Byla A2.11.-1737-760/2015
Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ III skirsnio 13 punktą ir taip įvykdė administracinį teisės pažeidimą, už kurį atsakomybė numatyta LR ATPK 1932 str. (Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas)

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Gitanai Gečienei, Mildai Bušinskaitei, dalyvaujant J. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje J. A., a. k. ( - ) gyv. ( - ), kaltinamas pagal LR ATPK 1932 str.,

Nustatė

2Tauragės rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla, kurioje J. A., kaltinamas pagal LR ATPK 1932 str.

3Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio apylinkės inspektorių veiklos grupės tyrėja Roberta Norvilaitė surašė J. A. administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodyta, kad 2015 m. gegužės 27 d. nuo 11 val. iki 11 val. 32 min., atlikus patikrinimą įmonėje UAB „Gaurės metalai“, įmonės kodas 30391030, adresu ( - ), teritorijoje buvo rasta 7 vienetai lengvųjų automobilių ir mikroautobusų kėbulų, kurių išregistravimą patvirtinančių dokumentų įmonės direktorius J. A. negalėjo pateikti, nes jų neturėjo, tokiu būdu pažeidė 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ III skirsnio 13 punktą ir taip įvykdė administracinį teisės pažeidimą, už kurį atsakomybė numatyta LR ATPK 1932 str. (Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas).

42015 m. liepos 7 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimu J. A. buvo pripažintas kaltu pagal ATPK 1932 str. ir jam paskirta 579 Eur bauda be netauriųjų metalų laužo konfiskavimo.

52015 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi 2015 m. liepos 7 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimą panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo apylinkės teisme. Apygardos teismas nurodė, kad nurodyti nevienodi padaryti įstatymo uždrausti veiksmai, taip pat neaišku, už ką įmonės vadovas nubaustas: ar už išregistravimo pažymėjimų neturėjimą, ar už sunaikinimo pažymėjimų išdavimą, ir kam: ar transporto priemonėms, ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kėbulams. Be to apygardos teismas nurodė, kad siekiant objektyviai ir visapusiškai nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes, pašalinti visus prieštaravimus bei abejones, būtina išsamiai įvertinti J. A. pateiktus įrodymus bei nurodytas aplinkybes apie automobilių kėbulų įsigijimą, nustatyti, ar J. A. vadovaujama įmonė UAB “Gaurės metalai” turėjo užpildyti, laikyti bei pateikti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimus, kaip numato 2003-12-24 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ III skirsnio 13.1 punktas. Teismas nurodė į teismo posėdį iškviesti UAB „Autoliux“, UAB „Jongita“, V. J. IĮ vadovus, kurie paaiškintų apie sandorių tarp jų šių įmonių ir UAB „Gaurės metalai“ sudarymo aplinkybes, galbūt minėtos įmonės galės pateikti institucijos nurodytus dokumentus – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimus, kurių detales įsigijo UAB „Gaurės metalai“ ir kurių negalėjo pateikti UAB „Gaurės metalai“ vadovas. Teismo nuomone, siekiant išsiaiškinti, kokį J. A. vadovaujama įmonė turėjo pateikti pareigūnams ir kokį norminio akto reikalavimą pažeidė J. A., būtina apklausti policijos pareigūnus, kurie atliko patikrinimą, surašė patikrinimo aktą bei administracinio teisės pažeidimo protokolą.

6J. A. teismo posėdžio metu parodė, kad jis dirba įmonėje, kuri superka juoduosius ir spalvotus metalus. 2015-05-27 atvykę pareigūnai jo paprašė pateikti automobilių išregistravimo dokumentus, tačiau jis jų neturėjo, nes manė, kad jų jam nereikia. Jis pirko automobilių detales kaip metalo laužą, todėl į bylą pateikė metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartis. Policijos pareigūnai konstatavo, kad jis nepateikė septynių automobilių dokumentų, tačiau kokių konkrečiai automobilių ir kokių dokumentų reikia, jie nenurodė. Pirkimo – pardavimo sutartis pateikė tik su skundu, nes policijos pareigūnams jų nereikėjo. Protokole jis kaltinamas pažeidęs 13 punktą, tačiau policijos pareigūnai jam nurodė pateikti automobilių išregistravimo dokumentus, sunaikinimo dokumentų neprašė. Jis perka tik paprastą laužą, todėl ši taisyklė jam negalioja. Protokole nurodomas kaltinimas neaiškus, neaišku, ką turėjo pateikti ir ko nepateikė.

7Liudytojas V. J. parodė, kad jo įmonė demontuoja automobilius ir kėbulus parduoda UAB „Gaurės metalai“. 13 punktas, kurio pažeidimu yra kaltinamas J. A., galioja tik Lietuvos Respublikoje registruotiems automobiliams, o parvežtiems iš užsienio automobiliams negalioja.

8Liudytojas T. J. parodė, kad UAB „Gaurės metalai“ iš UAB „Autoliux“ įsigijo juodojo metalo, t. y. automobilių kėbulus, pagal pirkimo – pardavimo sutartis. Jie pateikė sunaikinimo pažymėjimus, nes turi demontavimo licenciją.

9Liudytojas J. K. parodė, kad jie pardavė J. A. automobilių kėbulus, kaip metalo laužą.

10Liudytojas T. R. parodė, kad jis dirbo UAB „Gaurės metalai“, kuri supirkinėjo metalo laužą. Įmonėje sąlygų ardyti automobilius nebuvo.

11Liudytoja Roberta Norvilaitė parodė, kad ji tikrinime nedalyvavo, protokolą surašė pagal pateiktą tarnybinį pranešimą. J. A. tikrinimo metu neturėjo automobilių kėbulų dokumentų bei dokumentų, iš kur įsigijo detales. Jis kaltinamas tuo, kad neturėjo automobilių išregistravimo dokumentų.

12Liudytojas Mindaugas Španceris parodė, kad pas J. A. rado 20-30 automobilio kėbulų, tačiau jis nepateikė transporto priemonių sunaikinimo dokumentų. Duomenų apie įmonėje vykdomą veiklą jie neturėjo.

13Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas netinkamai, byla grąžintina protokolo patikslinimui.

14Pažymėtina, kad ATPK 1932 straipsnyje įtvirtinta norma yra blanketinė, todėl surašant asmeniui administracinio teisės pažeidimo protokolą šio ATPK straipsnio pagrindu, turi būti nurodyti konkretūs teisės aktų reikalavimai, kuriuos asmuo pažeidė.

15Nagrinėjamu atveju administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad 2015 m. gegužės 27 d. nuo 11 val. iki 11 val. 32 min., atlikus patikrinimą įmonėje UAB „Gaurės metalai“, įmonės kodas 30391030, adresu ( - ), teritorijoje buvo rasta 7 vienetai lengvųjų automobilių ir mikroautobusų kėbulų, kurių išregistravimą patvirtinančių dokumentų įmonės direktorius J. A. negalėjo pateikti, nes jų neturėjo, tokiu būdu pažeidė 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ III skirsnio 13 punktą ir taip įvykdė administracinį teisės pažeidimą, už kurį atsakomybė numatyta LR ATPK 1932 str. (Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas). Minėto įsakymo 13 punktas numato, kad apdorojimo įmonė arba jos pagal šių Taisyklių 10 punktą įgaliota surinkimo įmonė užpildo tris Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimo formų egzempliorius, iš kurių pirmasis egzempliorius atiduodamas savininkui, atidavusiam eksploatuoti netinkamą transporto priemonę surinkimo ar apdorojimo įmonei, antrasis sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, o trečiasis pateikiamas gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą pagal [6.8.] ir [6.9.] reikalavimus išdavusiam regiono aplinkos apsaugos departamentui.

16Tačiau administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad J. A. nepateikė lengvųjų automobilių ir mikroautobusų kėbulų išregistravimą patvirtinančių dokumentų, todėl teismui neaišku, kokius dokumentus J. A. privalėjo turėti ir pateikti, kokią tvarką pažeidė.

17Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas privalo protokole tiksliai suformuluoti, kuo J. A. yra kaltinamas, t. y. patikslinti, kokius dokumentus J. A. privalėjo turėti ir pateikti policijos pareigūnams, kokią tvarką jis pažeidė.

18Nurodyti pažeidimai yra esminiai, kurie trukdo iš esmės išnagrinėti bylą, jie suvaržo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisę į gynybą, todėl administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina jį surašiusiai institucijai, protokolo patikslinimui.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 259 str., 260 str., 280 str., teismas

Nutarė

20Grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui administracinio teisės pažeidimo protokolo patikslinimui.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė,... 2. Tauragės rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama administracinio teisės... 3. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos... 4. 2015 m. liepos 7 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimu J. A. buvo... 5. 2015 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi 2015 m. liepos... 6. J. A. teismo posėdžio metu parodė, kad jis dirba įmonėje, kuri superka... 7. Liudytojas V. J. parodė, kad jo įmonė demontuoja automobilius ir kėbulus... 8. Liudytojas T. J. parodė, kad UAB „Gaurės metalai“ iš UAB „Autoliux“... 9. Liudytojas J. K. parodė, kad jie pardavė J. A. automobilių kėbulus, kaip... 10. Liudytojas T. R. parodė, kad jis dirbo UAB „Gaurės metalai“, kuri... 11. Liudytoja Roberta Norvilaitė parodė, kad ji tikrinime nedalyvavo, protokolą... 12. Liudytojas Mindaugas Španceris parodė, kad pas J. A. rado 20-30 automobilio... 13. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas netinkamai, byla... 14. Pažymėtina, kad ATPK 1932 straipsnyje įtvirtinta norma yra blanketinė,... 15. Nagrinėjamu atveju administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad... 16. Tačiau administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad J. A.... 17. Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas privalo protokole... 18. Nurodyti pažeidimai yra esminiai, kurie trukdo iš esmės išnagrinėti bylą,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 259 str., 260 str., 280 str., teismas... 20. Grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą Tauragės apskrities... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti...