Byla 2A-421-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos,

2kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

3sekretoriaujant Loretai Talžūnienei,

4dalyvaujant ieškovės atstovams M. L., adv. V. Sviderskiui,

5atsakovui S. S.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Airidvika“ apeliacinį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-54-205-2010 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Airidvika“ ieškinį atsakovams S. S., R. P., trečiajam asmeniui Pasvalio rajono policijos komisariatui dėl skolos priteisimo.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B. Valiulienės pranešimą apie bylą, ieškovės atstovų, atsakovo paaiškinimus ir,

Nustatė

8ieškovė nurodė, kad 2008 m. kovo 1 d. Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus magistralinių kelių priežiūros būrio patrulis pagal Transporto priemonės pridavimo – priėmimo aktą Nr. 61 UAB „Airidvika“ perdavė automobilį ( - ) v/n ( - ), kurį vairavo atsakovas R. P. ir akte Nr. 61 nurodė, kad automobilio ( - ) v/n ( - ), savininkas yra S. S.. 2009-01-14 ieškovė išsiuntė S. S. pranešimą, kuriuo prašė sumokėti įsiskolinimą už suteiktas automobilio pervežimo ir saugojimo paslaugas, tačiau automobilio savininkas skolos nesumokėjo. Nurodė, kad atsakovas R. P. 2008-03-01 vairavo S. S. priklausantį automobilį, todėl abu atsakovai privalo apmokėti už ieškovės suteiktas automobilio pervežimo ir saugojimo paslaugas. Prašė teismą priteisti solidariai iš atsakovų S. S. ir R. P. 6 312,95 Lt įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

9Pasvalio rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 15 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir UAB „Airidvika“ naudai solidariai iš atsakovų S. S. ir R. P. priteisė 4 208,64 Lt įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad automobilis ( - ) v/n ( - ), iš įvykio vietos 2008-03-01 buvo transportuotas ir perduotas saugoti UAB „Airidvika“ atsakovui R. P. padarius administracinį teisės pažeidimą. Konstatavo, kad atsakovai yra automobilio valdytojas ir savininkas, todėl ieškovės turėtas išlaidas, susijusias su transporto priemonės transportavimu bei saugojimu privalo atlyginti solidariai. Teismas nustatė, kad tretysis asmuo Pasvalio rajono policijos komisariatas, būdamas kito asmens, šiuo atveju atsakovo S. S., kaip transporto priemonės savininko, reikalų tvarkytoju, perduodamas saugoti jo automobilį ieškovei, privalėjo laiku ir tinkamai informuoti savininką apie transporto priemonės perdavimą saugoti ir šios savo pareigos neįvykdė, užkirsdamas kelią atsakovui savalaikiai sumokėti už saugojimo paslaugas savalaikiai ir tuo pažeidė jo interesus, todėl įsiskolinimo sumą sumažino iki 4 208,64 Lt.

10Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Airidvika“ prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo 2010-03-15 sprendimą pakeisti – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai sumažino prašomos priteisti skolos dydį, nemotyvavo kodėl būtent tokia suma sumažinamas skolos dydis. Be to, teigia, kad pagal UAB „Airidvika“ ir Pasvalio rajono policijos komisariato sudarytą sutartį, ieškovė neprivalėjo pranešti atsakovams apie sulaikytą automobilį. Teigia, kad Policijos pareigūnų netinkamas įstatymo ir instrukcijų reikalavimų vykdymas, nesudaro pagrindo mažinti priteistiną sumą už ieškovės suteiktą automobilio saugojimo paslaugą.

11Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad vykdant ieškovės UAB „Airidvika“ ir Pasvalio rajono policijos komisariato 2007-03-12 sudarytą sutartį, 2008-03-01 ieškovei buvo perduotas saugojimui automobilis ( - ) v/n ( - ), priklausantis S. S., kurį vairavo R. P. (b.l. 6, 44, 53). Iš R. P. paaiškinimo pirmosios instancijos teisme matyti, kad jis automobilį vairavo neturėdamas teisės jį vairuoti bei būdamas neblaivus (b.l. 92-103). Automobilio priverstinio nuvežimo metu galiojusio Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 269 straipsnio 7 dalyje buvo nustatyta, kad, padarius pažeidimus, numatytus šiame straipsnyje (tame tarpe ir ( - ) str. - transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 128 str. - transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti), policijos pareigūnai turėjo teisę nuvežti transporto priemonę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas R. P. padarė administracinį teisės pažeidimą (( - ), 128 str. str.), ieškovei pagrįstai saugojimui buvo perduota transporto priemonė, nes automobilio saugojimas neįėjo į pareigūnų pareigas (b.l. 6, 37). Iš Transporto priemonės pridavimo-priėmimo akto Nr. 231 matyti, kad apie perduodamą transporto priemonę saugojimui akte pasirašė transporto priemonę vairavęs asmuo R. P., todėl jam buvo žinoma, kad transporto priemonė yra perduota saugoti ieškovei UAB „Airidvika“. Byloje nustatyta, kad automobilis ( - ) v/n ( - ) ieškovės buvo saugomas nuo 2008-03-01 iki 2009-11-20 ir už 2008-03-01 - 2009-02-02 laikotarpiu suteiktas paslaugas ieškovė prašė teismą priteisti solidariai iš atsakovų 6312,95 Lt (b.l. 5, 88). Pagal LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalį išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į saugojimo aikštelę ir jos saugojimu, transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Nustatyta, kad 2008-03-01 automobilį ( - ) v/n ( - ), vairavo R. P., o atsakovas S. S. buvo automobilio savininkas, nes pardavus transporto priemonę, jis neinformavo VĮ „Regitra“ apie pasikeitusius transporto priemonės valdytojo duomenis, kaip tai numato Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymo Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 71.1 p., 73.2 p. nuostatos. Kadangi saugodama transporto priemonę ieškovė turėjo išlaidų, atsakovai, kaip automobilio ( - ) v/n ( - ) automobilio savininkas ir valdytojas, privalo šias išlaidas atlyginti (CK 6.229 str., 6.233 str.). Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies ir prašomą priteisti atlyginimą už suteiktas paslaugas sumažino iki 4 208,64 Lt, motyvuodamas tuo, kad tretysis asmuo Pasvalio rajono policijos komisariatas, būdamas kito asmens – transporto priemonės savininko reikalų tvarkytoju, perdavęs saugoti automobilį ieškovei privalėjo informuoti savininką apie jo transporto priemonės perdavimą saugoti, tačiau šios savo pareigos neįvykdė ir tai atėmė galimybę automobilio savininkui savalaikiai sumokėti ieškovei už saugojimo paslaugas. Kolegija sutinka, kad apie saugojimui perduotą transporto priemonę atsakovą turėjo informuoti policijos pareigūnai, tačiau perdavus ieškovei automobilį, pareigos informuoti transporto priemonės savininką UAB „Airidvika“ neįgijo. Byloje nustatyta, kad ieškovė ėmėsi priemonių informuoti atsakovus apie transporto priemonės saugojimą, be to, prašė priteisti išlaidas iš atsakovų tik už dalį saugojimo laikotarpio, tuo sumažindama turėtas realias išlaidas, todėl kolegija daro išvadą, jog konstatuoti, kad ieškovė nebuvo rūpestinga ir apdairi, nėra pakankamo pagrindo, o ieškinio mažinimas, esant nurodytoms aplinkybėms neatitiktų teisingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str., 6.229 str. 4d.).

14Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, iš atsakovų R. P. ir S. S. ieškovei priteista skola didintina iki 6 312,95 Lt, o sprendimo dalis, kuria iš atsakovų solidariai priteistos bylinėjimosi išlaidos valstybei tikslintina, šias išlaidas priteisiant iš kiekvieno atsakovo atskirai (b.l. 55).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai ir ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis (63 Lt) ir atstovavimo išlaidos (1 750 Lt), patirtos apeliacinės instancijos teisme, priteistinos iš atsakovų (CPK 80 str. 4 d., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 98 str., b.l. 111, 112, 123).

16Paduodant apeliacinį skundą ieškovė UAB „Airidvika“ šį skundą apmokėjo didesniu žyminiu mokesčiu negu numato įstatymas, todėl permokėta jo dalis gražintina (CPK 80 str. 4 d., 87 str. 1 d. 1 p., b.l. 111; 189 - 63 ? 126 Lt).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

19Pasvalio rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą pakeisti ir jį išdėstyti sekančiai:

20Uždarosios akcinės bendrovės „Airidvika“ ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti solidariai iš atsakovų S. S. (a. k. ( - ) gyv. Liepų g. 17, Skaisgirys, Joniškio r.) ir R. P. (a. k. ( - ) gyv. Puodžių k., Pasvalio r.) 6 312,95 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus dvylika Lt 95 ct) skolą už suteiktas paslaugas, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2009-03-19) iki teismo sprendimo įvykdymo bei 189 Lt žyminio mokesčio ir 700 Lt atstovavimo išlaidų, viso 889 Lt (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt devynis Lt) bylinėjimosi išlaidų uždarosios akcinės bendrovės „Airidvika“ (į.k. 169302692) naudai.

22Priteisti iš atsakovų S. S. (a. k. ( - ) gyv. Liepų g. 17, Skaisgirys, Joniškio r.) 24 Lt (dvidešimt keturis Lt) ir iš R. P. (a. k. ( - ) gyv. Puodžių k., Pasvalio r.) 17 Lt (septyniolika Lt) teismo išlaidų valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

23Priteisti solidariai iš atsakovų S. S. ir R. P. ieškovės UAB „Airidvika“ naudai 63 Lt žyminio mokesčio, 1 750 Lt atstovavimo išlaidų, viso 1 813 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trylika Lt) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų bei iš kiekvieno atsakovo po 4 Lt (keturis Lt) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

24Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Airidvika“ (į.k. 169302692) 2010 m. balandžio 9 d. mokėjimu kvitu permokėtą 126 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis Lt) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Birutės Valiulienės... 3. sekretoriaujant Loretai Talžūnienei,... 4. dalyvaujant ieškovės atstovams M. L., adv. V. Sviderskiui,... 5. atsakovui S. S.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B. Valiulienės pranešimą apie... 8. ieškovė nurodė, kad 2008... 9. Pasvalio rajono apylinkės teismas 10. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Airidvika“ prašo Pasvalio rajono... 11. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad vykdant ieškovės UAB „Airidvika“ ir Pasvalio rajono... 14. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, iš... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai ir... 16. Paduodant apeliacinį skundą ieškovė UAB „Airidvika“ šį skundą... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 19. Pasvalio rajono apylinkės teismo 20. Uždarosios akcinės bendrovės „Airidvika“ ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų S. S. (a. k. ( - ) gyv. Liepų g. 17,... 22. Priteisti iš atsakovų S. S. (a. k. ( - ) gyv. Liepų g. 17, Skaisgirys,... 23. Priteisti solidariai iš atsakovų S. S. ir R. P. ieškovės UAB... 24. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Airidvika“ (į.k. 169302692)...