Byla e2-3140-861/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui D. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų 98,29 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas yra juridinis asmuo, teikiantis butų ir kitų patalpų bendro naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas Vilniaus mieste. Paaiškino, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis Totorių g. 30-14, Vilnius. 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-29, 2010-01-05 įsakymu Nr. 30-8, 2012-12-04 įsakymu Nr. 30-2398, 2012-12-28 įsakymu Nr. 30-2610 ieškovui buvo pavesta vykdyti daugiabučių namų, įtrauktų į UAB „Senamiesčio ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašus, bendrojo naudojimo administravimą, ieškovui priskirtas ir daugiabutis namas, kuriame yra ir atsakovui priklausantis butas. Pažymėjo, jog ieškovas teikė namui, kuriame yra atsakovui priklausantis butas, administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas, tačiau atsakovas pareigos mokėti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės mėnesio iki 2016 m. rugsėjo mėnesio susidarė 98,29 Eur įsiskolinimas.

3Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2016-12-15. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-29, 2010-01-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-8, 2012-12-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2398, 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610 ieškovui buvo pavesta vykdyti daugiabučio namo, esančio Totorių g. 30, Vilnius, bendrojo naudojimo objektų administravimą. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad butas, esantis Totorių g. 30-14, Vilnius, nuosavybės teise priklauso atsakovui. Ieškovas nurodo, kad laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės mėnesio iki 2016 m. rugsėjo mėnesio susidarė 98,29 Eur įsiskolinimas. Paaiškina, kad skola susidarė už suteiktas administravimo, techninės priežiūros ir komunalines paslaugas – 85,89 Eur ir kaupiamąsias lėšas – 12,40 Eur (kaupiamosios lėšos skaičiuojamos, vadovaujantis 2015-04-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“). Atsakovo įsiskolinimą patvirtina ir teismui pateiktas Apyvartos žiniaraštis už paslaugas. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą nėra, šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis numato, jog prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovo naudai iš atsakovo už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės mėnesio iki 2016 m. rugsėjo priteistinas 98,29 Eur įsiskolinimas (CK 4.82, 4.84, 5.50 str.).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (98,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo priteistina 15, 00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

10Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3, 00 Eur, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo D. R., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į. k. 121452134, naudai 98,29 Eur (devyniasdešimt aštuonis eurus 29 centus) skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (98,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai