Byla 2-1174-460/2014
Dėl žalos, netesybų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Ingai Martinkutei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mantvyrė“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, atsakovės R. J. atstovui advokatui Sigitui Čepui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mantvyrė“ ieškinį atsakovams V. P., R. J. dėl žalos, netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2014-03-27 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo priteisti iš atsakovų solidariai 444 145,37 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovas neperdavė 24 336 Lt vertės turto pagal; įmonės balansą. Teigia, kad „Mantvyrė“ nuo 2009-10-01 iki 2010-12-16 neužregistravo apskaitos dokumentuose 10 759 Lt pajamų už parduotus baldus. Tikina, kad dėl nepagrįsto prekių (baldų) nukainojimo įmonė patyrė 409 050,37 Lt žalos. Ieškovė mano, kad atsakovai, kaip solidarūs skolininkai, turi pareigą atlyginti įmonei padarytą žalą (b. l. 3–9, 129).

3Atsakovė R. J. pateikė atsiliepimą, juo prašo atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą Nurodo, jog atsakomybė tenka įmonės vadovui atsakovui V. P., o ne jai– akcininkei (b. l. 109–111).

4Atsakovas V. P. atsiliepimo nepateikė.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas ieškinį prašė atmesti. Nurodė, jog atsakobymė gali kilti tik įmonės vadovui – atsakovui.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi UAB „Mantvyrė“ iškėlė bankroto bylą (civilinės bylos Nr. B2-1746-524/72012). Administratore paskirta UAB Verslo administravimo kompanija, įgaliotas asmuo R. Prakienė. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2012-11-27.

9Byloje pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Klaipėdos apygardos 2012-03-09 specialisto išvada Nr. 5-3/28 „Dėl UAB Mantvyrė“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo“ (b. l. 26–51), Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-14 nuosprendis (baudžiamoji byla Nr. 1-253-144/2013, įsiteisėjęs 2013-07-05) (b. l. 52–63) bei Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-01-28 patikrinimo aktas Nr. FR0680-47 (b. l. 64–74), iš jų turinio matyti, kad: 1) UAB „Mantvyrė“ laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2010-12-16 nepagrindė apskaitos dokumentais bei neužregistravo apskaitos registruose gautų 10 759 Lt pajamų už parduotus baldus; 2) atliktas Nekokybišku prekių perkainojimo 2010-07-01 aktas (inventorizacija) Nr. 2/1, kuriame nėra privalomų rekvizitų ir negalima nustatyti dokumento turinio ir rezultato, pinigine išraiška pagrindė ūkines operacijas, neatitinkančias tikrovės – prekių (baldų), kurių vertė 454 515,07 Lt. UAB „Mantvyrė“ direktorius V. P. 2010-06-30 įsakymu Nr. 10/06/30 „Dėl prekių (baldų) nukainavimo“ pavedė komisijai: direktoriui V. P., prekybos vadovei R. J. ir pardavėjai S. V. 2010 m. liepos 1 d. nukainuoti prekes – baldus ekspozicijos salėje dėl prekinės išvaizdos praradimo (drėgmė, pelėsis, dulkės). Visos prekės nukainuotos 90 proc. baldų vertės (pirkimo kainomis). Nekokybiškų prekių 2010-07-01 perkainavimo akte (inventorizacija) Nr. 2/1 pradinį prekių likutį UAB „Mantvyrė“ užregistravo 454 515,07 Lt, kuriame 210 vnt. prekių nurodyta pagal pavadinimus už 101 941,43 Lt (22,43 proc.) ir 20 vnt. nurodyta pagal sąskaitas, kuriomis pagrįstas baldų įsigijimas už 352 573,64 Lt (77,57 proc.), nenurodyta baldų pavadinimai, kiekiai, kaina. Minėtame akte nurodyta, kad, atlikus baldų inventorizaciją prekybos salėje, visi baldai, kurie išstatyti ekspozicijoje yra praradę prekinę išvaizdą bei vertę ir komisija nusprendė nukainuoti prekes 90 proc. Pagal Nekokybiškų prekių 2010-07-01 perkainavimo aktą Nr. 2/1 UAB „Mantvyrė“ komisija užregistravo pradinę prekių likučio vertę 454 515,07 Lt, kuri buvo nukainota 90 proc., po nukainavimo komisija užregistravo prekių likučio vertę 45 464,70 Lt, nurašyta prekių už 409 050,37 Lt (454 515,07 Lt – 45 464, 70 Lt); 3) be to, iš bylos duomenų akivaizdu, kad atsakovas – įmonės direktorius – neperdavė 24 336 Lt vertės turto pagal 2012-11-27 įmonės balansą (b. l. 18–21, 24).

10Vertinant anksčiau pateiktų duomenų visumą, darytina išvada, jog įmonė neabejotinai patyrė 444 145,37 Lt žalą.

11Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). CK 2.87 straipsnis įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

12Nagrinėjamu atveju teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje pateiktą duomenų komplektą, mano, kad ieškovė nepagrįstai prašo taikyti atsakomybę atsakovei įmonės akcininkei.

13Pirma, BUAB „Mantvyrė“ ieškinyje nurodo, kad administratorei nebuvo perduotas turtas, kurio balansinė vertė 24 336 Lt. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Šiuo atveju atsakovė Jasmontienė nėra UAB „Mantvyrė“ valdymo organas, ji yra juridinio asmens dalyvė, todėl jai nekyla pareiga perduoti turto. Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, be to, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą (Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 dalis), už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnis). Taigi, valdymo organas – vadovas (direktorius), o ne juridinio asmens dalyvis (akcininkas) yra atsakingas už turto išsaugojimą ir perdavimą naujai paskirtam vadovui ar įmonės administratoriui.

14Antra, BUAB „Mantvyrė“ ieškinyje nurodo, kad nuo 2009-10-01 iki 2010-12-16 nepagrindė bei neužregistravo apskaitos registruose 10 759 Lt pajamų. Šiame kontekste pažymėtina, jog Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis nustato, kad už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas. Analogiška nuostata įtvirtinta Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punkte: bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą. Taigi bendrovės vadovo, o ne akcininko pareiga yra užtikrinti, kad apskaitos registruose būtų tinkamai registruojamos ūkinės operacijos.

15Trečia, BUAB „Mantvyrė“ ieškinyje nurodo, kad Nekokybiškų prekių 2010-07-01 perkainavimo akte (inventorizacija) Nr. 2/1 užregistruoti tikrovės neatitinkantys duomenys, dėl to padaryta 409 050,37 Lt žala. Aktualu tai, kad Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 7 dalies 4 punktas nurodo, jog valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis. Jeigu bendrovėje nesudaroma valdyba, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 4 dalis). Taigi bendrovės vadovas, o ne akcininkas yra atsakingas už inventorizaciją ir turto apskaitos pasikeitimo duomenis. Šiuo aspektu teismas pažymi, jog pareiga įrodyti neteisėtus veiksmus tenka ieškovei (CK 6.246 – 6.249 straipsniai, CPK 178 straipsnis).

16Kompleksiškai vertinant bylos duomenis pagal ieškinyje išdėstytą faktinį ir juridinį pagrindą atsakomybė kyla tik įmonės valdymo organui (vadovui) CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu, bet ne dalyviui (akcininkui) CK 2.50 straipsnio 3 dalies pagrindu.

17Apibendrinant anksčiau išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad atsakovas privalo atlyginti žalą – sumokėti ieškovei 444 145,37 Lt, kadangi neperdavė 24 336 Lt vertės turto pagal 2012-11-27 įmonės balansą; netinkamai vykdė įmonės vadovo pareigas, t. y. neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis); ieškovė dėl šių veiksmų patyrė 444 145,37 Lt žalą (CPK 6.249 straipsnis); neabejotinai tarp ieškovės patirtos žalos ir atsakovo neteisėtų veiksmų egzistuoja priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis); kaip minėta teismų praktikoje, šiuo atveju atsakovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnis).

18Apibendrinant anksčiau aptartą teisinį reguliavimą ir bylai reikšmingas faktines aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės ieškinys pagrįstas iš dalies, todėl skola priteistina iš atsakovo V. P., ieškinio dalis atsakovei R. J. netenkintina.

19Dėl procesinių palūkanų

20Iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį: „skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į minėtą reglamentavimą ieškovei BUAB „Mantvyrė“ iš atsakovo V. P. priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (444 145,37 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2014-03-28) iki teismo sprendimo įvykdymo.

21Dėl žyminio mokesčio

22Kadangi ieškovė BUAB „Mantvyrė“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo V. P. priteistinas 8 441 Lt žyminis mokestis valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

23Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

24Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-28 nutartimi atsakovo V. P. turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

25Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-28 nutartimi atsakovės R. J. turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,

Nutarė

27ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mantvyrė“, įmonės kodas 141920220, buveinės adresas Vėtros g. 4–3, Klaipėda, ieškinį atsakovams V. P., asmens kodas ( - ) R. J., asmens kodas ( - ) dėl žalos priteisimo tenkinti iš dalies.

28Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mantvyrė“ 444 145,37 Lt žalos atlyginimo iš atsakovo V. P..

29Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mantvyrė“ iš atsakovo V. P. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (444 145,37 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-28) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo V. P. 8 441 Lt žyminio mokesčio valstybei.

31Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-28 nutartimi atsakovo V. P. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

32Kitos ieškinio dalies netenkinti.

33Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-28 nutartimi atsakovės R. J. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

34Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė 2014-03-27 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu,... 3. Atsakovė R. J. pateikė atsiliepimą, juo prašo atmesti ieškovės ieškinį... 4. Atsakovas V. P. atsiliepimo nepateikė.... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas ieškinį prašė atmesti. Nurodė,... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2012 m.... 9. Byloje pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos... 10. Vertinant anksčiau pateiktų duomenų visumą, darytina išvada, jog įmonė... 11. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 12. Nagrinėjamu atveju teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje pateiktą... 13. Pirma, BUAB „Mantvyrė“ ieškinyje nurodo, kad administratorei nebuvo... 14. Antra, BUAB „Mantvyrė“ ieškinyje nurodo, kad nuo 2009-10-01 iki... 15. Trečia, BUAB „Mantvyrė“ ieškinyje nurodo, kad Nekokybiškų prekių... 16. Kompleksiškai vertinant bylos duomenis pagal ieškinyje išdėstytą faktinį... 17. Apibendrinant anksčiau išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad atsakovas... 18. Apibendrinant anksčiau aptartą teisinį reguliavimą ir bylai reikšmingas... 19. Dėl procesinių palūkanų... 20. Iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos pagal CK 6.37 straipsnio 2... 21. Dėl žyminio mokesčio ... 22. Kadangi ieškovė BUAB „Mantvyrė“ yra atleista nuo žyminio mokesčio... 23. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-28 nutartimi atsakovės R. J. turtui... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,... 27. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mantvyrė“,... 28. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mantvyrė“... 29. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mantvyrė“... 30. Priteisti iš atsakovo V. P. 8 441 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-28 nutartimi atsakovo V. P. turtui taikytas... 32. Kitos ieškinio dalies netenkinti.... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-28 nutartimi atsakovės R. J. turtui... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...