Byla 1-1611-882/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Audrius Sadauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Sigito Dobiliausko pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje

2V. K., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ) Skuode, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, aukštesniojo išsilavinimo, išsituokęs, dirbantis UAB ( - ) vairuotoju – ekspeditoriumi, gyvenantis ( - ) Šiauliuose, gyvenamąją vietą deklaruojantis adresu ( - ) Pakruojo r., neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 243 straipsnį,

Nustatė

3V. K. vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, būtent: 2017-10-02 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 38 straipsniu?, būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę, remiantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, BK 722 straipsniu, įpareigojimą dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, bei nustatant 6 (šešių) mėnesių terminą šios baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymui nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, 2017-10-23 Šiaulių apygardos probacijos tarnybos skyriuje būdamas supažindintas su šios baudžiamojo poveikio priemonės atlikimo tvarka ir sąlygomis, pasirašytinai sutikdamas dalyvauti elgesio pataisos programoje ,,Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas" ir dalyvaudamas 2017-10-31 vykusiame užsiėmime, į kitą 2017-11-10 numatytą užsiėmimą nebeatvykdamas, 2017-12-29 telefonu probacijos tarnybos pareigūnui paaiškindamas, kad planuoja vykti į komandiruotę 2018-01-02 savaitei laiko, bei pažadėdamas grįžęs atvykti į probacijos tarnybą, tačiau neatvyko, tokiais savo veiksmais vengė atlikti jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę - dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose sutartu laiku neatvykdamas į probacijos tarnybą.

4V. K. kaltė įrodyta jo paties ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kita bylos rašytine medžiaga.

5Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu V. K. visiškai pripažino savo kaltę dėl vengimo atlikti jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę ir parodė, kad labai gailisi dėl tokio savo poelgio. Esant galimybei nori bylą užbaigti baudžiamuoju įsakymu, sutinka sumokėti jam paskirtą baudą pinigine išraiška. Parodė, kad psichinėmis ligomis nesirgęs, priklausomybių psichotropinėms, narkotinėms medžiagoms ar alkoholiui neturi, jokiose įskaitose nėra, galvos traumų neturėjęs. Datos nepamena, bet vienoje paskaitoje probacijos tarnyboje jis dalyvavo, tačiau jam nepatiko, nes programa buvo sudėtinga, dėstoma jam nesuprantamai. Jam atrodė, kad tai programa sudaryta asmenims, kurie yra brutalūs nusikaltėliai, kokiu jis savęs nelaiko. Kitą kartą nėjo, nes matė visą programą surašytą popieriniuose blankuose pas probacijos tarnybos skyriaus darbuotoją ir programa jam nepatiko, nes joje nurodoma, kad turi prisipažinti padaręs nusikaltimą, ne tik smurtaudamas artimoje aplinkoje, tačiau, kaip buvęs nusikaltęs visam pasauliui. Atsimena, tačiau tiksliai nepamena kada, bet galėjo būti 2018 metų sausio mėnesį probacijos tarnyba jam paskambino, jis pasakė, kad išvyksta į užsienį komandiruotei, todėl negali atvykti. Su probacijos tarnyba dėl atvykimo kitu metu nesusitarė. Vėliau jis su probacijos tarnyba nebendravo, nebuvo susisiekęs, nei telefonu, nei atvykęs į tarnybos patalpas. Nebandė susisiekti su probacijos tarnyba, nes programos niekas nebūtų pakeitęs, o jis turėjo sau kalti į galvą, kad jis didžiausias nusikaltėlis. Jis nenorėjo atlikti jam teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, nes probacijos tarnybos sudaryta programa jam buvo nepriimtina, morališkai jį žlugdė. (b. l. 60, 67-70, 77-79).

6Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus 2018-06-08 rašte Nr. Š5-8008 nurodyta, kad V. K. vengia atlikti Pakruojo rajono apylinkės teismo 2017-10-02 nutartimi jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę - įpareigojimą dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose per šešis mėnesius nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. (b. l. 4-5).

72017-10-02 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartyje nurodyta, kad, vadovaujantis BPK 139 straipsniu, 212 straipsnio 5 punktu, 214 straipsnio 2 dalimi, 216 straipsniu, BK 38 straipsniu, 67 straipsniu, 71 straipsniu, 722 straipsniu, nutarta patvirtinti Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės 2017-09-27 nutarimą, kuriuo V. K. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipsnio 2 dalyje, kaltininkui susitaikius su nukentėjusiąja L. K., bei ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-47608-17 nutrauktas, ir paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, nustatant 6 mėnesių terminą šios baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymui nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. (b. l. 6-7).

8Iš sutikimo dalyvauti adaptuotose elgesio pataisos programose (forma patvirtinta Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktoriaus 2012-07-02 įsakymu Nr. V-100) matyti, kad V. K. sutiko dalyvauti adaptuotose elgesio pataisos programose, bei kad būtų renkami duomenys iš atitinkamų registrų apie jo nusikalstamo elgesio galimą pasikartojimą ateityje elgesio pataisos programos efektyvumui vertinti. (b. l. 8).

9Iš Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimo dėl V. K. baudimo bauda arba areštu 2018-03-19 Nr. Š5-4063 matyti, kad V. K. vengė atlikti teismo jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę - dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, sutartu laiku bei šaukiamas neatvyko į probacijos tarnybą, todėl, vadovaujantis BK 74 straipsnio 2 dalimi, 243 straipsniu, pasiūlyta V. K. nubausti bauda arba areštu. (b. l. 9-10).

10Iš Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties 2018-04-09 Nr. IK2-796 matyti, kad baudžiamojo poveikio priemonę vykdančios institucijos teikimas prokuratūrai pagal BPK 166 straipsnio 1 dalies 1 punktą prilyginamas pranešimui apie nusikalstamą veiką. Gavęs šį teikimą, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras atlieka ikiteisminį tyrimą. Teismas pripažinęs asmenį kaltu, padariusiu nusikalstamą veiką, numatytą BK 243 straipsnyje, skiria bausmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-07-01 konsultacija Nr. B3-260). (b. l. 11-12).

11Iš UAB ( - ) 2018-06-29 atsakymo į 2018-06-29 Nr. IBPS-S-326700 užklausimą ir pridėto darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašo matyti, kad laikotarpiu nuo 2017-10-31 iki 2018-05-18 į komandiruotę V. K. nevyko. (b. l. 22-26).

12Iš tarnybinio pranešimo dėl UAB ( - ) paaiškinimo 2018-06-29 Nr. IBPS-V-1306482 matyti, kadangi darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašas yra be paaiškinamųjų simbolių, kurie nurodytų, ką reiškia V. K. darbo laike žymimos ,,PB" raidės, todėl buvo susisiekta telefonu su UAB ( - ) vyresniąja buhaltere, kuri paaiškino, jog V. K. yra nepareigingas, o ,,PB" raidės žymi jo pravaikštas. Taip pat paminėjo, jog V. K. dirba jų įmonėje Šiauliuose, tik įmonės teritorijoje ir į užsienio komandiruotes 2017-10-31 - 2018-05-18 laikotarpiu nebuvo siųstas. (b. l. 27-28).

13Iš SODROS DB išrašo 2018-06-27 matyti V. K. pertraukiami darbo laikotarpiai UAB ( - ). (b. l. 45-46).

14Byloje yra pakankamai įrodymų, įrodančių, kad kaltinamasis V. K. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 243 straipsnyje, veika kvalifikuota teisingai.

15Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir dėl to gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.

16Kaltinamasis sutinka baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, neprieštarauja prokuroro siūlomos bausmės rūšiai – baudai ir jos dydžiui. (b. l. 84-86).

17Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kaltinamojo asmenybę, bausmės tikslus.

18Kaltinamasis padarė baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 straipsnis), nusižengimas baigtas, padarytas tiesiogine tyčia, kaltinamasis neteistas (b. l. 48-49), praeityje administracine tvarka baustas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 43, 51), dirba ir turi pastovų pragyvenimo šaltinį (b. l. 43, 45-46, 47). Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir dėl to gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytą baudžiamąjį nusižengimą kaltinamajam gali būti skiriama sankcijoje numatyta bausmė – bauda (BK 47 straipsnis). Bausmės dydis nustatytinas įstatyme numatytas minimalus, kadangi kaltinamasis neteistas, kaltę pripažino ir gailisi (BK 47 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Atkreiptinas dėmesys, jog kaltinamojo veika vertintina santykyje su tokiu MGL dydžiu, koks jis buvo nusikalstamos veikos padarymo metu, šiuo atveju veikos padarymo momentas, suėjus 2017-10-02 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartyje nustatytam 6 (šešių) mėnesių terminui paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymui nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, o nuo 2018-01-01 taikytinas MGL dydis lygus 50,00 EUR. Remiantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu, kadangi baudžiamoji byla išspręsta supaprastinto proceso tvarka ir užbaigta teismo baudžiamuoju įsakymu.

19Teismas, vadovaudamasis BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

20V. K., asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 243 straipsnyje, ir skirti 15 MGL dydžio (750,00 EUR) baudą.

21Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) ir V. K. skirti galutinę 10 MGL dydžio (500,00 EUR, penkių šimtų) baudą. Įpareigoti V. K. visą šią baudą sumokėti per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

22V. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

23Išaiškinti V. K., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu skirta bausme ar jos dydžiu, turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Minėta teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir nebegalės būti skundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Audrius Sadauskas,... 2. V. K., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ) Skuode, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. V. K. vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, būtent:... 4. V. K. kaltė įrodyta jo paties ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais,... 5. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu V. K. visiškai pripažino savo kaltę dėl... 6. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus 2018-06-08 rašte... 7. 2017-10-02 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartyje nurodyta, kad,... 8. Iš sutikimo dalyvauti adaptuotose elgesio pataisos programose (forma... 9. Iš Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimo dėl V.... 10. Iš Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties... 11. Iš UAB ( - ) 2018-06-29 atsakymo į 2018-06-29 Nr. IBPS-S-326700 užklausimą... 12. Iš tarnybinio pranešimo dėl UAB ( - ) paaiškinimo 2018-06-29 Nr.... 13. Iš SODROS DB išrašo 2018-06-27 matyti V. K. pertraukiami darbo laikotarpiai... 14. Byloje yra pakankamai įrodymų, įrodančių, kad kaltinamasis V. K. padarė... 15. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 16. Kaltinamasis sutinka baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu,... 17. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 18. Kaltinamasis padarė baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 straipsnis),... 19. Teismas, vadovaudamasis BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,... 20. V. K., asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį... 21. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu... 22. V. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 23. Išaiškinti V. K., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu skirta...