Byla 2S-472-460/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Vida Daugirdienė, A. L., RAB „Sevnaučflot“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“, suinteresuotų asmenų A. L. (A. L.), RAB „Sevnaučflot“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-12306-613/2011 pagal pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Vida Daugirdienė, A. L., RAB „Sevnaučflot“.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės V. Daugirdienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186, prašydamas panaikinti antstolės 2011-07-21 patvarkymą dėl laivo „Mount Kent“ turto rinkos vertės nustatymo ir sustabdyti vykdomąją bylą, kol bus išnagrinėtas UAB „Vakarų laivų remontas“ atskirasis skundas. Nurodo, kad Rusijos Federacijos laivas „Mount Kent“ priklauso dviem savininkams – RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“. Minėtas laivas 2008-07-18 laikinai įvežtas remontui, kurį atliko UAB „Laivų technika“ ir UAB „Vakarų laivų remontas“, todėl buvo apdraustas UAB draudimo kompanijoje „Lamantinas“. Klaipėdos m. apylinkės teismas nepriėmė sprendimo areštuoti laivą „Mount Kent“, todėl antstolė V. Daugirdienė viršijo savo įgaliojimus. Nei Klaipėdos apygardos teismas, nei Lietuvos apeliacinis teismas netenkino advokato V. Ramanausko ir J. Charitonovo prašymų leisti jiems realizuoti laivą „Mount Kent“. RAB „Sevnaučflot“ 2010-04-28 raštu Nr. 44-10 sutinka ir leidžia išmontuoti laivo pramoninę įrangą ieškinio sumai. Antstolės 2011-07-21 patvarkyme nenurodyti nei UAB „Velifera“ ekspertai, nei jos specialistai, nei licencijos ar kvalifikacijos dokumentai, todėl negalima pareikšti ekspertui nušalinimą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-10-25 nutartimi skundą tenkino iš dalies; panaikino antstolės V. Daugirdienės 2010-09-05 patvarkymą dėl turto kainos Nr. 0004/11/00186; kitos skundo dalies netenkino. Nurodė, jog antstolės 2010-09-05 patvarkymu buvo įkainotas visas laivas „Mount Kent“ ir nustatyta, kad pirmosios varžytynės skelbtinos už pradinę 480 000 Lt kainą. Atsižvelgiant į tai, kad pati antstolė atsiliepime nurodo, jog vienintelė galimybė išieškoti skolą yra parduoti iš varžytynių laivą kaip metalo laužą, konstatavo, kad antstolė neteisėtai vykdo skolos išieškojimą iš viso areštuoto laivo. Kadangi skolininkui nuosavybės teise priklauso tik 52 proc. minėto laivo dalies, o likusi dalis priklauso pareiškėjui ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“, antstolė, parduodama iš varžytynių visą laivą, pažeidžia pareiškėjo, kuris nėra vykdomosios bylos šalis, teises ir teisėtus interesus.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio mėn. 25 d. nutartį pakeisti ir skundą tenkinti pilnai; panaikinti antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-05 patvarkymą dėl laivo „Mount Kent“. Nurodo, jog pagal CPK 675 str. 2 d., 677 str. 2 d. antstolis negali areštuoti bei negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pažymi, kad vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00186 ir skolininkas RAB „Sevnaučflof“ taip pat ir išieškotojas kapitonas A. L. siūlė išmontuoti tiek laivo pramoninės įrangos, kiek to reikia padengti kreditoriaus reikalavimą. Nors 2011-07-29 ir 2011-08-09 ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ pateikė antstolei V. Daugirdienėi ir Klaipėdos miesto apylinkės teismui skundą, tačiau laivas „Mount Kent“ buvo neteisėtai įvertintas 600 000 Lt sumai, kaip metalo laužas, nors laivas „Mount Kent“ yra Rusijos Federacijos Murmansko uosto kapitono Registre ir jo vertė apie 2 000 000 JAV dolerių.

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. L. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-25 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica" skundą dėl antstolio veiksmų ir 2011-07-21 patvarkymo atlikti laivo „Mount Kent" vertinimą panaikinimo. Nurodo, jog teismui pateiktame skunde pareiškėjas, be kitų reikalavimų, prašė panaikinti antstolės Vidos Daugirdienės 2011-07-21 patvarkymą dėl laivo „Mount Kent" turto rinkos vertės nustatymo. Tačiau Teismas skundžiama nutartimi panaikino ne antstolės 2011-07-21 patvarkymą, o 2010-09-05 patvarkymą ir tokiais savo veiksmais viršijo skunde pareikštus reikalavimus. Pažymi, kad skundą yra pateikęs asmuo, neturinis tokios teisės ir todėl šis skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo RAB „Sevnaučflof“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-25 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolės Vidos Daugirdienės 2011-07-21 patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo Nr. 0004/11/00186 bei 2010-09-05 (faktiškai 2011-09-05) patvarkymą dėl turto vertės nustatymo; uždrausti antstolei Vidai Daugirdienei tikslu patenkinti išieškotojo A. L. 97 233,77 Lt dydžio reikalavimą, parduoti iš varžytinių visą laivą „Mount Kent"; įpareigoti antstolė Vidą Daugirdienę kreiptis į išieškotoją su raginimu kreiptis į teismą dėl skolininko RAB „Sevnaučflot" turto dalies nustatymo ir skolininko turto naudojimosi tvarkos nustatymo, o po skolininko RAB „Sevnaučflot" turto dalies nustatymo atlikti laivo „Mount Kent" likvidžios pramoninės įrangos vertinimą bei pardavimą tikslu patenkinti išieškotojo A. L. 97 233,77 Lt dydžio reikalavimą; išspręsti klausimą dėl antstolės Vidos Daugirdienės patraukimo atsakomybėn už Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-22 nutarties sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186 iki bus išnagrinėtas paminėtas skundas dėl antstolio veiksmų pažeidimą. Nurodo, jog nepaisydama teismo 2011-08-22 nutarties, kuria vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186 buvo sustabdyti iki bus išnagrinėtas minėtas skundas dėl antstolio veiksmų, antstolė priėmė paminėtoje vykdomojoje byloje naują patvarkymą (neva 2010-09-05, o faktiškai 2011-09-05) dėl turto rinkos vertės nustatymo Nr. 0004/11/00186, kuriuo nustatė laivo „Mount Kent" rinkos vertę 480 000 Lt bei paskelbė pirmąsias minėto laivo varžytynes. Pažymėjo, jog antstolė minėtu patvarkymu sumažino laivo „Mount Kent" įvertinim,ą padarytą jos pačios paskirto turto vertintojo UAB „Velifera", nuo 600 000 Lt iki 480 000 Lt. Pažymi, kad areštuoto laivo „Mount Kent" rinkos vertė žymiai viršija išieškotojui priteistos sumos (97 233,14 Lt) dydį, todėl išieškotojui išduotam vykdomajam raštui įvykdyti visiškai pakanka parduoti iš varžytinių kokią nors iš daugumos laivo „Mount Kent" pramoninės įrangos. Todėl nėra jokios būtinybės vertinti bei parduoti iš varžytinių visą laivą „Mount Kent", o ne jo dalį (t. y. dalį laivo pramoninės įrangos). Argumentas, kad yra pagrindas nušalinti antstolę nuo vykdymo veiksmų pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo išieškotojo naudai iš RAB „Sevnaučflof“ taip pat liko teismo nepastebėtas ir dėl jo teismas nepasisakė. Nesutinka su teismo motyvais, kad antstolė neprivalėjo pasiūlyti išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo bei turto naudojimosi tvarkos nustatymo.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. L. prašo pareiškėjo ŽŪGK ZK „Zymniaja Zolotica" atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-25 nutartį civilinėje byloje panaikinti suinteresuoto asmens A. L. atskirajame skunde nurodytais pagrindais. Nurodo, jog pareiškėjas kelia naują reikalavimą – panaikinti ne tik antstolės 2011-07-21 patvarkymą, bet ir 2010-09-05 (iš tikrųjų 2011-09-05) patvarkymą dėl laivo „Mount Kent". Teismui pateiktame atskirajame skunde nėra nurodyti teisiniai argumentai, pagrindžiantys nutarties nepagrįstumą. Atskirajame skunde išvardinti atskiri faktai, nesusiję su antstolės 2011-07-21 patvarkymu dėl laivo „Mount Kent" turto rinkos vertės nustatymu. Antstolė, pradėjusi priverstinį teismo sprendimo dėl 97 233,14 Lt darbo užmokesčio išieškojimo iš RAB „Sevnaučflot" vykdymą, prieš skelbdama areštuoto turto, t. y. laivo „Mount Kent" varžytynes, 2011-07-21 teisėtai ir pagrįstai priėmė Patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo, kuriuo pavedė UAB „Velifera" atlikti areštuoto turto, t. y. laivo „Mount Kent", vertinimą.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo RAB „Sevnaučflot“ prašo atmesti suinteresuoto asmens A. L. 2011-11-04 d. atskirąjį skundą. Nurodo, jog suinteresuoto asmens motyvas, jog teismas viršijo skunde pareikštus reikalavimus, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, klaidina teismą ir yra atmestinas. Teismas ginčo nutartyje nepasisakė dėl visų RAB „Sevnaučflof“ atsiliepimo į pareiškėjo skundą motyvų (argumentų).

10Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

11Iš vykdomosios bylos Nr. 0004/11/00186 duomenų nustatyta, kad antstolė V. Daugirdienė 2011-01-21 patvarkymu priėmė vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-11 sprendimo pagrindu civilinėje byloje Nr. 2-739-563/2010 2011-01-18 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-739-563/2010 dėl 97 233,17 Lt darbo užmokesčio išieškojimo iš skolininko RAB „Sevnaučflot“ išieškotojo A. L. naudai (vykd. b. l. 3–5). Minėtoje civilinėje byloje ieškovo A. L. ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-14 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovui RAB „Sevnaučflot“ priklausantis laivas „Mount Kent“ ieškinio sumos, t. y. 97 233,77 Lt, ribose (vykd. b. l. 4). Šios nutarties pagrindu antstolė 2009-10-16 surašė turto aprašą, kuriuo buvo aprašytas areštuotas turtas – laivas „Mount Kent“ (vykd. b. l. 8). Antstolės surašytame turto apraše klaidingai nurodyta, kad 2009-10-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-15859-563 priėmė Klaipėdos apygardos teismas, kadangi šią nutartį priėmė Klaipėdos miesto apylinkės teismas (vykd. b. l. 4). 2011-07-21 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo skyrė UAB „Velifera“ atlikti nekilnojamojo turto – laivo „Mount Kent“ vertinimą (vykd. b. l. 34). 2011-08-11 antstolė gavo UAB „Velifera“ turto įvertinimo ataskaitą, pagal kurią laivo „Mount Kent“ rinkos kaina yra 600 000 Lt (vykd. b. l. 49). Antstolė 2010-09-05 patvarkymu nustatė, kad pirmosios varžytynės skelbtinos už pradinę 480 000 Lt kainą ir paaiškino, kad išieškotojas, turto savininkas ir skolininkas dėl turto įkainojimo prieštaravimus gali pareikšti per penkias dienas nuo turto įkainojimo akto gavimo dienos (vykd. b. l. 51). Dėl pareiškėjos ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ argumentų

12CPK numato, kad atskirajame skunde be kitų dalykų turi būti nurodytos kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (šiuo atveju - nutarties) neteisėtumas ar nepagrįstumas (CPK 306 str. 1 d. 4 p.).

13Šiuo atveju teismui pateiktame atskirajame skunde nėra nurodyti teisiniai argumentai, pagrindžiantys nutarties nepagrįstumą. Atskirajame skunde išvardinti atskiri faktai, nesusiję su antstolės 2011-07-21 patvarkymu dėl laivo „Mount Kent“ turto rinkos vertės nustatymu. Pareiškėjas teismui pateikė papildomus duomenis, tačiau ką tai turi bendra su nagrinėjama byla, nenurodė bei nepaaiškino (CPK 12 str., CPK 178 str.). Dėl suinteresuoto asmens A. L. argumentų

14Suinteresuotas asmuo teigia, kad teismas, pripažinęs pareiškėjo reikalavimą panaikinti antstolės 2011-07-21 patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo nepagrįstu ir atmetęs šį reikalavimą, skundžiama nutartimi panaikino antstolės 2010-09-05 patvarkymą dėl turto kainos, t. y. išsprendė reikalavimą, kurio pareiškėjas nereiškė ir į kurį suinteresuotas asmuo neturėjo galimybės atsikirsti.

15Teismas ši argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Pažymėtina, kad pareiškėjas savo pradiniame 2011-08-09 skunde neprašė teismo panaikinti antstolės 2010-09-05 patvarkymą dėl turto kainos, tačiau byloje yra duomenys, jog pareiškėjas 2011-10-17 patikslintu skunda (pavadintu pareiškimu) prašė teismo patenkinti savo 2011-08-09 skundą bei panaikinti antstolės 2011-07-21 patvarkymą dėl laivo „Mount Kent" turto rinkos vertės nustatymo bei panaikinti antstolės 2011-09-05 patvarkymą dėl laivo „Mount Kent" pirmųjų varžytinių paskelbimo už pradinę 480 000 Lt kainą (t. 1, b. l. 92).

16Suinteresuotas asmuo teigia, kad skundą yra pateikęs advokatas G. S., kuris savo įgaliojimus atstovauti pareiškėjo interesus grindžia 2011-03-11 atstovavimo sutartimi, kurioje nėra numatyta įgaliojimo atstovauti būtent šioje byloje. Teismas atmeta šį argumentą kaip nepagrįstą ir atkreipia suinteresuoto asmens dėmesį, jog byloje yra kitas įgaliojimas, kuris suteikia advokatui teisę atstovauti ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ interesus (t. 1, b. l. 94, 95, 109). Minėtas įgaliojimas yra galiojantis ir tinkamai įformintas. Be to, pirmosios instancijos teismas 2011-10-10 nutartimi jau buvo šį klausimą išsprendęs – įpareigojęs advokatą pateikti tinkamai įformintą atstovavimo sutartį (t. 1, b. l. 93) (CPK 12 str., CPK 178 str.). Dėl suinteresuoto asmens RAB „Sevnaučflot“ argumentų

17Suinteresuotas asmuo nurodo, jog nepaisydama pirmosios instancijos teismo 2011-08-22 nutarties (t. 1, b. l. 37), kuria vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186 buvo sustabdyti iki bus išnagrinėtas paminėtas skundas dėl antstolio veiksmų, antstolė savo neteisėtais veiksmais 2011-09-05 priėmė paminėtoje vykdomojoje byloje naują patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo Nr. 0004/11/00186, kuriuo nustatė laivo „Mount Kent" rinkos vertę 480 000 Lt bei paskelbė pirmąsias minėto laivo varžytynes (vykd. b. l. .51). Teismas su nurodytu argumentu nesutinka ir atkreipia suinteresuoto asmens dėmesį, jog minėta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-22 nutartis antstolei buvo įteikta 2011-09-07, todėl ji neturėjo galimybės su nutartimi susipažinti (t. 1, b. l. 38).

18Pažymėtina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-14 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas laivas „Mount Kent" ieškinio sumos, t. y. 97 233,77 Lt ribose. Teismas pažymi, jog pirmiausiai turėjo būti apsvarstyta galimybė pardavus laivo tam tikrą įrangą patenkinti ieškovo reikalavimus, tačiau pirmosios instancijos teismas rėmėsi antstolės argumentu ir nurodė, kad vienintelis būdas išieškoti skolą yra parduoti laivą kaip metalo laužą iš varžytynių. Teismas su tokia pozicija nesutinka, nes tokiu būdu būtų pažeisti ekonomiškumo bei proporcingumo principai. Byloje pateikti duomenys, jog skolininkas RAB „Sevnaučflot“

192010-04-28 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su pareiškimu panaikinti areštą laivui „Mount Kent" bei leidimu nuimti (išmontuoti) laivo pramoninę įrangą, kurios kaina atitinka ieškinio sumą, duomenys apie pramoninę laivo įrangą yra ir vykdomojoje byloje (t. 1, b. l. 73–74, 75–76; vykd. b. l. 18).

20Be to, vykdomojoje byloje nėra įrodymų, jog skolininkas buvo tinkamai informuotas apie antstolės vykdymo veiksmus. Pažymėtina, kad 2011-03-29 pasikeitė RAB „Sevnaučflot“ atstovas (t. 1, b. l. 62, 65–66). Dėl to kyla pagrįstos abejonės ar skolininkas RAB „Sevnaučflot“ turėjo galimybę susipažinti su antstolės patvarkymais bei juos apskųsti (CPK 12 str., CPK 178 str.).

21Esant šiai situacijai teismas skolininkui turėtų suteikti teisę pateikti turimos parduotinos įrangos realią vertę bei galimus pirkėjus. Be to, teismui, vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais, visų pirma reikėtų išsiaiškinti, ar per protingą terminą šią įrangą, neparduodant viso laivo, įmanoma realizuoti ir taip užtikrinti ne tik ieškinio reikalavimus, bet ir padengti vykdymo išlaidas.

22Pabrėžtina, kad laivo įranga yra specifinis turtas. CPK 704 str. 1 d. nustatyta, jog iki varžytynių pradžios skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją.

23Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir perduotinas klausimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

24atskirieji skundai tenkinti iš dalies.

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės V. Daugirdienės... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-10-25 nutartimi skundą tenkino iš... 5. Atskiruoju skundu pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ prašo... 6. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. L. prašo panaikinti Klaipėdos... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo RAB „Sevnaučflof“ prašo panaikinti... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. L. prašo... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo RAB „Sevnaučflot“... 10. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. 0004/11/00186 duomenų nustatyta, kad antstolė V.... 12. CPK numato, kad atskirajame skunde be kitų dalykų turi būti nurodytos kokios... 13. Šiuo atveju teismui pateiktame atskirajame skunde nėra nurodyti teisiniai... 14. Suinteresuotas asmuo teigia, kad teismas, pripažinęs pareiškėjo... 15. Teismas ši argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Pažymėtina, kad... 16. Suinteresuotas asmuo teigia, kad skundą yra pateikęs advokatas G. S., kuris... 17. Suinteresuotas asmuo nurodo, jog nepaisydama pirmosios instancijos teismo... 18. Pažymėtina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-14 nutartimi... 19. 2010-04-28 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su pareiškimu... 20. Be to, vykdomojoje byloje nėra įrodymų, jog skolininkas buvo tinkamai... 21. Esant šiai situacijai teismas skolininkui turėtų suteikti teisę pateikti... 22. Pabrėžtina, kad laivo įranga yra specifinis turtas. CPK 704 str. 1 d.... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutartis... 24. atskirieji skundai tenkinti iš dalies.... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti ir...