Byla B2-1149-480/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Megora“

1

2Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Megora“,

Nustatė

3Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Megora“. Ieškovė nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 4037,16 Eur. Eur). Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ Registrų centrui pateikti tik už 2010 metus. Atsakovė nekilnojamojo turto neturi, jos vardu nėra registruotų transporto priemonių, laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, todėl manytina, kad atsakovė yra nemoki, jai keltina bankroto byla.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš UAB „Megora“ direktoriaus pateikto įmonės balanso, sudaryto 2015 m. gruodžio 21 d., nustatyta, kad į įmonės balansą įrašyto trumpalaikio turto vertė sudaro 29513,00 Eur. Pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 2015 m. gruodžio 21 d. duomenimis sudaro 28635,79 Eur. Remiantis ankščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto sudėties, jo vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Tai sudaro pagrindą tenkinti ieškovės ieškinį ir iškelti UAB „Megora“ bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. UAB „Megora“ administratoriumi skirtina UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

8Iškėlus UAB „Megora“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

9Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

10Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Megora“ (j. a. k. 302469241, registracijos adresas: ( - )) bankroto bylą.

11Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Megora“ bankroto administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA-006.

12Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Megora“ (j. a. k. 302469241, registracijos adresas: ( - )) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Megora“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

16Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai