Byla 2S-420-267/2016
Dėl antstolės E. M. veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. D. atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-958-832/2016 pagal pareiškėjo M. D. skundą dėl antstolės E. M. veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Teisme gautas skolininko M. D. skundas dėl antstolės E. M. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0009/16/00106. Pareiškėjas nurodė, jog antstolė nepagrįstai pradėjo vykdyti išieškojimą iš jam priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Lėšos, esančios šioje sąskaitoje, yra skirtos jo būtiniausiems poreikiams tenkinti. Skolininkas taip pat akcentavo, jog antstolė nepagrįstai pradėjo vykdyti priverstinį išieškojimą, nesuteikusi jam termino geranoriškai sumokėti skolą pagal raginimą.

62. Suinteresuotas asmuo antstolė E. M. su skundu nesutiko, 2016 m. vasario 11 d. patvarkyme nurodė, kad, vykdant vykdomąją bylą Nr. 0009/16/00106, 2016-01-14 vykdomąjį dokumentą užregistravus Antstolių informacinėje sistemoje, parengus patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užvedus vykdomąją bylą, 2016-01-15 buvo patikrinti duomenys Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registre apie skolininko bausmės atlikimo vietą. Nustačius, kad skolininkas atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose, 2016-01-15 buvo parengti procesiniai dokumentai: 2016-01-15 raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S3f-1706, 2016-01-15 vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. Bf-2229, 2016-01-15 patvarkymas dėl skolos išieškojimo, 2016-01-15 patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S3f-1731, 2016-01-15 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S3f-1729, kurie kartu su 2016-01-14 patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S3f-1704 registruotu laišku buvo išsiųsti skolininkui, o patvarkymas Nr. S3f-1731 vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, ir patvarkymas Nr. S3f-1730 dėl skolos išieškojimo buvo išsiųsti vykdyti ir į įkalinimo įstaigą. Skolininkas nėra pateikęs antstolei įrodymų, jog yra areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka. Artimųjų skolininkui pervedamos sumos nėra priskiriamos prie tų piniginių lėšų, į kurias įstatymai draudžia nukreipti išieškojimą. Iš skolininko į antstolės depozitinę sąskaitą 2016-01-28 buvo pervesta tik 25 Eur, kitų lėšų nebuvo nuskaityta.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 19 d. nutartimi pareiškėjo M. D. skundą dėl antstolės E. M. 2016 m. sausio 15 d. patvarkymų vykdomojoje byloje Nr. 0009/16/00106 atmetė.

94. Teismas nustatė, kad antstolės E. M. kontoroje Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015-12-23 išduoto vykdomojo dokumento Nr. 1-204-636/2015 pagrindu užvesta vykdomoji byla išieškotojos UAB „CCM Baltic“ naudai dėl 1756,99 Eur išieškojimo iš skolininko M. D.. Kadangi M. D. laisvės atėmimo bausmę atlieka Marijampolės pataisos namuose, patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, vykdo pataisos įstaiga, todėl teismas sprendė, kad pataisos namai, gavę patvarkymą 2016-01-27, pagrįstai 2016-01-28 pervedė 25 eurus į antstolės depozitinę sąskaitą.

105. Iš vykdomosios bylos teismas nustatė, jog skolininkui siųsti dokumentai buvo įteikti 2016-01-29, vadinasi, skolininkas galėjo iki 2016-02-08 geranoriškai įvykdyti sprendimą, sumokant skolą (1756,99 Eur) bei vykdymo išlaidas (65,74 Eur). Nors skolininkas nurodo, kad jam nebuvo leista per raginime nustatytą laikotarpį padengti skolos, vis dėlto pačiame skunde skolininkas pripažino, jog nei gavus raginimą, nei dabar neturi lėšų padengti įsiskolinimą, todėl teismas sprendė, jog priverstinis skolos išieškojimas buvo pradėtas pagrįstai.

116. M. D. taip pat skundžia 2016-01-15 patvarkymą dėl išieškojimo iš jo lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, nurodydamas, kad antstolė nepagrįstai nukreipė išieškojimą į šias lėšas, dėl to jis negali naudotis savo bei artimųjų jam pervestomis lėšomis būtiniausiems poreikiams tenkinti. Nustatyta, kad antstolei buvo pervesta 25 Eur suma iš M. D. lėšų, esančių Marijampolės pataisos namų sąskaitoje.

127. Teismas sprendė, kad šioje konkrečioje situacijoje skolininkas privalėjo pagrįsti ir įrodyti jam tenkančias pačias būtiniausias išlaidas, šių išlaidų, kurios nėra finansuojamos valstybės lėšomis, dydį, tačiau tokių duomenų nepateikė. Teismas padarė išvadą, kad antstolė pagrįstai pradėjo priverstinį skolos išieškojimą, pagrįstai nukreipė išieškojimą į skolininko lėšas, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, todėl M. D. skundą atmetė.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

148. Atskiruoju skundu pareiškėjas M. D. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartį ir jo skundą dėl antstolės veiksmų patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

158.1. Atskirasis skundas grindžiamas esminiu argumentu, kad antstolei nuskaitant į sąskaitą artimųjų pervestas lėšas, apeliantas už dalį paslaugų turi susimokėti pats iš asmeninių lėšų, ir įsigyti būtinų prekių, kurias išvardija atskirame sąraše, todėl išieškojimo į jas nukreipimas prieštarauja CPK 668 straipsnio 1 dalies ir 739 straipsnio nuostatoms.

169. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė E. M. atskirąjį skundą prašo atmesti ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

179.1. Pareiškėjas, tiek pateikdamas skundą dėl antstolės veiksmų, tiek ir pateikdamas atskirąjį skundą dėl skundžiamos nutarties dalies, nepateikė jokių įrodymų, kad įkalinimo įstaiga jam nėra užtikrinusi ar negali užtikrinti būtiniausių poreikių patenkinimo. Sąraše apelianto išvardintos prekės negali būti priskiriamos prie būtiniausių poreikių tenkinimo prekių, nes tai yra prabangos, bet ne pirmo būtinumo prekės. Tai, kad nuteistiesiems yra leidžiama papildomai įsigyti reikmenų, nereiškia, jog šių prekių neįsigijus jų minimalūs poreikiai nėra užtikrinami.

189.2. Šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo teisės ir teisėti interesai nėra pažeisti. Įstatymas numato, kad skolininkui, nevykdančiam savo įsipareigojimų, būtų taikomos priverstinio turtinio pobūdžio priemonės ir skola išieškoma priverstinai, nukreipiant skolos išieškojimą į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis, ar priklausančius skolininkui iš kitų asmenų, į lėšas, esančias kredito įstaigose ir pas kitus asmenis. (LR CPK 688 str., 689 str.).

199.3. Pažymi, kad pareiškėjas į įkalinimo įstaigą pateko dėl padarytų nusikaltimų, todėl dėl savo kaltės patiria ir atitinkamus nepatogumus.

20Teismas

konstatuoja:

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2210. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, areštuojant pinigines lėšas, skolininkui pervedamas į įkalinimo įstaigoje esančią sąskaitą, pripažinimo neteisėtais, pagrįstumo ir teisėtumo.

2311. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pripažino, kad antstolė areštuodama skolininkui priklausančias lėšas, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, elgėsi teisėtai, įstatymų nuostatų nepažeidė, o pareiškėjas neįrodė ir nepagrindė jam tenkančių pačių būtiniausių išlaidų ir šių išlaidų dydžio.

2412. Apeliantas skundžia tik teismo nutarties dalį dėl pirmo būtinumo išlaidų neįrodymo, teigdamas, kad įkalinimo įstaiga neaprūpina darbu ir nepakankamai užtikrina jo kasdienių poreikių tenkinimą, todėl skolininkas už dalį paslaugų turi susimokėti pats iš asmeninių lėšų ir įsigyti būtinų prekių, kurias išvardija atskirame sąraše. Lėšas, skirtas tenkinti būtinosioms jo reikmėms, jam perveda artimieji, todėl išieškojimo į jas nukreipimas, apelianto nuomone, prieštarauja LR CPK 668 straipsnio 1 dalies ir 739 straipsnio nuostatoms.

2513. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs atskirojo skundo turinį, pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines aplinkybes bei padarytas išvadas, neturi pagrindo daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

2614. Pažymėtina, jog tiek LR CPK, tiek Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos nenumato draudimo nukreipti išieškojimo į bausmę atliekančiam nuteistajam priklausančias pinigines lėšas, esančias įkalinimo įstaigos sąskaitoje. Teismo vertinimu, skolininko lėšos, į įkalinimo įstaigą pervedamos artimųjų kaip parama, nepatenka nei į LR CPK 668 straipsnyje nurodyto turto sąrašą, iš kurio negali būti išieškoma, nes yra apsaugomas turtas, kuris yra reikalingas patenkinti būtiniausiems skolininko ir jo šeimos narių poreikiams, nei į baigtinį LR CPK 739 straipsnyje nurodytą piniginių sumų, iš kurių išieškojimas nėra galimas, sąrašą. Nėra jokio teisinio pagrindo spręsti, kad skolininko lėšos, pervedamos jo artimųjų į laisvės atėmimo įstaigoje esančią sąskaitą, gali būti priskiriamos nors vienai iš LR CPK 668 straipsnyje ar 739 straipsnyje nurodytų piniginių sumų, todėl išieškojimas iš tokių lėšų yra galimas. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad jo asmeninėje sąskaitoje esančios piniginės lėšos yra LR CPK 739 straipsnyje nurodytos pinigų sumos, iš kurių išieškojimas yra negalimas (LR CPK 178 str.).

2715. Antstolė E. M. Marijampolės pataisos įstaigai nusiųstame 2016 m. sausio 15 d. patvarkyme Nr. S3f-1730 dėl skolos išieškojimo, vadovaudamasi išieškojimą iš pajamų reglamentuojančiomis LR CPK 733–743 straipsnių normomis, nurodė, kad reikalauja iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną MMA, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vienos MMA. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamu atveju apeliantas neginčija antstolei pervestos sumos dydžio. Kadangi iš skolininko neišskaičiuojama 100 procentų jo pajamų, likusią dalį apeliantas turi teisę naudoti savo reikmėms, inter alia (be kita ko), nedraudžiamiems asmeninio naudojimo daiktams įsigyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016).

2816. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad pareiškėjui M. D., įrodinėjančiam, kad antstoliui skundžiamu patvarkymu areštavus jo asmenines lėšas, jis negali įsigyti pirmo būtinumo prekių, kurios nėra garantuojamos ir užtikrinamos valstybės lėšomis, tenka įrodinėjimo pareiga pagrįsti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (LR CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju apeliantas kartu su atskiruoju skundu teikia 32 būtinųjų prekių jo asmeniui sąrašą pagal pataisos namų parduotuvės įkainius. Taigi, šioje konkrečioje situacijoje apeliantas privalėjo pagrįsti ir įrodyti jam tenkančias pačias būtiniausias išlaidas, šių išlaidų dydį, kurios nėra finansuojamos valstybės lėšomis, tačiau tokių duomenų nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinėje instancijoje nepateikė.

2917. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą dėl antstolės E. M. veiksmų, iš esmės tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir padarė pagrįstas išvadas. Įvertinęs išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo antstolio veiksmus, atliktus vadovaujantis nustatytu teisiniu reglamentavimu, pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais.

30Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl teismo nutarties naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas netenkinamas, teismo nutartis paliekama nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

32Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Teisme gautas skolininko M. D. skundas dėl antstolės E. M. veiksmų... 6. 2. Suinteresuotas asmuo antstolė E. M. su skundu nesutiko, 2016 m. vasario 11... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 19 d. nutartimi... 9. 4. Teismas nustatė, kad antstolės E. M. kontoroje Mažeikių rajono... 10. 5. Iš vykdomosios bylos teismas nustatė, jog skolininkui siųsti dokumentai... 11. 6. M. D. taip pat skundžia 2016-01-15 patvarkymą dėl išieškojimo iš jo... 12. 7. Teismas sprendė, kad šioje konkrečioje situacijoje skolininkas privalėjo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas M. D. prašo panaikinti Mažeikių rajono... 15. 8.1. Atskirasis skundas grindžiamas esminiu argumentu, kad antstolei... 16. 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė E. M.... 17. 9.1. Pareiškėjas, tiek pateikdamas skundą dėl antstolės veiksmų, tiek ir... 18. 9.2. Šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo teisės ir teisėti interesai nėra... 19. 9.3. Pažymi, kad pareiškėjas į įkalinimo įstaigą pateko dėl padarytų... 20. Teismas... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. 10. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 23. 11. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pripažino, kad... 24. 12. Apeliantas skundžia tik teismo nutarties dalį dėl pirmo būtinumo... 25. 13. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs atskirojo skundo turinį,... 26. 14. Pažymėtina, jog tiek LR CPK, tiek Sprendimų vykdymo instrukcijos... 27. 15. Antstolė E. M. Marijampolės pataisos įstaigai nusiųstame 2016 m. sausio... 28. 16. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad pareiškėjui M. D.,... 29. 17. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 30. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 32. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartį palikti...