Byla e2-23064-465/2017
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BAUB „Forenus“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovui A. G. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BAUB „Forenus“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 6 392,49 EUR negrąžintą kreditą, 390,56 EUR palūkanas, 243,66 EUR delspinigius, 0,26 EUR nesumokėto įsipareigojimo mokesčio, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui A. G. adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (paskelbiant specialiame internetiniame tinklapyje). Trečiajam asmeniui BAUB „Forenus“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“ procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį nei atsakovas, nei trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo AB DNB banko ir trečiojo asmens UAB „Forenus 2014-02-28 buvo sudaryta Kredito linijos banko sąskaitoje sutartis Nr. 301128664-K1 (toliau – Kredito sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė 11 584,80 EUR dydžio kreditą apyvartinių lėšų papildymui (Kredito sutarties specialiosios dalies 3, 9 p.), terminui iki 2015-02-28 (Kredito sutarties specialiosios dalies 5 p.). Kreditavimo sutarties sąlygos keistos vėlesniais 2015-02-27 ir 2016-02-26 susitarimais, kuriais kredito suma padidinta iki 12 000 EUR, o kredito grąžinimas pratęstas iki 2017-02-28. Už naudojimąsi suteiktomis kredito lėšomis kredito gavėjas įsipareigojo mokėti Bankui kintamas palūkanas, kurių dydis apskaičiuojamos Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 6 punkte nustatyta tvarka (2016-02-26 Susitarimas). 2014-02-28 tarp Banko ir atsakovo A. G. buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 301128664-L1 (toliau – Laidavimo sutartis), kurios pagrindu laiduotojas įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei kredito gavėjas UAB „Forenus“ neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievoles Bankui (Laidavimo sutarties 1.1, 2.1.1 p.). Kredito gavėjas UAB „Forenus“ Kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl 2016-11-24 Banko raštu Nr. 30.56-17/4627 kredito gavėjas UAB „Forenus“ ir laiduotojas A. G. buvo įspėti apie netinkamą įsipareigojimų Bankui pagal Kreditavimo sutartį vykdymą ir paraginti per nustatytą terminą padengti susidariusį įsiskolinimą ir tinkamai vykdyti Kreditavimo sutarties sąlygas. Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, kad 2017-02-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6839-866/2016 UAB „Forenus“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2017-02-24. Ieškovo teigimu, nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo dienai, t. y. 2017-02-13, pagal Kreditavimo sutartį BUAB „Forenus“ liko skolinga Bankui 7 026,97 EUR, iš jų: 6 392,49 EUR negrąžinto kredito, 390,56 EUR nesumokėtų palūkanų, 243,66 nesumokėtų delspinigių, 0,26 EUR nesumokėto įsipareigojimo mokesčio. Tokio dydžio kreditorinį reikalavimą Bankas yra pareiškęs BUAB „Forenus“ bankroto byloje.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 16 straipsnyje įtvirtinta, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Taigi visų prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo terminai suėjo 2017-02-24, kai įsiteisėjo teismo nutartis dėl bankroto bylos BUAB „Forenus“ iškėlimo. Prievolių Bankui pagal Kreditavimo sutartį BUAB „Forenus“ iki šiol yra neįvykdžiusi (CPK 178 str.). Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Jeigu skolininkų prievolė yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolė įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Ieškovui liko nepadengtas 7 026,97 EUR įsiskolinimas (6 392,49 EUR negrąžinto kredito, 390,56 EUR nesumokėtų palūkanų, 243,66 nesumokėtų delspinigių, 0,26 EUR nesumokėto įsipareigojimo mokesčio), kuris ieškovui priteistinas iš atsakovo (CPK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.81 str., 6.205 str., 6.217 str., 6.256 str.).

9Sutinkamai su CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl pagal 6.210 straipsnio 1 dalį, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui priteistina 1 126,00 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 158,00 EUR žyminis mokestis ir 968,00 EUR už advokato paslaugas (CPK 93 str. 1 d.).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) 6 392,49 EUR (šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt du eurus 49 ct) negrąžinto kredito, 390,56 EUR (tris šimtus devyniasdešimt eurų 56 ct) palūkanų, 243,66 EUR (du šimtus keturiasdešimt tris eurus 66 ct) delspinigių, 0,26 EUR (dvidešimt šešis ct) nesumokėto įsipareigojimo mokesčio, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 126,00 EUR (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt šešis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB DNB banko, juridinio asmens kodas 112029270, naudai.

15Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai