Byla A2.9.-720-842/2009

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam I. B. , išnagrinėjusi I. B. , asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, dirbančio ( - ), gyvenančio ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylas,

2Su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 272 str. numatytomis teisėmis esu supažindintas, teises supratau.

Nustatė

3I. B. , kuriam 2008-06-25 paskirta administracinė nuobauda pagal LR ATPK 129 str. – 4500,00 Lt bauda, 2009-03-20 apie 23.30 val., Utenos m., Basanavičiaus g., vairavo A. V. priklausančią transporto priemonę OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ), būdamas neblaivus (2,02 promilių alkoholio), neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 768 redakcija, Žin. 2008, Nr. 88-3530) patvirtintų Kelių eismo taisyklių 14 p., kuris nustato, kad draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, tai pat neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų, reikalavimus. Protokole nurodoma, kad už šiuos veiksmus atsakomybė numatyta LR ATPK 1302 str. ir 129 str.

4Pagal LR ATPK 129 str. administracinėn atsakomybėn yra traukiamas asmuo „už transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojui neblaiviam <......>, neturint teisės vairuoti <......> transporto priemonių, <......> arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas <......>“. O pagal LR ATPK 1302 str. administracinėn atsakomybėn yra traukiamas asmuo už transporto priemonių vairavimą, esant „vairuotojam neblaiviam <......>, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už LR ATPK 126 str. 1 d., 4 d. ir 5 d., 127 str. 3 d., 129 straipsnyje numatytus pažeidimus“. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio, I. B. 2009-03-20 vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus bei 2008-06-25 yra nubaustas pagal LR ATPK 129 str. Taigi nustatyta, kad I. B. veikoje yra sudėtis tik pažeidimo, įtvirtinto LR ATPK 1302 str., todėl jis negali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn dar ir pagal LR ATPK 129 str. Esant šioms aplinkybėms, I. B. veiksmai kvalifikuotini tik pagal LR ATPK 1302 straipsnį (LR ATPK 284 str. 2 d.).

5Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas 2009-03-05 I. B. taip pat surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad pastarasis 2009-03-24 apie 18.00 val., būdamas neblaivus (1,61 promilių alkoholio), viešoje vietoje, t.y. Utenos rajono vartotojų kooperatyvo užeigoje „Seklyčia“, adresu Kauno g. 37, Utena, necenzūriniais žodžiais iškeikė R. B. , kitų asmenų akivaizdoje vartojo necenzūrinius žodžius, tuo pažeisdamas viešąją tvarką ir žmonių rimtį bei iš chuliganiškų paskatų tyčia sudaužė bokalą, gėlių vazą, tuo Utenos rajono vartotojų kooperatyvui padarydamas 20,00 Lt turtinį nuostolį. Protokole nurodyta, kad šiais veiksmais I. B. padarė administracinė pažeidimą, numatytą LR ATPK 174 str. Atsižvelgiant į tai, kad sugadintas svetimas turtas tokie I. B. veiksmai, papildomai kvalifikuotini ir pagal LR ATPK 503 (LR ATPK 284 str. 2 d.).

6I. B. kaltu prisipažino visiškai, jo kaltė, padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 1302 str., 174 str., 503 str. įrodyta: 2009-03-20, 2009-03-25 administracinio teisės pažeidimo protokolais, tarnybiniais pranešimais, pranešimu dėl nušalinimo nuo transporto priemonės vairavimo, transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu, alkotesterio parodymais, R. B. pareiškimu ir paaiškinimu, G. S. paaiškinimu, administracinio sulaikymo protokolu.

7Bylos nagrinėjimo metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pažeidimus pripažino, gailėjosi juos padaręs, pateikė prašymą atidėti gręsiantį arešto vykdymą ir nurodė, kad sutinka atlikti viešuosius darbus.

8Skiriant administracinę nuobaudą I. B. atsižvelgiama į jo administracinę atsakomybę lengvinančią aplinkybę – kaltininkas nuoširdžiai gailisi padaręs pažeidimus (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Administracinę atsakomybę pagal LR ATPK 1302 str., 174 str., sunkinanti aplinkybė – pakartotinai per metus padarė tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jam jau buvo paskirtos administracinės nuobaudos, atsakomybę pagal LR ATPK 174 str., 503 str. sunkinanti aplinkybė – teisės pažeidimus padarė būdamas neblaivus (LR ATPK 32 str. 1 d. 5 p.).

9Skiriant administracinę nuobaudą taip pat atsižvelgiama į I. B. asmenybę apibūdinančius duomenis: neteistas, dirba, į padaryto pažeidimo pobūdį: transporto priemonė yra padidinto pavojaus šaltinis ir jos vairavimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, gali sukelti itin skaudžių padarinių, t.y. dėl to gali kilti grėsmė kitiems eismo dalyviams. Įvertinus I. B. atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, jo asmenybę apibūdinančius duomenis, pažeidimo pobūdį, ir atsižvelgiant į tai, kad administracinė nuobauda turi padėti pasiekti, kad tiek administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, tiek kiti asmenys nedarytų pažeidimų, jam pagal LR ATPK 1302 str. skirtina administracinė nuobauda – 20 parų administracinis areštas su transporto priemonės konfiskavimu, pagal LR ATPK 174 str., 503 str. skirtinos baudos, atitinkančios sankcijų vidurkį (LR ATPK 302 str.).

10Pagal viešų registrų duomenis, kurie nenuginčyti, konfiskuotinos priemonės savininkas yra A. V. , kuris nurodė šią mašina pardavęs ir jokių pretenzijų į ją neturintis. Oficialių duomenų apie kitus transporto priemonės savininkus nėra.

11Užeiga ,,Seklyčia“ pateikė pareiškimą, kad kaltininkui dėl padarytos žalos pretenzijų neturi, todėl turtinio nuostolio atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

12Atsižvelgiant į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą, į tai, kad jis dirba, vadovaujantis LR ATPK 3381 str., administracinio arešto vykdymas sąlyginai atidedamas, skiriant I. B. atlikti nemokamų viešųjų darbų.

13Vadovaudamasis LR ATPK 302 str., 224 str., 287 str. 1 d. 1p., 269 str., 3381 str., teismas

Nutarė

14I. B. , asmens kodas ( - ), pagal LR ATPK 1302 str. paskirti 20 parų administracinio arešto su transporto priemonės OPEL VECTRA, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimu, pagal LR ATPK 174 str. paskirti 200 Lt (dviejų šimtų litų) baudą, pagal LR ATPK 503 str. paskirti 150 Lt (šimto penkiasdešimties litų) baudą.

15Vadovaujantis LR ATPK 33 str. 2 d. paskirtas baudas subendrinti ir I. B. , asmens kodas ( - ), paskirti galutinę administracinę nuobaudą - 20 (dvidešimt) parų administracinio arešto su transporto priemonės OPEL VECTRA, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimu.

16Vadovaujantis LR ATPK 3381 str. arešto vykdymą atidėti keturiems mėnesiams, paskiriant I. B. , asmens kodas ( - ), atlikti 40 (keturiasdešimt) val. viešųjų darbų iki 2009 m. rugpjūčio 10 d.

17Nutarimą pavesti vykdyti Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, apie vykdymą pranešant teismui (LR ATPK 331 str.).

18Nutarimas per 10 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai