Byla 2S-2282-232/2015
Dėl dalykinės reputacijos gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Transimeksa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Transimeksa“ ieškinį atsakovui Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ dėl dalykinės reputacijos gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Transimeksa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti, kad atsakovas patalpindamas savo elektroniniame puslapyje straipsnį ir pasisakydamas radijo žiniose žemino pareiškėjo dalykinę reputaciją ir suformavo neigiamą nuomonę apie ieškovo bendrovę, įpareigoti atsakovą be komentarų ir tokia pačia apimti ir forma, kokia buvo paskelbti tikrovės neatitinkantys bei ieškovo UAB „Transimeksa“ dalykinę reputaciją pažeidžiantys duomenys, paneigti tikrovės neatitinkančius ir ieškovo dalykinę reputaciją žeminančius duomenis, savo internetiniame puslapyje naujienų skiltyje „LPS naujienos“, pirmame puslapyje bei per radijo stotį M-1 tris kartus per dieną, laiko trapu nuo 9 iki 18 val. paskelbti sekantį paneigimą: „PANEIGIMAS. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ viešai pareiškia, kad 2015 m. birželio 3 d. oficialiame elektroniniame puslapyje www.lps.lt skiltyje „LPS naujienos“ straipsnyje „Dalis tolimųjų pervežimų bendrovių atlyginimus moka 3 nelegaliais būdais“ bei 2015 m. birželio 4 d. radijo stoties M-1 laidos metu „200 sekundžių informacijos“ paskelbta informacija apie UAB „Transimeksa“ yra klaidinanti, neatitinkanti tikrovės ir žemina UAB „Transimeksa“ dalykinę reputaciją“, priteisti ieškovui 15 000 Eur žalą bei bylinėjimosi išlaidas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Transimeksa“ ieškinį atsakovui Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ dėl dalykinės reputacijos gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo, grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nustatė, kad ieškovas pateiktu ieškiniu siekia jog būtų paneigta informacija paskleista ne tik atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ puslapyje www.lps.lt, bet ir vienoje iš žiniasklaidos priemonių: radijo stotyje M-1, todėl radijo stotis trauktina byloje atsakovu, o ieškovas įgyja teisę kreiptis į teismą tik pareikalavęs informavimo priemonės paneigti paskleistą informaciją. Teismas išaiškino ieškovui, kad vadovaujantis CK 2.24 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi jis turi teisę surašyti paneigimą ir pareikalauti, kad ta visuomenės informavimo priemonė (viešosios informacijos skleidėjas) šį paneigimą nemokamai paskelbtų per dvi savaites. Taip pat išaiškino, kad jei visuomenės informavimo priemonė atsisakytų paskelbti paneigimą ar to nepadarytų per įstatyme nustatytą terminą, ieškovas įgytų teisę kreiptis ieškinine tvarka dėl garbės, orumo ar dalykinės reputacijos gynimo. Kadangi nebuvo tinkamai pasinaudota privaloma išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka, teismas atsisakė priimti ieškovo ieškinį (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Apeliantas UAB „Transimeksa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-28 nutartį, kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinį, priimti ieškinį bei perduoti jį nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Apelianto nuomone visuomenės informavimo priemonei – radijo stočiai M-1 negali būti taikoma atsakomybė, todėl ji negali būtų traukiama atsakovu šioje byloje. Radijo stočiai M-1 taikytina Visuomenės informavimo įstatymo 54 str, redakcinės atsakomybės už paskleistą informaciją netaikymo nuostata. Manytina, jog radijo stotis M-1 ruošdama laidą vadovavosi atsakovo straipsnyje pateikta informacija, kreipėsi į straipsnio autorių V. K. straipsnyje pateiktos informacijos patvirtinimo, pasisakymo ta pačia tema laidoje. Straipsnis, kuriuo buvo vadovaujamasi radijo laidoje, internetiniame puslapyje buvo paskelbtas vieną dieną prieš laidą, todėl nekyla abejonių, kad žinia apie ieškovą nuskambėjusi radijo laidoje jau buvo paskleista per kitas visuomenės informavimo priemones ir dar nebuvo paneigta ją paskelbusios visuomenės informavimo priemonės. Visuomenės informavimo įstatymo 54 str. 2 d. numato, kad už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą atsako tas, kas pirmas paskleidė tokią informaciją, todėl Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ yra tinkamas ir vienintelis atsakovas šioje byloje. Ieškovas mano, kad viešojo informavimo priemonė perteikė atsakovo pateiktą informaciją neiškraipytai, atsakovo žodžiais, taip kaip buvo nurodyta straipsnyje ir kaip pats atsakovas radijo stočiai ją pateikė. Nagrinėjamu atveju ieškinys reiškiamas ne radijo stočiai M-1, bet žinias paskleidusiam asmeniui, nesinaudojant išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinį buvo atsisakyta priimti CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu teisėtumo ir pagrįstumo.

11Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama LR CPK ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Viena iš teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų yra susijusi su tuo, kad tuo atveju, kai konkreti specialaus įstatymo norma nustato tam tikroms bylų kategorijoms išankstinę privalomą sprendimo ne teisme tvarką, asmuo gali kreiptis į teismą ir ginti pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus tik tuomet, kai jis pasinaudoja šia išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka. (LR CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog ieškovas pateiktu ieškiniu siekia, jog būtų paneigta informacija vienoje iš žiniasklaidos priemonių: radijo stotyje M-1, konstatavo, kad radijo stotis trauktina į bylą atsakovu, o ieškovas įgyja teisę kreiptis į teismą tik pareikalavęs informavimo priemonės paneigti paskleistą informaciją. Kadangi ieškinys buvo pareikštas, pažeidžiant CPK 137 str. 2 d. 3 p. t.y. ieškovui nesilaikius privalomos ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, teismas ieškinį atsisakė priimti.

12Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino ir taikė normas, reglamentuojančias ikiteisminę ginčų sprendimo tvarką.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškinys pareikštas dėl dalykinės reputacijos gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovas ieškinį reiškia atsakovui Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“. Ieškovas tvirtina, jog atsakovo oficialiame elektoriniame puslapyje http://www.lps.lt skiltyje „LPS naujienos“ paskelbtame straipsnyje bei M-1 laidos metu „200 sekundžių informacijos“ atsakovo paskelbta informacija apie ieškovą neatitinka tikrovės, žemina dalykinę reputaciją, tokiu būdu kenkiama ieškovo interesams. Ieškovas siekia, kad būtų pripažinta, kad atsakovas patalpindamas savo elektroniniame puslapyje straipsnį ir pasisakydamas radijo žiniose žemino pareiškėjo dalykinę reputaciją ir suformavo neigiamą nuomonę apie ieškovą. Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą be komentarų ir tokia pačia apimtimi ir forma, kokia buvo paskelbti tikrovės neatitinkantys bei ieškovo dalykinę reputaciją pažeidžiantys duomenys, paneigti tikrovės neatitinkančius ir ieškovo dalykinę reputaciją pažeidžiančius duomenis savo internetiniame puslapyje naujienų skiltyje „LPS naujienos“ pirmame puslapyje bei per radijo stotį M-1.

14Taigi nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas ne visuomenės informavimo priemonei – radijo stočiai M-1, bet atsakovui Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ t.y. duomenis paskleidusiam asmeniui (pirminiam informacijos šaltiniui). Tokiu atveju kai visuomenės informavimo priemonė nėra duomenų paskleidėja, o tik duomenų paskleidimo priemonė ir jai nereiškiamas reikalavimas dėl duomenų paneigimo per visuomenės informavimo priemones, o reiškiamas reikalavimas tik pirminiam informacijos šaltiniui paneigti paskelbtus tikrovės neatitinkančius duomenis bei atlyginti žalą, tai ieškovo nepasinaudojimas replikos teise nėra laikytinas CK 2.24 straipsnio antrosios dalies pažeidimas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog pareiškus reikalavimą dėl tikrovės neatitinkančių ir ieškovo dalykinę reputaciją žeminančių paskleistų duomenų paneigimo ne visuomenės informavimo priemonei, o tiesiogiai tokius duomenis paskleidusiam asmeniui, išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka (reikalavimas kreiptis į visuomenės informavimo priemonę - radijo stotį M-1 - paneigti paskleistą informaciją) šiuo atveju netaikoma. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas 2015-07-02 yra kreipęsis raštu į atsakovą su reikalavimu iki 2015-07-15 paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją ir atlyginti žalą. 2015-07-13 atsakymu atsakovas su ieškovo reikalavimu nesutiko ir jo nepatenkino, todėl ieškovas įgijo teisę kreiptis ieškinine tvarka dėl garbės, orumo ar dalykinės reputacijos gynimo.

15Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktą ieškovas ieškinyje privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (faktinį ieškinio pagrindą), bei savo reikalavimą (ieškinio dalyką) (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Tai yra ieškinio elementai, kurių būtinumą lemia ir jų esmę atskleidžia CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas, kuris reiškia, kad tik asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2011). Pažymėtina, kad dėl šalių tinkamumo ar trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą teismas turėtų spręsti ne civilinės bylos iškėlimo, bet pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje siūlydamas ieškovui netinkamą šalį pakeisti tinkama ar spręsdamas dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą. Nagrinėjamu atveju galėtų būtų sprendžiamas klausimas dėl radijo stoties M-1 įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu.

16Atsižvelgiant į nurodyta, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartis yra naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas grąžintinas nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai