Byla 2-871-440/2012
Dėl termino palikimui pagal įstatymą priimti atnaujinimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Irmai Vaitiekienei, Genovaitei Šetkauskienei, Jūratei Damskytei, teismo posėdžio metu žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos M. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, J. Š., P. Š., K. Š., dėl termino palikimui pagal įstatymą priimti atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo atnaujinti terminą jos 1994-04-10 mirusio tėvo J. Š. palikimui priimti. Nurodė, kad mirus jos mamai O. Š. 1992-12-13, ji su kitais broliais – J. Š., P. Š. ir K. Š., paveldėjo po 1/5 mirusios mamos turto. 2010-10-11 jai kartu su kitais įpėdiniais buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas. Nusprendus parduoti paveldėtą žemės sklypą, notarų biure buvo paaiškinta, kad jos tėvas po savo žmonos, t.y. pareiškėjos mamos, mirties padavė notarų biurui pareiškimą dėl palikimo priėmimo, tačiau jam nebuvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas. Nurodė, kad po tėvo mirties dėl jo turto paveldėjimo į notarą nesikreipė, nes buvo įsitikinusi, kad jis jokio turto neturi. Tėvo palikimo priimti negali, kadangi yra praleistas įstatymo nustatytas terminas, todėl prašo jį atnaujinti.

3Suinteresuoti asmenys J. Š., P. Š., K. Š. nurodė, kad prašymui neprieštarauja, pretenzijų į tėvo palikimą neturi.

4Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (21-22 b. l.). Prašymų prieštaravimų negauta.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Ištyrus byloje esančius dokumentus (mirties liudijimus Nr. 000412 ir Nr. 019725,

71966-06-25 išduotą santuokos liudijimo Nr. 344558 nuorašą) nustatyta, kad O. Š., gim. ( - ), mirė ( - ), jos sutuoktinis J. Š., gim. ( - ), mirė ( - ). (6-7 b. l.) Gimimo liudijimų 1959-11-10 Nr. 302299, 1957-08-03 Nr. 727163, 1993-04-14 ir 1993-04-19 nuorašai, 1961-02-12 santuokos liudijimo Nr. 344558 nuorašas, patvirtina, kad pareiškėja M. M., ir suinteresuoti asmenys J. Š., P. Š., K. Š. yra mirusiųjų O. Š. ir J. Š. vaikai. Akmenės rajono Akmenės apylinkės agrarinės reformos tarnybos 1992-12-22 išduotoje pažymoje pažymima, kad O. Š., gim. ( - ), turėjo 36312 rublių pajinį įnašą Gulbinų žemės ūkio bendrovėje. 1993-04-14 M. M., J. Š., K. Š., 1993-04-19 J. Š., gim. ( - ), ir P. Š. pareiškimai pateikti Akmenės notarų biurui, patvirtina, kad mirus O. Š. pareiškimą dėl jos palikimo priėmimo pagal įstatymą pateikė mirusiosios vyras J. Š. ir vaikai: duktė M. M., bei sūnūs J. Š., K. Š., J. Š. ir P. Š.. 1993-05-03 ir 1993-04-19 paveldėjimo teisės liudijimai pagal įstatymą Nr. I-2548 ir Nr. 2420, pavirtina, kad mirus O. Š. paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą į pajinį įnašą 36312 talonų, ir valstybės vienkartinę išmoką sumoje 14548 talonus buvo išduotas kiekvienam po 1/5 (vieną penktąją) dalį jos vyrui J. Š., ir jos vaikams: K. Š., J. Š., P. Š., bei 1993 m. gegužės 3 d. pareiškėjai M. M.. Iš Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2001-11-21 sprendimo matyti, kad mirusiosios O. Š. vardu 2001-11-21 buvo atkurta nuosavybė į 3 ha ir į 2 ha žemės sklypus, esančius Tupikų kaime, Akmenės rajono savivaldybėje. Notarės Stasės Martinaitienės 2012-07-03 ir 2012-09-05 raštai, paveldėjimo teisės pagal įstatymą 2010-10-11 liudijimas Nr. 2-6595, 2008-08-11 liudijimas Nr. 2-8053, 2010-10-11 M. M., P. Š., J. Š. prašymas dėl paveldėjimo liudijimo išdavimo, K. Š. 2008-08-11 papildomas pareiškimas dėl palikimo priėmimo, išrašai iš nekilnojamojo turto registro patvirtina, kad paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas į 1/5 dalį visų O. Š. vardu atkurtų žemės sklypų buvo išduotas 2008 m. rugpjūčio 11d. mirusiosios O. Š. sūnui K. Š. bei 2010 m. spalio 11 d. po 1/5 dalį kitiems vaikams M. M., P. Š., J. Š.. Liko neišduotas paveldėjimo teisės liudijimas į 1/5 dalį mirusiosios sutuoktiniui J. Š., kadangi mirus J. Š. žmonai O. S., sutuoktinis palikimą priėmė paduodamas pareiškimą notrų biuro notarei ir jam buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas į dalį turto - pajinį įnašą ir valstybės vienkartinę išmoką, todėl atsiradus papildomam turtui, t. y. atkūrus nuosavybės teisę mirusios O. Š. vardu, į jam priklausančią 1/5 dalį turto, paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas nebuvo išduotas, nes po pareiškėjos tėvo J. Š. mirties palikimo niekas nepriėmė.

8Byloje pateikti ir teismo ištirti duomenys patvirtina, kad 1/5 žemės sklypo, esančio Tupikų k., Akmenės r. sav., unikalus Nr. ( - ), ir 1/5 žemės klypo, esančio Tupikų k., Akmenės r. sav., unikalus Nr. ( - ), registruoti O. Š. vardu, kadangi jos sutuoktinis J. Š. priėmė palikimą, tačiau neįformino savo paveldėjimo teisių, nes kai buvo atkurta nuosavybės teisė į žemės sklypus, jis jau buvęs miręs.

92000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Nr. VIII-1864) 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 2000 m. Civilinio kodekso penktosios knygos normos taikomos paveldėjimo santykiams, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui. Kadangi nagrinėjamu atveju palikimas atsirado iki 2000 m. Civilinio kodekso įsigaliojimo, tai ginčui dėl termino palikimui priimti pratęsimo taikytinos palikimo atsiradimo metu galiojusio 1964 m. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) Civilinio kodekso normos, reglamentavusios paveldėjimo teisinius santykius. Visais atvejais tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti įstatymo nustatytais būdais ir tvarka. 1964 m. Civilinio kodekso 587 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta, kad palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti dalinai arba su sąlyga ar išlygomis. To paties straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Pagal šio straipsnio 3 dalį veiksmai apie palikimo priėmimą turi būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Jeigu šis terminas yra praleistas, tai pagal 1964 m. CK 588 straipsnio 1 dalį teismo gali būti prailgintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

10Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, pareiškėjo prašymą, nėra duomenų, kad termino atnaujinimas pažeistų kitų galimai suinteresuotų asmenų interesus. Dėl palikimo mirus tėvui pareiškėja, ir kiti jo vaikai nesikreipė būdami įsitikinęs kad tėvas jokio turto neturėjo. Kai sužinojo apie tai, pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti terminą palikimui priimti. Vertinant pateiktus duomenis, daroma išvada, kad pareiškėjas nesikreipė per įstatymo numatytą terminą dėl palikimo dėl jo nurodytų aplinkybių. Ištyrus pareiškėjos pareiškime nurodytas aplinkybes, pateiktus įrodymus, suinteresuotų asmenų pateiktus paaiškinimus teismo posėdžio metu, nėra duomenų, kad termino atnaujinimas pažeistų kitų galimai suinteresuotų asmenų interesus. Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, į konkrečias objektyvias bylos aplinkybes, į pareiškėjo elgesį bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl praleisto termino palikimui priimti vertintinos jo interesais, vertintinos svarbiomis, todėl prašymas tenkintinas ir terminas atnaujintinas.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 576-578 straipsniais, teismas

Nutarė

12Prašymą tenkinti.

13M. M., a.k. ( - ), atnaujinti terminą tėvo J. Š., gim.

14( - ), mirusio ( - ), palikimui pagal įstatymą priimti trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Priteisti iš M. M., a.k. ( - ) 19,75 Lt ( devyniolika litų 75 ct) pašto išlaidų į valstybės pajamas.

16Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

17Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotiems asmenims.

Proceso dalyviai