Byla AS-143-636-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens T. A. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „Gegužių kaimo bendruomenė“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „Gegužių kaimo bendruomenė“ prašymą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims T. A., Šiaulių apygardos prokuratūrai, valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas asociacija ,,Gegužių kaimo bendruomenė“ (toliau – ir pareiškėjas) 2010 m. birželio 21 d. prašymu (T 1, b. l. 5–14) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. A-1168(8.1) ,,Dėl detaliojo plano Gegužių kaime tvirtinimo“; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2010 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. V-1261 ,,Dėl iš žemės sklypų kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) suformuotų žemės sklypų kadastro rodiklių nustatymo Šiaulių rajone“, pakeičiant ir atkuriant Nekilnojamojo turto registro duomenis į buvusius iki šio įsakymo priėmimo; 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros (toliau – Šiaulių rajono agentūra) 2010 m. birželio 7 d. išduotą Leidimą kirsti mišką Serija A Nr. 069235. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą

5(T 1, b. l. 2–3) atnaujinti terminą prašymui dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. A-1168(8.1) ir Šiaulių apskrities viršininko 2010 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-1261 panaikinimo pateikti.

6Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 7 d. nutarties (T 1, b. l. 55–56) dalimi priimtas nagrinėti pareiškėjo prašymo reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Šiaulių rajono agentūros 2010 m. birželio 7 d. išduotą Leidimą kirsti mišką Serija A Nr. 069235.

7Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 6 d. nutarties (T 2, b. l. 217–220) dalimi pareiškėjo prašymo nepatenkino ir neatnaujino termino prašymui paduoti bei prašymą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo

8Nr. A-1168(8.1) ir Šiaulių apskrities viršininko 2010 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-1261 panaikinimo atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 34 str., 37 str. 2 d. 8 p., 106 str.)

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi (b. l. 57–62) atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą ir Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.

10Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi priėmė pareiškėjo atsisakymą nuo skundo ir prašymą nutraukti bylą bei administracinę bylą Nr. I-76-257/2011 pagal pareiškėjo prašymą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims T. A., Šiaulių apygardos prokuratūrai, valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui dėl Šiaulių rajono agentūros leidimo kirsti mišką Serija A Nr. 069235 panaikinimo nutraukė.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo T. A. 2011 m. vasario 17 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl patirtų teismo išlaidų priteisimo (toliau – Prašymas), kuriuo prašė priteisti iš pareiškėjo 1 800 Lt sumą už patirtas pasiruošimo bylai ir bylinėjimosi išlaidas bei išlaidas, susijusias su teikiamo Prašymo surašymu.

12T. A. teigė, kad pareiškėjo prašymu buvo įtraukta į procesą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Nurodė, kad patyrė 1 650 Lt su bylos nagrinėjimu teisme susijusių išlaidų bei 150 Lt išlaidų, susijusių su Prašymo pateikimu.

13Pareiškėjas 2011 m. sausio 31 d. atsiliepimu į Prašymą (T 3, b. l. 139–140) prašė jį atmesti.

14Pareiškėjas nurodė, jog kreipėsi į teismą gindamas ne savo privačius, bet visos visuomenės bei kiekvieno jos nario interesus, siekdamas ir reikalaudamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo apibrėžtų imperatyvų – saugoti gamtinę aplinką, nepabloginti jos būklės, nedaryti žalos gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Teigė, kad detaliojo plano organizatorės T. A. parengtas detalusis planas prieštarauja Šiaulių rajono bendrajam planui ir negalėjo būti patvirtintas. Atsakomybė už tai tenka ir detaliojo plano organizatorei. Nurodė, kad nė viena institucija neįrodė, kad detalusis planas patvirtintas laikantis įstatymų ir atitinka Šiaulių rajono bendrąjį planą. Taip pat pabrėžė, kad pareiškėjas yra fizinių asmenų grupė, nesiekianti pelno, susibūrusi gerinti Gegužių kaimo gyventojų gyvenimą. Nurodė, kad jis dar turi galimybę kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentę ir Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytų įstatymų pažeidimų, tvirtinant detalųjį planą.

15Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011 m. vasario 23 d. atsiliepimu į Prašymą (T 3, b. l. 138) nurodė, jog, jo manymu, teismas gali tenkinti Prašymą.

16Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyrius 2011 m. vasario 28 d. atsiliepimu į Prašymą (T 3, b. l. 152–1153) nurodė, jog Prašymui neprieštarauja ir su juo sutinka.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių apygardos prokuratūra 2011 m. vasario 24 d. atsiliepimu į Prašymą (T 3, b. l. 145–146) prašė tenkinti Prašymą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjo.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas atsiliepimu į Prašymą (T 3, b. l. 150) nurodė, jog dėl Prašymo prieštaravimų nereiškia.

19Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi T. A. Prašymą patenkino iš dalies ir priteisė jai iš pareiškėjo 1 146 Lt teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (įskaitant ir išlaidas, patirtas dėl Prašymo pateikimo). T. A. Prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perdavė nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21II.

22Prašymas tenkintinas iš dalies.

23Pareiškėjas siekia, kad jam būtų atlygintos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patirtos advokato Algirdo Milašausko atstovavimo išlaidos.

24ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 5 dalimis, tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. To paties straipsnio 6 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

25Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pareiškėjo atsiliepime į Prašymą išdėstyti argumentai yra susiję su ginčo nagrinėjimu iš esmės, todėl sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, nenagrinėtini, kadangi minėtas ginčas jau yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu – pareiškėjui atsisakius skundo, administracinė byla buvo nutraukta.

26Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

27T. A. prašomas priteisti atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme grindžia 2010 m. rugsėjo 30 d. sąskaita už teisines paslaugas AM Nr. 68-2010 (b. l. 134) ir 2010 m. rugsėjo 30 d. pinigų priėmimo kvitu Serija LAT Nr. 554474 (b. l. 133). 2010 m. rugsėjo 30 d. sąskaitoje už teisines paslaugas AM Nr. 68-2010 nurodoma, jog iš viso sumokėta 1 200 Lt už 2 valandas, skirtas susipažinimui su Šiaulių apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktais dokumentais ir konsultacijas bei už dviejų teisinio pobūdžio raštų – atsiliepimų Šiaulių apygardos administraciniam teismui ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimą ir pateikimą. Darytina išvada, jog trečiasis suinteresuotas asmuo prašo už susipažinimą su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktais dokumentais bei su jais susijusias konsultacijas priteisti proporcingai 300 Lt sumą už sugaištą vieną valandą, o už atsiliepimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui surašymą ir pateikimą proporcingai priteisti 300 Lt. Tokia išvada darytina atsižvelgiant ir į Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartyje dėl proceso išlaidų pirmosios instancijos teisme atlyginimo pateiktą paminėtų dokumentų aiškinimą bei T. A. patirtų išlaidų už atskiras advokato teisines paslaugas nustatymą. Taigi bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, T. A. advokatui sumokėjo už šią teisinę pagalbą: susipažinimas su dokumentais ir konsultacijos – 300 Lt, atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimas – 300 Lt (iš viso: 600 Lt).

28Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 800 Lt.

29Iš T. A. pateiktos sąskaitos už teisines paslaugas AM Nr. 68-2010 matyti, kad ji advokatui už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą sumokėjo 300 Lt. Paminėtame dokumente taip pat nurodytas 300 Lt užmokestis advokatui už susipažinimą su teismo dokumentais ir konsultacijas. Teisėjų kolegija, nuosekliai laikydamasi suformuotos teismų praktikos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-766/2009, 2010 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje AS442-119/2010), konstatuoja, kad paminėtas advokato susipažinimas su teismo dokumentais ir konsultacijos laikytini atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo dalimi, kadangi iš pateiktos sąskaitos turinio matyti, kad šios paslaugos iš esmės susijusios. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad iš viso T. A. prašo priteisti 600 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

30Iš bylos matyti, kad joje yra T. A. 2010 m. rugsėjo 28 d. atsiliepimas į atskirąjį skundą

31(T 3, b. l. 5–8)

32Advokato A. Milašausko teisę atstovauti T. A. patvirtina 2010 m. rugpjūčio 20 d. išrašas iš susitarimo dėl teisinės pagalbos teikimo Nr. 25 (T 3, b. l. 132).

33Vadovaujantis Rekomendacijų 2, 8.15 punktais, už advokato pagalbą rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimą į atskirąjį skundą – 400 Lt (0,5 x 800 Lt MMA). T. A. nurodytos faktiškai turėtos išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą, todėl už šią advokato teisinę paslaugą priteistina 400 Lt suma. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad T. A. turėtos pagrįstos atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme yra 400 Lt.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

35Trečiojo suinteresuoto asmens T. A. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

36Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui T. A. iš pareiškėjo asociacijos „Gegužių kaimo bendruomenė“ 400 Lt (keturis šimtus litų) atstovavimo išlaidų.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas asociacija ,,Gegužių kaimo bendruomenė“ (toliau – ir... 5. (T 1, b. l. 2–3) atnaujinti terminą prašymui dėl Šiaulių rajono... 6. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 7 d. nutarties (T 1,... 7. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 6 d. nutarties (T... 8. Nr. A-1168(8.1) ir Šiaulių apskrities viršininko 2010 m. kovo 8 d. įsakymo... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi... 10. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo T. A. 2011 m. vasario 17 d. Šiaulių apygardos... 12. T. A. teigė, kad pareiškėjo prašymu buvo įtraukta į procesą trečiuoju... 13. Pareiškėjas 2011 m. sausio 31 d. atsiliepimu į Prašymą (T 3, b. l.... 14. Pareiškėjas nurodė, jog kreipėsi į teismą gindamas ne savo privačius,... 15. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011 m. vasario 23 d.... 16. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių apygardos prokuratūra 2011 m.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių... 19. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi T.... 20. Teisėjų kolegija... 21. II.... 22. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 23. Pareiškėjas siekia, kad jam būtų atlygintos nagrinėjant bylą apeliacinės... 24. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 25. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pareiškėjo atsiliepime į Prašymą... 26. Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, dėl išlaidų atlyginimo... 27. T. A. prašomas priteisti atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme... 28. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo... 29. Iš T. A. pateiktos sąskaitos už teisines paslaugas AM Nr. 68-2010 matyti,... 30. Iš bylos matyti, kad joje yra T. A. 2010 m. rugsėjo 28 d. atsiliepimas į... 31. (T 3, b. l. 5–8)... 32. Advokato A. Milašausko teisę atstovauti T. A. patvirtina 2010 m. rugpjūčio... 33. Vadovaujantis Rekomendacijų 2, 8.15 punktais, už advokato pagalbą... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 35. Trečiojo suinteresuoto asmens T. A. prašymą dėl išlaidų atlyginimo... 36. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui T. A. iš pareiškėjo asociacijos... 37. Nutartis neskundžiama....