Byla 2S-614-479/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. R. Ž. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Preilos uostas“ (buvęs pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Sabonio klubas ir partneriai“), Neringos savivaldybės administracija, Neringos savivaldybė, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, akcinės bendrovė Luminor Bank (buvęs pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas),

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė 1.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Preilos uostas“), Neringos savivaldybės administracijos, Neringos savivaldybės, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Danske Bank A/S Lietuvos filialo (dabartinis pavadinimas – AB Luminor Bank). 2.

6Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2018 m. spalio 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo. Suinteresuotas asmuo teismo prašė išduoti vykdomąjį raštą dėl teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties vykdymo.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 3.

9Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi prašymo netenkino. Teismas nustatė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis dėl statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinių šalinimo ( - ). Teismas taip pat nustatė, kad pagal taikos sutartį UAB „Preilos uostas“ kartu su Neringos savivaldybe įsipareigojo inicijuoti Didžiosios Preilos įlankos ir planuojamo žvejų ir mažųjų laivų uosto teritorijos Preilos gyv., Neringoje, detalųjį planą. UAB „Preilos uostas“ taip pat įsipareigojo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimo, o Neringos savivaldybės tarybai patvirtinus detalųjį planą, atlikti sklypo kadastrinius matavimus ir su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sudaryti naują valstybinės žemės nuomos sutartį, savo lėšomis parengti statinių projektus, kreiptis į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, vykdyti statybos darbus pagal parengtus statinių projektus bei atlikti kitus taikos sutartyje nurodytus veiksmus. Teismas atsižvelgė į tai, kad iki 2016 metų taikos sutartis nebuvo įvykdyta ne dėl UAB „Preilos uostas“ kaltės, todėl pagal taikos sutarties 25 punkto nuostatas, sutarties įvykdymo terminas automatiškai buvo pratęstas naujam 3 metų terminui, tai yra iki 2019 metų. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus teismas konstatavo, kad taikos sutartis šiuo metu yra vykdoma tinkamai, todėl nėra teisinio pagrindo išduoti vykdomąjį raštą pagal teismo patvirtintą taikos sutartį.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai 4.

12Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

134.1.

14Teismas nepagrįstai atsisakė išduoti vykdomąjį raštą ir nepagrįstai konstatavo, kad taikos sutartis yra tinkamai vykdoma. Apeliantės teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad nėra tinkamai vykdomas taikos sutarties 9.1 punktas dėl bendro naudojimo įvažiavimo kelio įrengimo.

154.2.

16Teismas neįvertino aplinkybės, jog pagal CPK 606 straipsnio 2 dalies nuostatas vykdomasis raštas gali būti pateiktas vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl teismui netenkinus prašymo, suinteresuotas asmuo netenka galimybės dar kartą kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. 5.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Preilos uostas“ prašo skundą atmesti, Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

185.1.

19Teismas pagrįstai nustatė, jog taikos sutartis yra tinkamai vykdoma. Kadangi vykdant taikos sutartį dalyvauja daug institucijų, šis procesas yra sudėtingas ir reikalauja daug laiko. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad taikos sutarties vykdymo terminas nėra pasibaigęs. Be to, šiuo metu yra svarstomas klausimas dėl galimybės inicijuoti taikos sutarties 9.1 punkto pakeitimą, nes sutarties vykdymo procese paaiškėjo, jog šis taikos sutarties punktas nėra aktualus, todėl jo vykdymas nėra tikslingas.

205.2.

21Apeliantė netinkamai aiškina CPK 606 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes įstatyme įtvirtintas penkerių metų terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti yra skirtas kreiptis į antstolį dėl jau išduoto vykdomojo rašto vykdymo. Suinteresuoto asmens teigimu, teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl atskirasis skundas turi būti atmestas.

22IV.

23Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados 6.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). 7.

25Suinteresuotas asmuo UAB „Preilos uostas“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. gruodžio 10 d. raštą ir Neringos savivaldybės administracijos 2018 m. gruodžio 20 d. raštą. 8.

26CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir turi būti derinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad naujai pateikti įrodymai buvo gauti jau po skundžiamos teismo nutarties priėmimo. Be to, naujų įrodymų pateikimas bylos nagrinėjimo neužvilkins. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktus rašytinius įrodymus prideda prie bylos bei vertina juos kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. 9.

27Apeliantė skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atsisakė išduoti vykdomąjį raštą ir nepagrįstai konstatavo, jog taikos sutartis yra tinkamai vykdoma. Apeliantės teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad nėra tinkamai vykdomas taikos sutarties 9.1 punktas dėl bendro naudojimo įvažiavimo kelio įrengimo. Su šiais skundo argumentais negalima sutikti. 10.

28Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis turi šalims galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra vykdytinas dokumentas. CPK 646 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. 11.

29Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis, sudaryta vykdymo procese tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Preilos uostas“), Neringos savivaldybės administracijos, Neringos savivaldybės, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Danske Bank A/S Lietuvos filialo (dabartinis pavadinimas – AB Luminor Bank). Šia taikos sutartimi buvo išspręstas klausimas dėl statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinių šalinimo ( - ). Iš bylos duomenų matyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2018 m. spalio 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį, kurį skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo atsisakyta išduoti. 12.

30Nagrinėjamu atveju skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumas yra grindžiamas tuo, jog UAB „Preilos uostas“ netinkamai vykdo taikos sutarties 9.1 punkto nuostatas, pagal kurias skolininkė įsipareigojo kreiptis į Neringos savivaldybę ir/ar Neringos savivaldybės administraciją dėl sutarties su Neringos savivaldybe ir/ar Neringos savivaldybės administracija sudarymo, pagal kurią skolininkė savo lėšomis įrengs bendro naudojimo įvažiavimo kelią nuo ( - ) gatvės iki žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) Neringos m. k. v., adresas: ( - ) (pietinis įvažiavimas greta sklypo ( - )). 13.

31Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad teismo patvirtintos taikos sutarties 25 punkte yra nustatyta, jog sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo terminas yra 3 metai nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta sutartis, įsiteisėjimo. Šis terminas automatiškai pratęsiamas naujam 3 metų terminui, jei ši sutartis nėra visiškai įvykdyta ne dėl skolininkės kaltės (tokių sutarties terminų pratęsimų skaičius nėra ribojamas). Bylos duomenys patvirtina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartis įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 14 d., todėl taikos sutartyje numatytas 3 metų vykdymo terminas pasibaigė 2016 m. lapkričio 14 d. Byloje nėra ginčo dėl to, kad per šį terminą taikos sutartis nebuvo įvykdyta. Iš bylos duomenų matyti, kad užsitęsusį taikos sutarties vykdymą iš dalies lėmė teritorijos detaliojo plano patvirtinimo procedūros vykdymas. Byloje nenustatyta aplinkybių, kad dėl užsitęsusio taikos sutarties vykdymo būtų UAB „Preilos uostas“ kaltė, todėl darytina išvada, kad taikos sutarties 25 punkto pagrindu jos vykdymo terminas buvo pratęstas iki 2019 m. lapkričio 14 d. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad taikos sutartyje nustačius jos įvykdymo terminą, skolininkas turi teisę vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus per visą joje nustatytą terminą. Kadangi šiuo metu nėra pasibaigęs taikos sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo terminas, nėra pagrindo daryti išvados, jog taikos sutartis nėra vykdoma. 14.

32Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia ir į tai, kad 2018 m. lapkričio 7 d. Neringos savivaldybės administracija raštu Nr. (4.16)V15-2331 kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos su prašymu organizuoti suinteresuotų institucijų pasitarimą dėl taikos sutarties 9.1 punkte numatyto bendro naudojimo įvažiavimo reikalingumo klausimo sprendimo. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2018 m. gruodžio 10 d. rašte Nr. 2D-17845 nurodė, kad siekiant keisti taikos sutartį, turėtų būti pateiktas suinteresuotos šalies rašytinis pasiūlymas su konkrečiomis sąlygomis, kuris būtų svarstomas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, o gavusi tokį pasiūlymą, inspekcija organizuotų suinteresuotų asmenų pasitarimą ir spręstų klausimą dėl taikos sutarties keitimo galimybių ir tikslingumo. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad 2018 m. gruodžio 20 d. Neringos savivaldybės administracija pateikė pasiūlymą, kad taikos sutarties 9.1 punkte nustatyto įpareigojimo būtų atsisakyta. Taigi akivaizdu, kad šiuo metu yra atliekami veiksmai, kuriais yra siekiama spręsti klausimą dėl galimybės keisti taikos sutarties 9.1 punkto sąlygą, todėl negalima daryti išvados, jog šioje taikos sutarties vykdymo stadijoje taikos sutarties 9.1 punkto nuostatos nėra vykdomos be svarbios priežasties. Įvertinęs aptartas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu byloje pateiktų įrodymų vertinimu ir teismo padaryta išvada, kad šiuo metu nėra teisinio pagrindo tenkinti suinteresuoto asmens prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo. 15.

33Atskirajame skunde nurodoma ir tai, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog pagal CPK 606 straipsnio 2 dalies nuostatas vykdomasis raštas gali būti pateiktas vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl teismui netenkinus prašymo, suinteresuotas asmuo netenka galimybės dar kartą kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Su šia skundo nuostata negalima sutikti. 16.

34CPK 606 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Vykdomųjų raštų pagal skubiai vykdytinus teismo sprendimus pateikimo vykdyti terminas skaičiuojamas nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo. CPK 607 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti nutraukiamas pateikiant šį dokumentą vykdyti, jeigu ko kita nenustato įstatymai. Senaties terminas nutraukiamas taip pat tuo atveju, kai skolininkas iš dalies įvykdo sprendimą. 17.

35Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį šalys susitarė dėl kompleksinio pobūdžio veiksmų atlikimo šalinant statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinius ( - ). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad taikos sutarties sąlygos iš dalies yra vykdomos, suinteresuoti asmenys atlieka taikos sutartyje aptartus veiksmus. Taigi akivaizdu, kad skolininkei vykdant teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį, senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti buvo nutrauktas, todėl nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, jog suėjus 5 metų terminui, suinteresuotas asmuo netenka galimybės dar kartą kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, jeigu taikos sutartis nebus tinkamai įvykdyta. 18.

36Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 19.

37Suinteresuotas asmuo UAB „Preilos uostas“ prašo priteisti iš apeliantės 907,50 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Įvertinus tai, kad prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.16 punkto nuostatas, iš apeliantės priteistina suma mažintina iki 354 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

38Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

39Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Preilos uostas“ iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 354 Eur bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I.... 4. Ginčo esmė 1.... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi patvirtinta... 6. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 3.... 9. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi prašymo... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai 4.... 12. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir... 13. 4.1.... 14. Teismas nepagrįstai atsisakė išduoti vykdomąjį raštą ir nepagrįstai... 15. 4.2.... 16. Teismas neįvertino aplinkybės, jog pagal CPK 606 straipsnio 2 dalies... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Preilos... 18. 5.1.... 19. Teismas pagrįstai nustatė, jog taikos sutartis yra tinkamai vykdoma. Kadangi... 20. 5.2.... 21. Apeliantė netinkamai aiškina CPK 606 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes... 22. IV.... 23. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 25. Suinteresuotas asmuo UAB „Preilos uostas“ kartu su atsiliepimu į... 26. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 27. Apeliantė skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atsisakė išduoti... 28. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad teismo patvirtinta... 29. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės... 30. Nagrinėjamu atveju skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties... 31. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad teismo patvirtintos... 32. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia ir į tai, kad 2018 m. lapkričio... 33. Atskirajame skunde nurodoma ir tai, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog... 34. CPK 606 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vykdomieji raštai pagal teismo... 35. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad pagal Klaipėdos miesto... 36. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 37. Suinteresuotas asmuo UAB „Preilos uostas“ prašo priteisti iš apeliantės... 38. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gruodžio 5 d.... 39. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Preilos uostas“ iš Valstybinės...