Byla Iv-4761-208/2011
Dėl sprendimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su V. K. skundu dėl sprendimo pakeitimo,

Nustatė

2teisme 2011-12-29 gautas V. K. skundas, kuriuo prašoma pakeisti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011-11-17 sprendimą dėl priešpensinės bedarbio išmokos neskyrimo ir skirti jam priešpensinę bedarbio išmoką.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjas nesutikdamas su Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2011-10-14 sprendimu, jį apskundė išankstine neteismine tvarka Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išnagrinėjusi ginčą išankstine neteismine tvarka, paliko galioti Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus sprendimą, kuriuo jam nebuvo paskirta priešpensinė bedarbio išmoka. Taigi pareiškėjui tiesiogines teisines pasekmes sukelia Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus priimtas sprendimas, todėl jis laikytinas ginčo objektu. Tokiu atveju atsakovu turėtų būti nurodyta Utenos teritorinė darbo birža, trečiuoju suinteresuotu asmeniu Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

6Utenos teritorinės darbo biržos buveinė yra Utenoje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str. Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorija apima Utenos rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Panevėžio, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti V. K. skundą.

9Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai