Byla A2.9.-3193-771/2013
Dėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 str. 1 d. byla nagrinėjama jam nedalyvaujant

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui E. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ), teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą pagal ATPK 181 straipsnio 1 dalį, ir

Nustatė

2E. M. nepanaudojo tėvo valdžios vaiko interesams, nes 2013 m. rugpjūčio 14 d. apie 15.30 val. namuose ( - ) paliko savo mažametę dukrą M. M., gim. ( - ), ir posūnį D. Š., gim. ( - ), neblaivių asmenų priežiūrai ir sukėlė grėsmę jų saugumui.

3E. M. apie teismo posėdį buvo informuotas tinkamai, tačiau į jį neatvyko, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 str. 1 d. byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

4E. M. savo paaiškinime prisipažino padaręs teisės pažeidimą.

5E. M. kaltę, padarius pažeidimą, įrodo ir kiti rašytiniai įrodymai, kurie buvo ištirti teisme, t. y. administracinio teisės pažeidimo protokolas, E. M. paaiškinimas, pakartotinio šeimos aplankymo aktas. Šių įrodymų visuma patvirtina, kad E. M. paliko mažamečius vaikus (dukrą ir posūnį) neblaivių asmenų priežiūrai, tuo sukėlė grėsmę jų saugumui. E. M. veika tinkamai kvalifikuota pagal ATPK 181 straipsnio 1 dalį.

6Skirdamas E. M. nuobaudą, teismas atsižvelgia į ATPK 30 straipsnyje numatytas nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrąsias taisykles, t. y. į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, E. M. asmenybę, į tai, kad jis nuoširdžiai gailisi padaręs teisės pažeidimą, kas, remiantis ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, į sunkinančių aplinkybių nebuvimą ir, visą tai įvertinęs, skiria sankcijoje numatytą nuobaudą – įspėjimą.

7Vadovaudamasis ATPK 30 straipsniu, 181 straipsnio 1 dalimi, 224, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3022-3026 straipsniais, teismas

Nutarė

8E. M., a. k. ( - ), už teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 straipsnio 1 dalyje, skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

9Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai