 246 Lt dydžio žyminis mokestis (t. 3, b. l. 10). Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 87 straipsnio 2 dalimi, sprendžia, kad ieškovui grąžintina 75 procentų dydžio sumokėto žyminio mokesčio dalis – 12 349,80 Lt ((8 220,40 + 8 246) x 75 / 100). Taip pat bylos duomenys patvirtina, kad procesinių dokumentų įteikimo pirmosios instancijos teisme išlaidų dydis yra 140,40 Lt ir procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų dydis yra 80,40 Lt. Pagal CPK 79, 88, 96 straipsnių reikalavimus priteistina valstybei iš ieškovo 220,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo. Atlikus nurodytų bylinėjimosi išlaidų sumų įskaitymą, grąžintina ieškovui 12 129 Lt žyminio mokesčio.

14Nutartis, kuria byla nutraukiama kai ieškovas atsisakė ieškinio, nors atsakovas ieškovo ieškinio reikalavimų nepatenkino, ir teismas priėmė ieškovo ieškinio atsisakymą, iš esmės priimama atsakovo naudai, nes ieškinys nėra tenkinamas. Išlaidas šiuo atveju atsakovas patiria dėl ieškovo kaltės, nes, ieškovui pareiškus ieškinį, atsakovas turi į jį atsikirsti, naudotis procesinėmis gynybos priemonėmis, tarp jų ir advokato pagalba, ir dėl to patiria išlaidų, o ieškinys neišnagrinėjamas tik dėl to, kad ieškovas ieškinio atsisakė. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ieškinio atsisakė, kadangi tarp ,,Universalių valdymo sistemų“ įmonių grupės ir ,,Penkių kontinentų“ įmonių grupės įgalioti atstovai sudarė taikos sutartį, kuria išsprendė tarp jų bei su jomis susijusių, jų pavedimų ar kitais pagrindais kartu su jomis veikiančių asmenų tarpusavio teisinius ginčus. Todėl bylinėjimosi išlaidas privalo atlyginti ieškovas (CPK 94, 96, 98 str.). CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Atsakovas UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“, tretieji asmenys UAB ,,Universalios valdymo sistemos“ ir UAB ,,Kriptonika“ pareiškė, kad atsisako savo reikalavimų atlyginti byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas UAB ,,Verslo žinios“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą LPB Nr. 08695 ir mokėjimo nurodymą, iš kurių matyti, kad atsakovas advokatui sumokėjo 2 378,88 Lt atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimą, susipažinimą su civiline byla. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, bet jei jos yra ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Vadovaujantis Rekomendacijų 8.11, 8.18 punktais, atsakovui priteistina 1 000 Lt suma advokato pagalbai apmokėti.

15Kadangi civilinė byla nutrauktina, todėl pagal CPK 150 straipsnio reikalavimus panaikintinos Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 4 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimą panaikinti.

18Priimti ieškovo UAB ,,NCC titanas“ ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą Nr. Nr. 2-142-340/2008 pagal ieškovo UAB ,,NCC titanas“ (buvęs pavadinimas UAB ,,Šiaulių titanas“) ieškinį atsakovams UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“, UAB ,,Lietuvos žinios“, UAB ,,Verslo žinios“, UAB ,,Lietuvos rytas“, UAB ,,Respublikos“ leidiniai“ dėl tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimo, dalykinės reputacijos pažeidimo ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys Aurelijus Kuisys, UAB ,,Kriptonika“, UAB ,,Universalios valdymo sistemos“, nutraukti.

19Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

20Priteisti iš ieškovo UAB ,,NCC titanas“ (į. k. 144558926) atsakovui UAB ,,Verslo žinios“ (į. k. 110682810) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti

21Grąžinti UAB ,,NCC titanas“ (į. k. 144558926) pagal 2007 m. birželio 7 d. įmokos mokėjimo kvitą Nr. 1295 ir 2008 m. birželio 16 d. įmokos mokėjimo kvitą Nr. 41 sumokėto žyminio mokesčio dalį – 12 129 Lt (dvylika tūkstančių šimtą dvidešimt devynis litus).

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 21 d. sprendimu ieškovo UAB... 6. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 7. Atsakovai UAB ,,Lietuvos žinios“, UAB ,,Verslo žinios“, UAB... 8. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui... 9. Atsakovas UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“, tretieji asmenys UAB ,,Universalios... 10. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir civilinė byla nutrauktina.... 11. Vienas pagrindinių civilinio proceso teisės principų yra dispozityvumo... 12. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB ,,NCC titanas“ apeliacinės instancijos... 13. CPK 87 straipsnis reglamentuoja atvejus, kada yra grąžinamas žyminis... 14. Nutartis, kuria byla nutraukiama kai ieškovas atsisakė ieškinio, nors... 15. Kadangi civilinė byla nutrauktina, todėl pagal CPK 150 straipsnio... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 4... 17. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimą panaikinti.... 18. Priimti ieškovo UAB ,,NCC titanas“ ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą... 19. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartimi taikytas... 20. Priteisti iš ieškovo UAB ,,NCC titanas“ (į. k. 144558926) atsakovui UAB... 21. Grąžinti UAB ,,NCC titanas“ (į. k. 144558926) pagal 2007 m. birželio 7 d....