Byla e2FB-5918-965/2017
Dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano patvirtinimo V. N. (V. N.) bankroto byloje

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus V. T. prašymą dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano patvirtinimo V. N. (V. N.) bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-04-05 nutartimi V. N. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas V. T..

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-18 nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai.

6Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2017-07-05 gautas bankrutuojančio V. N. bankroto administratoriaus V. T. prašymas patvirtinti pareiškėjo V. N. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, kuriam pritarė kreditoriai.

7Teismas

konstatuoja:

8prašymas tenkintinas.

9Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 2 dalis). Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 5 dalis). Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada, rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalis). Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 9 dalis).

10Bankroto administratorius savo išvadoje dėl bankrutuojančio V. N. pateikto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo nurodė, kad plano projektas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus, yra nepažeidžiantis bankrutuojančio V. N. ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, be to atsižvelgiant į faktinę V. N. turtinę, finansinę, šeimyninę padėtį ir amžių yra realiai įgyvendinamas. Bankrutuojančio V. N. kreditorių finansiniai reikalavimai pagal plano projektą būtų tenkinami tik iš bankrutuojančio V. N. kas mėnesį mokamų įmokų, kurios per visą procesą sudarytų 1 440 Eur sumą.

11Prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plane bankrutuojantis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad jis būtų sudaręs kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapo nemokus dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojantis V. N. būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį.

12Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratoriaus pateiktas bankrutuojančio V. N. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1–4 dalis pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą, į tai, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planui pritarė kreditorių susirinkimas, ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, bankrutuojančio V. N. mokumo atkūrimo planas tvirtintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 185 straipsnis, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 8 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 9 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

14patvirtinti bankrutuojančio V. N. (V. N.) 2017-07-03 kreditorių susirinkime patvirtintą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai