Byla 2-16271-918/2015
Dėl atlygintinų paslaugų teikimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno švara“ ieškinį atsakovui S. V. dėl atlygintinų paslaugų teikimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 375,39 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų į ieškinį pateikimo asmeniškai 2015-06-26. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.).

4Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas 2006-02-21 nuomos sutarties Nr. GS-2-67 pagrindu gyvena trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ), Kaune. Su atsakovu nebuvo sudaryta rašytinė sutartis dėl buitinių atliekų tvarkymo, tačiau atsakovas ieškovo teikiamomis paslaugomis faktiškai naudojosi ir turėjo laiku už jas sumokėti. Atsakovas savo prievolės laiku atsiskaityti su ieškovu tinkamai nevykdė ir už 2008-09-01 – 2015-04-30 laikotarpį įsiskolino ieškovui 375,39 Eur. Į ieškovo 2013-07-17, 2014-07-07, 2014-12-22 siųstus įspėjimus skolą susimokėti gera valia atsakovas nereagavo. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: išrašas iš Gyventojų registro tarnybos (6 b. l.), mokėjimų ataskaita ir žiniaraštis (7-9 b. l.), 2006-02-21 nuomos sutartis Nr. GS-2-67 (30-31 b. l.), pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (28 b. l.), Nekilnojamojo turto registro išrašas (29 b. l.), 2013-07-17, 2014-07-07, 2014-12-22 įspėjimai atsakovui (16-18 b. l.)

7Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 375,39 Eur skola už 2008-09-01 – 2015-04-30 laikotarpį (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.716 str. 1 d., 6.720 str.).

8Tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 20 Eur žyminis mokestis, (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

9Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo S. V., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Kauno švara”, į. k. 132616649, buveinės adresas – ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“, 375,39 Eur (trys šimtai septyniasdešimt penki eurai 39 eurocentai) skolą už 2008-09-01 – 2015-04-30 laikotarpį ir 20 Eur (dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas ir trečiasis asmuo turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai