Byla e2VP-7510-905/2016
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys D. B., R. G. ir antstolė A. S

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo kooperatinės bendrovės kredito unijos Amber prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys D. B., R. G. ir antstolė A. S..

3Reikalavimų santrauka

4Pareiškėjas prašė nustatyti, kad skolininkei D. B. priklauso 1/2 dalis darbo užmokesčio, kurį gauna jos sutuoktinis R. G. (Civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 1 dalis).

5Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

6Pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. vykdomąjį dokumentą Nr. L2-39673-734/2015 antstolė A. S. vykdomojoje byloje Nr. 0177/15/01248 vykdo 6230,17 Eur skolos ir penkių procentų metinių palūkanų išieškojimą išieškotojui kooperatinei bendrovei kredito unijai Amber iš skolininkės D. B.. Iš antstolės nustatytų aplinkybių matyti, kad skolininkės sutuoktinis R. G. dirba VĮ „Mūsų amatai“ ir gauna darbo užmokestį. Antstolė 2016 m. sausio 4 d. turto arešto aktu areštavo R. G. VĮ „Mūsų amatai“ ir Alytaus pataisos namų išmokamą darbo užmokestį (7070,04 Eur) ir pasiūlė pareiškėjui kreiptis į teismą dėl skolininkės turto dalies nustatymo.

7CPK 595 straipsnio 2, 3 dalių nuostatos lemia, jog pareiškimus klausimais, kylančiais iš vykdymo proceso, teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos ir tokio pobūdžio pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Teismas sprendžia, kad byloje pateikta pakankamai duomenų tam, kad pareiškėjo prašymas būtų išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka (CPK 593 straipsnio 3 dalis).

8CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Aiškindamas ir taikydamas šią CPK normą, kasacinis teismas nurodė, kad vykdant išieškojimą iš fizinio asmens pagal asmeninę turtinę prievolę išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, esančios bendrojoje dalinėje ar jungtinėje nuosavybėje. Išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje gali būti nukreiptas tik tada, kai tiksliai nustatoma jam priklausanti dalis (apibrėžiama sutuoktinio asmeninio turto apimtis ir jo vertė) arba padalijamas santuokoje įgytas turtas (CPK 667 straipsnis, CK 3.116 straipsnis). <...> tuo atveju, kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą, pavyzdžiui, skolininko sutuoktinio darbo užmokestį (išskyrus tą dalį, iš kurios išieškojimą riboja įstatymas), ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje. Viena iš šios teisės normos taikymo sąlygų – antstolio atliktas bendro turto aprašymas ir areštas, kuris teismui suteikia duomenis apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę (konkretų ją sudarantį turtą, jo apimtį ir vertę) bei sudaro pagrindą nustatyti (individualizuoti) skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Tik įvykdžius šią sąlygą – aprašius ir areštavus bendrą turtą, antstolis išieškotojui, o reikiamais atvejais ir kitam bendrosios nuosavybės dalyviui, pasiūlo CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolininko dalies jungtinėje nuosavybėje nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12-701/2015).

9Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Civilinio kodekso 3.87 straipsnį, 3.88 straipsnio 2 dalį preziumuojama, jog turtas ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta kitaip. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos. Darytina išvada, kad suinteresuoto asmens R. G. gaunamas darbo užmokestis laikytinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija. Pagal šio straipsnio 2 dalį nuo sutuoktinių lygių dalių principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios paneigtų CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpciją, todėl laikytina, kad suinteresuoto asmens R. G. nurodytas gaunamas darbo užmokestis abiems sutuoktiniams nuosavybės teisėmis priklauso lygiomis dalimis. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas tenkintinas – nustatytina, jog suinteresuotam asmeniui (skolininkei) D. B. priklauso 1/2 dalis areštuoto sutuoktinio R. G. darbo užmokesčio (7070,04 Eur), gaunamo VĮ „Mūsų amatai“ ir Alytaus pataisos namuose (CPK 667 straipsnio 1 dalis).

Nutarė

10Prašymą tenkinti.

11Nustatyti, kad D. B., a. k. ( - ) nuosavybės teisėmis priklauso 1/2 (viena antroji) dalis antstolės turto arešto aktu areštuoto sutuoktinio R. G., a. k. ( - ) 7070,04 Eur (septynių tūkstančių septyniasdešimties eurų 4 ct) darbo užmokesčio, gaunamo valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ ir biudžetinėje įstaigoje Alytaus pataisos namuose.

12Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai