Byla e2-278-1025/2018
Dėl darbų kainos sumažinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų K. T., ADB „Gjensidige“, BUAB „Suvalkijos energija“, UAB „Vitės valdos“, E. A. projektavimo firma, A. V., UAB „Dividio“ išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta Matulevičienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“ ieškinį atsakovėms UAB „T&A idėja“, UAB „Langų parkas“ dėl darbų kainos sumažinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų K. T., ADB „Gjensidige“, BUAB „Suvalkijos energija“, UAB „Vitės valdos“, E. A. projektavimo firma, A. V., UAB „Dividio“ išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo pareiškė reikalavimus: 1. sumažinti tarp ieškovės BUAB „Suvalkijos energija“ ir atsakovės UAB ,,T&A idėja“ 2014-08-29 sudarytos rangos sutarties Nr. 2014/08/29/01 su vėlesniais pakeitimais kainą 14246,62 Eur suma; 2. sumažinti tarp ieškovės UAB ,,Suvalkijos energija“ ir atsakovės UAB „Langų parkas“ 2014-06-16 sudarytos užsakymo atlikimo sutarties Nr. 140616-23.1 kainą 11813,98 Eur; 3. priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „T&A“ idėja“ darbų kainos sumažinimo sumą 14 246,62 EUR; 4. priteisti ieškovei iš atsakovės UAB ,,T&A idėja“ 4 000,00 EUR ekspertizes atlikimo išlaidų; 5. priteisti ieškovei iš atsakovės UAB ,,Langų parkas“ darbų kainos sumažinimo sumą 11 813,98 EUR; 6. Priteisti ieškovei iš atsakovės UAB ,,T&A idėja“ 6 procentus dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 7. Priteisti ieškovei iš atsakovės UAB ,,Suvalkijos energija“ 6 procentus dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52018-10-23 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose gautas ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“ ir atsakovių UAB „T&A idėja“, UAB „Langų parkas“ prašymas patvirtinti taikos sutartį.

6Teismas

konstatuoja:

7prašymas tenkintinas.

8CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi. Iš šalių pateiktos taikos sutarties turinio matyti, kad šalys taikiu būdu išsprendė tarp jų kilusį ginčą, taikos sutarties sąlygos išdėstytos pagal išreikštą ir suderintą šalių tarpusavio valią, todėl darytina išvada, kad taikos sutartis nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų bei atitinka tiek ieškovės, tiek atsakovių laisvą valią. Šalių sudarytos taikos sutarties turinys atitinka taikos sutarčiai keliamus reikalavimus, numatytus CK 6.983 – 6.986 straipsniuose, sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešam interesui, nepažeidžia šalių ir kitų asmenų teisių ar įstatymų saugomų interesų. Iš taikos sutarties turinio matyti, jog šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 294, 584, 587 straipsniuose. Atsižvelgiant į tai, šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutraukiama (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 293 str. 5 p.).

9Šalys, sudarydamos taikos sutartį, turi teisę susitarti ir dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos. Šalių sudarytoje 2018-10-22 taikos sutartyje ieškovė ir atsakovės bendru susitarimu išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (CPK 94 str.).

10Šalys prašo nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo leisti vykdyti skubiai. CPK 283 straipsnyje numatyta teismui teisė leisti skubiai vykdyti teismo nutartį. Teismas, įvertinęs tai, jog šalys taikiu susitarimu išsprendė tarp jų kilusį ginčą, išsamiai aptarė šios taikos sutarties vykdymo sąlygas, terminus, todėl teismas tenkina šalių prašymą ir leidžia nutartį vykdyti skubiai.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12patvirtinti ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“, įmonės kodas 302712133 ir atsakovių UAB „T&A idėja“, įmonės kodas 301638635, UAB „Langų parkas“, įmonės kodas 302308245, sudarytą 2018-10-22 taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė, kad:

131. atsakovė UAB „T&A idėja“ įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis administraciniame pastate su gyvenamosiomis patalpomis, esančiame adresu S. D. 13A, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-0805-9923 (toliau vadinamas terminu - „Pastatas“), pagal tarp UAB „Suvalkijos energija“, kaip užsakovo, ir UAB „T&A idėja“, kaip rangovo, sudarytą 2014 m. rugpjūčio 29 d. rangos sutartį Nr. 2014/08/29/01 (su priedais, papildomais susitarimais ir lokalinėmis sąmatomis) (toliau vadinama bendru terminu - „2014 m. rugpjūčio 29 d. sutartis“) atlikti šiuos bendrastatybinius darbus tokiais terminais ir tvarka, t. y.:

141.1. ne vėliau kaip iki 2018 metu lapkričio 30 d. imtinai - Pastato mansardinio aukšto terasose iš Pastato pietinės ir šiaurinės pusės, tarp ašių 1-14, pažymėtose mansardinio aukšto plane - apdailos darbai (Pastato projektiniai sprendiniai pridedami prie šios Taikos sutarties ir sudaro neatskiriamą jos dalį), kiek maksimaliai techniškai įmanoma padidinti lietaus surinkimo iš latako išbėgimo angos diametrą (4 vnt.) ir pagaminti bei įrengti (pagal padidintą lietaus surinkimo iš latako išbėgimo angą) šiukšlių surinkimo groteles (4 vnt.) viršuje taip, kaip tai įmanoma techniškai, kad Pastato patalpų savininkams būtų patogu jas valyti;

151.2. ne vėliau kaip iki 2019 metu gegužės 31 d. imtinai - sutvarkyti visas skilusias 57 vnt. (t.y, skilusias ne fizinio pažeidimo pasekmėje ir nesančias su į akivaizdžiais fizinio pažeidimo požymiais), taip pat nuimtas ar kitu būdu pašalintas Pastato mansardos plyteles, jas pakeičiant naujomis, analogiškos spalvos, tokios pačios (arba ne blogesnės) kokybės Pastato mansardos plytelėmis, tinkamai užtaisant siūles tarp šių plytelių, jų tarpus užtepant vandens nelaidžiu užpildu ir kt. Keičiamos plytelės (57 vnt.) yra pažymėtos Mansardinio aukšto plane TP08-01-EA/001-BR, nurodytame šios taikos sutarties 20.7. papunktyje.

162. atsakovė UAB „Langų parkas“ įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis ne vėliau kaip iki 2018 metu lapkričio 30 d. imtinai Pastate pašalinti pagal 2014 m. birželio 16 d. užsakymo atlikimo sutartį Nr. 140616-23.1 su priedais (toliau vadinama terminu - „2014 m. birželio 16 d. sutartis“), sudarytą tarp UAB į „Suvalkijos energija“, kaip užsakovo, ir UAB „Langų parkas“, kaip gamintojo, UAB „Langų parkas“ nekokybiškai atliktų darbų (paslaugų) trūkumus ir atlikti visus pagal šią 2014 m. birželio 16 d. sutartį neatliktus darbus (paslaugas) šiose Pastato vietose ir tokia tvarka, t. y.: .

172.1. Pastato mansardiniame aukšte, kampe prie S. D. gatvės ir įvažiavimo, L13, L14, pažymėtuose mansardinio aukšto plane - apdailos darbai, atlikti šiame Taikos sutarties papunktyje nurodytus ir kitus veiksmus, būtinus trūkumams į pašalinti, t. y. patikrinti ir, esant būtinumui, pataisyti sujungto aliuminio profilio langų kampo sandarumą; patikrinti ir, esant būtinumui, pataisyti varstomų dalių sandarinimo tarpinių būklę; sureguliuoti langus; esant būtinumui, pakeisti sandarinimo tarpines ir gumas;

182.2. Pastato mansardiniame aukšte, L15, L16, pažymėtuose mansardinio aukšto plane - apdailos darbai, atlikti šiame Taikos sutarties papunktyje nurodytus ir kitus veiksmus, būtinus trūkumams pašalinti, t.y. uždėti juostelę tarp sujungtų langų ir kokybiškai užsandarinti šį sujungimą, kad vanduo nepatektų į patalpų vidų; patikrinti ir, esant būtinumui, pataisyti varstomų dalių tarpinių būklę; sureguliuoti langus; esant būtinumui, pakeisti sandarinimo tarpines ir gumas;

192.3. Pastato pirmajame, antrajame, trečiajame tr ketvirtajame aukštuose, Pastato kampe prie S. D. gatvės ir įvažiavimo, V3, V4, pažymėtuose pirmo aukšto plane - apdailos darbai, antro aukšto plane - apdailos darbai, trečio aukšto plane - apdailos darbai, ketvirto aukšto plane - apdailos darbai, atlikti šiame Taikos sutarties papunktyje nurodytus ir kitus veiksmus, būtinus trūkumams pašalinti, t.y. patikrinti ir, esant būtinumui, pataisyti sujungto aliuminio profilio langų kampo sandarumą; patikrinti ir, esant būtinumui, pataisyti varstomų dalių sandarinimo tarpinių būklę; sureguliuoti langus; esant būtinumui, pakeisti sandarinimo tarpines ir gumas;

202.4. Pastato pirmajame, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame aukštuose, Pastato pietinėje pusėje, V5, V6, V7, V8, V11, V12, pažymėtuose pirmo aukšto plane - apdailos darbai, antro aukšto plane - apdailos darbai, trečio aukšto plane-apdailos darbai, ketvirto aukšto plane - apdailos darbai, atlikti šiame Taikos sutarties papunktyje nurodytus ir kitus veiksmus, būtinus trūkumams pašalinti, t.y. iš Pastato išorės papildomai užsandarinti langų ir pastato sienos sujungimus; patikrinti ir, esant būtinumui, pataisyti varstomų dalių sandarinimo tarpinių būklę; sureguliuoti langus; esant būtinumui, pakeisti sandarinimo tarpines ir gumas;

212.5. Pastato pirmajame aukšte, Pastato pietinėje pusėje, V9, pažymėtame pirmo aukšto plane - apdailos darbai, atlikti šiame Taikos sutarties papunktyje nurodytus ir kilius veiksmus, būtinus trūkumams pašalinti, ty. patikrinti ir, esant būtinumui, pataisyti varstomų dalių sandarinimo tarpinių būklę; sureguliuoti langus; esant būtinumui, pakeisti sandarinimo tarpines ir gumas;

222.6. Pastato pirmajame, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame aukštuose, Pastato rytinėje pusėje iš Daukanto g. pusės, V1, V2, V3, V1O, pažymėtuose pirmo aukšto plane - apdailos darbai, antro aukšto plane-apdailos darbai, trečio aukšto plane-apdailos darbai, ketvirto aukšto plane - apdailos darbai, atlikti šiame Taikos sutarties papunktyje nurodytus ir kitus veiksmus, būtinus trūkumams pašalinti, t.y. iš Pastato išorės papildomai užsandarinti langų ir pastato sienos sujungimus; patikrinti ir esant būtinumui, pataisyti varstomų dalių sandarinimo tarpinių būklę; sureguliuoti langus; esant būtinumui, pakeisti sandarinimo tarpines ir gumas;

232.7. Pastato ketvirtajame ir mansardiniame aukštuose, Pastato šiaurinėje pusėje, L2, L3, L4, L6, L7, L8, L9, L10, L12, L19, pažymėtuose ketvirto aukšto plane - apdailos darbai, mansardinio aukšto plane - apdailos darbai, atlikti šiame Taikos sutarties papunktyje nurodytus ir kitus veiksmus, būtinus trūkumams pašalinti, t.y. iš Pastato išorės papildomai užsandarinti langų ir pastato sienos sujungimus; patikrinti ir, esant būtinumui, pataisyti varstomų dalių sandarinimo tarpinių būklę; sureguliuoti langus; esant būtinumui, pakeisti sandarinimo tarpines ir gumas.

243. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties 1 ir 2 punktuose nurodyti terminai nustatyti jau atsižvelgus ir įvertinus visas galimas išskirtinai nepalankias gamtines sąlygas darbų atlikimui (lietus, šaltis, vėjas, sniegas ir kt.). Tačiau šie terminai gali būti pratęsiami atsakovių rašytinio pranešimo Ieškovui pagrindu dėl bet kokių kitų esminių trukdymų ar kitų esminių kliūčių atlikti darbus, sukeltų ar priskirtinų Ieškovei arba Pastato, kuris remontuojamas ir (ar) tvarkomas, savininkams. Tokiu atveju darbų pabaigos laikas pratęsiamas proporcingai tiek, kiek atsakovėms tęsiasi esminės kliūtys vykdyti Taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

254. Šalių susitarimu bet kurio iš šios Taikos sutarties 1.1.-1.2. papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų pažeidimas atsakovei UAB „T&A idėja“ užtraukia 14246,62 Eur vienkartinę baudą, mokamą ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“ naudai, į jos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - )., AB Swedbank, banko kodas 73000, nurodant tokią mokėjimo paskirtį, pvz., „Bauda pagal- Taikos sutartį“, kuri turi būti mokama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kada turėjo būti įvykdyti šios Taikos sutarties 1.1.-1.2. papunkčiuose nustatyti įsipareigojimai. Tokiu atveju ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ įgyja teisę bet kada kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo tikslu išieškoti 14246,62 Eur dydžio vienkartinę baudą iš atsakovės UAB „T&A idėja“. Baudos sumokėjimas ir (ar) jos išieškojimas neatleidžia atsakovės UAB „T&A idėja“ nuo Taikos sutarties l.L-1.2. papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų visiško ir tinkamo įvykdymo.

265. Šalių susitarimu bet kurio iš šios Taikos sutarties 2.1.-2.7. papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų pažeidimas atsakovei UAB „Langų parkas“ užtraukia 11813,98 Eur dydžio minimalią vienkartinę baudą, mokamą ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“ naudai, į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT04 7300 0101 3137 309, AB Swedbank, banko kodas 73000, nurodant tokią mokėjimo paskirtį, pvz., „Bauda pagal Taikos sutartį“, kuri turi būti mokama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kada turėjo būti įvykdyti šios Taikos sutarties 2.1.- 2.7. papunkčiuose nustatyti įsipareigojimai. Tokiu atveju ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ įgyja teisę bet kada kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo tikslu išieškoti 11813, 98 Eur dydžio vienkartinę baudą iš atsakovo UAB „Langų parkas“. Baudos sumokėjimas ir (ar) jos išieškojimas neatleidžia atsakovės UAB „Langų parkas“ nuo Taikos sutarties 2.1.-2.7. papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų visiško ir tinkamo įvykdymo.

276. Taikos sutarties 1 ir 2 punktuose nurodyti darbai perduodami ieškovės paskirtam už šių darbų perdavimą - priėmimą atsakingam asmeniui, ty. E. V., mobiliojo telefono numeris +370 657 99000. elektroninio pašto adresas: edvinas@vakaru.lt. Kiekviena atsakovė ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas elektroniniu paštu adresu: edvinas@vakaru.lt informuoja ieškovę apie pasirengimą perduoti atliktus darbus, atsiųsdami ieškovei atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą. Ieškovės paskirtas atsakingu už darbų perdavimą - priėmimą asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima atliktus darbus, pasirašydamas atsiųstą aktą ir grąžindamas jį atgal elektroniniu paštu, arba elektroniniu paštu siunčiamu raštu pateikdamas motyvuotus atliktų darbų trūkumus. Atsakovė UAB „T&A idėja“ ir (ar) atsakovė UAB „Langų parkas“ privalo pašalinti trūkumus per ne ilgesnį kaip 15 (penkiolikos) darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo tos dienos, kada elektroniniu paštu buvo išsiųstas Ieškovo raštas su motyvuotais atliktų darbų trūkumais, arba per kitą (ilgesnį ar trumpesnį) ieškovės ir atsakovė UAB „T&A idėja“ ir (ar) ieškovės ir atsakovė UAB „Langų parkas“ bendru rašytiniu susitarimu nustatytą terminą. Atsakovei UAB „T&A idėja“ ir (ar) atsakovei UAB „Langų parkas“ pašalinus trūkumus, atlikti darbai vėlgi turi būti perduodami — priimami šiame Taikos sutarties punkte nustatyta tvarka ir terminais. Nemotyvuotas, nepagrįstas atsisakymas šalinti trūkumus atsakovėms užtraukia šios Taikos sutarties 4-5 punktuose numatytas baudas. Ieškovės paskirtam atsakingu už darbų perdavimą - priėmimą asmeniui šiame punkte nustatyta tvarka neatsiuntus pasirašyto akto ir (ar) nenurodžius atliktų darbų trūkumų, bus laikoma, kad atsakovė UAB „T&A idėja“ ir (ar) atsakovė UAB „Langų parkas“ tinkamai atliko sutarties 1 punkte ir (ar) sutarties 2 punkte nurodytus įsipareigojimus, o atlikti darbai bus įforminami atsakovės UAB „T&A idėja“ ir (ar) atsakovės UAB „Langų parkas“ vienašališkai pasirašytu atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktu (Šie aktai turi būti išsiųsti ieškovei ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas).

287. Ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ atsisako visų savo ieškinio ir dubliko reikalavimų atsakovei UAB „T&A idėja“ ir atsakovei UAB „Langų parkas“, t.y. reikalavimų sumažinti tarp BUAB „Suvalkijos energija“ ir atsakovės UAB „T&A idėja“ 2014-08-29 sudarytos rangos sutarties Nr. 2014/08/29/01 su vėlesniais pakeitimais kainą 14246,62 Eur suma; sumažinti tarp BUAB „Suvalkijos energija“ ir atsakovės UAB „Langų parkas“ 2014-06-16 sudarytos užsakymo atlikimo sutarties Nr. 140616-23.1 kainą 11813,98 Eur suma; priteisti ieškovei UAB „Tauralaukio investicijos“ iš atsakovės UAB „T&A idėja“ darbų kainos sumažinimo sumą - 14246,62 Eur ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovei UAB „Tauralaukio investicijos“ iš atsakovės UAB „T&A idėja“ 4000,00 Eur ekspertizės atlikimo išlaidų; priteisti ieškovei UAB „Tauralaukio investicijos“ iš atsakovės UAB „Langų parkas“ darbų kainos sumažinimo sumą - 11813,98 Eur ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tačiau ši nuostata neatima ar neapriboja ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“ teisės reikšti reikalavimus atsakovei UAB „T&A idėja“ ir (arba) atsakovei UAB „Langų parkas“ šios Taikos sutarties pagrindu.

298. Taikos sutarties pasirašymo dieną ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ civilinėje byloje Nr. e2-278-l 025/2018 patyrė 6400,00 eurų bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 2400,00 eurų išlaidų už advokato pagalbą ir 4000,00 (eurų ekspertizės atlikimo išlaidų.

309. Ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ lieka prie savo jau patirtų 4000,00 (eurų ekspertizės atlikimo išlaidų ir įsipareigoja ateityje nereikalauti šių išlaidų atlyginimo iš atsakovės UAB „T&A idėja“ ir (arba) iš atsakovės UAB „Langų parkas“

3110. Atsakovė UAB „T&A idėja“ įsipareigoja atlyginti ieškovei UAB „Tauralaukio investicijos“ 1/2 dalį bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą sumą, kuri sudaro 1200,00 eurų, sumokėdamas šią sumą į ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB „$wedbank“, banko kodas 7300, nurodant tokią mokėjimo paskirtį, pvz., „Bylinėjimosi išlaidos pagal Taikos sutartį“, mokėjimą atliekant ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos.

3211. Atsakovei UAB „T&A idėja“ pradelsus ½ dalies bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą sumos sumokėjimo terminą, nustatytą šios Taikos sutarties 10 punkte, ir (arba) sumokėjus ne viso dydžio bylinėjimosi išlaidų sumą, nurodytą šios Taikos sutarties 10 punkte, atsakovės UAB „T&A idėja“ atžvilgiu skaičiuojamos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo nesumokėtos bylinėjimos išlaidų sumos ir ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ įgyja teisę bet kada kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo tikslu išieškoti visą likusią nesumokėtą bylinėjimosi išlaidų sumą, nurodytą šios Taikos sutarties 10 punkte, iš atsakovės UAB „T&A idėja“.

3312. Atsakovė UAB „Langų parkas“ įsipareigoja atlyginti ieškovei UAB „Tauralaukio investicijos“ 1/2 dalį bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą sumą, kuri sudaro 1200,00 eurų, sumokėdama šią sumą į ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000., nurodant tokią mokėjimo paskirtį, pvz., „Bylinėjimosi išlaidos pagal Taikos sutartį“, mokėjimą atliekant ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos.

3413. Atsakovei UAB „Langų parkas“ pradelsus ½ dalies bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą sumos sumokėjimo terminą,- nustatytą Šios Taikos sutarties 12 punkte; ir (arba) sumokėjus ne viso dydžio bylinėjimosi išlaidų sumą, nurodytą šios Taikos sutarties 12 punkte, atsakovės UAB „Langų parkas“ atžvilgiu skaičiuojamos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną ‘nuo nesumokėtos bylinėjimosi išlaidų sumos ir ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ įgyja teisę bet kada kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo tikslu išieškoti visą likusią nesumokėtą bylinėjimosi išlaidų sumą, nurodytą šios Taikos sutarties 12 punkte, iš atsakovės UAB „Langų parkas“.

3514. Atsakovė UAB „T&A idėja“ ir atsakovė UAB „Langų parkas“ lieka prie savo jau patirtų ir būsimų bylinėjimosi išlaidų (advokato išlaidų ir kt.) bei įsipareigoja ateityje nereikalauti jų atlyginimo vienas iš kito ir (ar) iš ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“.

3615. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu, jei jos turės būti atlyginamos, apmokės atsakovės UAB „T&A idėja“, UAB „Langų parkas“ lygiomis dalimis.

3716. Kiekviena šalis prisiima jos kredito įstaigos (-ų) taikomus mokesčius pagal šią Taikos sutartį vykdomo (-ų) mokėjimo pavedimo (-ų) atlikimui ar įskaitymui į sąskaitą (-as).

3817. Šalys susitaria prašyti teismo nutarties dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo vykdymą nurodyti vykdyti skubiai.

3918. Šalys patvirtina, kad šios Taikos sutarties pasirašymo momentu viena kitai nebeturi jokių turtinių ar neturtinių reikalavimų, išskyrus aiškiai nurodytus šioje Taikos sutartyje.

4019. Šalims žinomos ir suprantamos CPK 140 str. 3 d. nuostatos, kad Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; 293 str. 1 d. 5 p. nuostatos, kad teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino; 294 str. 2 d. nuostatos, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

4120. Taikos sutarties priedai, kurie sudaro neatskiriamą Taikos sutarties dalį:

4220.1. Pirmo aukšto planas – apdailos darbai

4320.2. Antro aukšto pianas – apdailos darbai

4420.3. Trečio aukšto planas – apdailos darbai

4520.4. Ketvirto aukšto planas – apdailos darbai

4620.5. Mansardinio aukšto planas – apdailos darbai

4720.6. Rūsio planas – apdailos darbai

4820.7. Mansardinio aukšto planas TP08-01-EA/001-BR.

49Pasekmės, išdėstytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, šalims yra žinomos ir šalių suprastos: ieškovui žinoma, kad, teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo jis nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

50Civilinę bylą Nr.e2-278-1025/2018 nutraukti.

51Grąžinti ieškovei UAB “Tauralaukio investicijos“ 2008 m. komercinės paskirties pastato su administracinėmis, gyvenamosiomis patalpomis bei požemine automobilių saugykla, adresu S. D. g. 13A, Klaipėda, techninį projektą ir 2015 m. komercinės paskirties pastato su administracinėmis, gyvenamosiomis patalpomis bei požemine automobilių saugykla, adresu S. D. g. 13A, Klaipėda, techninį-darbo projektą.

52Nutartį leisti vykdyti skubiai.

53Atšaukti paskirtą teismo posėdį 2018-10-25, 9.30 val.

54Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienios atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo pareiškė reikalavimus: 1.... 5. 2018-10-23 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose gautas... 6. Teismas... 7. prašymas tenkintinas.... 8. CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje... 9. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, turi teisę susitarti ir dėl... 10. Šalys prašo nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo leisti vykdyti... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, teismas... 12. patvirtinti ieškovės UAB „Tauralaukio investicijos“, įmonės kodas... 13. 1. atsakovė UAB „T&A idėja“ įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis... 14. 1.1. ne vėliau kaip iki 2018 metu lapkričio 30 d. imtinai - Pastato... 15. 1.2. ne vėliau kaip iki 2019 metu gegužės 31 d. imtinai - sutvarkyti visas... 16. 2. atsakovė UAB „Langų parkas“ įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis... 17. 2.1. Pastato mansardiniame aukšte, kampe prie S. D. gatvės ir įvažiavimo,... 18. 2.2. Pastato mansardiniame aukšte, L15, L16, pažymėtuose mansardinio aukšto... 19. 2.3. Pastato pirmajame, antrajame, trečiajame tr ketvirtajame aukštuose,... 20. 2.4. Pastato pirmajame, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame aukštuose,... 21. 2.5. Pastato pirmajame aukšte, Pastato pietinėje pusėje, V9, pažymėtame... 22. 2.6. Pastato pirmajame, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame aukštuose,... 23. 2.7. Pastato ketvirtajame ir mansardiniame aukštuose, Pastato šiaurinėje... 24. 3. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties 1 ir 2 punktuose nurodyti terminai... 25. 4. Šalių susitarimu bet kurio iš šios Taikos sutarties 1.1.-1.2.... 26. 5. Šalių susitarimu bet kurio iš šios Taikos sutarties 2.1.-2.7.... 27. 6. Taikos sutarties 1 ir 2 punktuose nurodyti darbai perduodami ieškovės... 28. 7. Ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ atsisako visų savo ieškinio... 29. 8. Taikos sutarties pasirašymo dieną ieškovė UAB „Tauralaukio... 30. 9. Ieškovė UAB „Tauralaukio investicijos“ lieka prie savo jau patirtų... 31. 10. Atsakovė UAB „T&A idėja“ įsipareigoja atlyginti ieškovei UAB... 32. 11. Atsakovei UAB „T&A idėja“ pradelsus ½ dalies bylinėjimosi... 33. 12. Atsakovė UAB „Langų parkas“ įsipareigoja atlyginti ieškovei UAB... 34. 13. Atsakovei UAB „Langų parkas“ pradelsus ½ dalies bylinėjimosi... 35. 14. Atsakovė UAB „T&A idėja“ ir atsakovė UAB „Langų parkas“... 36. 15. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo procesinių... 37. 16. Kiekviena šalis prisiima jos kredito įstaigos (-ų) taikomus mokesčius... 38. 17. Šalys susitaria prašyti teismo nutarties dėl šios Taikos sutarties... 39. 18. Šalys patvirtina, kad šios Taikos sutarties pasirašymo momentu viena... 40. 19. Šalims žinomos ir suprantamos CPK 140 str. 3 d. nuostatos, kad Šalys... 41. 20. Taikos sutarties priedai, kurie sudaro neatskiriamą Taikos sutarties... 42. 20.1. Pirmo aukšto planas – apdailos darbai... 43. 20.2. Antro aukšto pianas – apdailos darbai... 44. 20.3. Trečio aukšto planas – apdailos darbai... 45. 20.4. Ketvirto aukšto planas – apdailos darbai... 46. 20.5. Mansardinio aukšto planas – apdailos darbai... 47. 20.6. Rūsio planas – apdailos darbai... 48. 20.7. Mansardinio aukšto planas TP08-01-EA/001-BR.... 49. Pasekmės, išdėstytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 294... 50. Civilinę bylą Nr.e2-278-1025/2018 nutraukti.... 51. Grąžinti ieškovei UAB “Tauralaukio investicijos“ 2008 m. komercinės... 52. Nutartį leisti vykdyti skubiai.... 53. Atšaukti paskirtą teismo posėdį 2018-10-25, 9.30 val.... 54. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienios atskiruoju skundu gali būti...