Byla 2S-1383-173/2011
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R.V. ieškinį Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl pažeistų teisių gynimo,

Nustatė

2ieškovas R.V. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos perduoti M.R., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), nuosavybėn neatlygintinai 0,08 ha žemės sklypą, esantį Domeikavoje, Kauno rajone. Reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui perduoti nuosavybėn neatlygintinai piliečiams žemės sklypus, esančius Domeikavoje, Kauno rajone.

3Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos perduoti piliečiams neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus, esančius Domeikavoje, Kauno rajone. Teismas sprendė, jog nepritaikius laikinosios teisinės apsaugos, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas.

4Atskiruoju skundu atsakovas prašo Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartį panaikinti. Skunde nurodoma, jog Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-457 „Dėl Domeikavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo“ buvo patvirtintas Domeikavos kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas (iš viso 261,4801 ha). Domeikavos kaime patvirtinta viso 25,77 ha laisvos valstybinės žemės fondo. Apylinkės teismo nutartis yra neišsami, nes teritorija, kuriai taikomi apribojimai yra neapibrėžta. Neaišku ar laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos visai Domeikavos kadastro vietovei ar tik Domeikavos kaimo teritorijoje esantiems laisvos valstybinės žemės sklypams. Ieškiniu, kurio įvykdymo užtikrinimui yra pritaikytos apsaugos priemonės, ieškovas siekia įgyvendinti nuosavybės teisių atkūrimą į 0,06 ha žemės sklypą. Dėl ginčo mažame sklype negali būti sustabdytas nuosavybės teisių atkūrimo, valstybinės žemės pardavimo procesas visoje kadastrinėje vietovėje ar jos dalyje, nes tai prieštarauja ekonomiškumo ir proporcingumo principams (CPK 145 str. 2 d.). Uždraudus perduoti neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus, esančius Domeikavos kaime, Kauno rajone, nukentėtų kitų asmenų, pretenduojančių į laisvos valstybinės žemės sklypus šioje vietovėje teisės ir teisėti lūkesčiai bei būtų neteisėtai sustabdytas žemės reformos procesas šioje vietovėje.

5Be to, 0,08 ha ginčo sklypas nėra įtraukas į laisvos valstybinės žemės fondą Domeikavos kadastro vietovėje. Jis buvo formuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio ir Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" 106 punkto nuostatomis t.y. teritorija į kurią ieškovas pareiškė reikalavimą yra Kauno rajono savivaldybės patvirtinta detaliuoju planu, o ne Domeikavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu. Taigi, ginčo žemės sklypas i teritoriją, t.y. laisvą valstybinės žemės plotą Domeikavos kadastro vietovėje), kuriai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, neįeina.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo nutarties nekeisti. Jo nuomone, apylinkės teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė teisėtai, nes neturėdamas informacijos apie nuosavybės teisių atkūrimo procesą, kuria disponuoja atsakovas, nebuvo galima tiksliai suformuluoti laikinųjų apsaugos priemonių objekto.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. l d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

9Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutu siekia apsaugoti dalyvaujančių byloje asmenų interesus bei užtikrinti būsimo teismo sprendimo civilinėje byloje realų įvykdymą. Pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – dalyvaujančių byloje asmenų prašymas ir pagrįstas manymas, kad tokių priemonių nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str. 1 d.). Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą yra įvertinamas tik pats ginčo pobūdis ir ginčo dalykas, kad būtų galima parinkti tinkamas priemones.

10CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tai reiškia, kad teismas gali pritaikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Ekonomiškumo, teisingumo bei proporcingumo principai reikalauja išlaikyti ir proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl konkrečios laikinosios teisinės apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Ieškinio dalykas šioje byloje - atsakovo įpareigojimas perduoti velionės M.R. nuosavybėn neatlygintinai 0,08 ha žemės sklypą, esantį Domeikavoje, Kauno rajone (jos paveldėjimo teises yra įgijęs ieškovas). Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-457 „Dėl Domeikavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo“ buvo patvirtintas Domeikavos kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas. Domeikavos kaime iš viso patvirtinta 25,77 ha laisvos valstybinės žemės fondo. Įvertinus šias aplinkybes, kolegijos nuomone, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos jų siekiamiems tikslams. Uždraudus perduoti neatlygintinai nuosavybėn visus žemės sklypus, esančius Domeikavos kaime, Kauno rajone, būtų pažeistos kitų asmenų, pretenduojančių į laisvos valstybinės žemės sklypus šioje vietovėje teisės bei būtų neteisėtai sustabdytas žemės reformos procesas šioje vietovėje. Išdėstytų argumentų pagrindu, skundžiama nutartis panaikintina (CPK 337 str. 2 p.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

12atskirąjį skundą patenkinti.

13Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Atmesti ieškovo R.V. prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai