Byla B2-501-440/2016
Dėl patikslintų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos priėmimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Š. F.“ bankroto administratorės V. V. prašymus dėl patikslintų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos priėmimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Š. F.“ iškelta bankroto byla. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas, 2016 m. balandžio 28 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nustatyta supaprastinto bankroto proceso trukmė iki 2016 m. liepos 30 d.

4Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą iš bankrutavusios UAB „Š. F.“ kreditorių sąrašo išbraukti pirmos eilės kreditorius I. G. ir R. P. bei į antros eilės kreditorių sąrašą įtraukti Audito apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Finansų ministerijos, patvirtinant jos 31,82 Eur kreditorinius reikalavimus. Prašo priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Š. F.“ veiklos pabaigos.

5Prašymai tenkintini.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ( toliau - ĮBĮ ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. LR ĮBĮ 31 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad administratorius likviduojant bankrutavusią įmonę pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus; jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas, siekiant įsitikinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimti, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-498-241/2015).

8Dėl kreditorių, administratorius su kreditoriniais reikalavimais sutinka, ginčo dėl jų nėra, todėl iš bankrutavusios UAB „Š. F.“ kreditorių sąrašo išbrauktinos pirmos eilės kreditorės I. G. ir R. P., į antros eilės kreditorių sąrašą įtrauktina Audito apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos, tvirtintini jos 31,82 Eur kreditoriniai reikalavimai.

9Iš bankroto administratoriaus pateikto likvidacinio balanso matyti, kad įmonė turto neturi, veiklos nevykdo. Teismui taip pat pateikta Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros pažyma, kurioje nurodoma, kad agentūra bankrutavusiai UAB „Š. F.“ pretenzijų neturi. Todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Š. F.“ pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

11Išbraukti iš bankrutavusios UAB „Š. F.“ kreditorių sąrašo pirmos eilės kreditores I. G. ir R. P..

12Įtraukti į bankrutavusios UAB „Š. F.“ antros eilės kreditorių sąrašą Audito apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Finansų ministerijos ir patvirtinti jos 31,82 Eur kreditorinius reikalavimus.

13Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Š. F.“ (įmonės kodas 145607529, buveinė – Kelmės g. 1 A, Šiauliai) veikla pasibaigė.

14Įpareigoti bankrutavusios UAB „Š. F.“ bankroto administratorę V. V. atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

16Sprendimo kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai